Hur du använder Office 2013 paket och -program (MSI driftsättning) på en dator som kör en annan version av Office

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2784668

En version av den här artikeln för Microsoft Office 2010 för att se 2121447.
2007 Microsoft Office version av denna artikel finns 928091.
Ett Microsoft Office 2003-versionen av den här artikeln finns 828956.
En Microsoft Office XP-version av den här artikeln finns 290576.
En Microsoft Office 2000-versionen av den här artikeln finns 218861.
Introduktion
Denna artikel innehåller information om hur du använder Microsoft Office 2013 serier och program på en dator som kör en annan version av Office. Artikeln innehåller även råd för att förhindra konflikter mellan olika Office-versioner.

Mer Information
Du kan installera och använda mer än en version av Office på samma dator. Du kan installera och använda både Office 2013 och Office 2010 på samma dator. Men vi rekommenderar inte detta.

Obs! Vi stöder inte användning av flera versioner av Office på versioner av Windows som Terminal Services är aktiverat. Om du vill köra flera versioner av Office på Windows, bör du inaktivera Terminal Services.

Virtualisering

För att undvika att problemen som diskuteras i denna artikel, kan en eller flera Office-produkter distribueras i en virtualiserad miljö genom att använda någon av följande lösningar.

Windows Virtual PC och Windows 7

Windows Virtual PC är en gratis nedladdning för Windows 7 som kan användas för att installera flera versioner av Office på samma dator för Windows 7 utan konflikter.

Mer information om Windows Virtual PC finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
958559 Beskrivning av Windows Virtual PC
Remote Desktop Services och Terminal Services

Remote Desktop Services eller Terminal Services kan användas som värd för installation på en server som klienter kan ansluta till att ge en fullständig Windows-miljö.

Mer information om Remote Desktop Services finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:
Application Virtualization

Microsoft Application Virtualization (App-V) kan aktivera inkompatibla program kan köras i samma instans av operativsystemet. Program som hanteras centralt tjänster som aldrig installerat minimera konflikter och som direktuppspelas på begäran till slutanvändare.

Mer information om App-V finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer information om Office 2013 Resource Kit finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:Windows 8 och Hyper-V

Eftersom Hyper-V ingår i Windows 8, behöver du inte hämta och installera den.

Mer information om Hyper-V i Windows 8 och Windows Server 2012 finns på följande Microsoft TechNet-webbplatser:

Installationsordning

Om du vill installera och använda mer än en version av Office på samma dator utan virtualisering, använder du följande ordning.

VersionInstallationsordning
Microsoft Office 2003Första
Microsoft Office 2007Andra
Microsoft Office 2010-programsviter och program (endast 32-bitarsversioner)Tredje
2013 för Microsoft Office-paket och -program (endast 32-bitarsversioner)Fjärde
Först måste du installera den tidigaste versionen av Office. Till exempel om du vill använda både Office 2007 och Office 2013 program på samma dator, installera Office 2007 först. På grund av hur registernycklar, delade program, filnamnstillägg och andra inställningar hanteras för olika versioner av Office-paket och program måste du använda den här ordern.

Kommentarer
 • Denna installationsordning gäller även fristående Office-produkter, som Visio.
 • Office 2003 stöds inte av Windows 8
 • Om du avinstallerar en version av Office som du kan behöva installera om de återstående versionerna av Office för att de ska fungera korrekt.
 • Du måste följa denna installationsordning när du installerar Office-uppdateringar (till exempel MSP-filer). Detta beror på att när en uppdatering installeras riktade Office-produkten repareras. Senare versioner av Office fungerar felaktigt kan orsaka att tillämpa en uppdatering till en äldre version av Office. Du måste först installera uppdateringar till den tidigaste versionen av Office och antingen reparera eller installera uppdateringar för senare versioner av Office i kronologisk ordning.

Installationstyper

Du kan installera Office 2013 paket eller program genom att använda den traditionella MSI eller klicka-och-kör (C2R) distributionsmetoder. Även om du kanske installera Office 2013 med hjälp av båda metoderna, stöder vi inte förekomsten av en installation av Office 2013 MSI och Office 2013 Klicka-och-kör på samma dator.

