Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ett enterprise-snabbkorrigering är tillgänglig för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2775511
Meddelande
När uppdateringen har installerats, måste du installera uppdatering 2732673 för att lösa ett problem med regression i filen Rdbss.sys. Genom att installera uppdatering 2732673 från följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

2732673 Felmeddelandet "En fördröjd skrivning misslyckades" visas när PST-filer lagras på en filserver i nätverket som kör Windows Server 2008 R2
När uppdateringen har installerats, måste du installera uppdatering 2728738 för att lösa ett problem med regression i filen Profsvc.dll. Genom att installera uppdatering 2728738 från följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2728738 Det uppstår en lång inloggningstid när du försöker logga in på en Windows 7-baserad dator eller en Windows Server 2008 R2-baserad klient som använder centrala profiler
När uppdateringen har installerats, måste du installera uppdatering 2878378 gav ut den 11 November 2013 att åtgärda ett problem med regression i filen Advapi32.dll. Genom att installera uppdatering 2878378 från följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2878378 OpsMgr 2012 eller OpsMgr 2007 R2 genererar ett "Heartbeat" felmeddelande och därefter i en grå läge i Windows Server 2008 R2 SP1
De uppdaterade versionerna av Rdbss.sys, Profsvc.dll och Advapi32.dll är också tillgängliga på Microsoft Update-katalogen när du anger var och en av tidigare nämnda KB artikelnumren i sökfältet på webbplatsen Microsoft Update-katalogen. Följande är i förväg URL: er för tidigare nämnda korrigeringar:
Introduktion
Den här artikeln beskrivs en snabbkorrigering för Windows 7 Service Pack 1 (SP1)-baserade och Windows Server 2008 R2 SP1-baserade datorer. Denna samlade snabbkorrigering innehåller 90 snabbkorrigeringar som har getts ut efter utgivningen av SP1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2. De här snabbkorrigeringarna förbättra övergripande prestanda- och tillförlitligheten hos datorer med Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1. Vi rekommenderar att du använder denna samlade snabbkorrigering som en del av dina favoritflikar för regelbundet underhåll och skapa processer för datorer med Windows 7 och Windows Server 2008 R2.

Obs! Denna samlade snabbkorrigering löser främst problem som uppstår på domänanslutna klientdatorer och servrar. Denna samlade snabbkorrigering är därför endast tillgängligt från Microsoft Update-katalogen. Du kan också installera den här samlade uppdateringen på datorer som kör Windows 7 SP1 i miljöer med få. När du har installerat den samlade uppdateringen får du bättre prestanda för datorer.

Denna samlade snabbkorrigering innehåller följande förbättringar:
 • Förbättrar Windows Client Remote File System-komponenter. Dessa komponenter inkluderar följande:
  • Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
  • DFSN-klient
  • Omdirigering av mapp
  • Offlinefiler och -mappar (CSC)
  • SMB-klienten
  • Omdirigerade enheten buffring undersystem (RDB)
  • Multiple UNC Provider (MUP)
 • Förbättrar komponenter för SMB-tjänsten och TCP-protokollet. Dessa förbättringar kan samarbeta med andra förbättringar för att förbättra den övergripande nätverksprestanda på datorer med Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1.

  Kommentarer
  • Installera den här samlade uppdateringen på Windows 7-klienter om du vill dra nytta av denna förbättring för Windows 7-klienter som loggar in på Windows Server 2008 R2-servrar. Dessutom kan installera den här samlade uppdateringen på Windows Server 2008 R2-servrar att klienter autentiserar och hämta användarprofiler, principer och skript data från under start och inloggning. Du kan uppdatera din miljö genom att installera den här samlade uppdateringen på både klienter och servrar i någon speciell ordning.
  • Förbättringar av nätverket kan vara installerat på klienten eller servern. Du kanske inte märker ändringar i prestanda tills uppdateringen installeras på både klient- och serverdatorer.
 • Bättre behandling av grupprinciper och grupprincip-inställningar. Bättre prestanda för datorer när du har installerat den här samlade uppdateringen på Windows 7-datorer som har flera grupprincip-inställningar som konfigureras. Dessutom kan nätverksbelastningen och användning av domain controller minskas. Vi rekommenderar att du installerar denna snabbkorrigering på alla Windows 7-datorer med grupprincip-inställningar som konfigureras.
 • Förbättrar Windows Management Instrumentation (WMI)-komponenter att minska CPU-användningen och förbättra kontrollen databasen.
Den här samlade uppdateringen innehåller den senaste versionen av Windows-systemfilerna som uppdateras när du släpper SP1. Följande snabbkorrigeringar ingår i den här samlade uppdateringen:

Snabbkorrigeringar som ingår i den samlade uppdateringen

Nummer TitelBinärfiler
2434932Tillfälliga filer synkroniseras inte korrekt till en DFS-resurs på en server från en klientdator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Csc.sys;Rdbss.sys
2394911Stoppfel "0x000000D1" eller "0x0000007E" i en SMB2 miljö i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2SRV2.sys
2468345Datorn fungerar dåligt periodvis eller slutar svara när Storport-drivrutinen används i Windows Server 2008 R2Storport.sys
2460922Grupprincip-inställningen på inställningsobjektsnivå inte fungerar för 64-bitars versioner av Windows 7gpprefcl.dll
2444328Du kan inte komma åt delade filer eller delade skrivare i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2mrxsmb10.sys
2481614Windows 7 kan ansluta till ett gäst-nätverk i stället för ett företagsnätverkDOT3SVC.dll;dot3gpclnt.dll
2493869En session i SMBv2 återställs felaktigt om funktionen FindCloseChangeNotification anropas omedelbart efter funktionen FindFirstChangeNotification anropas i Windows Server 2008 R2; i Windows Server 2008. i Windows Vista eller Windows 7SRV2.sys
2480118Du kan inte skriva ut resultatet till filer med hjälp av webbprogram i Windows Server 2003. Windows Vista, Windows Server 2008. Windows 7. eller Windows Server 2008 R2 efter installation av säkerhetsuppdatering MS10-061Spoolsv.exe
981070"Det går inte att öppna Lägg till skrivare" fel i en 64-bitars version av Win7 eller Windows Server 2008 R2tcpmib.dll; tcpmonui.dll;Winspool.drv
2496820Program som använder virtuella WiFi-teknik fungerar inte efter omstart av en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2vwififlt.sys
2492806En Windows Vista-baserade; Windows Server 2008-baserad; Windows 7 eller Windows Server 2008 R2-dator som delar vissa filer och vissa mappar svarar inte om du vill dela filbegärandenSRV.sys;SRV2.sys
2505454Startprocessen är försenad på en dator som har en stor hårddisk installerad och som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2volsnap.sys
2511305Dataflödet i nätverket skalas inte korrekt om hög bandbredd PCI Express-kort och fyra eller fler processorer sockets som används i Windows Server 2008 R2Tcpip.sys
2528614Operativsystemet kraschar ibland med en "0x0000007E" Stop-felmeddelande på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2SRV2.sys
2510636Det finns en uppdatering som förbättrar startprestanda av Windows 7 och Windows Server 2008 R2Svchost.exe
2537549Det går inte att distribuera skrivare med hjälp av ett grupprincipobjekt om skrivskyddade domänkontrollanter som uteslutande används i domänmiljö i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2gpprnext.dll
