Problem att flytta e-post och adresser till Outlook (64 bitar)

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2796528


Om du har installerat 64-bitOutlook 2013or senare versionsand har troublemoving ditt Internet-e-post eller kontakter i den, Fortsätt onwith i den här artikeln. Om du behöver helpsetting upOutlook,KB 2758902

När du försöker exportera Internetemail och/eller kontakter från Outlook Express eller Windows Live Mail till Outlook (64 bitar) uppstår felet:

 • Det finns ingen standardklient för e-post eller så går inte att utföra meddelandebegäran med den aktuella e-postklienten. Kör Microsoft Outlook och ange det som standardklient för e-post.

  Följt av:
 • Det gick inte att utföra exporten.
  Ett fel inträffade när MAPI initierades.

Outlook 2013 och senare versioner inte längre stöder import av e-post och adresser (kontakter) frånOutlook Express 4.x, 5.x, 6.x eller Windows Maildirectlyinto den.Lean mer om funktioner som har utgått.

Detta endast lämnar du alternativet för att exportera e-post och adresser från Outlook Express eller Windows Live Mail och till Outlook. Alternativet Exportera har dock en begränsning. Outlook Express och Windows Live Mail kan du inte exportera till Outlook om 64-bitarsversionen av Microsoft Office eller Microsoft Outlook är installerat.

Om du vill exportera dina e-post och kontakter från Outlook Express eller Windows Live Mail och till Outlook du avinstallera 64-bitarsversionen av Office eller Outlook och installera 32-bitarsversionen. Alternativt kan du migrera dina data på en annan dator med en 32-bitars version av Outlook.The 32-bitars versionen kan vara någon version av Outlook.

Lösningar
Dessa två är lösningar för att få din e-post och kontakter i din lokala kopia av Outlook:

 • Exportera dina e-postmeddelanden från Windows Mail med en annan dator med en version för (32-bitars) av Outlook har installerats och sedan flytta den resulterande PST-filen till Outlook-klienten (64-bitars). Standardplatsen för Outlook-datafiler kan hittas i:Introduktion till Outlook-datafiler
 • Avinstallera Office 2013 (64-bitars) andinstall Office 2013 (32-bitars) och sedan exportera från Live Mail till Outlook (32 bitar)-versionen med hjälp av de uppgifter som anges i:KB 980534

  Observera: Använd instruktionerna i KB 2739501ta bort Office 2013 eller Outlook.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2796528 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/23/2015 08:59:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013

 • kbmt KB2796528 KbMtsv
คำติชม