Kumulativt uppdateringspaket 2 för SQL Server 2012 Service Pack 1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2790947
INTRODUKTION
Den här artikeln beskrivs kumulativt uppdateringspaket 2 för Microsoft SQL Server-2012Service Pack 1 (SP1). Denna uppdatering innehåller snabbkorrigeringar för problemen som har korrigerats efter utgivningen av SQL Server 2012 SP1.

Observera
den här kumulativa uppdateringspaketet build-nummer är 11.0.3339.0.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2012 SP1 fix release. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2772858 SQL Server 2012 bygger som har getts ut efter SQL Server 2012 Service Pack 1

Viktiga anteckningar om det kumulativa uppdateringspaketet

  • Snabbkorrigeringar för SQL Server 2012 SP1 är nu flerspråkig. Därför är enda kumulativa snabbkorrigeringspaketet för alla språk.
  • En kumulativ snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdaterar endast komponenter som är installerade på systemet.
Mer Information

Skaffa kumulativ uppdatering 2 för SQL Server 2012 SP1

Ett paket med kumulativ uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där dessa problem. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för SQL Server 2012 som innehåller snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket.

Om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Snabbkorrigeringar som ingår i den samlade uppdateringspaket

Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om de här snabbkorrigeringarna kommer att ges ut när de blir tillgängliga.

