Microsoft Dynamics CRM 2011 samlade 13

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2791312
INTRODUKTION
Samlad uppdatering 13 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är nu tillgänglig. I den här artikeln beskrivs snabbkorrigeringar och uppdateringar som ingår i den samlade uppdateringen. Den här samlade uppdateringen är tillgänglig för alla språk som stöds av Microsoft Dynamics CRM 2011.

Obs! Samlad uppdatering 13 införs stöd för Windows Server 2012 och för Active Directory Federation Services (AD FS) 2.1. En självåterställning installationsprogrammet (SHS) som krävs för att installera 13 Update Rollup för Microsoft Dynamics CRM 2011 Windows Server 2012 kommer att publiceras på Microsoft Update tillsammans med samlade uppdateringen i mitten-till-sen April 2013. Finns i följande artikel kompatibilitet:


Obs!En tidigare samlad uppdatering (Update Rollup 12 för Microsoft Dynamics CRM 2011) införs ytterligare webbläsarkompatibilitet. Mer information om detta finns på följande Microsoft-webbplats:


Obs!Uppdateringen 12 innehåller också nya index för följande entiteter i funktionen snabbt hitta Sök optimering. Dessa index skapas när du installerar uppdateringen samlade 12. Dessutom tar vissa delar av installationen längre tid än väntat att slutföra. Detta beror på att index måste fyllas i. Den tid som krävs för att fylla i indexen beror på storleken på dataset.
 • Fall
 • Affärsmöjligheter
 • Konkurrenter
 • Kontakt (den telefonnummer fält)
 • Affärsenhet
 • Anslutning
 • Anslutningsroll
 • KB-artikel
 • Lead
 • Produkt
 • Dokumentation
Mer information om index finns Index som lagts till med samlade 12 för Microsoft Dynamics CRM 2011.

Obs!Samlad uppdatering 12 innehåller även uppdateringar för software development kit (SDK), metadata och aktivitetsfeeds. Mer information finns på följande Microsoft-webbplatser:

Obs! En tidigare uppdatering samlad (Update Rollup 10 för Microsoft Dynamics CRM 2011) infördes ytterligare funktioner och stöd för i Microsoft Dynamics CRM 2011. Mer information om detta finns på följande Microsoft-webbplatser:


Uppdateringen 10 innehåller prestandaförbättringar av för frågor och funktionen Snabbsökning. Mer information finns i "Optimera prestanda för frågor mot stora datamängder" och "Optimera prestanda för Snabbsökning frågor" avsnitt på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information

Build-nummer och filnamn för den samlade uppdateringen

Samlad uppdateringBuild-nummerFilnamn (32-bitars versioner)Filnamn (64-bitars versioner)
Microsoft Dynamics CRM 2011 Server5.0. 9690.3448Ej tillämpligtCRM2011-Server-KB2791312 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 för Microsoft Office Outlook5.0. 9690.3448CRM2011-klient-KB2791312 -LangID-i386.exeCRM2011-klient-KB2791312 -LangID-amd64.exe
E-postrouter för Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.3448CRM2011-Router-KB2791312 -LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2791312 -LangID-amd64.exe
Språkpaket för Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.3448CRM2011-Mui-KB2791312 -LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2791312 -LangID-amd64.exe
Rapporteringstillägg för Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.3448Ej tillämpligtCRM2011-Srs-KB2791312 -LangID-amd64.3exe

Information om Samlad uppdatering

Samlad uppdatering 13 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgängligt för kunder på plats.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet 2791312 nu.

Utgivningsdatum: 26 mars 2013

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base: 119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster, Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.

Installationsinformation

Viktigt! Du kan inte importera en databas som har skapats med hjälp av Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 eller en senare version av Microsoft Dynamics CRM 2011 i en samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011-distribution eller en tidigare version av Microsoft Dynamics CRM 2011.

Windows Update-installation

Använd Windows Update för att automatiskt installera Update Rollup 13 för Microsoft Dynamics CRM 2011. Den här samlade uppdateringen blir tillgängligt på Windows-uppdateringar i April 2013.

Du kan konfigurera Windows för att automatiskt installera rekommenderade uppdateringar. Den här inställningen löser problem med icke-kritiska och förbättrar din datorupplevelse. Valfria uppdateringar varken hämtas eller installeras automatiskt när du använder den här inställningen.