2537556När du använder ett grupprincipobjekt för programdistribution av i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2; installationen misslyckas eller är försenadappmgmts.dll
2555428Startprocessen för Windows 7 är långsam när du skapar många återställningspunkterrdyboost.sys;Sysmain.dll
2528357Icke-växlingsbar pool-läcka när du inaktiverar och aktiverar vissa lagringsstyrenheter i Windows Vista, i Windows 7. i Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2Storport.sys
2523887Filen är skadad problem kan uppstå när du använder funktionen Offlinefiler för att synkronisera data i Windows 7cscsvc.dll
2551503En mappad enhet som har en icke-beständig flaggan visas som frånkopplad enhet i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2gpprefcl.dll
2537589SMB/CIFS-sessioner läcka i Windows Vista, i Windows Server 2008. i Windows 7 och Windows Server 2008 R2dfsc.sys
2618096Data skadas när en användare på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 uppdaterar en delad fil som är öppen på flera datorer med hjälp av SMB-Version 2mrxsmb20.sys
2547244WMI-tjänsten och WMI-providers slutar svara när du använder WMI-klasser för prestanda för att övervaka prestanda på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2wmiperfclass.dll
2459530Händelse-ID 5719 och händelse-ID 1129 loggas när en icke - Microsoft DHCP Relay Agent användsdhcpcore.dll
2526870Windows Vista, Windows Server 2008. Windows 7. eller Windows Server 2008 R2 kan sluta svara när välkomstskärmen visas när du anger autentiseringsuppgifter för att logga in på datorngpprefcl.dll
2578133Tjänsten Remote Desktop Gateway felaktigt blockerar ett användarkonto vars namn innehåller lokaliserade tecken i Windows Server 2008 R2aaedge.dll
2459530Händelse-ID 5719 och händelse-ID 1129 loggas när en icke - Microsoft DHCP Relay Agent användsTcpip.sys
2550581När du försöker komma åt filer på en nätverksresurs; Utforskaren slutar svara på en dator som kör Windows 7. Windows Server 2008 R2; Windows Vista eller Windows Server 2008mrxsmb20.sys
2581464Drivrutinsuppdatering för att öka den maximala USB-överföring-storleken i Windows 7 och Windows Server 2008 R2Usbstor.sys
2561708Synkronisering av offlinefiler kan inte slutföras på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Csc.sys
2578159Inloggningsprocessen slutar svara i Windows Server 2008 R2 eller Windows 7ADVAPI32.DLL-FIL
2530309Inställningar för Internet Explorer grupprincip gäller inte för Internet Explorer 9 i en domänmiljö i Windows Server 2008 R2gppref.dll
2580119Operativsystemet kan inte upprätta en säker kanal efter en misslyckad installation av Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 på klientdatorerNetlogon.dll
2552033"0x00000044" stoppfel på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2SRV2.sys
2582112Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 slutar svara när ett program utför många i/o-operationer på en nätverksresursumpo.dll
2618914Det finns en snabbkorrigering som lägger till klassen FileFsSectorSizeInformation information till Windows 7 och Windows Server 2008 R2NTFS.sys;Ntkrnlmp.exe;Ntkrpamp.exe;SRV2.sys
2561285Det uppstår en lång domän inloggning i Windows Vista, Windows 7. Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 när du distribuera grupprincip-inställningar på datorngpprefcl.dll
2601014Du tillfrågas om autentiseringsuppgifter igen när du försöker komma åt en nätverksresurs på en enhet som kör Samba från en dator med Windows 7 eller Windows Server 2008 R2mrxsmb10.sys
2563210SMB-anslutningen återställs om du avbryta en fil via en nätverksanslutning i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Mrxsmb.sys
2579274"0x0000007E" stop-felmeddelande när en anslutning återställs på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Afd.sys
2571388En Remote Desktop Services-sessionen slutar svara under utloggningsprocessen i Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2Win32k.sys
2590550Skrivbordet läses inte in och visar bara en svart eller blå bakgrund när du loggar in på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Srvsvc.dll
2618190Du kan inte komma åt en delad fil med hjälp av Version 2 för SMB-protokollet på ett konkurrenstillstånd i Windows Server 2008 R2 eller Windows 7SRV2.sys
2496290"ERROR_IO_DEVICE" felmeddelande när du använder DeviceIoControl-funktionen tillsammans med koden för IOCTL_DISK_IS_WRITABLE-kontrollen i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Usbstor.sys
2612966Växlingsbara poolen minnesläcka när du använder vissa delade filer i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2mrxsmb10.sys; mrxsmb20.sys
2610379Principen för Mappomdirigering fungerar inte om en tidigare användare anger omdirigerade mappar offline-läge i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Shell32.dll;cscsvc.dll;cscobj.dll; cscdll.dll
2616471Du kan inte skriva ut till en IPP utskriftskön i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2inetpp.dll
2617858Oväntat långsam start- eller inloggningsskript process i Windows Server 2008 R2 eller Windows 7repdrvfs.dll
2637924stoppfel "0x00000050 visas" när du kopplar från en HID under systemstartprocessen i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Hidclass.sys
976373En dator som är ansluten till ett IEEE 802. 1 x-autentiserad-nätverk via 802. 1 x-aktiverad enhet ansluter inte till rätt nätverkNdisuio.sys
2581608Inloggningsskript ta lång tid att köra i Windows Vista, i Windows Server 2008. i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2gpsvc.dll
2625434Felmeddelandet "ERROR_SHARING_VIOLATION" i Windows XP eller Windows Server 2003 när du försöker öppna en fil på en SMB-resurs på en server som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2SRV.sys
2649905Felmeddelandet "ett oväntat nätverksfel uppstod" visas när du försöker visa en DFS-mapp i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Csc.sys;cscsvc.dll;cscapi.dll;Cscdll.dll
2627007En DFS-länk som leder till en WebDav-resurs slutar att fungera i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Mrxdav.sys
2647954Visas inte dialogrutan PIN-kod eller visas med alla certifikat i arkivet när du försöker komma åt en WebDAV-server i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Webclnt.dll;davclnt.dll;Mrxdav.sys
2628582"STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND" felmeddelande när du öppnar en nyskapad fil i en delad mapp i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2mrxsmb20.sys
2636613Rdpshell.exe process läcker minne i Windows Server 2008 R2 när du flyttar ett publicerat RemoteApp-program fönster på klientsidanrdpshell.exe
2645611Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 slutar svara om du försöker logga in på en dator som har flera bildskärmarWin32k.sys
2646563SMB2 directory cachen uppdateras inte på rätt sätt om en fil har tagits bort i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2mrxsmb20.sys
2666938Klientdatorn använder SRV-poster för webbplatsen mindre när du startar om datorn i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Netlogon.dll
2524478Nätverksprofilen plats ändras från "Domän" till "Offentlig" i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2nlasvc.dll
2549724"0x00000044" stop-fel vid åtkomst till delade filer i Windows Server 2008 R2 eller Windows 7Mrxsmb.sys
2655998Långa inloggning när du upprättar en RD session på en Windows Server 2008 R2-baserade värdserver för fjärrskrivbordssession om omdirigering av skrivare är aktiveradumrdp.dll
2647452Växlingsbara poolen läcker när du ansluter en nätverksenhet och koppla ofta i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Rdbss.sys;dfsc.sys
