Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"Det går inte att ta bort denna domän" felmeddelande när du försöker ta bort en domän från Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2787210
PROBLEMET
När du försöker ta bort en domän från Microsoft Office 365 med hjälp av Windows PowerShell, youget följande felmeddelande:
Ta bort MsolDomain: Det går inte att ta bort den här domänen. Använda Get-MsolUser - domännamndomännamn> att hämta en lista över objekt som blockerar borttagning.
På rad: 1 tecken: 18
+ Ta bort-MsolDomain< -domainname=""><DomainName></DomainName>
+ CategoryInfo: OperationStopped: (:) [Ta bort-MsolDomain] MicrosoftOnlineException
+ FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.DomainNotEmptyException,Microsoft.Online.Administration.Automation.RemoveDomain
ORSAK
Det här problemet uppstår om en eller flera av följande villkor är uppfyllda:
 • Användarkonton eller grupper är kopplade till domänen.
 • Proxyservrar som motsvarar domänen för alla mail-licensierad användare och för alla grupper med e-postfunktioner inte tas bort. Office 365 hindrar borttagning av en domän tills proxyservrar som motsvarar domänen tas bort.
 • Skype för Business Online(formerly Lync Online) Session Initiation Protocol (SIP) adresser som används av domänen.
LÖSNING
Använda Office 365 administratörscenter för att ta bort domänen. En domän i Office 365 hjälper administratörer att ta bort alla beroenden som blockerar borttagning av domän utan att använda Windows PowerShell.

Mer information om hur du tar bort en domän i Office 365 administratörscenter, gå till Ta bort en domän.

Felsöka borttagning av domän med hjälp av Windows PowerShell

Observera att följande steg krävs för administratörer att använda Windows PowerShell.

Steg 1: Kontrollera om användarnamn innehåller domännamn

Obs! Du kan också skapa en användarvy och ange domänen till den domän som du vill ta bort. Använd den här vyn för att notera användarnamn och sedan ändra användarnamn så att domänen i fråga inte är en del av användarnamnet.

Så här kontrollerar du om användarnamn innehåller domännamn:
 1. Anslut till Microsoft Azure Active Directory med hjälp av Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Öppna Azure Active Directory moduler för Windows PowerShell genom att ange följande cmdlet och tryck sedan på RETUR.
  Connect-MsolService
  Ange dina autentiseringsuppgifter för administratör när du uppmanas för dessa.

  Mer information om hur du ansluter till Azure AD, gå tillAnsluta till Azure AD.
 2. Kör du följande cmdlet:
  Get-MsolUser -DomainName [Domain] | fl UserPrincipalName
  Till exempel följande, där contoso.com platshållaren representerar den aktuella domänen:
  Get-MsolUser -DomainName contoso.com | fl UserPrincipalName
 3. Granska resultatet och sedan ändra användarens huvudnamn (UPN) så att domänen inte används. UPN-namnet är detsamma som användarnamnet och Användaregenskapen-ID. Du kan använda Office 365-portalen eller Windows PowerShell när du vill ändra UPN. Målet är att inga resultat returnerades.

Steg 2: Kontrollera e-postadresser

Obs! Det här steget gäller endast om du har ett avtal som innehåller Exchange Online.

Obs! Om du kör verktyget Azure synkronisering av Active Directory, kan du uppdatera e-postadresser från en lokal miljö.

Gör så här om du vill kontrollera e-postadresser:
 1. Anslut till Exchange Online med hjälp av remote PowerShell. Mer information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:
 2. Hitta alla användare och grupper som använder den domän som du vill ta bort. Om du vill göra detta kör du följande cmdlet. (I denna cmdlet representerar contoso.com domänen i fråga).
  get-recipient | where {$_.EmailAddresses -match "contoso.com"} | fl Name, RecipientType, EmailAddresses
 3. Notera värdet på egenskapen EmailAddresses och egenskapen RecipientType i resultatet. Utdata kan till exempel likna följande
  Name : John SmithRecipientType : UserMailboxEmailAddresses : {SIP:john@contoso.com, SMTP:john@contoso.com, smtp:john@contoso.onmicrosoft.com}
 4. Gör något av följande för din situation:
  • Om RecipientType är UserMailboxdu använda cmdlet Set-Mailbox med parametern EmailAddresses för att ändra smtp, SMTP, och SIP-adresser. Om du vill veta mer om denna cmdlet finns på följande Microsoft-webbplats: Eller du kan ta bort användare eller licens. Rekommenderar vi emellertid inte göra detta.

   Obs! Om detta är den sista användaren administratör kan skapa en ny global administratör, logga in och ta bort användaren problem.
  • Om RecipientType är inställd på MailUniversalDistributionGroup eller MailUniversalSecurityGroupkan använda du cmdlet Set-DistributionGroup tillsammans med parametern EmailAddresses för att ändra smtp och SMTP-adresser. Om du vill veta mer om denna cmdlet finns på följande Microsoft-webbplats:Eller så kan du ta bort gruppen. Rekommenderar vi emellertid inte göra detta. Om du inte ta bort gruppen, följer du instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
   2731947 "Du har inte tillräcklig behörighet" felmeddelande när du försöker ta bort eller ändra en distributionsgrupp i Office 365"
  • Om RecipientType är inställd på DynamicDistributionGroupkan använda du cmdlet Set-DynamicDistributionGroup med parametern EmailAddresses för att ändra smtp och SMTP-adresser. Om du vill veta mer om denna cmdlet finns på följande Microsoft-webbplats:Eller så kan du ta bort gruppen. Rekommenderar vi emellertid inte göra detta. Om du inte ta bort gruppen, följer du instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
   2731947 "Du har inte tillräcklig behörighet" felmeddelande när du försöker ta bort eller ändra en distributionsgrupp i Office 365"
MER INFORMATION
Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2284755 Du får ett felmeddelande när du försöker ta bort en domän från Office 365
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2787210 – senaste granskning 05/15/2015 06:31:00 – revision: 17.0

Microsoft Office 365, Office 365 User and Domain Management

 • o365 o365e o365p o365a o365022013 o365m kbmt KB2787210 KbMtsv
Feedback