Mer information om SQL Server-fel klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
VSTS felnummerKB-artikelnummerBeskrivning
1155749972936KORRIGERA: "SqlDumpExceptionHandler: Process skapas allvarligt undantag c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION." felmeddelande när du kör en fråga i SQL Server 2012, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2005
11339452509302En transaktionslogg databasen fortsätter att växa efter uppgradering till SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2 SP1, SQL Server 2008 SP2 eller SP3 för SQL Server 2008
11549242674636KORRIGERA: Storleken på en databasfil minskar inte när du använder kommandot DBCC SHRINKFILE i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
10290282688395KORRIGERA: Det går inte att skapa en ögonblicksbild av en databas som innehåller en fullständig text katalog i eller standby-läge i SQL Server 2012
11339242696161KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker visa en rapport i SSRS-2012, SSRS 2008 R2 eller SSRS 2008: "Annan fråga parametrar som resulterade i en och samma hash"
11549262715512KORRIGERA: Felmeddelanden när du använder dtexec för att köra paket i SSIS 2008, SSIS 2012 eller SSIS 2008 R2
11361542715841KORRIGERA: Report Viewer 2010 visas inte DateTime-parameter när du kör en rapport i SSRS-2012
11557392734191KORRIGERA: Rapporter skrivs inte ut i den definierade sidstorleken när du skriver ut rapporter i SSRS 2008 R2 RSClientPrint kontroll
10804782739213KORRIGERING: Felmeddelande när du anger en SSRS-rapport som använder rc:Toolbar = false URL-parameter: "ett fel uppstod i serverdatabasen rapport"
11549342742131undantag för "0xe0434f4d" och "0xC001000A" felmeddelande när du skapar en Underhåll planerar en MSX-server
10342572748780KORRIGERA: Beräknade mått ändras när du bläddrar i en kub i SSAS 2012
10804642749913KORRIGERA: Ohanterat undantag när du använder en markerad transaktion som sträcker sig över flera databaser i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
10804882752432KORRIGERA: Hög CPU-användning när du förfrågar en kolumn för binära stora objektet med hjälp av NOLOCK ledtråd i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
10804672754301KORRIGERA: Stora frågor som ändrar data långsammare än förväntat när många Lås ackumuleras i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
10804702754800KORRIGERA: Fel 17066 när du replikerar en artikel i tabellen som innehåller ett ntext kolumn av datatypen i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
10804902755767KORRIGERA: En transaktion logg återställningen tar längre tid än väntat och en 3402 fel uppstår om en databasfil tas bort i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
11339292756471KORRIGERA: Felaktigt resultat returneras när du förfrågar en indexerad vy genom att använda ledtråd för NOEXPAND i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
10804762757356Åtgärda: "komponenten väntar på ett meddelande" felmeddelande och SSIS 2012 eller 2008 R2 SSIS-paket slutar svara när du använder Microsoft-anslutaren 1.1 för SAP BI för extrahering av data från SAP BW
10804582761600KORRIGERA: Texten är avhuggen i en Tablix-kontroll i en rapport med SSRS 2008 R2 eller SQL Server 2012 när du exporterar rapporten som en PDF- eller bild-fil
11339412761934Stöd för varchar(max), nvarchar(max) och varbinary(max) datatyper läggs till i de flesta OLE DB-providers i SQL Server 2012 SQL Server 2008 eller SQL Server 2008 R2
10804922762102KORRIGERA: Felaktiga resultat när du kör en MDX-fråga som innehåller en mängdfunktion i SSAS 2008 R2 eller i SSAS 2012
11585682765785KORRIGERA: Åtkomstfel när du kör en SSIS 2008 R2 eller 2012 SSIS-paket som innehåller en sortera omvandling på en dator med flera processorer
11549282767183KORRIGERA: Installationsfel när du försöker installera SQL Server 2012 Remote Blob butik för ytterligare en databas i samma instans av SQL Server med hjälp av kommandoraden
11549292769594SQL Server 2012 får slut på minne-fel
11549302769673KORRIGERA: Typ datalängd dubbleras i genererade skriptet när du använder SQL Server 2012 ändra Data Capture Service för Oracle med Attunity
11585702770258KORRIGERING: Du får ett felaktigt resultat när du kör en fråga mot en partitionerad tabell i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
11585722776344KORRIGERA: Dödlägen uppstår när du kör en lagrad procedur för att ändra en temporär tabell om partitionering lock är aktiverat i SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
11549332776947KORRIGERA: Felaktigt resultat i en beräknad kolumn om kolumnen innehåller ett uttryck som liknar "ISBLANK(RELATED())" i SSAS 2012
11549362777097KORRIGERA: Definierade måttgrupper för ett perspektiv saknas när du sparar eller distribuerar perspektiv i Visual Studio
11339542778088KORRIGERING: Minnesläcka om du aktiverar alternativet AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC statistik i SQL Server 2008, SQL Server 2012 eller SQL Server 2008 R2
11549372778200Det finns en snabbkorrigering som förbättrar prestanda för en MDX-fråga som använder den "Tomma" operationen med överlappande beräkningar i SQL Server 2012 Analysis Services
11585742778479KORRIGERA: 17066 och 3624 fel när du kör proceduren sp_refreshview lagras i en stor grupp som utför binära stora objekt-relaterade åtgärder i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
11017252778494KORRIGERA: Felaktiga resultat när du kör en fråga som använder TRY_CONVERT-funktionen tillsammans med parametern format i SQL Server 2012
11549312779898KORRIGERA: Felmeddelanden när du personifierar en annan användare och kör en MDX-fråga i SSAS 2012
11585802781008KORRIGERA: "Användaren kan inte hittas"-fel visas i SSRS 2008 R2 eller SSRS 2012 efter inloggningsnamnet ändras i Active Directory
11221252781126KORRIGERA: W3wp.exe undantag och SharePoint servergruppen är tillgänglig när du har inaktiverat ett schema för uppdatering av data för en PowerPivot-arbetsbok i SharePoint 2013 som samverkar med SSAS 2012
11557522781486KORRIGERA: Uppdatera felmeddelanden när du utför en produkt till en hanterad UCP instans av SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
11333382785014KORRIGERA: Åtkomstfel när du delar en partitionerad tabell i SQL Server 2012
11334552785054KORRIGERA: Felaktiga resultat när en fråga refererar till _90 Windows sorteringarna i SQL Server 2012
11585882785079KORRIGERING: En "icke framställning" fel uppstår på en server för Service Broker meddelandet vidarebefordras i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
11549272785699KORRIGERING: Ett felmeddelande visas när du visar SharePoint integrerade datadrivna prenumerationer efter uppgradering till SSRS 2012
11557582786212KORRIGERA: Åtkomstfel uppstår när du kör en spatial fråga via en länkad server i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
11585922788362KORRIGERA: Fel 28921 och 18054 när du startar en instans av SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012 uppgraderat från SQL Server 7.0
11436542790878KORRIGERING: Felmeddelande när du kör en matchningsregel principen i Data Quality klientprogram i SQL Server 2012
11386362792894KORRIGERING: Felmeddelande när du publicerar affärsregler för en entitet i SQL Server 2012
11613562793634Windows Installer startar flera gånger när du installerar SQL Server 2012 SP1
11403192800050KORRIGERA: Komponent installationen misslyckas när du har installerat SQL Server 2012 SP1
11286762800293KORRIGERA: MDS baserat på entiteten lagringsprocessen uppdateras inte attributvärden när du har installerat SQL Server 2012 SP1
11559942800355KORRIGERA: Attributvärde uppdateras inte under valideringen när två affärsregler uppdaterar samma attribut till ett visst värde i SQL Server 2012 MDS
11411582801379KORRIGERA: Fel 17883 när du kör en fråga på en server med flera processorer och en stor mängd minne i SQL Server 2012
1147263;
1147411;
1149051
2792921Beskrivning av nya funktioner i den kumulativa uppdateringen 2 för SQL Server 2012 SP1