Om du vill veta mer om inställningarna för att installera Windows-uppdateringar, gå till följande Microsoft-webbplatser:
Så här installerar du Update Rollup 13 för Microsoft Dynamics CRM 2011 med hjälp av Windows Update:
 1. Klicka på Startoch Skriv Uppdatering i rutan Påbörja sökning . Klicka på Windows Updatei listan över sökresultat.
 2. Klicka på Sök efter uppdateringar i navigeringsfönstret och vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.
 3. Om du får ett meddelande om att viktiga uppdateringar finns tillgängliga eller du uppmanas att granska viktiga uppdateringar markerar du kryssrutorna för de uppdateringar du vill installera och klicka sedan på OK. Klicka dessutom på någon uppdatering för mer information.
 4. Klicka på installera uppdateringar.
 5. Läs och acceptera licensvillkoren och klicka sedan på Slutför (om uppdateringen kräver den här åtgärden). Om du ombeds ange ett administratörslösenord skriver du lösenordet. Kontrollera sedan att du accepterar villkoren om du uppmanas att göra detta.

Manuell installation

Så här installerar du Update Rollup 13 manuellt för Microsoft Dynamics CRM 2011.
 1. Gå till följande webbplats för Microsoft Update-katalogen:
 2. I den söka skriver du2791312, och klicka sedan på Sök.
 3. Klicka på Lägg till att lägga till uppdateringen i korgen.
 4. Klicka på Hämta.
 5. Klicka på Bläddraoch ange i vilken mapp du vill hämta uppdateringen.
 6. Klicka på Fortsättoch sedan på jag accepterar att acceptera licensvillkoren för programvara från Microsoft.
 7. Klicka på Stängnär uppdateringen har hämtats till den plats som du har angett.
Mer information om Microsoft Update-katalogen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
323166 Hämta uppdateringar, drivrutiner och snabbkorrigeringar för Windows Update-katalogen

Ytterligare installationsinformation

 • När du har installerat den här samlade uppdateringen Avsluta alla befintliga Microsoft Dynamics CRM-sessioner och starta en ny session i Microsoft Dynamics CRM.
 • När du konfigurerar avmarkera ett språkpaket, återgår språkinställningar för alla Microsoft Dynamics CRM-användare som använder detta språk till inställningarna för standardspråk. Språkinställningar för användare uppdateras inte med nytt etableringsprocessen. Därför måste användare återställa sina språkinställningar under personliga alternativ när de loggar in på Microsoft Dynamics CRM 2011.

Förutsättningar

Du måste ha Microsoft Dynamics CRM 2011 Samlad uppdatering 6 (build 5.0.9690.1992) eller en senare version av Microsoft Dynamics CRM 2011 installerat den här samlade uppdateringen. Om du vill veta mer om Samlad uppdatering 6 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2600640 Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011
Om du vill veta mer om kompatibilitet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2669091 Microsoft Dynamics CRM Compatibility List

Krav på omstart

Om du ombeds göra det. när du har installerat samlade uppdateringen

Information om borttagning

Du kan avinstallera uppdateringen samlade 13 från en server som kör Microsoft Dynamics CRM. Dock säkerhetskopiera databasen innan du avinstallera Update Rollup 13. Mer information finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplatser:Obs! Om du har installerat Samlad uppdatering 10v2 förutom samlade 10v1 och sedan ta bort den samlade uppdateringen 10v2, kan du konfigurera om Microsoft Dynamics CRM för Outlook-klienten.

