Windows SMBv2 klientdatorn hänger sig när datorn är under tung belastning

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2792026
Symptom
Anta att du har Server Message Block version 2 (SMBv2)-protokoll som är aktiverat på en klientdator som kör Windows Vista Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2008 SP2, Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller Windows Server 2008 R2 SP1. Klientdatorn är hårt belastad. I det här fallet låses klientdatorn ibland.
Orsak
Det här problemet beror på ett konkurrenstillstånd som uppstår när klientdatorn är hårt belastad.
Lösning
Den här snabbkorrigeringen finns också på Microsoft Update-katalogen.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen är endast till för datorer med problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ni inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns det en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows Vista Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2008 SP2, Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller Windows Server 2008 R2 SP1.

Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows Server 2008 Service Pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968849 Skaffa senaste Service Pack för Windows Server 2008
Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows Vista service pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935791 Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows Vista
Mer information om hur du skaffar Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 service pack får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932Information om Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

För att installera den här snabbkorrigeringen behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008 och anteckningar
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows Vista och Windows Server 2008 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock visas endast "Windows Vista" på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows Vista" på sidan. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa det operativsystem som varje snabbkorrigering gäller.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell.
  VersionProduktSR_LevelVerksamhetsgren
  6.0.600 2. 23xxxWindows Vista och Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 ingår i slutversionen av Windows Server 2008. Därför gäller RTM-milstolpefiler endast Windows Vista. Har RTM-milstolpefiler versionsnumret 6.0.0000.xxxxxx versionsnummer.
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 och Windows Vista". MUM-filer och MANIFEST-filer och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) är extremt viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Mrxsmb.sys6.0.6002.23233107,00802-Okt-201301:20x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Mrxsmb.sys6.0.6002.23233136,19202-Okt-201301:48x 64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Mrxsmb.sys6.0.6002.23233323,07202-Okt-201300:55IA-64
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Däremot finns snabbkorrigeringar på sidan för begäran av snabbkorrigeringar listade under båda operativsystemen. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa det operativsystem som varje snabbkorrigering gäller.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.760 1.18xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Mrxsmb.sys6.1.7601.18027123,90412-Dec-201209:24x 86
Mrxsmb.sys6.1.7601.22191124,41612-Dec-201209:23x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Mrxsmb.sys6.1.7601.18027158,20812-Dec-201209:46x 64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22191158,72012-Dec-201209:42x 64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Mrxsmb.sys6.1.7601.18027368,12812-Dec-201208:57IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22191368,64012-Dec-201208:58IA-64
Workaround
Undvik det här problemet genom att inaktivera SMBv2 protokoll på klientdatorn. Information om hur du gör detta finns i avsnittet "Mer Information".
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om hur du aktiverar och inaktiverar SMB-protokollet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2696547 Hur du aktiverar och inaktiverar SMBv1, SMBv2 och SMBv3 i Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 och Windows Server 2012

Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
EgenskapenVärde
FilnamnX86_797b21dadeda860fce0322f718304b2b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_d77bc06b51167b81.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek698
Datum (UTC)02-Okt-2013
Tid (UTC)05:48
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_81e3fdd267771226.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek8,844
Datum (UTC)02-Okt-2013
Tid (UTC)03:41
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
EgenskapenVärde
FilnamnAmd64_c3a573dad77457414b0c3b538fcf8a86_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_9527ea320e6086ba.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek702
Datum (UTC)02-Okt-2013
Tid (UTC)05:48
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_de0299561fd4835c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek9,112
Datum (UTC)02-Okt-2013
Tid (UTC)04:22
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
EgenskapenVärde
FilnamnIa64_36709a61868cf1bd1350b266336273dd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_8480e0889ee55550.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek700
Datum (UTC)02-Okt-2013
Tid (UTC)05:48
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_81e5a1c867751b22.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek9,103
Datum (UTC)02-Okt-2013
Tid (UTC)03:23
PlattformEj tillämpligt

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
EgenskapenVärde
FilnamnX86_cc77f301f79121accc3ec9cec50dd3f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_ed5967fea89e2fc6.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek698
Datum (UTC)13-Dec-2012
Tid (UTC)04:44
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_cf240b7e7d7d9952b26bcc462ced9d49_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_d49162f24c23913d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek698
Datum (UTC)13-Dec-2012
Tid (UTC)04:44
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_8190e7ccaf651802.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,757
Datum (UTC)12-Dec-2012
Tid (UTC)13:40
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_81c8d367c8c0e359.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,757
Datum (UTC)12-Dec-2012
Tid (UTC)12:07
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
EgenskapenVärde
FilnamnAmd64_6ba3c1c20126b727ed9eb7f317c7b696_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_864c9b8dd1de0082.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek702
Datum (UTC)13-Dec-2012
Tid (UTC)04:45
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_c6d6155390af5804a41189e074e6a7cc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_7d3d6708d6c82608.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek702
Datum (UTC)13-Dec-2012
Tid (UTC)04:45
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_ddaf835067c28938.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,761
Datum (UTC)12-Dec-2012
Tid (UTC)13:23
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_dde76eeb811e548f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,761
Datum (UTC)12-Dec-2012
Tid (UTC)13:07
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
EgenskapenVärde
FilnamnIa64_95741b0b7eb7a136e500e2bca9c19ae1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_871cde1a5718ef5c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek700
Datum (UTC)13-Dec-2012
Tid (UTC)04:44
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_c29ce9d428615fb4e4e706efb6386441_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_02f21f87281db0b2.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek700
Datum (UTC)13-Dec-2012
Tid (UTC)04:44
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_81928bc2af6320fe.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,759
Datum (UTC)12-Dec-2012
Tid (UTC)12:51
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_81ca775dc8beec55.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,759
Datum (UTC)12-Dec-2012
Tid (UTC)12:42
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2792026 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/14/2013 08:07:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2792026 KbMtsv
คำติชม