Uppgiftspåminnelser i Outlook visas inte

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2787708
Symptom
Påminnelser för möten, aktiviteter och uppföljning visas inte i Outlook.
Orsak
Det här problemet kan uppstå om du har alternativet att visa-påminnelser är avstängd i användargränssnittet i Outlook eller via en grupprincip-inställningen. När en funktion är konfigurerad med alternativet-isdisabled (nedtonade) i användargränssnittet Grupprincip. Därför kan ändras den inte.
Lösning
Gör så här om du vill aktivera påminnelser om påminnelser inte hanteras av grupprincip.
 • Outlook-2016, Outlook2013 och Outlook 2010
  1. Klicka på Alternativpå fliken Arkiv .
  2. Välj Avancerat i dialogrutan Alternativ i Outlook .
  3. Välj i avsnittet påminnelservisar påminnelser.
  4. Klicka på OK.
 • Outlook 2007 och Outlook 2003
  1. Klicka på AlternativVerktyg -menyn.
  2. Klicka på Avancerade alternativpå fliken annat .
  3. I dialogrutan Avancerade alternativ klickar du på Alternativ för påminnelse.
  4. I dialogrutan Alternativ för påminnelse markerar du Visa påminnelsen.
  5. Klicka på OK tre gånger.
Mer Information
Varning Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med hjälp av Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Alternativ för att styra visningen av påminnelser i Outlook lagras i Windows-registret genom att använda följande registerdata.

Nyckel: HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\x.0\Outlook\Options\Reminders
DWORD: typ
Värden: 0 = Visa inte påminnelser, 1 = Visa påminnelse (standardbeteendet för typvärdet inte finns)
Anmärkning 1 Inthis registersökvägx.0 representerar versionen av Outlook (16,0=Outlook 201615,0 = Outlook 2013. 14,0 = Outlook 201012.0 = Outlook 2007, och 11.0 = Outlook 2003)

Obs! 2 om alternativet att visa-påminnelser hanteras av grupprincip, sökvägen för registernyckeln skiljer sig något.

Nyckel: HKEY_CURRENT_USER\software\Policies\microsoft\office\x.0\Outlook\Options\Reminders
Kontakta domänadministratören om du måste ha den här inställningen ändras från det aktuella värdet som distribueras med grupprincip.
brand

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2787708 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/23/2015 23:44:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbmt KB2787708 KbMtsv
คำติชม