Snabbkorrigering 2783808 för.NET Framework-4.5 i Windows 7, Windows 7 SP1, Windows 2008 R2, Windows 2008 R2 SP1, Windows 2008 SP2 och Windows Vista SP2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2783808
Introduktion
Den här artikeln beskrivs Samlad snabbkorrigering 2783808 för Microsoft.NET Framework 4.5 Service Pack 2 (SP2) i Windows 7, Windows 7 Service Pack 1 (SP1), Windows 2008 R2, Windows 2008 R2 SP1, Windows 2008 SP2 och Windows Vista SP2. Denna samlade snabbkorrigering är tillgänglig för flera problem i installationskatalogen för.NET Framework-4.5. Mer information om som snabbkorrigeringen löser problem finns i avsnittet "Problem med att den här samlade uppdateringen löser".
Mer Information

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att lösa det problem som beskrivs i den här artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem.

Lös problemet genom att kontakta Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Customer Support Services och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! I särskilda fall avbrytas kan avgifter som normalt supportsamtal om en supporttekniker att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den aktuella uppdateringen.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha programmet.NET Framework 4.5 SP1 är installerat i Windows 7, Windows 7 SP1, Windows 2008 R2, Windows 2008 R2 SP1, Windows 2008 SP2 eller Windows Vista SP2.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen om alla berörda filer används. Vi rekommenderar att du stänger alla.NET Framework-program innan du installerar den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Det här snabbkorrigeringspaketet ersätter inte en tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid kan du använda den Tidszon fliken i den Datum och tid objekt på Kontrollpanelen.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7, Windows 7 SP1, Windows 2008 SP2 och Windows Vista SP2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
CLR.dll4.0.30319.190476,876,60828-Nov-201201:28x 86
Mscordacwks.dll4.0.30319.190471,299,44028-Nov-201201:28x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.190471,096,65628-Nov-201201:28x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.190475,171,15228-Nov-201202:39x 86
Presentationcore.dll4.0.30319.190473,224,56028-Nov-201202:39x 86
Presentationframework.dll4.0.30319.190476,187,01628-Nov-201202:39x 86
Sos.dll4.0.30319.19047746,94428-Nov-201201:28x 86
System.dll4.0.30319.190473,449,28828-Nov-201202:39x 86
System.IdentityModel.dll4.0.30319.190471,084,92828-Nov-201202:39x 86
System.Printing.dll4.0.30319.19047342,00028-Nov-201202:39x 86
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.190471,051,69628-Nov-201202:39x 86
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.19047158,76828-Nov-201202:39x 86
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.19047312,36028-Nov-201202:39x 86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.190476,368,78428-Nov-201202:39x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.190471,237,48828-Nov-201202:39x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7, Windows 7 SP1, Windows 2008 R2, Windows 2008 R2 SP1, Windows 2008 SP2 och Windows Vista SP2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
CLR.dll4.0.30319.190479,804,22428-Nov-201200:33x 64
CLR.dll4.0.30319.190476,876,60828-Nov-201201:28x 86
Mscordacwks.dll4.0.30319.190471,742,81628-Nov-201200:33x 64
Mscordacwks.dll4.0.30319.190471,299,44028-Nov-201201:28x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.190471,497,04028-Nov-201200:33x 64
Mscordbi.dll4.0.30319.190471,096,65628-Nov-201201:28x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.190475,120,46428-Nov-201200:33x 64
Mscorlib.dll4.0.30319.190475,171,15228-Nov-201202:39x 86
Presentationcore.dll4.0.30319.190473,207,68028-Nov-201200:33x 64
Presentationcore.dll4.0.30319.190473,224,56028-Nov-201202:39x 86
Presentationframework.dll4.0.30319.190476,187,01628-Nov-201202:39x 86
Sos.dll4.0.30319.19047785,34428-Nov-201200:33x 64
Sos.dll4.0.30319.19047746,94428-Nov-201201:28x 86
System.dll4.0.30319.190473,449,28828-Nov-201202:39x 86
System.IdentityModel.dll4.0.30319.190471,084,92828-Nov-201202:39x 86
System.Printing.dll4.0.30319.19047342,01628-Nov-201200:33x 64
System.Printing.dll4.0.30319.19047342,00028-Nov-201202:39x 86
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.190471,051,69628-Nov-201202:39x 86
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.19047158,76828-Nov-201202:39x 86
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.19047312,36028-Nov-201202:39x 86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.190476,368,78428-Nov-201202:39x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.190471,237,48828-Nov-201202:39x 86

