Konfigurera undantag i antivirusprogram i en miljö med System Center Service Manager

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2787044
Sammanfattning

Antivirus undantag måste konfigureras korrekt i System Center Service Manager 2010 (SCSM 2010) eller System Center 2012 Service Manager (SCSM 2012) miljö för att undvika eventuella prestandaproblem på grund av A / V-inläsningar. Om du vill konfigurera undantag för Service Manager-miljö måste du konfigurera de undantag som beskrivs nedan.

Mer Information

För Service Manager-servrar

För tjänsthanteraren och Service Manager Data Warehouse management-servrar kan du konfigurera undantag för följande process körbara filer/mappar:

%windir%\temp\smtrace
%windir%\temp\opsmgrtrace
%programfiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\Health tjänsttillstånd och alla underkataloger
%programfiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\HealthService.exe
%programfiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\MonitoringHost.exe
%programfiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\Microsoft.Mom.Sdk.ServiceHost.exe
%programfiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\Microsoft.Mom.ConfigServiceHost.exe

Obs! För Service Manager 2012 är mappen anges "%programfiles%\Microsoft System Center 2012\Service Manager"

För Tjänsthanteraren konsoler

Konfigurera följande anti-virus uteslutande utifrån processens körbara fil för en server eller klient där Service Manager-konsolen är installerad:

%ProgramFiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe

Obs! För Service Manager 2012 är mappen anges "%programfiles%\Microsoft System Center 2012\Service Manager"

För Tjänsthanteraren databasservrar

För SQL-servrar med tjänsthanteraren konfigurera relaterade databaser, med undantag för den mapp som innehåller filerna för data- och loggfiler som i exemplet nedan:

• E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data
• E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Log

Du kan också konfigurera undantag för följande filnamnstillägg:

• MDF
• NDF
• LDF
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2787044 – senaste granskning 07/04/2015 02:06:00 – revision: 2.0

Microsoft System Center 2012 Service Manager, Microsoft System Center 2012 Service Manager Service Pack 1, Microsoft System Center Service Manager 2010, Microsoft System Center Service Manager 2010 R2

  • kbmt KB2787044 KbMtsv
Feedback