Problem som åtgärdas i 13 av Update Rollup för Microsoft Dynamics CRM 2011

13 den samlade uppdateringen löser följande problem:
 • Anta att du aktiverar du Utjämning av nätverksbelastning (NLB) för distribution mot Internet (IFD) och fordringar autentisering i Microsoft Dynamics CRM 2011. Du kan ange tokenlivslängden för mer än tio timmar för anspråk och IFD-slutpunkter. I det här fallet plötsligt felmeddelande ett efter tio timmar som kräver autentisering.
 • Du kan inte konfigurera CRM Outlook-klienten med hjälp av organisationens URL för en Office 365-CRM-organisation.
 • Uppringnings-ID -egenskap är inte konfigurerad för Windows Communication Foundation (WCF)-samtal som görs från Microsoft Silverlight eller Microsoft Jscript.
 • Ett timeout-fel uppstår när du tilldelar om alla poster från en användare till en annan användare.
 • När du exporterar ett Microsoft Excel-kalkylblad, namnet på den exporterade filen skiljer sig från namnet på vyn i kalkylbladet.
 • En "prvWriteActivity"-Behörighetsfel uppstår när du försöker svara på ett spårade e-postmeddelande som du fått från en annan Microsoft Dynamics CRM-användare.
 • Du kan inte importera anpassningar i Microsoft Dynamics CRM. Det här problemet orsakas av relationer som inte använder rätt prefix.
 • Out-of-Box SQL-baserade rapporter fungerar inte som förväntat om dynamiskt genererad strängen är längre än 4 000 tecken.
 • När du kopplar e-postmeddelanden med hjälp av regler i Microsoft Word kraschar Microsoft Outlook.
 • WorkflowContext.CreateOrganizationService-funktionen används inte aktuella användar-ID.
 • Anta att du skapar ett SDK-program och programmet skapar sedan ett e-postmeddelande. Du skapar en aktivitet bifogade MIME-fil som är associerad med e-postmeddelandet och hämtar sedan alla kolumner för den bifogade filen. I det här fallet är det logiska namnet på e-postmeddelandet anges felaktigt som namnet på aktivitetens bifogade MIME-fil.
 • När du klickar på en länk i en webbplatskarta öppnas alla länkar i webbplatsöversikten utom den länk som du klickade på.
 • När du skapar en entitet i Microsoft Dynamics CRM importeras inte formuläranpassningar nivå menyfliksområdet.
 • När du har installerat den samlade uppdateringen 12for Microsoft Dynamics CRM 2011 kan du inte konfigurera värden med hjälp av Jscript.
 • Anta att du kopierar en avtalad tid i Microsoft Dynamics CRM. När du visar den avtalade tiden i Microsoft Dynamics CRM kan hänvisas du dock till det ursprungliga mötet i stället för den kopierade avtalad tid i Microsoft Dynamics CRM.
 • Tiden visas inte korrekt i beskrivningen för uppföljningsuppgifter för Microsoft Dynamics CRM-poster i Outlook.
 • Du kan inte visa mallar för personliga e-postmeddelanden när du anger läsbehörighet för e-post meddelanden mallar till Affärsenhet.
 • Anta att du uppdaterar ett formulär om du vill läsa in data i formuläret med hjälp av knappen grön cirkel. När du exporterar data till Excel exporteras inte data i femte underrutnätet.
 • Förändringar i tjänsten asynkron felhantering försöka plugin-program när generiskt SQL-fel tas emot.
 • Det går inte att få åtkomst till CRM när en organisation importera användare från en domän som sekundära.
 • När användarkontot är inaktiverat i en organisation som standard, kan du inte köra sökväg baserat rapporter.
 • När du läser in rollbaserade formulär låser datorn.
 • När ämnesraden är tomt i ett e-postmeddelande i Microsoft Dynamics CRM Outlook-klienten kan konvertera du inte meddelandet till ett ärende eller en affärsmöjlighet.
 • Azure Service Bus Integration förfarande anses inte meddelandestorlek.
 • Du kan inte exportera översättningar med dubbla etiketter.
 • När du exporterar data till Excel med hjälp av alternativet "Exportera sparade vyn" visas data inte i Excel.
 • Du kan inte importera en post när den överordnade posten på posten har en inaktiv dubblett.
 • När du utför en sökning i sökfunktionen "Snabbsökning" returneras inga resultat.
 • När du exporterar data till Excel med hjälp av den dynamiska kalkylblad alternativ för aktiviteter, ett System.InvalidCastException-fel inträffar.
 • Anta att du ställer in de relationer för tilldela värde till Aktiv kaskad. Du kan inte tilldela en avtalad tid till en användare i den här situationen.
 • När du hämtar flera frågor blir långsam i Microsoft Dynamics CRM. När det finns över 1 000 enheter i Microsoft Dynamics CRM och hämtar sedan frågor kan felmeddelande du dessutom följande:
  Felaktig syntax nära nyckelordet 'UNION'.
 • Om ett fel inträffar när du anropar funktionen AppGridWebService.ashx, visas inte rätt felmeddelande.
 • Du kan inte installera uppdateringen samlade 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011 på en dator som har en fransk version av Windows, SQL Server och Microsoft Dynamics CRM 2011 installerat.
 • När out-of-the-box-instrumentpanelerna tas bort, kan du inte importera eller exportera en lösning.
 • När ett plugin-program avbryter åtgärden för en affärsmöjlighet, "undantag kund"-felmeddelande visas inte.
 • När du markerar Visa endast Mina poster värdet i en sökning visas oväntat poster som ägs av alla användare.
 • När du ändrar vissa roller kan kan inga användare besöka webbplatsen för Microsoft Dynamics CRM. Det här problemet uppstår på grund av SQL-strängen blockings.
 • När du försöker skapa affärsenheter blir långsam i Microsoft Dynamics CRM.
 • "Följ upp i CRM" visas i stället för "Untrack" på knappen Spåra i CRM för avtalade tider.
 • När du tar bort rollen behörighet med hjälp av en hanterad lösning i Microsoft Dynamics CRM kan du lägga till rollprivilegier igen.
 • Titlarna på anteckningar visas inte i kontrollen anteckningar.
 • Du kan inte ändra överordnad affärsenhet till en rotaffärsenhet.
 • Du kan inte öppna en anpassad aktivitet i kalendervyn månad.
 • När du konfigurerar en Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klienten på Windows Server 2012 med Active Directory Federation Services 2.1 (ADFS 2.1) installerat kan dirigeras till en ogiltig metadata exchange (MEX) slutpunkt.
 • När du lägger till en bifogad fil i ett kopplingsdokument innehåller den fullständiga sökvägen till filen med namnet på den bifogade filen.
 • Menyfliksområdet visas inte när säkerhetsroll inställningar är konfigurerade så att en grupp ikoner som är dolda.
 • När du tar bort ett refererade team från post-resurs kan du inte visa granskningshistorik för det refererade teamet. Dessutom visas ett felmeddelande.
 • Konton visas inte i vyn aktiva konton i Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klienten.
 • När du exporterar lösningar efter Update Rollup 12 exporteras inte n till n-relationer.

Snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt


Samlad uppdatering 13 för Microsoft Dynamics CRM innehåller följande korrigering måste du aktivera manuellt:

När händelser i en vänta tills villkoret uppfylls, utlöses inte villkoret.

Ange OrgDBOrg ange ActivateAdditionalRefreshOfWorkflowConditions till SANT)http://support.microsoft.com/kb/2691237)

Samlad uppdatering 12 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande uppdatering som du måste aktivera eller konfigurera manuellt:


Synkronisera den privata egenskapen från avtalade tider i Outlook till Microsoft Dynamics CRM 2011 med Update Rollup 13

11 åtgärdas för Microsoft Dynamics CRM 2011 följande problem. Du måste lösa problemet manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011.


Regeldistributionsguiden för Microsoft Dynamics CRM e-Router fungerar inte i en blandad miljö för Exchange 2003 och Exchange 2010

Samlad uppdatering 10 för Microsoft Dynamics CRM 2011 har inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande uppdatering som du måste aktivera eller konfigurera manuellt:
2651621 Datorn blir långsam när du använder Sök efter tillgängliga tider i Microsoft Dynamics CRM 2011
Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande uppdatering som du måste aktivera eller konfigurera manuellt:
2664150 Hur du styr PrincipalObjectAccess tabell tillväxt i CRM 2011
Om du vill rensa tabellen PrincipalObjectAccess efter installation av Samlad uppdatering 6 följer du instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2741514 Dåliga prestanda vid fästa vyer i Microsoft Dynamics CRM
Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 4 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste manuellt konfigurera.

Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste manuellt konfigurera.

Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande uppdatering som du måste aktivera eller konfigurera manuellt:
2535245 Datorn är långsam när du utför RetrieveMultiple frågor på stora datamängder i Microsoft Dynamics CRM 2011
Samlad uppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste manuellt konfigurera.

Snabbkorrigeringar och uppdateringar som har getts ut som enskilda korrigeringar

Följande problem har korrigerats med korrigeringar för kritiska på begäran (COD):

 • När du lägger till mottagare i en aktivitetspost delade posten oväntat till alla mottagare.
 • När du skapar ett telefonsamtal, uppdateras inte från värdet av ett plugin-program för före operation.
 • Dataspill inträffar vid noll raden i Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klienten.
 • När du importerar textdata, uppstår ett fel i SecLib::CheckPrivilege.
 • Svar och vidarebefordran av en spårade e-postmeddelandet spåras oväntat i Microsoft Dynamics CRM.
 • Anta att du har kört funktionen Ange ämne på ett objekt i en Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klienten. När du avbryter guiden anger om spåras objektet oväntat.
 • När du har importerat en hanterad lösning i Microsoft Dynamics CRM visar etiketter i formulär för lösningen felaktig information.
 • Anta att en dataimportåtgärd misslyckas för vissa poster i en organisation som inte är standard. När du försöker exportera fel tidigare får du ett felmeddelande som anger att posten är inte tillgänglig.
 • Web service definition language (WSDL) information för filen Organization.svc returneras oväntat med avlastning för secure sockets layer (SSL).
 • Ett undantag fel inträffar när du ändrar egenskaperna i en "Skicka e-post" eller "Skapa e-post" steg i ett arbetsflöde.
 • Ett undantag för "Bör aldrig når denna punkt" inträffar under processen BackgroundSendEmail.
 • När du föreslår en ny tid för en återkommande avtalad tid, har återkommande avtalad tid konverterats till en icke återkommande avtalad tid.
 • När händelser i en vänta tills villkoret uppfylls, utlöses inte villkoret.
 • När du börjar följa upp en kontakt som har spårats tidigare i Outlook, en Dubblettpost dialogrutan visas.
 • Zarafa-tillägg för Outlook fungerar inte i Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klienten.
Produkter från andra tillverkare som diskuteras i den här artikeln tillverkas av företag som är oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, underförstådda eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Uppdatera Information om samlade 13

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2791312 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/14/2014 02:40:00 - ฉบับแก้ไข: 10.0

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • kbqfe kbmbsmigrate kbsurveynew kbexpertiseinter kberrmsg atdownload kbmt KB2791312 KbMtsv
คำติชม