Den här samlade uppdateringen löser problem

Common language runtime (CLR) problem

Problem 1

När ett 4.5 för.NET Framework-program försöker köra skräpinsamling i bakgrunden på en dator som har ont om minne, kan det uppstå ett dödläge.

Problem 2

Metoden PerformanceCounterCategory.GetCategories kan inte returnera en lista över prestanda räknare kategorier i vissa operativsystem som använder andra språk än engelska. Om.NET Framework-program kör kod som liknar följande för att räkna upp prestandaräknarkategorier kan dessutom returneras inget värde:
PerformanceCounterCategory[] categories;categories = PerformanceCounterCategory.GetCategories();Console.WriteLine(categories.Length + " categories are registered on this computer");
När du har installerat snabbkorrigeringen måste du lägga till följande nya konfigurationsnyckeln för LocalizedPerfCounter i programmets konfigurationsfil för.NET Framework-program:
<configuration>  <appSettings>    <add key="LocalizedPerfCounter" value="true" />  </appSettings></configuration>

Problem med Windows Communication Foundation (WCF)

Problem 1

Anta att det finns ett program som använder WCF för System.Xml.XmlDictionaryReader -klass för att läsa UTF-8-kodad Unicode-tecken. När programmet läser vissa Unicode-tecken som faller inom ett visst intervall, kan Läs processen vara långsam.

Obs!Mer information om klassen System.Xml.XmlDictionaryReader finns på följande MSDN-webbplats:

Problem 2

På en dator som kör.NET Framework 4.5 eller tidigare kan inte WCF-program öppna ett klientcertifikat om egenskapen HttpsTransportBindingElement.RequireClientCertificate har värdet FALSE. När ett program försöker komma åt klientcertifikat WCF är verksam i något av följande lägen:
 • kräver eller avvisa
 • kräver inte och inte verifiera
Du kan inte skapa ett program för vilka certifikat kontrollerar är tillåtna i detta fall (till exempel att du kan inte skapa ett program som använder inte behöver certifikat och verifiera om läge). Den här snabbkorrigeringen gör det möjligt för program att lägga till en per slutpunkt-inställning som ger klientcertifikat till WCF-program om klienten innehåller certifikatet. Certifikatet är valfria. Anslutningar återställs inte när ett certifikat inte tillhandahålls. Exempelvis kan en webbplats försöker använda formulärautentisering att verifiera ett access-försök på en server och bevilja ytterligare behörigheter om förekomsten av ett certifikat som presenteras för servern.

Utveckla programmet, skapa ett EndpointBehavior beteende och sedan lägga till beteende i en bindning för slutpunkten. Till exempel köra följande kod för att skapa och lägga till problemet:
class ValidateOptionalClientCertificateBehavior : IEndpointBehavior    {      private const string ValidateOptionalClientCertificates = "wcf:HttpTransport:ValidateOptionalClientCertificates";       public void AddBindingParameters(ServiceEndpoint endpoint, BindingParameterCollection bindingParameters)      {        IDictionary<string, object> endpointSettings = bindingParameters.Find<IDictionary<string, object>>();         if (endpointSettings == null)        {          endpointSettings = new Dictionary<string, object>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);          bindingParameters.Add(endpointSettings);        }         if (endpointSettings.ContainsKey(ValidateOptionalClientCertificates))        {          endpointSettings[ValidateOptionalClientCertificates] = true;        }        else        {          endpointSettings.Add(ValidateOptionalClientCertificates, true);        }      }       public void ApplyClientBehavior(ServiceEndpoint endpoint, ClientRuntime clientRuntime)      {      }       public void ApplyDispatchBehavior(ServiceEndpoint endpoint, EndpointDispatcher endpointDispatcher)      {      }       public void Validate(ServiceEndpoint endpoint)      {        if (endpoint.ListenUri.Scheme != "https")        {          throw new InvalidOperationException();        }      }    }  }
Alternativt kan du lägga till följande inställning för slutpunkten i bindingParameters samlingen:
string ValidateOptionalClientCertificatesString = "wcf:HttpTransport:ValidateOptionalClientCertificates";      Dictionary<string, object> endpointSettings = new Dictionary<string, object>();      endpointSettings.Add(ValidateOptionalClientCertificatesString, true);      bindingParameters.Add(endpointSettings);


