Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Uppgifter saknas när du fäster Outlook 2013 till Aktivitetsfältet i Windows

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2781583
Sammanfattning
Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du ändrar registret. Se till att du säkerhetskopierar registret innan du ändrar det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
När du fäster Microsoft Outlook 2013 till Aktivitetsfältet och Start-menyn finns inga objekt i snabblänkslistor när du högerklickar på Outlook-ikonen som fasta.
Workaround
Varning Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med hjälp av Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Undvik problemet genom att använda någon av följande metoder.

Metod 1: Ta bort registervärdet LastUILanguage

Gör så här om du vill exportera och ta bort registervärdet LastUILanguage:

 1. Ta bort ikonen Outlook 2013.
 2. Avsluta Outlook 2013.
 3. Använd Regedit för att exportera följande registernyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook
 4. När du exporterar Outlook-registernyckel bort registervärdet LastUILanguage.
 5. Starta Outlook 2013 och åter fästa ikonen.

Metod 2: Exportera och ta bort registernyckeln Setup

Om metod 1 inte löser problemet kan du exportera och ta bort registernyckeln Setup. Gör så här:

 1. Ta bort ikonen Outlook 2013.
 2. Avsluta Outlook 2013.
 3. Använd Regedit exportera och ta bort följande registernyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Setup
 4. Starta Outlook 2013 och åter fästa ikonen.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2781583 – senaste granskning 10/29/2013 02:08:00 – revision: 2.0

Microsoft Outlook 2013

 • kbmt KB2781583 KbMtsv
Feedback
=">