Hög version bucket för postlådeservern Exchange Server 2010

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2786772
Symptom
På en server för Exchange 2010 postlådor kan Information Store-tjänsten svarar inte och så småningom demontera eller avslutas tvång. När detta inträffar håller Exchange-användare får ett RPC-fel som du försöker kontakta Exchange. Om du använder Resursövervakaren för att visa värden för Version Buckets fördelas under MSExchange databas-> instanser hittar du att värdet ökar ständigt för en eller flera databaser tills dessa databaser går sönder till slut.

10027-händelse kan loggas när problemet uppstår.

Event ID: 10027Source: MSExchangeISDescription: There are 5 RPC requests for the mailbox "<User>" on the database "<Database>" that have taken an abnormally long time to complete. This may be indicative of performance issues with your server.

Orsak
Det här problemet beror på ett programfel som medför att Information Store-tjänsten kan du ange en oändlig loop när en databas har uppdaterats.
Lösning
En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa uppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om du vill lösa problemet omedelbart kontaktar du Microsoft support för att få snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Customer Support Services och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! I särskilda fall avbrytas de avgifter som är normalt för supportsamtal om en supporttekniker att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Den här snabbkorrigeringen kommer att ingå i en samlad uppdatering 6 för Exchange Server 2010 Service Pack 2.

Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2786772 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/09/2014 15:05:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbmt KB2786772 KbMtsv
คำติชม