Problem 3

När du kör en WCF-tjänst som stöder WS-Discovery över User Datagram Protocol (UDP) på en server, kan en eller flera av följande problem uppstå:
 • CPU-användningen ökar oväntat på servern.
 • Multicast-trafik är större än förväntat.
 • Många SOAP-fel-meddelanden observeras i ett nätverk där.NET Framework 4.5 distribueras på alla eller en del av datorer.
Den här snabbkorrigeringen förhindrar SOAP-fel-meddelanden som returneras från en UDP-slutpunkt om ett WS-Discovery multicast-meddelande tas emot vid en slutpunkt inte har konfigurerats för WS-Discovery.

Obs!Problemen kan uppstå även om tjänsten inte har kompilerats till målet 4.5 för.NET Framework. Dessa problem kan uppstå i en miljö eller ett nätverk som.NET Framework 4.5 finns på en eller flera slutpunkter.

Problem med Windows Presentation Foundation (WPF)


Problem 1

Utskrift prestandaproblem uppstår när du använder a.NET WPF Framework 4.5-baserad tjänst för att skriva ut till en grafisk enhet gränssnitt (GDI) skrivare på ett operativsystem. Det här problemet uppstår om följande villkor är uppfyllda:
 • Operativsystemet som är värd för tjänsten använder ett icke-engelska språk.
 • Operativsystemet har något av följande produkter som är installerade:
  • WPF version 4.0
  • WPF version 4.5
  • WPF version 3.5 och snabbkorrigeringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base (eller en snabbkorrigering för uppgradering som innehåller denna snabbkorrigering):
   980294 Tecken i teckensnittet streckkod ska skrivas ut i teckensnittet Wingdings i ett XPS-dokument som har skapats med.NET Framework 3.0
 • Du skriver ut ett dokument som har många textblock.
Det här problemet beror på att en sökning inträffar varje gång utskriftsprocessen anropar ett textblock att hitta GDI-teckensnittet som används för att visa texten. Resursanvändningen för lookup-åtgärden ökas genom att tillämpa den snabbkorrigering som distribueras i KB980294, WPF version 4.0 och WPF version 4.5. Dessutom Resursanvändning i sökning som dominerar Resursanvändning av utskriftsprocessen. Den här snabbkorrigeringen löser ett känt problem i logiken som cachelagrar resultat för sökning-åtgärden. När du har installerat snabbkorrigeringen sker Resursanvändning i sökning en gång per GDI-teckensnitt i stället för inträffar en gång per block med text.