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.
Skyddade data

Filinformation

Den kumulativa uppdateringspaket får inte innehålla alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Den kumulativa uppdateringspaket innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den engelska versionen av den kumulativa uppdateringspaket har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

x 86-version

SQLServer 2012 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtspipeline.dll2011.110.3339.094259215-Jan-201306:33x 86
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll11.0.2818.0793290411-Jan-201318:37x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll11.0.2818.047001611-Jan-201318:37x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.3339.017149614-Jan-201320:40x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll11.0.2818.025648811-Jan-201318:37x 86
Microsoft.SQLServer.dtspipelinewrap.dll2011.110.3339.07421615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3339.051658415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3339.028823215-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll11.0.3339.07628015-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.3339.0364490414-Jan-201320:40x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.3339.023293615-Jan-201306:31x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2011.110.3339.02406415-Jan-201306:33x 86
Tablediff.exe11.0.3339.09779215-Jan-201306:28x 86
SQL Server 2012-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2011.110.3339.02406415-Jan-201306:33x 86
Sqlaccess.dll2011.110.3339.044236815-Jan-201306:35x 86
Sqlagent.exe2011.110.3339.044848815-Jan-201306:26x 86
Sqldk.dll2011.110.3339.0164966415-Jan-201306:34x 86
Sqllang.dll2011.110.3339.02641559215-Jan-201306:34x 86
Sqlmin.dll2011.110.3339.02671613615-Jan-201306:34x 86
Sqlos.dll2011.110.3339.02506415-Jan-201306:32x 86
Sqlscriptupgrade.dll2011.110.3339.0549424815-Jan-201306:37x 86
Sqlservr.exe2011.110.3339.016074415-Jan-201306:26x 86
Sqltses.dll2011.110.3339.0816176815-Jan-201306:34x 86
XE.dll2011.110.3339.041060015-Jan-201306:34x 86
SQL Server 2012 databas Services gemensam grundläggande

