Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Tidigare konversationer, kontaktkort, ledig/upptagen och frånvarande information är inte tillgängliga när Lync kan inte ansluta till Exchange

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2787614
PROBLEMET
När du försöker logga in på Skype för Business Online (tidigare Lync Online) med hjälp av Lync 2010 eller Lync 2013 på en dator som kör Outlook kan följande problem uppstå:

 • Tidigare konversationer
  • Tidigare konversationer sparas inte i Outlook.
  • Historik-flik i konversationen är tom i Lync 2013.
 • Office kontaktkort
  • Kontaktkort visa felaktig information eller ingenting alls.
  • Det finns ingen tillgänglighet eller ledig/upptagen-information i ett kontaktkort.
  • Du kan inte öppna eller visa kontaktkort.
 • Meddelanden
  • Frånvarande visas inte meddelanden.
  • Du får inte voice mail-meddelanden.
  • Du får inte meddelanden om missade samtal.
Lync-klienten, du mayreceive något av följande felmeddelanden:
 • Lync kan inte ansluta till Exchange-servern. Lync försöker att försöka ansluta igen. Historik, voice mail och Outlook-relaterade funktioner inaktiveras.
 • Det går inte att ansluta till Exchange Web Services för att hämta kalender och Out of Office Information.
 • Lync är i färd att fastställa platsen för Exchange Web Services. Den här processen kan ta några minuter.
 • Lync har anslutningsproblem med Exchange-servern. Lync försöker reparera anslutningen förrän det har återställts. Historik, voice mail och Outlook-relaterade funktionerna kan vara otillgänglig eller inaktuell tills anslutningen har återupprättats.
LÖSNING

Lösningar för Skype för Business Online-användare

Använder du den senaste Lync-klienten?

Kontrollera att du använder den senaste Lync-klienten. Mer information finns på följande Microsoft-webbplatser:

Körs Outlook och konfigurerad för att använda korrekt profil?

Lägga till ett Exchange-e-postkonto i Outlook blir bäst och ange den som standard-e-postprofil. Vanligtvis din e-postadress för Exchange och Lync-i adress blir detsamma, men de kan i vissa fall vara olika. Konfigurera din Outlook-profil om du behöver hjälp eller kontakta administratören eller gå till följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2436962"Det gick inte att ansluta till Microsoft Office Outlook" visas när du loggar in på Skype för Business Online

Lync är upptäcka rätt Exchange server?

 1. Håll ned Ctrl, högerklicka på ikonen Lync i meddelandefält och klicka sedan på Konfigurationsinformation. Titta på EWS externa URLför Exchange Web Services(EWS).
 2. Använd det värdet som du hittade i EWS extern URL -inställningen och ändra den så att den slutar med Exchange.asmx. Till exempel:
  1. Standard EWS extern URL: https://mail.outlook.com/EWS/Exchange.asmx/WSSecurity
  2. Ändra EWS extern URL: https://mail.outlook.com/EWS/Exchange.asmx
 3. Ange den ändrade EWS externa URL-adressen i en webbläsare. Om du uppmanas ange dina autentiseringsuppgifter för Exchange-postlåda. Du bör se EWS XML-dokumentet som visas i webbläsaren som visas i följande bild. Detta anger att EWS kan nås och att du inte har några problem. Om sidan inte visas eller om du har nekat åtkomst, kontaktar du Support Team.

  Skärmbild av EWS XML-dokument

Du skriver in rätt autentiseringsuppgifter för att ansluta till Exchange?

Om din Exchange-e-postadress och ditt Skype för Business Online logga in adressen är samma, och vanligtvis inte har några problem, bör du uppmanas ytterligare autentiseringsuppgifter när du loggar in på Lync. Men om Lync uppmanar dig ytterligare autentiseringsuppgifter att ansluta till Exchange, kontrollerar du att du använder autentiseringsuppgifterna för att ansluta till Exchangeinstead för dina autentiseringsuppgifter för att logga in på Skype för Business Online.

Om autentiseringsuppgifterna inte accepteras och du ombeds oavbrutet autentiseringsuppgifter, finns i Knowledge Base-artikeln followingMicrosoft:
2298541Du ombeds upprepade gånger Exchange-referenser när du loggar in på Lync

Outlook kan ansluta till tjänsten för ledig/upptagen-information i EWS?

 1. Öppna en kommandotolk. Att göra detta, klicka på Start, klicka på Kör, Skriv cmd, och tryck sedan på RETUR.
 2. Gå till installationsmappen för Outlook:
  • Microsoft Office 2013: C:\Program Files\Microsoft 15\root\office15 Office
  • Microsoft Office 2010: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
  • Microsoft Office 2007: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
 3. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR.
  outlook.exe /cleanfreebusy

Är systemtiden korrekt?

Om tiden på datorn skiljer sig från tiden på den server som du försöker logga in på, misslyckas ditt försök att logga in. Ange datorns tid som nära rätt lokal tid som möjligt.


Lösningar för Skype för Business Online-administratörer i Office 365

Var finns användarnas brevlådor?

Många av distributionskraven för Exchange och Lync integration beror på där användarens postlåda finns.

Följande artiklar avse krav. Dessa inkluderar DNS-konfiguration, konfiguration av Exchange Server och Lync Server-konfiguration.

Användaren ingår i en lokal Exchange Server-organisation eller i Office 365 Exchange Online?
 • Om användarens postlåda finns i Exchange Online, finns i följande Knowledge Base-artikel:
  2614242Hur du integrerar Exchange Server 2013 med Lync Server 2013, Skype för Business Online eller en Lync Server 2013 hybrid-distribution
 • Om användarens postlåda homed på en lokal Exchange server, läser du följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  2614614Hur du integrerar Exchange Online med Skype för Business Online, Lync Server 2013 eller en Lync Server 2013 hybrid-distribution

MER INFORMATION
Dessa problem uppstår när Lync kan inte avgöra användarens e-postadress, kan inte hitta användarens Exchange server eller kan inte ansluta till användarens Exchange server.

När Lync-klienten försöker upptäcka Exchange server av Skype för Business Online-användare refererar till Lync klienten Active Directory WindowsEmailAddressattribut (eller e-post-attribut). Lync försöker ansluta till Exchange-servern via automatisk upptäckt process med domänsuffix i e-postadressen i attributetWindowsEmailAddress AD. Om Skype för Business Online användare saknar en Exchange Online-postlåda eller inte nödvändigt attribut som synkroniseras från en lokal misslyckas Exchange-integrering med Lync.

När Lync bestämmer var den ska leta för Exchange-servern, används automatisk upptäckt att hitta användarens postlådeserver och ansluta till den. Om tjänsten för automatisk upptäckt på den Exchange-server som finns i användarens postlåda inte är tillgänglig, misslyckas integration mellan Exchange och Lync.

Så snart Lync postlådeservern rätt att ansluta till, försöker autentisera med Skype för Business Online användarreferenser först. Om dessa behörigheter inte uppmanas Lync att ange autentiseringsuppgifter när du loggar in. Om fel referenser anges eller om användaren klickar på Avbryt, misslyckas integration mellan Exchange och Lync.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2787614 – senaste granskning 05/01/2015 17:14:00 – revision: 11.0

Skype for Business Online

 • o365 o365e o365p o365a o365022013 o365m kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2787614 KbMtsv
Feedback
;did=1&t=">