Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"FederationInformation gick inte att ta emot" och "405 Metoden tillåts inte" fel i en hybrid distribution av Office 365 och lokal miljö

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2773628
Obs! Hybrid konfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället guiden Office 365 Hybrid-konfiguration finns på http://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
I en hybrid distribution av Exchange Online i Office 365 och lokal Exchange Server 2010-miljö uppstår ett eller flera av följande problem:
 • När du skapar relationen organisation från Office 365-organisation med hjälp av alternativet automatisk upptäckt kan få du följande felmeddelande:
  Federation Information inte kan tas emot från en extern organisation
 • När en Office 365-användare försöker söka efter ledig/upptagen-information för en lokal användare, visas ingen ledig/upptagen-information.
 • När du kör den Hämta FederationInformationWindows PowerShell-cmdlet, får du följande felmeddelande:
  HTTP-fel
  405 Metoden tillåts inte
När du visar loggar för Internet Information Services (IIS) i mappen C:\Inetpub\logs på lokal Exchange 2010 hybrid server finns ett 405-fel för anslutningen till den associerade slutpunkten. Slutpunkter är följande:
 • Postlåda flytta slutpunkten är MrsProxy.svc.
 • Slutpunkten för automatisk upptäckt är Autodiscover.svc.
Fel post i IIS-loggen kan likna följande:
<Date><Time>10.10.10.1 bokför /EWS/mrsproxy.svc - 443 test\admin 10.10.10.12 - 405 0 1 15</Time></Date>
ORSAK
Det här problemet uppstår om svc-integrerade hanterare mappning saknas i IIS-konfigurationen. Följande skärmdump visar ett exempel på svc-integrerade handler-mappning i IIS:

Skärmbild av IIS-konfigurationen, markerade svc-integrerad
LÖSNING
Lös det här problemet i Internet Information Services (IIS) Manager Kontrollera Hanterarmappningar på servernivå:
 • Gå till metod 1 om svc-integrerade hanterare mappning saknas.
 • Om svc-integrerade hanterare mappning finns, går du till metod 2

Metod 1: Installera om Hanterarmappningar i IIS

Obs! Säkerhetskopiera IIS-konfigurationen innan du följer instruktionerna.

Köra ServiceModelReg.exe – r -kommando för att installera om Hanterarmappningar i IIS. Gör så här:
 1. Öppna ett kommandotolksfönster på Exchange 2010 hybrid-servern och sedan navigera till följande mapp:
  C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation
 2. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  ServiceModelReg.exe –r
  Obs! Du kan behöva starta om IIS när du kör det här kommandot.

Metod 2: Kontrollera Hanterarmappningar på servernivå

 1. Expandera standardwebbplatseni IIS-hanteraren och markera den virtuella katalogen för automatisk upptäckt.
 2. Öppna Hanterarmappningar.
  • Om svc-integrerade hanterare mappning finns går du till steg 8.
  • Om mappningen svc-integrerade hanterare saknas går du till steg 3.
 3. Säkerhetskopiera filen web.config i den virtuella katalogen för automatisk upptäckt.
 4. I fönstret åtgärder klickar du på Återställ till överordnadeoch klicka sedan på Ja för att bekräfta.
 5. Bekräfta att svc-integrerade handler-mappning finns i den virtuella katalogen för automatisk upptäckt.
 6. Återställa den virtuella katalogen för automatisk upptäckt. Genom att öppna Exchange Management Shell och kör följande kommandon:
  Remove-AutodiscoverVirtualDirectory “<ServerName>\Autodiscover (Default Web Site)”
  New-AutodiscoverVirtualDirectory -WebSiteName "Default Web Site" -WSSecurityAuthentication:$True
 7. Kopiera hanterarna från säkerhetskopiering web.config-filen och klistra in dem i filen web.config. Hanterarna bör ligga inom de <system.webServer></system.webServer> och > taggar i web.config-filen.

  Filen web.config ska åtminstone innehålla följande hanterare:
  <handlers>   <add name="AutodiscoverAsmxHandler" path="*.asmx" verb="*" type="System.ServiceModel.Activation.HttpHandler, System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" preCondition="integratedMode,runtimeVersionv2.0" />   <add name="AutodiscoverXMLHandler" path="*.xml" verb="POST" type="System.ServiceModel.Activation.HttpHandler, System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" preCondition="integratedMode,runtimeVersionv2.0" />   <add name="AutodiscoverDiscoveryLegacyHandler" path="*.xml" verb="GET" type="Microsoft.Exchange.Autodiscover.WCF.LegacyHttpHandler, Microsoft.Exchange.Autodiscover, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" preCondition="integratedMode,runtimeVersionv2.0" />   <add name="AutodiscoverDiscoveryHandler" path="*.svc" verb="GET" type="Microsoft.Exchange.Autodiscover.WCF.AutodiscoverDiscoveryHttpHandler, Microsoft.Exchange.Autodiscover, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" preCondition="integratedMode,runtimeVersionv2.0" />  </handlers> 
 8. Starta om IIS. Genom att köra iisreset/noforce vid en kommandotolk.
MER INFORMATION
Det kan hända att andra anslutningar till klientåtkomstserver (CAS), till exempel när du ställer in profiler via tjänsten för automatisk upptäckt inte påverkas när problemet uppstår. Detta beror på att åtgärden inte använder svc-slutpunkt. En anslutning som använder svc slutpunkten fungerar inte i den här situationen, men andra slutpunkter vanligtvis påverkas.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Communitywebbplatsen ellerTechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2773628 – senaste granskning 04/25/2016 22:15:00 – revision: 6.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • o365 kbgraphxlink o365a o365e hybrid o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2773628 KbMtsv
Feedback
icker" ms.cmpnm="loc picker">