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll11.0.3339.0152320015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.dll11.0.3339.03788815-Jan-201306:32x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.3339.017149614-Jan-201320:40x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.3339.0364490414-Jan-201320:40x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.3339.023293615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.3339.08140815-Jan-201306:36x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2011.110.3339.02406415-Jan-201306:33x 86
SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtspipeline.dll2011.110.3339.094259215-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.3339.0584704015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.analysisservices.dll11.0.3339.0152320015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.3339.0210941615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.dll11.0.3339.060108015-Jan-201306:32x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023037615-Jan-201306:32x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023037615-Jan-201306:32x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023040015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023040015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023091215-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023037615-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023040015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023140015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023037615-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023040015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.dll11.0.3339.04863215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01943215-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01945615-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01994415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01945615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ReportingServices.design.dll11.0.3339.026982415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll11.0.3339.01174118415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Wizards.dll11.0.3339.0190103215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.3339.0135936015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.3339.033126415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.3339.031078415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.3339.016332815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.modeldesigner.dll11.0.3339.076544015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Modeling.dll11.0.3339.073676015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.3339.0554956815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll11.0.3339.0258406415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.3339.0127741615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll11.0.3339.066404015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll11.0.3339.02867215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll11.0.3339.085757615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.sstring.dll11.0.3339.04452015-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.dtspipelinewrap.dll2011.110.3339.07421615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3339.051658415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3339.028823215-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll11.0.3339.07628015-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll11.0.3339.08140815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.3339.08140815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.3339.021452815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.3339.06348815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.3339.03122415-Jan-201306:36x 86
Msmdlocal.dll11.0.3339.05739673615-Jan-201306:32x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3339.015564815-Jan-201306:35x 86
Sql_bids_keyfile.dll2011.110.3339.02406415-Jan-201306:33x 86
Sqlsqm.exe11.0.3339.011008015-Jan-201306:28x 86
Xmsrv.dll11.0.3339.02450429615-Jan-201306:34x 86
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll11.0.3339.08140815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.3339.08140815-Jan-201306:36x 86
Sqlsqm.exe11.0.3339.011008015-Jan-201306:28x 86
Sqlsqm_keyfile.dll2011.110.3339.02406415-Jan-201306:33x 86
SQLServer 2012 Analysis Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdlocal.dll11.0.3339.05739673615-Jan-201306:32x 86
Msmdredir.dll11.0.3339.0676812815-Jan-201306:32x 86
Msmdsrv.exe11.0.3339.05376256015-Jan-201306:26x 86
Sql_as_keyfile.dll2011.110.3339.02406415-Jan-201306:33x 86
XE.dll2011.110.3339.041060015-Jan-201306:34x 86
Xmsrv.dll11.0.3339.02450429615-Jan-201306:34x 86
SQLServer 2012 Integration Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtspipeline.dll2011.110.3339.094259215-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.dtspipelinewrap.dll2011.110.3339.07421615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3339.051658415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3339.028823215-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll11.0.3339.07628015-Jan-201306:37x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.3339.021452815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.3339.06348815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.3339.03122415-Jan-201306:36x 86
Msdtssrvr.exe11.0.3339.021913615-Jan-201306:28x 86
Sql_is_keyfile.dll2011.110.3339.02406415-Jan-201306:33x 86
SQL Server 2012 Reporting Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy11.0.3339.0152320015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.dll.Deploy11.0.3339.04863215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:34x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01994415-Jan-201306:33x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:33x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:37x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:37x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01994415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:36x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:32x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ReportingServices.design.dll.Deploy11.0.3339.026982415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy11.0.3339.01174118415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.3339.0135936015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.3339.0135936015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.3339.033126415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.3339.033126415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.3339.031078415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.3339.031078415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.3339.016332815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.3339.016332815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Modeling.dll.Deploy11.0.3339.073676015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Modeling.dll11.0.3339.073676015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.3339.0554956815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.3339.0554956815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy11.0.3339.0258406415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.3339.0127741615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.3339.0127741615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy11.0.3339.066404015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll.Deploy11.0.3339.02867215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll11.0.3339.02867215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll.Deploy11.0.3339.085757615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll11.0.3339.024112815-Jan-201306:38x 86
Msmdlocal.dll11.0.3339.05739673615-Jan-201306:32x 86
Msreportbuilder.exe.Deploy11.0.3339.0154109615-Jan-201306:28x 86
Reportingserviceslibrary.dll11.0.3339.0214579215-Jan-201306:35x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3339.015564815-Jan-201306:35x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2011.110.3339.012441615-Jan-201306:35x 86
Reportingservicesservice.exe2011.110.3339.0161228815-Jan-201306:26x 86
Reportingserviceswebserver.dll11.0.3339.0154368015-Jan-201306:35x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll11.0.3339.0223590415-Jan-201306:35x 86
Sql_rs_keyfile.dll2011.110.3339.02406415-Jan-201306:33x 86
Xmsrv.dll11.0.3339.02450429615-Jan-201306:34x 86
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy11.0.3339.0152320015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.dll.Deploy11.0.3339.04863215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:34x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01994415-Jan-201306:33x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:33x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:37x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:37x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01994415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:36x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:32x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ReportingServices.design.dll.Deploy11.0.3339.026982415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy11.0.3339.01174118415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.3339.0135936015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.3339.0135936015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.3339.033126415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.3339.033126415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.3339.031078415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.3339.031078415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.3339.016332815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.3339.016332815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Modeling.dll.Deploy11.0.3339.073676015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Modeling.dll11.0.3339.073676015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.3339.0554956815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.3339.0554956815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy11.0.3339.0258406415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.3339.0127741615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.3339.0127741615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy11.0.3339.066404015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll.Deploy11.0.3339.02867215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll11.0.3339.02867215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll.Deploy11.0.3339.085757615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll11.0.3339.024112815-Jan-201306:38x 86
Msreportbuilder.exe.Deploy11.0.3339.0154109615-Jan-201306:28x 86
Reportingserviceslibrary.dll11.0.3339.0214579215-Jan-201306:35x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3339.015564815-Jan-201306:35x 86
Reportingserviceswebserver.dll11.0.3339.0154368015-Jan-201306:35x 86
SQL Server 2012 Management Studio

