Det finns en snabbkorrigering som lägger till två nya kluster kontrollkoder som hjälper dig att avgöra vilken klusternod blockerar en TANDKÖTTET uppdatering i Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2012

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2779069
INTRODUKTION
I artikeln beskrivs en snabbkorrigering som presenterar en ändring av design-nivå för Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2012. Snabbkorrigeringen läggs två nya kluster kontrollkoder som du kan använda för att avgöra vilken klusternod blockerar en Global Update manager (TANDKÖTTET) uppdatering.

När en nod som innehåller en uppdatering som kan delas med andra noder har hämtar en Initierarnoden först TANDKÖTTET Lås. Noden delar sedan uppdateringen med hjälp av en multicast-Begär svar (MRR)-meddelande till de andra noderna. När uppdateringen har skickats väntar på Initierarnoden på svar från andra noder innan du fortsätter. Dock under vissa omständigheter, en av noderna inte svarar på TANDKÖTTET begäran i tid eftersom noden har fastnat av någon anledning. För närvarande finns ingen mekanism för att bestämma vilken nod som fastnat och inte besvarar begäran TANDKÖTTET.

När du har installerat den här snabbkorrigeringen läggs två nya kluster kontrollkoder för att administratören ska lösa problemet. Ett kluster kontrollkoder returnerar låsägare TANDKÖTTET och andra styrkoden returnerar de noder som har fastnat. Administratören kan därför starta om låsta noderna för att lösa problemet. Gå till följande Microsoft för mer information om nya kontrollkoder:

Obs!
 • Klustertjänsten har en funktion som kallas TANDKÖTTET. TANDKÖTTET används för att distribuera ett globalt tillstånd i hela klustret.
 • Endast en klusternod kan skicka TANDKÖTTET meddelanden när som helst. Den här noden kallas låsägare TANDKÖTTET.
 • Låsägare TANDKÖTTET skickar ett MRR-meddelande till en delmängd av klusternoder och väntar på noderna skickar meddelandet emot bekräftelser.
 • Köra vissa upprepningar av dessa kontrollkoder för att bekräfta att noden har fastnat.
 • När CLUSCTL_CLUSTER_GET_GUM_LOCK_OWNER kontrollkod kallas måste du stänga Klusterreferensen. Sedan kan du öppna handtaget klustret med hjälp av TANDKÖTTET Lås ägare nodnamnet som returneras av styrkoden. Om du inte utför den här åtgärden kan kontrollkod CLUSCTL_NODE_GET_STUCK_NODES returnerar ett felaktigt värde.
Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen är endast till för datorer med problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ni inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns det en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) eller Windows Server 2012.

Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Server 2008 R2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932Information om Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

För att installera den här snabbkorrigeringen behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows Server 2008 R2
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Däremot finns snabbkorrigeringar på sidan för begäran av snabbkorrigeringar listade under båda operativsystemen. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa det operativsystem som varje snabbkorrigering gäller.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.760 1.22 enligtxxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Clussvc.exe6.1.7601.221474,624,89630-Okt-201203:13
Cluswmi.dll6.1.7601.22147542 20830-Okt-201205:26
Cluswmi.MOFEj tillämpligt76,75229-Okt-201223:20
Cluswmiuninstall.MOFEj tillämpligt17629-Okt-201223:20
Cluswmi.dll.MUI6.1.7601.2214715,87230-Okt-201205:40
Cluswmi.mflEj tillämpligt173,68430-Okt-201205:29
Cluswmi.dll.MUI6.1.7601.2214720 48030-Okt-201207:19
Cluswmi.mflEj tillämpligt184,39230-Okt-201207:23
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Clussvc.exe6.1.7601.221477,787,52030-Okt-201202:50
Cluswmi.dll6.1.7601.22147886,78430-Okt-201204:33
Cluswmi.MOFEj tillämpligt76,75229-Okt-201223:16
Cluswmiuninstall.MOFEj tillämpligt17629-Okt-201223:16
Cluswmi.dll.MUI6.1.7601.2214715,87230-Okt-201204:44
Cluswmi.mflEj tillämpligt173,68430-Okt-201204:35

Filinformation för Windows Server 2012
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 8 och snabbkorrigeringar för Windows Server 2012 ingår i samma paket. Dock bara finns bara "Windows 8" listad på sidan snabbkorrigeringsbegäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 8" på sidan. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa det operativsystem som varje snabbkorrigering gäller.
 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.2.920 0,20 xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i den "Ytterligare filinformation för Windows Server 2012". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2012
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Clussvc.exe6.2.9200.208397,243,77602-Okt-201300:06x 64

Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
EgenskapenVärde
FilnamnAmd64_0e79bcada2b0cfe0c27ad13022b3dd5a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_33d802d2766ef54c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek723
Datum (UTC)30-Okt-2012
Tid (UTC)10:43
FilnamnAmd64_1dbd3830fcb5931d310dd33fb7cdf795_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_477e10682668ecf5.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek723
Datum (UTC)30-Okt-2012
Tid (UTC)10:43
FilnamnAmd64_f10bdb1f59d4b7462ec02a68e4a8ebe7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_d0f50dd8edb235f7.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)30-Okt-2012
Tid (UTC)10:43
FilnamnAmd64_f8a69b8a24bef460c8828836d236de71_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_5d4394989d28b1e8.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek723
Datum (UTC)30-Okt-2012
Tid (UTC)10:43
FilnamnAmd64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_1853bc5bd15ebf61.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek7,438
Datum (UTC)30-Okt-2012
Tid (UTC)08:21
FilnamnAmd64_microsoft-windows-f...overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_1b01b59fcfa4593e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,668
Datum (UTC)30-Okt-2012
Tid (UTC)08:18
FilnamnWow64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_22a866ae05bf815c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,604
Datum (UTC)30-Okt-2012
Tid (UTC)04:55
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
EgenskapenVärde
FilnamnIa64_3f4ac77b5961b1815a6812906e93165f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_031d9962bdcc62d1.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek721
Datum (UTC)30-Okt-2012
Tid (UTC)10:43
FilnamnIa64_5e13febf863227ee4566aeaf3d5dc839_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_e7d8153dc1f4298e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek721
Datum (UTC)30-Okt-2012
Tid (UTC)10:43
FilnamnIa64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_bc36c4ce18ff5727.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek7,436
Datum (UTC)30-Okt-2012
Tid (UTC)06:09
FilnamnIa64_microsoft-windows-f...overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_bee4be121744f104.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,666
Datum (UTC)30-Okt-2012
Tid (UTC)06:07
FilnamnWow64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_22a866ae05bf815c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,604
Datum (UTC)30-Okt-2012
Tid (UTC)04:55

Ytterligare filinformation för Windows Server 2012

Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2012
EgenskapenVärde
FilnamnAmd64_96d02bbf81b35aa48ec7fd633b3c0c22_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20839_none_a2637dc405fac374.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,072
Datum (UTC)02-Okt-2013
Tid (UTC)09:41
FilnamnAmd64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20839_none_1350062344408afb.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek10,086
Datum (UTC)02-Okt-2013
Tid (UTC)03:20
FilnamnWow64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20839_none_1da4b07578a14cf6.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,868
Datum (UTC)02-Okt-2013
Tid (UTC)01:16

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2779069 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/14/2013 00:28:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2779069 KbMtsv
คำติชม