2646060Det finns en uppdatering som inaktiverar selektivt Core parkering-funktionen i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2disablecoreparking.man
2553549Alla TCP/IP-portar som är i TIME_WAIT status stängs inte efter 497 dagar från Start i Windows Vista, i Windows 7. i Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2Tcpip.sys
2661001"Vänta på lokala Session Manager" meddelande finns kvar i flera minuter när du kopplar från en dator som kör Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 under inloggningsprocessenWin32k.sys;Rpcss.dll
2684965Typ av startegenskap i DHCP-klienttjänsten ändras automatiskt i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2nettcpip.inf
2665362Mappen flyttas från en plats som inte är fasta till en fast plats är inte tillgänglig offline i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Csc.sys
2752259Det finns en uppdatering som förbättrar prestanda för kommandoradsverktyget Printbrm.exe i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Localspl.dll; printbrmengine.exe
2692929"0x80041001" fel när Klassen Win32_Environment WMI efterfrågas av flera begär i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2cimwin32.dll
2683817Felmeddelande när du mappar en enhet till en WebDAV-resurs i ISA Server 2006 i Windows 7Webclnt.dll
2726399Du kan inte ändra DPI-inställning genom en fjärrskrivbordssession på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Win32k.sys;Display.dll;rdpdd.dll
2680464Funktionen för identifiering av plats i DirectAccess är ibland inaktiverad i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2ncsi.dll
2686921IPSec-anslutning som använder IKEv2-tunnelläge misslyckas på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2IKEEXT.dll
2681116Sommartid (DST) uppdatering för ChileTzres.dll;tzres.dll.MUI
2624677"0x00000027" stoppfel när du ansluter till en delad nätverksresurs som finns på en dator som kör Windows Server 2008 R2 eller Windows 7Rdbss.sys
2689311SMB-kommandon körs seriellt när SMB-paketsignering funktionen är aktiverad i Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1Mrxsmb.sys
2693010Lång tid på en klientdator med Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 när du använder en inställning för grupprincip som har OU filtrering som start- eller inloggningsskriptgpprefcl.dll
2719375Datorn skickar paket för ytterligare trafik när du loggar in eller ut från datorn i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2profsvc.dll
2728738Det uppstår en lång inloggningstid när du försöker logga in på en Windows 7-baserad dator eller en Windows Server 2008 R2-baserad klient som använder centrala profilerprofsvc.dll;UseSMBBasedBandwidthAndLatency.man
2709630Fördröjning när du loggar in på en domän från en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2profsvc.dll
2673042Start- eller inloggningsskript länge när inga domänkontrollanter som finns på en domän med Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 medlemsdatorgpsvc.dll
2717541Gruppera rapporten visar felaktig information på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Microsoft.GroupPolicy.Reporting.dll; Microsoft.GroupPolicy.Reporting.Resources.dll
2725279Funktionen för automatisk inloggning försöker upprepade gånger logga in en användare efter ändringar av användarens lösenord på en annan dator i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2authui.dll
2634907TCP/IP-paket som har tagits emot i oordning ignoreras i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Tcpip.sys
2734642Krasch RDS-baserade program i Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1msadcf.dll;msdarem.dll;Msadcs.dll
2749262Tjänsten Remote Desktop konfiguration kraschar med händelse-ID 1000 i Windows Server 2008 R2SessEnv.dll
Mer Information
Microsoft Update-katalogen
Den här uppdateringen är tillgänglig från den Microsoft Update-katalogen. Typ 2775511 i Sök-fältet som finns i det övre högra hörnet av webbsidan katalog.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1. Mer information om hur du skaffar ett service pack för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932 Information om servicepack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

Det här företaget samlat snabbkorrigeringspaket innehåller två snabbkorrigeringar. Registernycklarna för de här snabbkorrigeringarna konfigureras inte med företagets samlade installationsprogrammet. De här snabbkorrigeringarna är därför inte aktiverade som standard när du har installerat den samlade uppdateringen. Om du vill aktivera de här två snabbkorrigeringarna finns två alternativ:

Du kan hämta och installera snabbkorrigeringarna direkt från följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
 • 2581608 Inloggningsskript ta lång tid att köra i Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 eller Windows Server 2008 R2
 • 2752259 Det finns en uppdatering som förbättrar prestanda för kommandoradsverktyget Printbrm.exe i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2
Eller du kan manuellt eller automatiskt ange två registernycklar med hjälp av följande steg:
 • Konfigurera ett REG_DWORD -värde med namnet RunLogonScriptsNormally på följande sökväg om du vill aktivera uppdatering 2581608 och värdet till ett decimalvärde 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • Aktivera uppdatering 2752259, konfigurera ett REG_DWORD -värde med namnet BrmDisableOpc på följande sökväg och ange värdet till ett decimalvärde 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
Anteckningar för uppdatering 2752259 när uppdateringen har aktiverats
 • Den säkerhetskopiera filen exporteras som en CAB-fil. Filstorleken på en CAB-fil får inte överstiga 2 GB avsiktligt.
 • När du har installerat uppdateringen på datorn exporteras den säkerhetskopiera filen som en .opc-fil. Filen exporterade .opc kan vara större än 2 GB.
 • En säkerhetskopia som exporteras som en .opc-fil kan inte användas i äldre versioner av kommandoradsverktyget Printbrm.exe.
Den här uppdateringen innehåller även en snabbkorrigering som förändrar standardfunktionen för komponenten tjänsten användarprofil. Posten snabbkorrigering och registret beskrivs i följande artikel i Knowledge Base (KB):
 • 2728738 Det uppstår en lång inloggningstid när du försöker logga in på en Windows 7-baserad dator eller en Windows Server 2008 R2-baserad klient som använder centrala profiler
Ange en registernyckel om du vill inaktivera uppdatering 2728738 manuellt eller programmatiskt. Gör så här:
 • Konfigurera REG_DWORD-värde med namnet UseSMBBasedBandwidthAndLatency i följande sökväg. Ange värdet REG_DWORD-värde till ett decimalvärde 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ProfSvc\Parameters
Obs! Som standard anges värdet REG_DWORD-värde till 1 när du har installerat den samlade uppdateringen.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Snabbkorrigeringar på sidan för begäran visas dock under båda operativsystemen. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan. Alltid finns i avsnittet "gäller" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.
 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.760 0.16-xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22 enligtxxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.GroupPolicy.Reporting.dll6.1.7601.221371,851,39218-okt-201220:27x 86
Hidclass.sys6.1.7601.2213755,80818-okt-201218:10x 86
Hidparse.sys6.1.7600.1638525,72813-Jul-200923:51Ej tillämpligt
Hidusb.sys6.1.7601.1751424,06420-Nov-201009:59x 86
Advapi32.dll6.1.7601.22137640,51218-okt-201219:34x 86
AppID-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,01304-okt-201106:29Ej tillämpligt
AppID.sys6.1.7601.2183150,17604-okt-201103:52x 86