Problem 2

Föreställ dig följande:
 • Du har ett.NET Framework-4.5-baserat program som innehåller ett redigerbart WPF-kontroll. Kontrollen använder Input Method Editor (IME).
 • Du kan skriva in text i kontrollen.
 • Kontrollen kan du ändra den text som matas in. Följande är exempel på detta:
  • Anta att du har en textruta kontrollen är databunden Text-egenskap. Uppdatera källa utlösare för en TextBox.Text-bindning för egenskapen är inställd på PropertyChanged. Som indatatext, skickas det till en egenskap för ett underliggande dataobjekt som beskrivs i sökvägen för bindningen. Dessutom kan texten ersättas med en annan sträng genom att dataobjektet eller konverterare som är inblandade i bindningen.
  • Anta att du har en kombinationsrutekontroll som redigerbar text search inställningen är aktiverad. När du skriver text paras kontrollen kombinationsruta ihop text mot listan över tillgängliga alternativ. Om kontrollen hittar ett alternativ som börjar med texten, ersättas med den fullständiga texten till motsvarande alternativ.
 • Du aktiverar IME att skicka ett WM_IME_CHAR-meddelande till en WPF-program när kontrollen är i tillståndet "texten har ändrats av kontrollen".

  Obs!Exakt i vilken ordning tecken som medför att meddelandet skiljer sig avsevärt mellan olika IME-program. Vissa Editors Skicka aldrig detta alls.
I det här fallet krascha 4.5 för.NET Framework-program med ett undantag för system.InvalidOperationException visas.

Lös problemet genom att installera snabbkorrigeringen. Den här snabbkorrigeringen löser även ett specifikt problem som Visual Studio 2012 kraschar när du redigerar ett Team Foundation Server (TFS) arbetsuppgift med Engkoo Pinyin IME aktiverat. Här följer en detaljerad beskrivning av problemet:

Anta att du anger text i fältet "Tilldelad" i en arbetsuppgift i Visual Studio-2012. När du trycker på RETUR när du indatatext IME Engkoo WM_IME_CHAR meddelandet skickas. Därför kraschar Visual Studio-2012.

Obs!Mata in text iandra fält av TFS kan också orsaka detta problem.
Obs!Det här problemet uppstår även i WPF version 4.0 eller en tidigare version av WPF. Korrigeringen gäller dock endast för WPF version 4.5.
Problem 3

Föreställ dig följande:
 • Du har en WPF-program som försäkrar en databunden egenskap. Databunden-egenskapen innehåller en bindning som har en sammansatt bana. Bindningen har exempelvis följande sökväg:
  {Bindning Path=A.B.C.D}
 • Du kan skapa en datamodell som höjer en PropertyChanged anmälan för vissa komponenter i en sökväg på en arbetstråd. Till exempel höjer arbetstråden ett ändringsmeddelande för egenskapen C.

  Obs!
  • Arbetstråden kan vara en tråd som skiljer sig från tråden.
  • UI-tråd är den tråd som har deklarerats av bindningen.
 • Innan tråden bearbetar PropertyChanged anmälan, höjer datamodellen ytterligare ett PropertyChanged meddelande för en tidigare del av sökvägen. Anta att du har en tråd höjer ett ändringsmeddelande för egenskapen A.

  Obs!Andra PropertyChanged-anmälan kan uppstå på en tråd. Detta inkluderar UI-tråd.
I det här fallet ignoreras den andra anmälan. Dessutom kan data går förlorade. Till exempel får egenskapen D det ursprungliga värdet på egenskapen A. Det förväntade resultatet är emellertid egenskapen D erhåller ändrade värdet för egenskapen A.

Obs! Problemet kan också påverka en tidigare version än WPF version 4.5. Korrigeringen gäller dock endast för WPF version 4.5.


Problem 4

Föreställ dig följande:
 • Du har ett WPF-program som körs koden om du vill deklarera en tecknens kontroll och koden av följande slag:
  <TextBlock TextTrimming="CharacterEllipses" TextWrapping="NoWrap">
 • Inmatning av text till en lång sträng som är 9600 tecken eller längre.
 • Du kör programmet på en dator som kör WPF version 4.5.
I det här fallet tecknens kontrollen visar flera rader med text och varje textrad avslutas med ellipser. Till exempel är antalet rader som visas n/ 9600.

Obs!n är en platshållare som representerar längden av den ursprungliga texten. Det förväntade resultatet är emellertid att tecknens kontroll visar en rad med text som slutar med på ellipsen.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2783808 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/14/2013 11:31:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.5

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2783808 KbMtsv
คำติชม