Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Outlook AutoDiscover misslyckas med felet 0x80004005 (Outlook 2013) eller 0x8004010F (Outlook 2010)

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2785498
Symptom
Microsoft Outlook inte konfigurerat ett konto automatiskt. När du använder verktyget Test e-automatisk konfiguration visas utdata av följande på fliken logg :
 • Outlook 2013

  Lokal automatisk upptäckt för Contoso.com startar
  Lokal automatisk upptäckt för Contoso.com misslyckades (0x8004005)

 • Outlook 2010

  Lokal automatisk upptäckt för Contoso.com startar
  Lokal automatisk upptäckt för Contoso.com misslyckades (0x8004010F)
Orsak
Det här problemet kan uppstå om följande registernyckel finns och att den är tom:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\AutoDiscover\Boot
Obs! I den här undernyckeln är x.0 15,0 för Outlook 2013 och 14,0 för Outlook 2010.
Lösning
Viktigt Det här avsnittet, metod eller aktivitet innehåller instruktionerna om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Om du vill att vi ska åtgärda problemet i Outlook 2010, gå till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du vill lösa problemet själv går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Obs! Korrigeringen den lösningen inte löser problemet för Outlook 2013 klienter.


Lös det åt mig

Om du vill åtgärda problemet automatiskt genom att klicka på den Fix it knappen eller länken. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning rutan och följ anvisningarna i Fix it -guiden.

För Windows 8


För Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003


Kommentarer
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix det lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på den "Lös det åt mig"bloggen eller skicka oss ett e-post meddelandet.

Jag löser det själv

Gör så här om du vill ta bort undernyckeln \Boot:
 1. Avsluta Outlook om det körs.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör. Kopiera och klistra in (eller skriv) följande kommando i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR:
  regedit
 3. Leta reda på följande plats i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\AutoDiscover\Boot
  Obs! I den här undernyckeln är x.0 15,0 för Outlook 2013 och 14,0 för Outlook 2010.


  Om registernyckeln finns gör så här om du vill ta bort den:
  1. Välj följande undernyckel i registret:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\c.0\Outlook\AutoDiscover\Boot
   Obs! I den här undernyckeln är x.0 15,0 för Outlook 2013 och 14,0 för Outlook 2010.
  2. Klicka på Ta bortRedigera -menyn.
  3. När du uppmanas att bekräfta borttagningen klickar du på Ja.
 4. Avsluta Registereditorn.
 5. Starta Outlook.
Mer Information
Använd verktyget automatisk konfiguration Test-e-post för att ta reda på varför kunde inte automatisk upptäckt i Outlook. Gör så här:
 1. Starta Outlook.
 2. Håller du ned Ctrl-tangenten, högerklicka på Outlook-ikonen i meddelandefält och klicka sedan på Automatisk konfiguration Test-e-post.
 3. Kontrollera att rätt e-postadress i rutan E-postadress .
 4. Avmarkera kryssrutan Använd Guessmart och kryssrutan Skydda Guessmart autentisering i fönstret Testa e-automatisk konfiguration .
 5. Markera kryssrutan Använd automatisk upptäckt och klicka sedan på Testa.
Obs! I vissa fall kan rapporterar kunderna att AppSense programvara återskapar registerundernyckeln \Boot på särskilda villkor. Men uppstår detta inte nödvändigtvis. Om du använder programvara för AppSense i en virtuell miljö, och administratören anser att programvaran kan orsaka registerundernyckeln \Boot omskapas, bör administratören kontaktar AppSense för support.
Information om tredje parts ansvarsfriskrivning
Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.
fixit fix Det fixme

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2785498 – senaste granskning 02/09/2015 19:57:00 – revision: 8.0

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013

 • kbfixme kbmsifixme kbmt KB2785498 KbMtsv
Feedback