Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Start-menyn i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Denna artikel beskriver Start-menyn i Microsoft Windows XP.
Mer Information
I Windows XP finns en ny Start-meny som kan användas för att snabbt nå program, dokument och inställningar som används ofta, till exempel Den här datorn, Kontrollpanelen och Sök. Denna artikel beskriver hur de olika områdena på den nya Start-menyn fungerar.

Till vänster på Start-menyn finns en programlista som är uppdelad i två delar. Den övre delen innehåller program som användaren har "fäst" där, och den undre delen innehåller program som används ofta (MFU-listan). De två delarna avgränsas med en linje. De båda listorna fungerar så här:

Den övre listan:
Användaren kan placera genvägar till program och andra objekt på den övre listan i Start-menyn. När operativsystemet installeras innehåller listan användarens standardwebbläsare och e-postprogram (det går att ta bort dessa genvägar).

Ett program (en .exe-fil) eller en genväg till ett program kan "fästas" på Start-menyn genom att användaren högerklickar på objektet och klickar på Fäst på Start-menyn. Andra objekt kan läggas till i listan genom att objektet dras och släpps på Start-knappen eller på Start-menyn. Ett objekt kan tas bort från listan genom att användaren högerklickar på det och klickar på Ta bort från Start-menyn eller på Ta bort från den här listan. Ordningen på objekten i listan kan ändras genom att objekten dras och släpps på den nya platsen.

Obs! Om programmet eller genvägen som fästs på Start-menyn flyttas eller tas bort, kommer länken till objektet på Start-menyn inte längre att fungera.

Den nedre listan:
Listan över program som används ofta (MFU-listan) visas under listan med fästa objekt på Start-menyn. Listan innehåller de program som användaren startar ofta, och programmen visas med de vanligaste programmen överst. Användaren kan ta bort program från listan genom att högerklicka på den och klicka på Ta bort från den här listan. Det går inte att ändra ordningen mellan programmen i listan manuellt (ordningen bestäms automatiskt av hur ofta de används). Längst ned i listan finns menyn Alla program som innehåller samtliga program som finns installerade på datorn.

Så här gör du för att ändra inställningarna för programlistan.
  1. Högerklicka på ett tomt område på Start-menyn och klicka på Egenskaper.
  2. Klicka på Anpassa.
  3. Inställningarna för programlistan finns på fliken Allmänt.
På den högra delen av Start-menyn finns länkar till olika fördefinierade mappar (Mina dokument, Mina bilder, Min musik) och systemmappar (Den här datorn, Sök, Kontrollpanelen). Så här gör du för att konfigurera det här området:
  1. Högerklicka på ett tomt område på Start-menyn och klicka på Egenskaper.
  2. Klicka på Anpassa.
  3. Inställningarna för den högra delen av Start-menyn finns på fliken Avancerat.
Om du vill veta mer om MFU-listan klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
282462 Program som tas bort från listan över ofta använda program kan visas igen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
282066 Program som används ofta läggs inte till automatiskt på Start-menyn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 279767 – senaste granskning 12/05/2015 22:51:08 – revision: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo KB279767
Feedback