Appidapi.dll6.1.7600.1638550,68814-Jul-200901:14x 86
Appidcertstorecheck.exe6.1.7600.1638516,89614-Jul-200901:14x 86
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.2183197,79204-okt-201106:02x 86
Appidsvc.dll6.1.7601.2183129,69604-okt-201106:04x 86
Authui.dll6.1.7601.221371,792,51218-okt-201219:34x 86
Authui.ptxmlEj tillämpligt2,72113-Jul-200920:41Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Rpcss.dll6.1.7601.22137376,83218-okt-201219:38x 86
Dfsc.sys6.1.7601.2213778,33618-okt-201217:34x 86
Dhcpclientdll.ptxmlEj tillämpligt5,59713-Jul-200920:24Ej tillämpligt
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414-Jul-200901:15x 86
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137256,00018-okt-201219:35x 86
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137194,04818-okt-201219:35x 86
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214-Jul-200901:15x 86
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213743,52018-okt-201219:35x 86
Display.dll6.1.7601.221371,039,87218-okt-201219:35x 86
Display.ptxmlEj tillämpligt1,07313-Jul-200920:41Ej tillämpligt
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213774,75218-okt-201219:35x 86
Dot3.MOFEj tillämpligt6,07212-Nov-201023:41Ej tillämpligt
Dot3api.dll6.1.7601.1751491,13620-Nov-201012:18x 86
Dot3dlg.dll6.1.7600.1638547,10414-Jul-200901:15x 86
Dot3msm.dll6.1.7601.22137115 20018-okt-201219:35x 86
Dot3svc.dll6.1.7601.22137215,55218-okt-201219:35x 86
Report.system.netdiagframework.XMLEj tillämpligt29,35610-Jun-200921:20Ej tillämpligt
Report.system.Wired.XMLEj tillämpligt19,29010-Jun-200921:20Ej tillämpligt
Rules.system.netdiagframework.XMLEj tillämpligt57,28610-Jun-200921:20Ej tillämpligt
Rules.system.Wired.XMLEj tillämpligt40,90210-Jun-200921:20Ej tillämpligt
Appmgmts.dll6.1.7601.22137149,50418-okt-201219:34x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,82413-Feb-201311:25x 86
GPME.dll6.1.7601.17514728,57620-Nov-201012:19x 86
Gppref.dll6.1.7601.221374,342,78418-okt-201219:35x 86
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137627,71218-okt-201219:35x 86
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137166,40018-okt-201219:35x 86
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514225,28020-Nov-201012:19x 86
Propshts.dll6.1.7601.221372,549,24818-okt-201219:35x 86
Gpapi.dll6.1.7600.1638579 87214-Jul-200901:15x 86
Gpsvc.dll6.1.7601.22137593,40818-okt-201219:35x 86
Tzres.dll6.1.7601.221372 04818-okt-201219:39x 86
Tzupd.exe6.1.7601.1751440,44820-Nov-201012:17x 86
Msadcs.dll6.1.7601.2213781,92018-okt-201219:36x 86
Msadcf.dll6.1.7601.2213794,20818-okt-201219:36x 86
Msdarem.dll6.1.7601.22137192,51218-okt-201219:36x 86
Ndisuio.sys6.1.7601.2213746,08018-okt-201218:13x 86
Netio.sys6.1.7601.22176240,47229-Nov-201205:41x 86
BFE.dll6.1.7601.22137496,12818-okt-201219:34x 86
Fwpuclnt.dll6.1.7601.17514216,57620-Nov-201012:19x 86
IKEEXT.dll6.1.7601.22137675,32818-okt-201219:35x 86
Networksecurity-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,02818-okt-201220:29Ej tillämpligt
Nshwfp.dll6.1.7601.22137657 92018-okt-201219:38x 86
WFP.MOFEj tillämpligt82210-Jun-200921:32Ej tillämpligt
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818-okt-201219:37x 86
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418-okt-201219:37x 86
Nlasvc.dll6.1.7601.22137242,17618-okt-201219:37x 86
Nlasvc.ptxmlEj tillämpligt2,49413-Jul-200920:54Ej tillämpligt
NTFS.sys6.1.7601.221371,213,27218-okt-201220:17x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2213734,30418-okt-201217:34x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2213723,04018-okt-201219:34x 86
Cscobj.dll6.1.7601.22137138 75218-okt-201219:34x 86
Offlinefileswmiprovider.MOFEj tillämpligt14,56818-okt-201214:17Ej tillämpligt
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFEj tillämpligt14,56818-okt-201214:17Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:34Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:28Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:37Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:35Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:45Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:34Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:02Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:37Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200902:08Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:42Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:38Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:41Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200902:08Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:45Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:37Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200903:28Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200902:58Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:31Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:34Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:34Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:40Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:48Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:49Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:38Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:39Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:45Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:34Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200902:45Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:33Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:37Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:39Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:48Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:39Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200902:58Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200901:37Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-200902:51Ej tillämpligt
Csc.sys6.1.7601.22137389,63218-okt-201217:34x 86
Cscmig.dll6.1.7601.22137109,56818-okt-201219:34x 86
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.XRM-MSEj tillämpligt3,14418-okt-201220:29Ej tillämpligt
Cscsvc.dll6.1.7601.22137549,37618-okt-201219:34x 86
Microsoft-windows-offlinefiles.mofEj tillämpligt1,77618-okt-201214:17Ej tillämpligt
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.221373,971,92818-okt-201220:17Ej tillämpligt
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221373,916,63218-okt-201220:17Ej tillämpligt
Localspl.dll6.1.7601.22137775,16818-okt-201219:36x 86
WinPrint.dll6.1.7601.1751430,20820-Nov-201012:21x 86
Inetpp.dll6.1.7601.22137126,46418-okt-201219:36x 86
Inetppui.dll6.1.7600.1638518,94414-Jul-200901:15x 86
Wpnpinst.exe6.1.7601.2213739,42418-okt-201218:41x 86
Tcpmib.dll6.1.7601.2213731,23218-okt-201219:39x 86
Tcpbidi.XMLEj tillämpligt1,04110-Jun-200921:39Ej tillämpligt
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213761 44018-okt-201218:41x 86
Printbrm.exe6.1.7601.2213720,99218-okt-201218:41x 86
Printbrmengine.exe6.1.7601.22137243,20018-okt-201218:41x 86
Printbrmps.dll6.1.7600.1638513,31214-Jul-200901:16x 86
Printbrmui.exe1.0.0.066 04818-okt-201218:42x 86
Spoolsv.exe6.1.7601.22149317,44001-Nov-201203:45x 86
Gpprnext.dll6.1.7601.2213733,79218-okt-201218:41x 86
Ppcrsopcompschema.MOFEj tillämpligt1,99410-Jun-200921:40Ej tillämpligt
Ppcrsopuserschema.MOFEj tillämpligt1,99010-Jun-200921:40Ej tillämpligt
Profprov.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201012:20x 86
Profsvc.dll6.1.7601.22137176,12818-okt-201219:38x 86
Profsvc.ptxmlEj tillämpligt64813-Jul-200920:36Ej tillämpligt
Userprofilewmiprovider.MOFEj tillämpligt10,70813-Jul-200920:36Ej tillämpligt