2013 Office-paket och produkter 64-bitars version

Toinstall och använda mer än en 64-bitars version av Office på samma dator utan att använda virtualisering, installeras i följande ordning:
VersionInstallationsordning
Microsoft Office 2010 64-bitarsFörsta
Microsoft Office 2013 64-bitars Andra

Du kan inte köra 64-bitarsversionen av alla 2013 Office-paketet eller programmet när 32-bitarsversionen av Office är installerade på samma dator. Installationsprogrammet kommer att upptäcka att du har tidigare 32-bitars versioner av Office-program på datorn och kräver att tas bort innan du kan installera Office 2013 64-bitars.

Obs! Sekretesspolicyn gäller MSI, klicka-och-kör (C2R) och App-V-distributionstyper.

Office Bin-mapp

När du installerar Office 2013 paket eller program använder installationsprogrammet mappen Program\Microsoft Office som standardmappen på en 32-bitars version av Windows eller mappen Program Files (x 86) \Microsoft Officesom standardmappen på en 64-bitarsversion av Windows. Office Bin-mappen för standard i dessa versioner av windows ärProgram Files\Microsoft Office\Office15 och Program Files (x 86) \Microsoft Office\Office15 . Office Bin-mappen är den mapp där Office körbara filer installeras. Den här platsen ger en bättre användarupplevelse för dem som vill använda flera versioner av Office på samma dator. Tänk på att du inte kan ändra namn på Office Bin-mappen.

Genvägar på Start-menyn

Du kan använda verktyget Office-anpassning för att ange en annan plats för Office 2007, Office 2010 och 2013 i Office-genvägar. Om du vill använda verktyget Office-anpassning, kör du kommandotsetup/Admin i rotkatalogen på CD-skivan Office 2013 vid en kommandotolk:

Obs! Verktyget Office-anpassning är tillgängliga endast för icke-återförsäljarversioner av Office 2007, Office 2010 och Office 2013.

Mer information om verktyget Office-anpassning finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:

Flera versioner av Outlook

Outlook 2013 kan inte samverka med någon tidigare version av Outlook. När du installerar Outlook 2013 installationsprogrammet tar bort alla tidigare versioner av Outlook som är installerad. Installationsprogrammet tar bort dessa versioner av Outlook, även om du markerar kryssrutan Behåll de här programmen i dialogrutan Ta bort tidigare versioner .

Microsoft Office Groove 2007 och Microsoft SharePoint Workspace 2010


Microsoft SharePoint Workspace 2010 kan inte samverka med Microsoft Office Groove 2007. När du installerar SharePoint Workspace 2010 tar installationsprogrammet bort Groove 2007. Installationsprogrammet tar bort Groove 2007 även om du markerar kryssrutan Behåll de här programmen i dialogrutan Ta bort tidigare versioner .

Flera versioner av Word

Om du har två versioner av Word finns installerade på samma dator kan uppstå en fördröjning när du startar Word 2010. Problemet uppstår eftersom Word 2010 automatiskt registrerar sig själv på datorn.

Du kan kringgå denna registrering om du vill aktivera Word 2010 att starta snabbare. Men rekommenderar vi inte detta eftersom Word inte fungerar korrekt om det inte registreras.

Viktigt Det här avsnittet, metod eller aktivitet innehåller instruktionerna om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Så här inaktiverar du automatisk registrering av Word 2010:
 1. Starta Registereditorn.
  • I Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Start, Skriv regedit i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.

   Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
  • I Windows XP klickar du på Start , klicka på Kör , Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK .
 2. Leta upp och markera följande registernyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 3. När du har markerat undernyckeln som anges i steg 3, peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Skriv NoReReg och tryck sedan på RETUR.
 5. Högerklicka på NoReReg och klicka sedan på Ändra .
 6. Skriv 1i rutandataoch klicka på OK .
 7. Klicka på Avsluta för att stänga Registereditorn på Arkiv -menyn.
Obs! För att inaktivera registreringen i andra versioner av Word, måste den här registernyckeln skapas för varje version. Genom att ersätta versionsnumret i sökvägen med rätt version av Word.