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dacunpack.exe11.0.2818.016944811-Jan-201318:37x 86
Dtspipeline.dll2011.110.3339.094259215-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.dll11.0.3339.060108015-Jan-201306:32x 86
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll11.0.2818.0793290411-Jan-201318:37x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll11.0.2818.047001611-Jan-201318:37x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.3339.0135936015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll11.0.3339.0258406415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.sstring.dll11.0.3339.04452015-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll11.0.2818.025648811-Jan-201318:37x 86
Microsoft.SQLServer.dtspipelinewrap.dll2011.110.3339.07421615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3339.051658415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.dll11.0.3339.031640815-Jan-201306:35x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3339.028823215-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll11.0.3339.07628015-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll11.0.3339.08140815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.3339.08140815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.xevent.LINQ.dll2011.110.3339.034916015-Jan-201306:36x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3339.015564815-Jan-201306:35x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2011.110.3339.02406415-Jan-201306:33x 86
Sqlpackage.exe11.0.2818.010904811-Jan-201318:37x 86
Sqlsqm.exe11.0.3339.011008015-Jan-201306:28x 86
SQL Server 2012 verktyg och komponenter för arbetsstation

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Autoadmin.dll2011.110.3339.0108490415-Jan-201306:33x 86
Dtspipeline.dll2011.110.3339.094259215-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.3339.0584704015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.analysisservices.dll11.0.3339.0152320015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.3339.0210941615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.dll11.0.3339.04863215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll11.0.3339.040906415-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll11.0.3339.0203517615-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.sstring.dll11.0.3339.04452015-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.Deployment.dll11.0.3339.021245615-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.dtspipelinewrap.dll2011.110.3339.07421615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3339.051658415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3339.028823215-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll11.0.3339.07628015-Jan-201306:37x 86
Msmdlocal.dll11.0.3339.05739673615-Jan-201306:32x 86
Sql_tools_keyfile.dll2011.110.3339.02406415-Jan-201306:33x 86
Xmsrv.dll11.0.3339.02450429615-Jan-201306:34x 86
SQL Server 2012 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9745.0168220011-Jan-201318:37x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2011.110.3339.02406415-Jan-201306:33x 86
SQL Server 2012 uppgifternas kvalitet

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sql_dq_keyfile.dll2011.110.3339.02406415-Jan-201306:33x 86
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.ssdqs.association.dll2011.110.3339.013002415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.associationrules.dll2011.110.3339.08396815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.cleansing.dll2011.110.3339.047205615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.Core.dll2011.110.3339.060925615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.dataservice.dll2011.110.3339.08752815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll2011.110.3339.024215215-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.dll2011.110.3339.017561615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.domainrules.dll2011.110.3339.012236815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.Flow.dll2011.110.3339.03581615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.index.dll2011.110.3339.012748815-Jan-201306:35x 86
Microsoft.ssdqs.Infra.dll2011.110.3339.0187494415-Jan-201306:35x 86
Microsoft.ssdqs.Matching.dll2011.110.3339.037427215-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.proxy.dll2011.110.3339.037168815-Jan-201306:35x 86
Microsoft.ssdqs.referencedata.dll2011.110.3339.013975215-Jan-201306:35x 86
SQL Server 2012 Data Quality Client

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dataqualityservices.exe2011.110.3339.048279215-Jan-201306:28x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.Infra.dll2011.110.3339.029949615-Jan-201306:35x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.viewmodels.dll2011.110.3339.0104138415-Jan-201306:35x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.Views.dll2011.110.3339.0212682415-Jan-201306:35x 86
Sql_dqc_keyfile.dll2011.110.3339.02406415-Jan-201306:33x 86

x 64-baserad version

SQLServer 2012 databas Services Core delade

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtspipeline.dll2011.110.3339.0142128815-Jan-201306:35x 64
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll11.0.2818.0793290411-Jan-201318:37x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll11.0.2818.047001611-Jan-201318:37x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.3339.017149614-Jan-201320:40x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll11.0.2818.025648811-Jan-201318:37x 86
Microsoft.SQLServer.dtspipelinewrap.dll2011.110.3339.07421615-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3339.051658415-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3339.028823215-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll11.0.3339.07626415-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.3339.0364490414-Jan-201320:40x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.3339.023293615-Jan-201306:31x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2011.110.3339.02404015-Jan-201306:35x 64
Tablediff.exe11.0.3339.09779215-Jan-201306:35x 86
SQL Server 2012-tjänster Core databasinstansen

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2011.110.3339.02404015-Jan-201306:35x 64
Sqlaccess.dll2011.110.3339.044953615-Jan-201306:32x 86
Sqlagent.exe2011.110.3339.061284015-Jan-201306:36x 64
Sqldk.dll2011.110.3339.0208179215-Jan-201306:27x 64
Sqllang.dll2011.110.3339.03399575215-Jan-201306:27x 64
Sqlmin.dll2011.110.3339.03227750415-Jan-201306:27x 64
Sqlos.dll2011.110.3339.02608815-Jan-201306:36x 64
Sqlscriptupgrade.dll2011.110.3339.0549322415-Jan-201306:27x 64
Sqlservr.exe2011.110.3339.019197615-Jan-201306:36x 64
Sqltses.dll2011.110.3339.0892311215-Jan-201306:27x 64
XE.dll2011.110.3339.047664815-Jan-201306:37x 64
SQL Server 2012 databas Services gemensam grundläggande