Rdvghelper.exe1.1.0.082,94413-Feb-201311:25x 86
Rdbss.sys6.1.7601.22210246,27205-Jan-201302:38x 86
Rdyboost.sys6.1.7601.22137173,40018-okt-201220:17x 86
Readyboostperfcounters.hEj tillämpligt90510-Jun-200921:46Ej tillämpligt
Readyboostperfcounters.iniEj tillämpligt4,28410-Jun-200921:46Ej tillämpligt
Sysmain.dll6.1.7601.221371,158,65618-okt-201219:39x 86
Systemsf.EBDEj tillämpligt146,85205-Nov-201002:20Ej tillämpligt
Netlogon.dll6.1.7601.22137566,78418-okt-201219:37x 86
Nlsvc.MOFEj tillämpligt2,87310-Jun-200921:29Ej tillämpligt
Svchost.exe6.1.7601.2213721,50418-okt-201217:40x 86
Shell32.dll6.1.7601.2213712,874,24018-okt-201219:39x 86
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22137223,74418-okt-201217:34x 86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2213796,76818-okt-201217:34x 86
Mrxsmb.sys6.1.7601.22137123,90418-okt-201217:34x 86
SRV.sys6.1.7601.22137311,80818-okt-201217:34x 86
Srv2.sys6.1.7601.22137312,83218-okt-201217:34x 86
Smbserver-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,22918-okt-201220:30Ej tillämpligt
Srvsvc.dll6.1.7601.22137167,93618-okt-201219:39x 86
Sscore.dll6.1.7601.175149,72820-Nov-201012:21x 86
Storport.sys6.1.7601.22137149,35218-okt-201220:17x 86
Umrdp.dll6.1.7601.22137172,03218-okt-201219:39x 86
Rdpinit.exe6.1.7601.22137162,30418-okt-201218:22x 86
Rdpinit.MOFEj tillämpligt1,19710-Jun-200921:26Ej tillämpligt
Rdpshell.exe6.1.7601.22137262 14418-okt-201218:22x 86
Rdpshell.MOFEj tillämpligt1 20010-Jun-200921:26Ej tillämpligt
TerminalServices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,06718-okt-201220:30Ej tillämpligt
Tserrredir.dll6.1.7600.1638511,26414-Jul-200901:16x 86
Rdpdd.dll6.1.7601.22137213 50418-okt-201218:21x 86
Sessenv.dll6.1.7601.22137118,27218-okt-201219:38x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22176187,73629-Nov-201205:41x 86
Tcpip.sys6.1.7601.221761,307,99229-Nov-201205:41x 86
Umpo.dll6.1.7601.22137119,29618-okt-201219:39x 86
Vwifibus.sys6.1.7600.1638519,96813-Jul-200923:52x 86
Vwififlt.sys6.1.7601.2213748,64018-okt-201218:11x 86
Vwifimp.sys6.1.7601.2213714,84818-okt-201218:11x 86
Cimwin32.dll6.1.7601.221371,341,95218-okt-201219:34x 86
Davclnt.dll6.1.7601.2213787,55218-okt-201219:34x 86
Mrxdav.sys6.1.7601.22137116,22418-okt-201217:34x 86
Webclnt.dll6.1.7601.22137206,84818-okt-201219:39x 86
Win32k.sys6.1.7601.221372,354,17618-okt-201217:47x 86
Afd.sys6.1.7601.22137338,94418-okt-201217:32x 86
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137301,56818-okt-201219:38x 86
Wmiperfclass.dll6.1.7601.2213790,11218-okt-201219:40x 86
Wmiperfclass.MOFEj tillämpligt98010-Jun-200921:31Ej tillämpligt
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:16x 86
Wmiperfinst.MOFEj tillämpligt80410-Jun-200921:31Ej tillämpligt
Rdvgkmd.sys6.1.7601.2224994,55213-Feb-201311:29x 86
Rdvgumd32.dll6.1.7601.2224979,20813-Feb-201311:29x 86
Usbstor.sys6.1.7601.2213776,28818-okt-201218:10x 86
Volsnap.sys6.1.7601.22137246,10418-okt-201220:17x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Hidclass.sys6.1.7601.2213776,80018-okt-201218:49x 64
Hidparse.sys6.1.7600.1638532,89614-Jul-20090:06x 64
Hidusb.sys6.1.7601.1751430,20820-Nov-201010:43x 64
Advapi32.dll6.1.7601.22137876,54418-okt-201220:27x 64
AppID-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,0134-okt-20116:17Ej tillämpligt
AppID.sys6.1.7601.2183161 4404-okt-20113:35x 64
Appidapi.dll6.1.7600.1638558,36814-Jul-20091:40x 64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7600.1638517,92014-Jul-20091:38x 64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.21831148,4804-okt-20115:49x 64
Appidsvc.dll6.1.7601.2183134,3044-okt-20115:51x 64
Authui.dll6.1.7601.221371,927,68018-okt-201220:27x 64
Authui.ptxmlEj tillämpligt2,72113-Jul-200920:33Ej tillämpligt
Rpcss.dll6.1.7601.22137512,00018-okt-201220:33x 64
Dfsc.sys6.1.7601.22137102,91218-okt-201217:54x 64
Dhcpclientdll.ptxmlEj tillämpligt5,59713-Jul-200920:19Ej tillämpligt
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638513,82414-Jul-20091:40x 64
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137317,95218-okt-201220:29x 64
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137225,79218-okt-201220:29x 64
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638587,04014-Jul-20091:40x 64
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213754,78418-okt-201220:29x 64
Display.dll6.1.7601.221371,065,98418-okt-201220:29x 64
Display.ptxmlEj tillämpligt1,07313-Jul-200920:33Ej tillämpligt
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213756,83218-okt-201220:29x 64
Dot3.MOFEj tillämpligt6,07212-Nov-201023:42Ej tillämpligt
Dot3api.dll6.1.7601.1751484,99220-Nov-201013:26x 64
Dot3dlg.dll6.1.7600.1638557,85614-Jul-20091:40x 64
Dot3msm.dll6.1.7601.22137103 93618-okt-201220:29x 64
Dot3svc.dll6.1.7601.22137253,95218-okt-201220:29x 64
Report.system.netdiagframework.XMLEj tillämpligt29,35610-Jun-200920:37Ej tillämpligt
Report.system.Wired.XMLEj tillämpligt19,29010-Jun-200920:37Ej tillämpligt
Rules.system.netdiagframework.XMLEj tillämpligt57,28610-Jun-200920:37Ej tillämpligt
Rules.system.Wired.XMLEj tillämpligt40,90210-Jun-200920:37Ej tillämpligt
Appmgmts.dll6.1.7601.22137193,53618-okt-201220:27x 64
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249789,50413-Feb-201312:25x 64
GPME.dll6.1.7601.17514774,65620-Nov-201013:26x 64
Gppref.dll6.1.7601.221374,888,57618-okt-201220:29x 64
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137901,12018-okt-201220:29x 64
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137236 03218-okt-201220:29x 64
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514302,08020-Nov-201013:26x 64
Propshts.dll6.1.7601.221373,787,77618-okt-201220:29x 64
Gpapi.dll6.1.7600.1638596,76814-Jul-20091:40x 64
Gpsvc.dll6.1.7601.22137777,21618-okt-201220:29x 64
Tzres.dll6.1.7601.221372 04818-okt-201220:34x 64
Tzupd.exe6.1.7601.1751449,66420-Nov-201013:25x 64
Msadcs.dll6.1.7601.2213798,30418-okt-201220:30x 64
Msadcf.dll6.1.7601.22137114,68818-okt-201220:30x 64
Msdarem.dll6.1.7601.22137249,85618-okt-201220:30x 64
Ndisuio.sys6.1.7601.2213756,83218-okt-201218:52x 64
Netio.sys6.1.7601.22176376,68029-Nov-20126:08x 64
BFE.dll6.1.7601.22137706,56018-okt-201220:27x 64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137324,09618-okt-201220:29x 64
IKEEXT.dll6.1.7601.22137855,04018-okt-201220:29x 64
Networksecurity-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,02818-okt-201222:12Ej tillämpligt
Nshwfp.dll6.1.7601.22137832,00018-okt-201220:32x 64
WFP.MOFEj tillämpligt82210-Jun-200920:51Ej tillämpligt
Ncsi.dll6.1.7601.22137222,20818-okt-201220:31x 64
Nlaapi.dll6.1.7601.2213770,65618-okt-201220:31x 64
Nlasvc.dll6.1.7601.22137303,10418-okt-201220:31x 64
Nlasvc.ptxmlEj tillämpligt2,49418-okt-201214:47Ej tillämpligt
NTFS.sys6.1.7601.221371,687,89618-okt-201222:00x 64
Cscapi.dll6.1.7601.2213745,56818-okt-201220:28x 64
Cscdll.dll6.1.7601.2213730,20818-okt-201220:28x 64
Cscobj.dll6.1.7601.22137240,12818-okt-201220:28x 64
Offlinefileswmiprovider.MOFEj tillämpligt14,56818-okt-201214:15Ej tillämpligt
