Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur du migrerar högsta samtidiga tillverkningssatser i Exchange Online i Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2797784
Introduktion
Den här artikeln beskrivs hur du hanterar antal samtidiga migrering batchar i Microsoft Exchange Online i Microsoft Office 365.
PROCEDUREN
Administratörer kan ange antalet samtidiga migrering batchar för migrering av nya och befintliga journaler med hjälp av Exchange Admin Center (UK) eller Exchange Online PowerShell.

Genom att använda någon av följande metoder som passar din situation.

Metod 1: Använd Exchange Admin Center

När du använder UK, anger du bara antalet samtidiga migrering batchar för en befintlig migrering batch. Gör så här:
 1. Skapa en batch för migrering med hjälp av UK eller Exchange Online PowerShell.
 2. Logga in på Office 365 portal (https://Portal.Office.com), klickar du på Administrationoch sedan på Exchange om du vill öppna UK (om det inte redan är öppet).
 3. Klicka på flyttningi det vänstra navigeringsfönstret mottagare.
 4. Klicka på migrering batch som du vill ändra.
 5. Klicka på Visa detaljerunder associerat slutpunkt.

  En skärmbild som visar status för den aktuella migrering batchar med associerade slutpunkt avsnitt och visa Informationslänk
 6. I fönstret Redigera migrering slutpunkt anger du ett värde i den * Maximalt antal samtidiga migreringar rutan.

  Obs!Det maximala antalet samtidiga migreringar för varje typ av migreringen slutpunkt är 100.
 7. Klicka på Spara.

Metod 2: Använd PowerShell för Exchange Online

Gör följande om du vill ange det maximala antalet samtidiga migrering batchar med Exchange Online PowerShell:
 1. Ansluta till Exchange Online med usingremote PowerShell. Mer information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:
 2. Kör följande kommando:
  Set-MigrationEndpoint –Identity <name of associated endpoint> -MaxConcurrentMigrations <X>
  Obs! PlatshållarenX> representerar ett numeriskt värde.
MER INFORMATION
Mer information om migrering slutpunkterna finnsSkapa slutpunkter för migrering.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2797784 – senaste granskning 10/28/2015 12:02:00 – revision: 10.0

Microsoft Exchange Online

 • o365022013 kbgraphxlink o365 o365e o365p o365a kbgraphic o365m kbmt KB2797784 KbMtsv
Feedback
>