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll11.0.3339.0152320015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.dll11.0.3339.03788815-Jan-201306:32x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.3339.017149614-Jan-201320:40x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.3339.017149615-Jan-201306:34x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.3339.0364490414-Jan-201320:40x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.3339.0364492815-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.3339.023293615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.3339.023296015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.3339.08138415-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.3339.08140815-Jan-201306:36x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2011.110.3339.02404015-Jan-201306:35x 64
SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtspipeline.dll2011.110.3339.094259215-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.3339.0584704015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.analysisservices.dll11.0.3339.0152320015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.3339.0210941615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.dll11.0.3339.060108015-Jan-201306:32x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023037615-Jan-201306:32x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023037615-Jan-201306:32x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023040015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023040015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023091215-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023037615-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023040015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023140015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023037615-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.Resources.dll11.0.3339.023040015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.dll11.0.3339.04863215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01943215-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01945615-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01994415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll11.0.3339.01945615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ReportingServices.design.dll11.0.3339.026982415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll11.0.3339.01174118415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Wizards.dll11.0.3339.0190103215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.3339.0135936015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.3339.033126415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.3339.031078415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.3339.016332815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.modeldesigner.dll11.0.3339.076544015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Modeling.dll11.0.3339.073676015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.3339.0554956815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll11.0.3339.0258406415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.3339.0127741615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll11.0.3339.066404015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll11.0.3339.02867215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll11.0.3339.085757615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.sstring.dll11.0.3339.04452015-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.dtspipelinewrap.dll2011.110.3339.07421615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3339.051658415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3339.028823215-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll11.0.3339.07628015-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll11.0.3339.08140815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.3339.08140815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.3339.021450415-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.3339.021452815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.3339.06346415-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.3339.06348815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.3339.03120815-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.3339.03122415-Jan-201306:36x 86
Msmdlocal.dll11.0.3339.05739673615-Jan-201306:32x 86
Msmdlocal.dll11.0.3339.07482675215-Jan-201306:34x 64
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3339.015564815-Jan-201306:35x 86
Sql_bids_keyfile.dll2011.110.3339.02404015-Jan-201306:35x 64
Sqlsqm.exe11.0.3339.011008015-Jan-201306:28x 86
Xmsrv.dll11.0.3339.02450429615-Jan-201306:34x 86
Xmsrv.dll11.0.3339.02106980015-Jan-201306:37x 64
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll11.0.3339.08138415-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.3339.08138415-Jan-201306:33x 86
Sqlsqm.exe11.0.3339.010598415-Jan-201306:35x 64
Sqlsqm_keyfile.dll2011.110.3339.02404015-Jan-201306:35x 64
SQLServer 2012 Analysis Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdlocal.dll11.0.3339.05739673615-Jan-201306:32x 86
Msmdlocal.dll11.0.3339.07482675215-Jan-201306:34x 64
Msmdredir.dll11.0.3339.0676812815-Jan-201306:32x 86
Msmdsrv.exe11.0.3339.07249764015-Jan-201306:32x 64
Sql_as_keyfile.dll2011.110.3339.02404015-Jan-201306:35x 64
XE.dll2011.110.3339.047664815-Jan-201306:37x 64
Xmsrv.dll11.0.3339.02450429615-Jan-201306:34x 86
Xmsrv.dll11.0.3339.02106980015-Jan-201306:37x 64
SQLServer 2012 Integration Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtspipeline.dll2011.110.3339.0142128815-Jan-201306:35x 64
Microsoft.SQLServer.dtspipelinewrap.dll2011.110.3339.07421615-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3339.051658415-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3339.028823215-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll11.0.3339.07626415-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.3339.021450415-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.3339.021452815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.3339.06346415-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.3339.06348815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.3339.03120815-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.3339.03122415-Jan-201306:36x 86
Msdtssrvr.exe11.0.3339.021861615-Jan-201306:35x 64
Sql_is_keyfile.dll2011.110.3339.02404015-Jan-201306:35x 64
SQL Server 2012 Reporting Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy11.0.3339.0152320015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.dll.Deploy11.0.3339.04863215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:34x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01994415-Jan-201306:33x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:33x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:37x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:37x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01994415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:36x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:32x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ReportingServices.design.dll.Deploy11.0.3339.026982415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy11.0.3339.01174118415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.3339.0135936015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.3339.0135933615-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.3339.033126415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.3339.033124015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.3339.031078415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.3339.031076015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.3339.016332815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.3339.016330415-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.Modeling.dll.Deploy11.0.3339.073676015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Modeling.dll11.0.3339.073676815-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.3339.0554956815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.3339.0554956815-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy11.0.3339.0258406415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.3339.0127741615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.3339.0127741615-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy11.0.3339.066404015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll.Deploy11.0.3339.02867215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll11.0.3339.02864815-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll.Deploy11.0.3339.085757615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll11.0.3339.024115215-Jan-201306:32x 86
Msmdlocal.dll11.0.3339.05739673615-Jan-201306:32x 86
Msmdlocal.dll11.0.3339.07482675215-Jan-201306:34x 64
Msreportbuilder.exe.Deploy11.0.3339.0154109615-Jan-201306:28x 86
Reportingserviceslibrary.dll11.0.3339.0214576815-Jan-201306:32x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3339.019044015-Jan-201306:32x 64
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3339.015564815-Jan-201306:35x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2011.110.3339.015306415-Jan-201306:32x 64
Reportingservicesservice.exe2011.110.3339.0242224815-Jan-201306:32x 64
Reportingserviceswebserver.dll11.0.3339.0154365615-Jan-201306:32x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll11.0.3339.0223588015-Jan-201306:32x 86
Sql_rs_keyfile.dll2011.110.3339.02404015-Jan-201306:35x 64
Xmsrv.dll11.0.3339.02450429615-Jan-201306:34x 86
Xmsrv.dll11.0.3339.02106980015-Jan-201306:37x 64
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy11.0.3339.0152320015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.dll.Deploy11.0.3339.04863215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:34x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01994415-Jan-201306:33x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:33x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:35x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:37x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:37x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01994415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:36x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:31x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01943215-Jan-201306:32x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.Resources.dll.Deploy11.0.3339.01945615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ReportingServices.design.dll.Deploy11.0.3339.026982415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy11.0.3339.01174118415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.3339.0135936015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.3339.0135933615-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.3339.033126415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.3339.033124015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.3339.031078415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.3339.031076015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.3339.016332815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.3339.016330415-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.Modeling.dll.Deploy11.0.3339.073676015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Modeling.dll11.0.3339.073676815-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.3339.0554956815-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.3339.0554956815-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy11.0.3339.0258406415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.3339.0127741615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.3339.0127741615-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy11.0.3339.066404015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll.Deploy11.0.3339.02867215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll11.0.3339.02864815-Jan-201306:33x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll.Deploy11.0.3339.085757615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll11.0.3339.024115215-Jan-201306:32x 86
Msreportbuilder.exe.Deploy11.0.3339.0154109615-Jan-201306:28x 86
Reportingserviceslibrary.dll11.0.3339.0214576815-Jan-201306:32x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3339.019044015-Jan-201306:32x 64
Reportingserviceswebserver.dll11.0.3339.0154365615-Jan-201306:32x 86
SQL Server 2012 Management Studio