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFEj tillämpligt14,56818-okt-201214:15Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:54Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:51Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:57Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20092:01Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:58Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:53Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:29Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20092:04Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:52Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20092:01Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:58Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20092:01Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:51Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:57Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:57Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20092:13Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20093:07Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:51Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:46Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20092:01Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:55Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:48Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:56Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:57Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:50Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20092:06Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:49Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20092:01Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:51Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:57Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:52Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:56Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:51Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20093:07Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:55Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20093:07Ej tillämpligt
Csc.sys6.1.7601.22137516,09618-okt-201217:54x 64
Cscmig.dll6.1.7601.22137137 21618-okt-201220:28x 64
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.XRM-MSEj tillämpligt3,14418-okt-201222:12Ej tillämpligt
Cscsvc.dll6.1.7601.22137695,80818-okt-201220:28x 64
Microsoft-windows-offlinefiles.mofEj tillämpligt1,77618-okt-201214:15Ej tillämpligt
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221375,561,17618-okt-201222:00x 64
Localspl.dll6.1.7601.22137965,12018-okt-201220:30x 64
WinPrint.dll6.1.7601.1751439,42420-Nov-201013:27x 64
Inetpp.dll6.1.7601.22137166,40018-okt-201220:30x 64
Inetppui.dll6.1.7600.1638522,52814-Jul-20091:41x 64
Wpnpinst.exe6.1.7601.2213748,64018-okt-201219:29x 64
Tcpmib.dll6.1.7601.2213738 91218-okt-201220:34x 64
Tcpbidi.XMLEj tillämpligt1,04110-Jun-200921:01Ej tillämpligt
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213773 21618-okt-201220:34x 64
Printbrm.exe6.1.7601.2213721,50418-okt-201219:30x 64
Printbrmengine.exe6.1.7601.22137295,93618-okt-201219:30x 64
Printbrmps.dll6.1.7600.1638519 45614-Jul-20091:41x 64
Printbrmui.exe1.0.0.071,68018-okt-201219:30x 64
Spoolsv.exe6.1.7601.22149559,6161-Nov-20124:33x 64
Gpprnext.dll6.1.7601.2213741,98418-okt-201220:29x 64
Ppcrsopcompschema.MOFEj tillämpligt1,99410-Jun-200921:02Ej tillämpligt
Ppcrsopuserschema.MOFEj tillämpligt1,99010-Jun-200921:02Ej tillämpligt
Profprov.dll6.1.7601.1751433,79220-Nov-201013:27x 64
Profsvc.dll6.1.7601.22137223,74418-okt-201220:32x 64
Profsvc.ptxmlEj tillämpligt64813-Jul-200920:29Ej tillämpligt
Userprofilewmiprovider.MOFEj tillämpligt10,70813-Jul-200920:29Ej tillämpligt
Rdvghelper.exe1.1.0.097,79213-Feb-201312:24x 64
Rdbss.sys6.1.7601.22210315,3925-Jan-20132:55x 64
Rdyboost.sys6.1.7601.22137213,84818-okt-201222:00x 64
Readyboostperfcounters.hEj tillämpligt90510-Jun-200921:08Ej tillämpligt
Readyboostperfcounters.iniEj tillämpligt4,28410-Jun-200921:08Ej tillämpligt
Sysmain.dll6.1.7601.221371,742,84818-okt-201220:34x 64
Systemsf.EBDEj tillämpligt347,9045-Nov-20102:20Ej tillämpligt
Netlogon.dll6.1.7601.22137698,88018-okt-201220:31x 64
Nlsvc.MOFEj tillämpligt2,87310-Jun-200920:47Ej tillämpligt
Svchost.exe6.1.7601.2213727,13618-okt-201218:02x 64
Shell32.dll6.1.7601.2213714,174,20818-okt-201220:33x 64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22137288,76818-okt-201217:54x 64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.22137128 00018-okt-201217:54x 64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22137158,20818-okt-201217:55x 64
SRV.sys6.1.7601.22137467,45618-okt-201217:55x 64
Srv2.sys6.1.7601.22137408,57618-okt-201217:55x 64
Smbserver-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,22918-okt-201222:13Ej tillämpligt
Srvsvc.dll6.1.7601.22137235,52018-okt-201220:34x 64
Sscore.dll6.1.7601.1751413,31220-Nov-201013:27x 64
Storport.sys6.1.7601.22137190,82418-okt-201222:00x 64
Rdpinit.exe6.1.7601.22137179,71218-okt-201219:02x 64
Rdpinit.MOFEj tillämpligt1,1975-Nov-20102:01Ej tillämpligt
Rdpshell.exe6.1.7601.22137300,54418-okt-201219:02x 64
Rdpshell.MOFEj tillämpligt1 2005-Nov-20102:01Ej tillämpligt
Tserrredir.dll6.1.7601.1751413,31220-Nov-201013:27x 64
Umrdp.dll6.1.7601.22137214,52818-okt-201220:34x 64
Rdpinit.exe6.1.7601.22137179,71218-okt-201219:02x 64
Rdpinit.MOFEj tillämpligt1,19710-Jun-200920:44Ej tillämpligt
Rdpshell.exe6.1.7601.22137300,54418-okt-201219:02x 64
Rdpshell.MOFEj tillämpligt1 20010-Jun-200920:44Ej tillämpligt
TerminalServices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,06718-okt-201222:13Ej tillämpligt
Tserrredir.dll6.1.7600.1638513,31214-Jul-20091:41x 64
Rdpdd.dll6.1.7601.22137275,45618-okt-201219:02x 64
Sessenv.dll6.1.7601.22137127,48818-okt-201220:33x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22176288,08829-Nov-20126:08x 64
Tcpip.sys6.1.7601.221761,901,92829-Nov-20126:08x 64
Aaedge.dll6.1.7601.22137307,71218-okt-201220:26x 64
Aaedge.MOFEj tillämpligt1,2685-Nov-20101:52Ej tillämpligt
Aatspp.dll6.1.7601.2213765,02418-okt-201220:26x 64
Aatspp.MOFEj tillämpligt1,2715-Nov-20101:52Ej tillämpligt
RAP.XMLEj tillämpligt8955-Nov-20101:52Ej tillämpligt
Tsgateway.XMLEj tillämpligt4295-Nov-20101:52Ej tillämpligt
Tsgclean.exe6.1.7601.17514428,03220-Nov-201013:25x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,01818-okt-201222:13Ej tillämpligt
Umpo.dll6.1.7601.22137164,86418-okt-201220:34x 64
Vwifibus.sys6.1.7600.1638524,57614-Jul-20090:07x 64
Vwififlt.sys6.1.7601.2213760,41618-okt-201218:50x 64
Vwifimp.sys6.1.7601.2213718,43218-okt-201218:50x 64
Cimwin32.dll6.1.7601.221372,058,24018-okt-201220:28x 64
Davclnt.dll6.1.7601.22137110,59218-okt-201220:28x 64
Mrxdav.sys6.1.7601.22137141,31218-okt-201217:54x 64
Webclnt.dll6.1.7601.22137262,65618-okt-201220:34x 64
Win32k.sys6.1.7601.221373,151,87218-okt-201218:14x 64
Afd.sys6.1.7601.22137498,17618-okt-201217:51x 64
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137453,63218-okt-201220:33x 64
Wmiperfclass.dll6.1.7601.22137136,19218-okt-201220:34x 64
Wmiperfclass.MOFEj tillämpligt98010-Jun-200920:49Ej tillämpligt
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638564 51214-Jul-20091:41x 64
Wmiperfinst.MOFEj tillämpligt80410-Jun-200920:49Ej tillämpligt
Rdvgkmd.sys6.1.7601.22249115,03213-Feb-201312:28x 64
Rdvgumd64.dll6.1.7601.2224999,67213-Feb-201312:28x 64
Usbstor.sys6.1.7601.2213791,64818-okt-201218:49x 64
Volsnap.sys6.1.7601.22137296,80818-okt-201222:00x 64
Microsoft.GroupPolicy.Reporting.dll6.1.7601.221371,851,39218-okt-201220:27x 86
Appidapi.dll6.1.7601.2183150,6884-okt-20116:04x 86
Dot3.MOFEj tillämpligt6,07212-Nov-201023:41Ej tillämpligt
Dot3api.dll6.1.7601.2213791,13618-okt-201219:35x 86
Dot3dlg.dll6.1.7601.2213747,10418-okt-201218:11x 86
Dot3msm.dll6.1.7601.22137115 20018-okt-201219:35x 86
Appmgmts.dll6.1.7601.22137149,50418-okt-201219:34x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,82413-Feb-201311:25x 86
Gpapi.dll6.1.7601.2213779,36018-okt-201219:35x 86
Tzres.dll6.1.7601.221372 04818-okt-201219:39x 86
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137216,57618-okt-201219:35x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.22137657 92018-okt-201219:38x 86