Office-filer i Utforskaren i Windows

Följande regler gäller när du dubbelklickar på en Office-fil i Utforskaren för att öppna filen. Dessa regler gäller också när du dubbelklickar på en Office-fil i mappen senast använda dokument i Windows.
 • Om du kör en version av det program med vilket filen skapades på datorn, öppnas filen i denna version.
 • Access och Word om du inte kör någon version av det program som filen skapades på datorn, öppnas filen i en version av programmet som startades senast.
 • Om du vill associera filer med program som ingår i en viss Office-version, kör du installationsprogrammet för Office och klicka sedan på Reparera Office. När du gör detta registreras filassociationerna för denna Office-version.
Obs! Du kan inte använda den här metoden för att registrera filassociationer i Word eller Access.

Obs! Om du installerar en programuppdatering för en version av Office reparerar programuppdateringen den versionen av Office. Du kan behöva reparera vissa eller alla Office-produkterna efter installation av en programuppdatering om du vill återställa filassociationer. Mer information om hur du reparerar Office 2013 funktioner klickar du på länken nedan om du vill visa hjälpavsnittet:

Reparera eller ta bort dina Office-program

Windows 8 steg för att reparera eller ta bort Office 2013:

Reparera Office-program
 1. Skriv Kontrollpanelenfrån startskärmen för Windows 8.
 2. Klicka eller knacka på Kontrollpanelen.
 3. Under Program, klicka eller tryck på Avinstallera ett program.
 4. Klicka eller knacka på det Office-program som du vill reparera, och klicka eller knacka på Ändra.
 5. Klicka eller knacka Reparera > Fortsätt. Du kan behöva starta om datorn när reparationen är slutförd.
Avinstallera Office
 1. Skriv Kontrollpanelenfrån startskärmen för Windows 8.
 2. Klicka eller knacka på Kontrollpanelen.
 3. Under Program, klicka eller tryck på Avinstallera ett program.
 4. Välj den version av Office som du vill avinstallera.
 5. Klicka eller knacka Avinstallera > Fortsätt. Du kan behöva starta om datorn när borttagningen är klar.

Office OLE-objekt i andra program

Om du infogar ett Office-objekt i ett annat program på en dator med flera versioner av Office används den senaste versionen av programmet. Om du infogar ett Microsoft Excel-kalkylbladsobjekt i ett Word-dokument, används t ex de senaste versionerna av Word och Excel. Detta kan orsaka problem om du delar behållarfilen med användare som inte använder Office 2010-program.

Delade program

Om du installerar olika Office-versionerna i den ordning som beskrivs i avsnittet "Installationsordning", uppstår det inte några problem när du använder delade program som Equation Editor och Clip Gallery. Dialogrutan objekt visas mer än en post för varje delat program. Detta beror på att flera versioner av det delade programmet installeras på datorn.

Windows Installer-meddelanden i Word

Om du har flera versioner av Word finns installerade på datorn kan Windows Installer startar när du startar Word 2013. Dessutom kan visas ett meddelande om att Windows Installer förbereds installera Word innan du startar Word. Detta inträffar när version av Word som du startar inte är det som har registrerats. Reparationen kan ta flera minuter att slutföra.

Windows Installer-meddelanden i Access

När du startar en version av Access på en dator som har flera versioner av Access installerade Windows Installer startar och kan visas ett meddelande om att Windows Installer förbereds installera Access innan du börjar.

Varje gång som du startar Access 2003 eller Access 2007 Access 2010 när du använder Access 2013 registrerar reparationen Windows Installer den versionen av Access. På samma sätt registrerar Windows Installer reparationen Access 2010 varje gång du startar den när du använder en tidigare version av Access. Detta inträffar inte när du startar Access 2002, och inte heller när du startar samma version av Access igen.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2784668 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/27/2015 09:20:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013

 • kbinfo kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2784668 KbMtsv
คำติชม