Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"Domän har associerade underdomäner" eller "Du kan inte ta bort en domän med underdomäner" felmeddelande när du försöker ta bort en domän från Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2787792

Är du osäker på vilken version av Office 365 du använder? Gå till följande Microsoft-webbplats:
PROBLEMET
Om du försöker ta bort en domän från Microsoft Office 365, uppstår något eller båda av följande symptom:
 • När du försöker ta bort domänen på Office 365-portalen, visas följande felmeddelande:
  Domänen har associerade underdomäner.
 • När du försöker ta bort domänen med hjälp av Windows PowerShell, visas följande felmeddelande:
  Ta bort MsolDomain: Du kan ta bort en domän med underdomäner. Du måste först ta bort underdomäner innan du tar bort den här domänen.
  På rad: 1 tecken: 18
  + Ta bort-MsolDomain< -domainname=""><DomainName></DomainName>
  + CategoryInfo: OperationStopped: (:) [Ta bort-MsolDomain] MicrosoftOnlineException
  + FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.DomainHasChildDomainException,Microsoft.Online.Administration.Automation.RemoveDomain
Det här problemet uppstår om domänen har associerade underdomäner.
LÖSNING
Åtgärda problemet genom att ta bort alla underdomäner som innehåller den domän som du vill ta bort.

Tänk dig följande scenario:
 • Du har två domäner: www.contoso.com och contoso.com.
 • Vill du ta bort domänen contoso.com.
I det här fallet måste du också ta bort http://www.contoso.com underdomän om du vill ta bort domänen contoso.com.
MER INFORMATION
Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2284755 Du får ett felmeddelande när du försöker ta bort en domän från Office 365
Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2787792 – senaste granskning 10/25/2013 02:18:00 – revision: 7.0

Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade), Microsoft Office 365

 • o365 o365022013 o365062011 o365e o365p o365a o365m pre-upgrade after upgrade kbmt KB2787792 KbMtsv
Feedback