WFP.MOFEj tillämpligt82212-Nov-201023:57Ej tillämpligt
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818-okt-201219:37x 86
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418-okt-201219:37x 86
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818-okt-201219:37x 86
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418-okt-201219:37x 86
Wow64_nlasvc.ptxmlEj tillämpligt2,49413-Jul-200920:54Ej tillämpligt
Cscobj.dll6.1.7601.22137138 75218-okt-201219:34x 86
Offlinefileswmiprovider.MOFEj tillämpligt14,56818-okt-201214:17Ej tillämpligt
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFEj tillämpligt14,56818-okt-201214:17Ej tillämpligt
Netlogon.dll6.1.7601.22137566,78418-okt-201219:37x 86
Nlsvc.MOFEj tillämpligt2,87310-Jun-200921:29Ej tillämpligt
Shell32.dll6.1.7601.2213712,874,24018-okt-201219:39x 86
Sscore.dll6.1.7601.221379,72818-okt-201217:57x 86
Rdpinit.exe6.1.7601.22137162,30418-okt-201218:22x 86
Rdpinit.MOFEj tillämpligt1,1975-Nov-20102:01Ej tillämpligt
Rdpshell.exe6.1.7601.22137262 14418-okt-201218:22x 86
Rdpshell.MOFEj tillämpligt1 2005-Nov-20102:01Ej tillämpligt
Sessenv.dll6.1.7601.22137118,27218-okt-201219:38x 86
Mrxdav.sys6.1.7601.22137116,22418-okt-201217:34x 86
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137301,56818-okt-201219:38x 86
Advapi32.dll6.1.7601.22137640,51218-okt-201219:34x 86
Authui.dll6.1.7601.221371,792,51218-okt-201219:34x 86
Authui.ptxmlEj tillämpligt2,72113-Jul-200920:41Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Dhcpclientdll.ptxmlEj tillämpligt5,59713-Jul-200920:24Ej tillämpligt
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414-Jul-20091:15x 86
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137256,00018-okt-201219:35x 86
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137194,04818-okt-201219:35x 86
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214-Jul-20091:15x 86
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213743,52018-okt-201219:35x 86
Display.dll6.1.7601.221371,039,87218-okt-201219:35x 86
Display.ptxmlEj tillämpligt1,07313-Jul-200920:41Ej tillämpligt
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213774,75218-okt-201219:35x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,82413-Feb-201311:25x 86
GPME.dll6.1.7601.17514728,57620-Nov-201012:19x 86
Gppref.dll6.1.7601.221374,342,78418-okt-201219:35x 86
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137627,71218-okt-201219:35x 86
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137166,40018-okt-201219:35x 86
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514225,28020-Nov-201012:19x 86
Propshts.dll6.1.7601.221372,549,24818-okt-201219:35x 86
Msadcs.dll6.1.7601.2213781,92018-okt-201219:36x 86
Msadcf.dll6.1.7601.2213794,20818-okt-201219:36x 86
Msdarem.dll6.1.7601.22137192,51218-okt-201219:36x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2213734,30418-okt-201217:34x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2213723,04018-okt-201219:34x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.221373,971,92818-okt-201220:17Ej tillämpligt
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221373,916,63218-okt-201220:17Ej tillämpligt
Localspl.dll6.1.7601.22137775,16818-okt-201219:36x 86
WinPrint.dll6.1.7601.1751430,20820-Nov-201012:21x 86
Tcpmib.dll6.1.7601.2213731,23218-okt-201219:39x 86
Tcpbidi.XMLEj tillämpligt1,04110-Jun-200921:39Ej tillämpligt
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213761 44018-okt-201218:41x 86
Gpprnext.dll6.1.7601.2213733,79218-okt-201218:41x 86
Ppcrsopcompschema.MOFEj tillämpligt1,99410-Jun-200921:40Ej tillämpligt
Ppcrsopuserschema.MOFEj tillämpligt1,99010-Jun-200921:40Ej tillämpligt
Svchost.exe6.1.7601.2213721,50418-okt-201217:40x 86
Davclnt.dll6.1.7601.2213787,55218-okt-201219:34x 86
Webclnt.dll6.1.7601.22137206,84818-okt-201219:39x 86
Wmiperfclass.dll6.1.7601.2213790,11218-okt-201219:40x 86
Wmiperfclass.MOFEj tillämpligt98010-Jun-200921:31Ej tillämpligt
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-20091:16x 86
Wmiperfinst.MOFEj tillämpligt80410-Jun-200921:31Ej tillämpligt
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Hidclass.sys6.1.7601.22137176,12818-okt-201218:15IA-64
Hidparse.sys6.1.7600.1638572,70414-Jul-20090:21Ej tillämpligt
Hidusb.sys6.1.7601.1751467,07220-Nov-20108:53IA-64
Advapi32.dll6.1.7601.221371,561,60018-okt-201219:28IA-64
AppID-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,0134-okt-20114:34Ej tillämpligt
AppID.sys6.1.7601.21831131,0724-okt-20112:31IA-64
Appidapi.dll6.1.7600.16385116,73614-Jul-20091:45IA-64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2183139,4244-okt-20114:09IA-64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.21831282,6244-okt-20114:09IA-64
Appidsvc.dll6.1.7601.2183174,2404-okt-20114:11IA-64
Authui.dll6.1.7601.221372,298,88018-okt-201219:29IA-64
Authui.ptxmlEj tillämpligt2,72113-Jul-200920:34Ej tillämpligt
Rpcss.dll6.1.7601.221371,085,95218-okt-201219:34IA-64
Dfsc.sys6.1.7601.22137247,29618-okt-201217:22IA-64
Dhcpclientdll.ptxmlEj tillämpligt5,59713-Jul-200920:19Ej tillämpligt
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638527,13614-Jul-20091:46IA-64
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137620,03218-okt-201219:30IA-64
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137465,40818-okt-201219:30IA-64
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.16385162,30414-Jul-20091:46IA-64
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213787,04018-okt-201219:30IA-64
Display.dll6.1.7601.221371,305,08818-okt-201219:30IA-64
Display.ptxmlEj tillämpligt1,07313-Jul-200920:33Ej tillämpligt
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.22137120,32018-okt-201219:30IA-64
Appmgmts.dll6.1.7601.22137422,91218-okt-201219:28IA-64
Gpprefcl.dll6.1.7601.222491,519,61613-Feb-201311:24IA-64
GPME.dll6.1.7601.175141,063,42420-Nov-201010:26IA-64
Gppref.dll6.1.7601.221376,577,15218-okt-201219:30IA-64
Gpprefbr.dll6.1.7601.221371,786,36818-okt-201219:30IA-64
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137462,84818-okt-201219:30IA-64
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514581 12020-Nov-201010:26IA-64
Propshts.dll6.1.7601.221377,068,67218-okt-201219:30IA-64
Gpapi.dll6.1.7601.22137168,44818-okt-201219:30IA-64
Gpsvc.dll6.1.7601.221371,323,00818-okt-201219:30IA-64
Tzres.dll6.1.7601.221372 04818-okt-201219:36IA-64
Tzupd.exe6.1.7601.1751478,84820-Nov-201010:23IA-64
Msadcs.dll6.1.7601.22137172,03218-okt-201219:32IA-64
Msadcf.dll6.1.7601.22137217,08818-okt-201219:32IA-64
Msdarem.dll6.1.7601.22137450,56018-okt-201219:32IA-64
Netio.sys6.1.7601.22176711,00029-Nov-20124:55IA-64
BFE.dll6.1.7601.221371,074,17618-okt-201219:29IA-64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137566,27218-okt-201219:30IA-64
IKEEXT.dll6.1.7601.221371,486,84818-okt-201219:31IA-64
Networksecurity-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,02818-okt-201220:21Ej tillämpligt
Nshwfp.dll6.1.7601.221371,113,60018-okt-201219:33IA-64
WFP.MOFEj tillämpligt82210-Jun-200920:57Ej tillämpligt
Ncsi.dll6.1.7601.22137482,81618-okt-201219:33IA-64
Nlaapi.dll6.1.7601.22137156,67218-okt-201219:33IA-64
Nlasvc.dll6.1.7601.22137603,13618-okt-201219:33IA-64
Nlasvc.ptxmlEj tillämpligt2,49418-okt-201214:40Ej tillämpligt
NTFS.sys6.1.7601.221373,558,76018-okt-201220:05IA-64
Cscapi.dll6.1.7601.2213790,62418-okt-201219:29IA-64
Cscdll.dll6.1.7601.2213768 60818-okt-201219:29IA-64
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20092:11Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20091:33Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20092:13Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20094:29Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20094:08Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20094:08Ej tillämpligt