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dacunpack.exe11.0.2818.016944811-Jan-201318:37x 86
Dtspipeline.dll2011.110.3339.094259215-Jan-201306:33x 86
Microsoft.analysisservices.Wizard.v1.dll11.0.3339.060108015-Jan-201306:32x 86
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll11.0.2818.0793290411-Jan-201318:37x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll11.0.2818.047001611-Jan-201318:37x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.3339.0135936015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll11.0.3339.0258406415-Jan-201306:38x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.sstring.dll11.0.3339.04452015-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll11.0.2818.025648811-Jan-201318:37x 86
Microsoft.SQLServer.dtspipelinewrap.dll2011.110.3339.07421615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3339.051658415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.dll11.0.3339.031640815-Jan-201306:35x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3339.028823215-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll11.0.3339.07628015-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll11.0.3339.08140815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.3339.08140815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.xevent.LINQ.dll2011.110.3339.034916015-Jan-201306:36x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3339.015564815-Jan-201306:35x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2011.110.3339.02404015-Jan-201306:35x 64
Sqlpackage.exe11.0.2818.010904811-Jan-201318:37x 86
Sqlsqm.exe11.0.3339.011008015-Jan-201306:28x 86
SQL Server 2012 verktyg och komponenter för arbetsstation

