Jag får felmeddelanden när jag försöker spela upp skyddat innehåll videoklipp i Windows Store apps

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2777760
Sammanfattning
Det kan uppstå problem när du försöker spela upp skyddat innehåll videoklipp i Windows Store apps.Dessutom kan du få följande felmeddelanden:

0xC00D11CD

0xc00d11d1

W8156-8000FFF


Mer Information
Det här problemet kan uppstå på grund av problem med drivrutiner för ljud- eller videofil på datorn. Får tillämpa följande scenarier:
 • Den aktuella videodrivrutinen kanske inte stöder Windows 8 eller Windows RT eller spela upp DRM-skyddat innehåll.
 • Du måste installera uppdateringen KB2768703 Lös uppspelningsfel av skyddat innehåll i Windows.
 • Ljudkortet kan ha en felaktigt konfigurerad drivrutin.
 • Grafikkortet stöder inte DRM avsiktligt och kan misslyckas om du försöker spela upp DRM-skyddat video på primära eller sekundära bildskärmar.
Observera:Windows 8 och Windows RT-grafikkort krävs en Microsoft WHQL-certifierade drivrutinen för maskinvaran för uppspelning av innehåll utan begränsningar. Vid denna tidpunkt uppfyller inte detta krav i många USB-grafikkort. Kontakta tillverkaren av grafikkortet och söka efter och installera den senaste Microsoft WHQL-certifierade drivrutinen för maskinvaran.

Steg 1

Lös det här problemet, installupdatesKB2756872 och KB2768703. Om du vill göra detta följer du instruktionerna och installera alla "Viktig" uppdateringar:

 1. Svep inåt från den högra kanten av skärmen och knacka påInställningar(eller, om du använder en mus, peka längst upp till höger på skärmen, flytta muspekaren nedåt och klicka sedan påInställningar) och sedan knacka eller klicka påÄndra inställningar för PC.
 2. Knacka eller klicka på Windows Updateoch knackar eller klickar du påSök efter uppdateringar nu.
 3. När Windows Update är klar söker efter uppdateringar, knackar eller klickar du på installera hämtade uppdateringar eller Installeraför att installera uppdateringar. Administratörsbehörighet krävsDu ombes för ett adminlösenord eller för att bekräfta ditt val. Windows Update meddelar om uppdateringarna har installerats.

Steg 2

Kontrollera att ljuddrivrutinen är korrekt konfigurerad. Du kan inte spela upp skyddat innehåll i video om ljuddrivrutinen inte är korrekt konfigurerad. Lös problemet genom att klicka på knappen i det "Lös det åt mig"avsnittet. Om du i stället kontrollera och uppdatera nycklarna själv, gå till den "Jag löser det själv"avsnittet.Viktigt Det här avsnittet, metod eller aktivitet innehåller instruktionerna om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret på felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar den. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Klicka här om du vill visa eller dölja detaljerad information


Lös problemet så här:

Detta avsnitt är avsett för avancerade datoranvändare. Be din systemadministratör om du behöver hjälp med avancerad felsökning, eller Kontakta Microsoft Support.Obs! Använd den här metoden bara om du tidigare instruktioner inte fungerar om du vill lösa det här problemet.


 1. Öppna snabbknapparna-fältet, klickar du på Sök och skrivregedit i rutan Sök.
 2. Klicka påregeditoch klicka sedan påJanär du uppmanas i App-resultat.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Audio

 4. Leta efter följande värde i den högra rutan:

  DisableProtectedAudioDG

 5. Om värdet förDisableProtectedAudioDG finns högerklickar du på den och välj D-Ta bort
 6. Avsluta Registereditorn
 7. ÖppnaKommandotolkensom administratör
  1. Sätta upp sökning med snabbknapparna och Sök efterKommandotolken från startskärmen
  2. Högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör i fältet App kommandon i App-resultat.
  3. Skriv Net stop audiosrv och träff
  4. Skriv Net start audiosrv och träff
  5. Avsluta Kommandotolken

Anmärkning: om det inte går att stoppa/starta audiosrv från en kommandotolk, starta om datorn för att ändringen ska träda i kraft.


Steg 3

Om du installerar viktigt inte löser problemet youshould besök OEM-och/eller tillverkaren av grafikkortet och söka efter och installera den senaste Microsoft WHQL-certifierade drivrutinen för maskinvaran.

Gör så här om du vill söka efter namn och tillverkaren av grafikkortet och uppdatera drivrutinen:
 1. Svep inåt från den högra kanten av skärmen och knacka på Sök(eller om du använder en mus, peka på det övre högra hörnet på skärmen, flytta muspekaren ned och clickSearch), Skrivdxdiagoch tryck eller klicka på dxdiag i listan över program.
 2. Tryck eller clickthe på fliken Visa och letar reda på namn och tillverkare av grafikkortet i avsnittetenhet .
 3. Gå till tillverkarens webbplats och Sök efter den senaste Windows 8 drivrutinen för kortet
 4. Hämta och installera drivrutinen.

Besök Forhelp hitta din maskinvarutillverkarens webbplatsMaskin- och programvara leverantörens kontaktinformation.


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2777760 – senaste granskning 07/28/2014 03:24:00 – revision: 13.0

, , ,

 • kbmt KB2777760 KbMtsv
Feedback