Microsoft-windows-offlinefiles.mflEj tillämpligt2 04814-Jul-20094:29Ej tillämpligt
Ntoskrnl.exe6.1.7601.2213711,126,12018-okt-201220:05IA-64
Localspl.dll6.1.7601.221372,077,18418-okt-201219:31IA-64
WinPrint.dll6.1.7601.1751490,62420-Nov-201010:28IA-64
Inetpp.dll6.1.7601.22137398,33618-okt-201219:31IA-64
Inetppui.dll6.1.7600.1638551,71214-Jul-20091:46IA-64
Wpnpinst.exe6.1.7601.22137127,48818-okt-201218:50IA-64
Tcpmib.dll6.1.7601.2213783,45618-okt-201219:36IA-64
Tcpbidi.XMLEj tillämpligt1,04110-Jun-200921:06Ej tillämpligt
Tcpmonui.dll6.1.7601.22137148,99218-okt-201219:36IA-64
Spoolsv.exe6.1.7601.221491,084,4161-Nov-20123:54IA-64
Gpprnext.dll6.1.7601.2213790,11218-okt-201219:30IA-64
Ppcrsopcompschema.MOFEj tillämpligt1,99410-Jun-200921:07Ej tillämpligt
Ppcrsopuserschema.MOFEj tillämpligt1,99010-Jun-200921:07Ej tillämpligt
Profprov.dll6.1.7601.1751478,84820-Nov-201010:28IA-64
Profsvc.dll6.1.7601.22137479,23218-okt-201219:34IA-64
Profsvc.ptxmlEj tillämpligt64813-Jul-200920:29Ej tillämpligt
Userprofilewmiprovider.MOFEj tillämpligt10,70813-Jul-200920:29Ej tillämpligt
Rdbss.sys6.1.7601.22210735,7445-Jan-20132:23IA-64
Netlogon.dll6.1.7601.221371,156,60818-okt-201219:33IA-64
Nlsvc.MOFEj tillämpligt2,87310-Jun-200920:52Ej tillämpligt
Svchost.exe6.1.7601.2213754,78418-okt-201217:33IA-64
Shell32.dll6.1.7601.2213721,190,65618-okt-201219:35IA-64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22137678,40018-okt-201217:23IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.22137310,78418-okt-201217:23IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22137368,12818-okt-201217:23IA-64
SRV.sys6.1.7601.221371,028,60818-okt-201217:23IA-64
Srv2.sys6.1.7601.22137795,64818-okt-201217:23IA-64
Smbserver-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,22918-okt-201220:21Ej tillämpligt
Srvsvc.dll6.1.7601.22137417,28018-okt-201219:35IA-64
Sscore.dll6.1.7601.1751426,62420-Nov-201010:28IA-64
Storport.sys6.1.7601.22137430,42418-okt-201220:05IA-64
Rdpinit.exe6.1.7601.22137415,74418-okt-201218:32IA-64
Rdpinit.MOFEj tillämpligt1,1975-Nov-20102:01Ej tillämpligt
Rdpshell.exe6.1.7601.22137662,01618-okt-201218:32IA-64
Rdpshell.MOFEj tillämpligt1 2005-Nov-20102:01Ej tillämpligt
Tserrredir.dll6.1.7601.1751427,13620-Nov-201010:28IA-64
Umrdp.dll6.1.7601.22137194,04818-okt-201219:36IA-64
Rdpdd.dll6.1.7601.22137462,33618-okt-201218:31IA-64
Sessenv.dll6.1.7601.22137253,44018-okt-201219:34IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22176482,13629-Nov-20124:55IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.221763,822,44029-Nov-20124:55IA-64
Umpo.dll6.1.7601.22137290,30418-okt-201219:36IA-64
Cimwin32.dll6.1.7601.221374,280,32018-okt-201219:29IA-64
Win32k.sys6.1.7601.221377,449,60018-okt-201217:49IA-64
Afd.sys6.1.7601.221371,115,64818-okt-201217:20IA-64
Repdrvfs.dll6.1.7601.221371,067,00818-okt-201219:34IA-64
Wmiperfclass.dll6.1.7601.22137308,73618-okt-201219:36IA-64
Wmiperfclass.MOFEj tillämpligt98010-Jun-200920:54Ej tillämpligt
Wmiperfinst.dll6.1.7600.16385165,37614-Jul-20091:50IA-64
Wmiperfinst.MOFEj tillämpligt80410-Jun-200920:54Ej tillämpligt
Usbstor.sys6.1.7601.22137239,61618-okt-201218:16IA-64
Volsnap.sys6.1.7601.22137681,30418-okt-201220:05IA-64
Microsoft.GroupPolicy.Reporting.dll6.1.7601.221371,851,39218-okt-201220:27x 86
Appidapi.dll6.1.7601.2183150,6884-okt-20116:04x 86
Appmgmts.dll6.1.7601.22137149,50418-okt-201219:34x 86
Gpapi.dll6.1.7601.2213779,36018-okt-201219:35x 86
Tzres.dll6.1.7601.221372 04818-okt-201219:39x 86
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137216,57618-okt-201219:35x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.22137657 92018-okt-201219:38x 86
WFP.MOFEj tillämpligt82212-Nov-201023:57Ej tillämpligt
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818-okt-201219:37x 86
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418-okt-201219:37x 86
Wow64_nlasvc.ptxmlEj tillämpligt2,49413-Jul-200920:54Ej tillämpligt
Netlogon.dll6.1.7601.22137566,78418-okt-201219:37x 86
Nlsvc.MOFEj tillämpligt2,87310-Jun-200921:29Ej tillämpligt
Shell32.dll6.1.7601.2213712,874,24018-okt-201219:39x 86
Sscore.dll6.1.7601.221379,72818-okt-201217:57x 86
Rdpinit.exe6.1.7601.22137162,30418-okt-201218:22x 86
Rdpinit.MOFEj tillämpligt1,1975-Nov-20102:01Ej tillämpligt
Rdpshell.exe6.1.7601.22137262 14418-okt-201218:22x 86
Rdpshell.MOFEj tillämpligt1 2005-Nov-20102:01Ej tillämpligt
Sessenv.dll6.1.7601.22137118,27218-okt-201219:38x 86
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137301,56818-okt-201219:38x 86
Advapi32.dll6.1.7601.22137640,51218-okt-201219:34x 86
Authui.dll6.1.7601.221371,792,51218-okt-201219:34x 86
Authui.ptxmlEj tillämpligt2,72113-Jul-200920:41Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Bootfix.binEj tillämpligt1 02412-Nov-201023:37Ej tillämpligt
Dhcpclientdll.ptxmlEj tillämpligt5,59713-Jul-200920:24Ej tillämpligt
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414-Jul-20091:15x 86
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137256,00018-okt-201219:35x 86
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137194,04818-okt-201219:35x 86
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214-Jul-20091:15x 86
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213743,52018-okt-201219:35x 86
Display.dll6.1.7601.221371,039,87218-okt-201219:35x 86
Display.ptxmlEj tillämpligt1,07313-Jul-200920:41Ej tillämpligt
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213774,75218-okt-201219:35x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,82413-Feb-201311:25x 86
GPME.dll6.1.7601.17514728,57620-Nov-201012:19x 86
Gppref.dll6.1.7601.221374,342,78418-okt-201219:35x 86
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137627,71218-okt-201219:35x 86
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137166,40018-okt-201219:35x 86
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514225,28020-Nov-201012:19x 86
Propshts.dll6.1.7601.221372,549,24818-okt-201219:35x 86
Msadcs.dll6.1.7601.2213781,92018-okt-201219:36x 86
Msadcf.dll6.1.7601.2213794,20818-okt-201219:36x 86
Msdarem.dll6.1.7601.22137192,51218-okt-201219:36x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2213734,30418-okt-201217:34x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2213723,04018-okt-201219:34x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.221373,971,92818-okt-201220:17Ej tillämpligt
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221373,916,63218-okt-201220:17Ej tillämpligt
Tcpmib.dll6.1.7601.2213731,23218-okt-201219:39x 86
Tcpbidi.XMLEj tillämpligt1,04110-Jun-200921:39Ej tillämpligt
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213761 44018-okt-201218:41x 86
Gpprnext.dll6.1.7601.2213733,79218-okt-201218:41x 86
Ppcrsopcompschema.MOFEj tillämpligt1,99410-Jun-200921:40Ej tillämpligt
Ppcrsopuserschema.MOFEj tillämpligt1,99010-Jun-200921:40Ej tillämpligt
Svchost.exe6.1.7601.2213721,50418-okt-201217:40x 86
Wmiperfclass.dll6.1.7601.2213790,11218-okt-201219:40x 86
Wmiperfclass.MOFEj tillämpligt98010-Jun-200921:31Ej tillämpligt
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-20091:16x 86
Wmiperfinst.MOFEj tillämpligt80410-Jun-200921:31Ej tillämpligt
För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Startfördröjning, långsam inloggning bokför långsam inloggning, Bokför sp1 SBSL

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2775511 – senaste granskning 08/22/2014 15:57:00 – revision: 1.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2775511 KbMtsv
Feedback