Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERING: En uppdatering kan du utesluta frågan statistik samling uppsättningar systemdatabaser när du använder data warehouse management i SQL Server

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2793580
Den här artikeln beskrivs en uppdatering som gör att du kan utesluta en fråga statistikinsamling när du använder hantering av data warehouse i Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008 eller Microsoft SQL Server 2012 systemdatabaser.
Symptom
Anta att du använder funktionen dist.lager hantering av data i SQL Server. Systemdatabaser ingår som standard i fråga statistik samling uppsättningar. I det här fallet kan du avgaser diskutrymme i en miljö med hög genomströmning. Särskilt kan följande två tabeller som lagrar frågetexten och planen växa mycket stora:
 • Snapshots.notable_query_text
 • Snapshots.notable_query_plan
När du har installerat den här uppdateringen finns inställningen IncludeSystemDatabases i följande konfigurationsparametrar för en samling dataobjekt fråga statistik. Du kan konfigurera IncludeSystemDatabases för att avgöra om systemdatabaser ingår.

<ns:QueryActivityCollector xmlns:ns="DataCollectorType"><Databases IncludeSystemDatabases="True" /></ns:QueryActivityCollector>
Obs! Som standard anges värdet på IncludeSystemDatabases till True.

Du kan till exempel köra följande Transact-SQL-skript om du vill utesluta systemdatabaser:
USE MSDBGO DECLARE @collection_item_name NVARCHAR(128);DECLARE @parameters xml;DECLARE @collection_set_uid uniqueidentifier;DECLARE @collection_set_id int; DECLARE @collection_item_id int; SET @collection_set_uid = N'2DC02BD6-E230-4C05-8516-4E8C0EF21F95'; SET @collection_item_name = 'Query Statistics - Query Activity'; SELECT @collection_set_id = collection_set_idFROM syscollector_collection_sets WHERE collection_set_uid = @collection_set_uid; SET @collection_item_id = NULL;SELECT @collection_item_id = collection_item_idFROM syscollector_collection_items_internal WHERE collection_set_id = @collection_set_id   AND (name = @collection_item_name OR name = @collection_item_name); SELECT @parameters = convert(xml, N'<ns:QueryActivityCollector xmlns:ns="DataCollectorType"><Databases IncludeSystemDatabases="false" /></ns:QueryActivityCollector>'); EXEC dbo.sp_syscollector_update_collection_item     @collection_item_id = @collection_item_id,     @parameters = @parameters;
Lösning

Information om samlade uppdateringar

Kumulativ uppdatering 13 för SQL Server 2012 SP1

Om samlade uppdateringar för SQL Server

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabbkorrigeringar och alla säkerhetskorrigeringar som ingick i den tidigare kumulativa uppdateringen. Checka ut de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:

Kumulativ uppdatering 12 för SQL Server 2008 Service Pack 3

Korrigeringsfil för problemet gavs först ut i den kumulativa uppdateringen 12. Mer information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringspaket för SQL Server 2008 Service Pack 3 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2863205 Samlingsuppdateringen 12 för SQL Server 2008 Service Pack 3
Obs! Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och alla säkerhetskorrigeringar som ingår i den tidigare SQL Server 2008 Service Pack-3 korrigera release. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2629969 SQL Server 2008-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 Service Pack 3

Kumulativ uppdatering 7 för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (SP2)

Korrigeringsfil för problemet gavs först ut i kumulativ uppdatering 7. Mer information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringspaket för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2844090 Kumulativ uppdatering 7 för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Obs! Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i den tidigare SQL Server 2008 R2 Service Pack 2. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2730301 SQL Server 2008 R2-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Kumulativ uppdatering 10 för SQL Server 2008 Service Pack 3

Korrigeringsfil för problemet gavs först ut i den kumulativa uppdateringen 10. Mer information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringspaket för SQL Server 2008 Service Pack 3 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2814783 Samlingsuppdateringen 10 för SQL Server 2008 Service Pack 3
Obs! Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och alla säkerhetskorrigeringar som ingår i den tidigare SQL Server 2008 Service Pack-3 korrigera release. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2629969 SQL Server 2008-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 Service Pack 3

Kumulativ uppdatering 5 för SQL Server 2008 R2 SP2

Korrigeringsfil för problemet gavs först ut i den kumulativa uppdateringen 5. Mer information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringspaket för SQL Server 2008 R2 SP 2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2797460 Samlingsuppdateringen 5 för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Obs! Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i den tidigare SQL Server 2008 R2 SP-2. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2730301 SQL Server 2008 R2-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Referenser
Mer information om data warehouse management finns på följande MSDN-webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2793580 – senaste granskning 11/18/2014 08:57:00 – revision: 6.0

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2793580 KbMtsv
Feedback
ipt> /html>