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Autoadmin.dll2011.110.3339.0108490415-Jan-201306:33x 86
Dtspipeline.dll2011.110.3339.094259215-Jan-201306:33x 86
Dtspipeline.dll2011.110.3339.0142128815-Jan-201306:35x 64
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.3339.0584704015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.analysisservices.dll11.0.3339.0152320015-Jan-201306:38x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.3339.0210941615-Jan-201306:38x 86
Microsoft.datawarehouse.Interfaces.dll11.0.3339.04863215-Jan-201306:38x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll11.0.3339.040908815-Jan-201306:34x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll11.0.3339.0203517615-Jan-201306:34x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.sstring.dll11.0.3339.04452015-Jan-201306:34x 86
Microsoft.SQLServer.Deployment.dll11.0.3339.021248015-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.dtspipelinewrap.dll2011.110.3339.07421615-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.dtspipelinewrap.dll2011.110.3339.07421615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3339.051658415-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3339.051658415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3339.028823215-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3339.028823215-Jan-201306:37x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll11.0.3339.07626415-Jan-201306:33x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll11.0.3339.07628015-Jan-201306:37x 86
Msmdlocal.dll11.0.3339.05739673615-Jan-201306:32x 86
Msmdlocal.dll11.0.3339.07482675215-Jan-201306:34x 64
Sql_tools_keyfile.dll2011.110.3339.02404015-Jan-201306:35x 64
Xmsrv.dll11.0.3339.02450429615-Jan-201306:34x 86
Xmsrv.dll11.0.3339.02106980015-Jan-201306:37x 64
SQL Server 2012 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9745.0169141608-Jan-201311:48x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2011.110.3339.02404015-Jan-201306:35x 64
SQL Server 2012 uppgifternas kvalitet

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sql_dq_keyfile.dll2011.110.3339.02404015-Jan-201306:35x 64
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.ssdqs.association.dll2011.110.3339.013002415-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.association.dll2011.110.3339.013002415-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.associationrules.dll2011.110.3339.08394415-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.associationrules.dll2011.110.3339.08396815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.cleansing.dll2011.110.3339.047204015-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.cleansing.dll2011.110.3339.047205615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.Core.dll2011.110.3339.060925615-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.Core.dll2011.110.3339.060925615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.dataservice.dll2011.110.3339.08752815-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.dataservice.dll2011.110.3339.08752815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll2011.110.3339.024215215-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll2011.110.3339.024215215-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.dll2011.110.3339.017559215-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.dll2011.110.3339.017561615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.domainrules.dll2011.110.3339.012234415-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.domainrules.dll2011.110.3339.012236815-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.Flow.dll2011.110.3339.03581615-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.Flow.dll2011.110.3339.03581615-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.index.dll2011.110.3339.012748815-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.index.dll2011.110.3339.012748815-Jan-201306:35x 86
Microsoft.ssdqs.Infra.dll2011.110.3339.0187492015-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.Infra.dll2011.110.3339.0187494415-Jan-201306:35x 86
Microsoft.ssdqs.Matching.dll2011.110.3339.037427215-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.Matching.dll2011.110.3339.037427215-Jan-201306:36x 86
Microsoft.ssdqs.proxy.dll2011.110.3339.037168815-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.proxy.dll2011.110.3339.037168815-Jan-201306:35x 86
Microsoft.ssdqs.referencedata.dll2011.110.3339.013977615-Jan-201306:32x 86
Microsoft.ssdqs.referencedata.dll2011.110.3339.013975215-Jan-201306:35x 86
SQL Server 2012 Data Quality Client

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dataqualityservices.exe2011.110.3339.048279215-Jan-201306:28x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.Infra.dll2011.110.3339.029949615-Jan-201306:35x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.viewmodels.dll2011.110.3339.0104138415-Jan-201306:35x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.Views.dll2011.110.3339.0212682415-Jan-201306:35x 86
Sql_dqc_keyfile.dll2011.110.3339.02404015-Jan-201306:35x 64

Så här avinstallerar du den kumulativa uppdateringspaket

Så här avinstallerar du den kumulativa uppdateringspaket:
  1. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

    Obs! Om du kör Windows 7 kan du öppna den program och funktioner i på Kontrollpanelen.
  2. Leta reda på posten som har installerat den kumulativa uppdateringspaket.
  3. Högerklicka på posten och sedan markera Avinstallera ta bort det kumulativa uppdateringspaketet.
Referenser
Mer information om inkrementella Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En stegvis Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 System för namngivning för Microsoft SQL Server-program
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2790947 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/25/2013 20:38:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2790947 KbMtsv
คำติชม