Beskrivning av Visual Studio 2012 uppdatering 2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2797912
Introduktion
Visual Studio 2012 uppdatering 2 (Visual Studio 2012.2) publicerades den 4 April 2013. Den här uppdateringen införs förbättringar av ny teknik smidig planering, kvalitet nyckelhanteringstjänst, Windows Web utveckling, line of business development och utvecklingsarbetet. Dessutom kan den här uppdateringen även fast olika problem.

Hämta Visual Studio 2012 uppdatering 2
Uppdateringar för Visual Studio 2012 är kumulativa versioner med nya funktioner och korrigeringar som levererades i tidigare Visual Studio 2012 uppdateringar. Hämtningslänken nedan hänvisar alltid till den senaste uppdateringen:

Hämta uppdateringspaketet för senaste Visual Studio 2012 nu

Ansökan virusfri

Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.
Hur du installerar Visual Studio 2012 uppdatering 2
Instruktioner för installation finns i Så här installerar du från Visual Studio 2012 uppdatering 2.

Ange Observera: den här uppdateringen gäller Visual Studio och Team Foundation Server (TFS). Visual Studio och TFS installation säkerhetsnivån är olika. Visual Studio-uppdatering är en uppdatering installeras ovanpå det redan är installerad på datorn. TFS-uppdatering är en fullständig layout som ersätter det är installerat på datorn. Kontrollera att du har en fullständig säkerhetskopia av dina aktuella databaser innan du försöker installera uppdateringen TFS. Om TFS uppdaterar installationen misslyckas kan du inte starta om uppdateringen eller återgå till den tidigare versionen av TFS utan att utföra en återställning.
Förbättringar av ny teknik och åtgärdade problem i Visual Studio 2012 uppdatering 2

Förbättrad teknik

Följande teknikförbättringar har gjorts i Visual Studio 2012 uppdatering 2.

Smidig planering


Dessa funktioner hjälper till med enkel, flexibel och smidig planering för alla team.
 • Team Foundation Server
  • Nya objekt etiketter för arbete läggs lätt metadata för att arbetsuppgifter.
  • En dialogruta Anslut läggs till Team Explorer för att hitta olika team project anslutningar och projekt.
  • Nu kan du skicka en arbetsuppgift som ett e-postmeddelande i TFS Web Access.
  • Bättre TFS konfigurationsguiden och beständiga kunden inställningar i uppgraderingar.
  • Underhåll är nu tillgänglig i miljöer med hög tillgänglighet SQL.
  • Du kan nu snabbt och enkelt anpassa kolumnerna direkt till orderstocken kanban-tavla.
Aktivering av kvalitet


Dessa funktioner enklare hantering av lightweight-baserade test och genomförande att minska den tid som krävs för att kontinuerligt kvalitet i programprojekt.
 • Enhetstestning
  • Windows Store-appen för enhetstestning stöder nu interaktion med UI-tråden.
  • Windows Store app Enhetstestning nu stöd för en asynkron lambda inuti Assert.ThrowsException.
  • Ny enhet testa spelningslistor Aktivera kontroll och genomförande av en delmängd av kontroller.
  • Nu finns stöd för grupp a tester av klass.
 • UI-tester
  • Det finns nu stöd för utökad användning av webbläsare.
  • Nu finns stöd för UI testning av Internet Explorer 10 på Windows 7.
 • Microsoft Test Manager
  • Du kan nu anpassa upplösning lägen och misslyckade stater för testa analys.
 • Testa Ärendehanteraren (Web Access)
  • Du kan nu visa och redigera testfall i en testplan från TFS Web Access.
  • Du kan nu köra manuella testfall och rapportera buggar från TFS Web Access.
Windows-utveckling


Funktionerna för utveckling av följande Windows finns:
 • En HTML-visuella Profiler att diagnostisera gränssnittsproblem svarstider och fördröjning i visual uppdateringar
 • Den senaste versionen av den Windows App certifiering Kit
Webbutveckling


Den här versionen ingår även ASP.NET och Web verktyg 2012.2. Fullständig information om vad som ingår i ASP.NET och Web verktyg 2012.2 viktig information. Följande finns några exempel:
 • Uppdatering i verktygsuppsättning som utökar den befintliga Microsoft ASP.NET-körningsmiljön
 • Förbättringar av webbpublicering
 • Nya funktioner för Web-API
 • Nya mallar för Facebook-program och logga sidan program
 • Kommunikation i realtid via SignalR för ASP.NET
 • Extensionless webbformulär via URL: er i ASP.NET Friendly
Line of business development


Dessa funktioner hjälper ger ytterligare möjligheter att modernisera befintliga line of business (LOB) program och skapa nya affärsprogram över anslutna enheter som drivs av kontinuerlig tjänster.
 • LightSwitch
  • Nu kan du bygga webbläsar-, HTML-baserad mobile web apps som kan köras på alla moderna enheter.
  • Du kan nu publicera business apps till en SharePoint 2013 app katalog förutom Microsoft Azure och Internet Information Services (IIS).
  • Obs! Läs mer om nya funktioner och hur du uppgradera projekt från Förhandsgranska 2, den här artikeln i Visual Studio LightSwitch Team-bloggen.
 • SharePoint
  • Det finns nu stöd för webben och ladda testning för SharePoint-program.
  • Det finns nu stöd för in- och uppspelning via kodade Användargränssnittet för att utföra UI valideringar på SharePoint 2013 program.
  • IntelliTrace stöd är densamma som i SharePoint 2010.
 • Telefon-verktyg
  • Programmet gör det möjligt för Enhetstestning för Windows Phone.
  • Programmet kan du skapa och distribuera arbetsflöden för Windows Phone-projekt från kommandoraden.
Utvecklarupplevelse


Dessa funktioner ger förbättringar i IDE för att skapa en bättre och mer produktiv utvecklare upplevelse.
 • Blend för Visual Studio 2012
  • Stöd för Sketchflow, WPF och Silverlight
 • IDE
  • Blått tema i Visual Studio 2012 IDE
 • Kodkarta
  • Förbättringar i koden mappa debugger integration och tillgänglighet
 • Workflow Designer
  • Felsökning av erfarenheter förbättringar som är relaterade till hur olika typer av data som visas i nationella och titta på windows
 • IntelliTrace
  • Förbättrad symbol som läses in i IntelliTrace och profiler
  • Vy över kapslade parametervärden i en logg med IntelliTrace som samlas in från System Center
 • Prestanda och tillförlitlighet
  • Prestandaförbättringar i XAML designer ladda för följande scenarier:
   • Stora program för Windows Presentation Foundation (WPF)
   • Arbeta med anpassade kontroller för tredje part

Åtgärdade problem

Obs! Om inget annat anges, leder länkade objekt till webbsidor i Microsoft Connect.

Felsökning
ASP.NET-Editor
Visual Studio IDE
 • 759433: icke-ASCII-tecken visas i namnlisten i dialogrutan trådar vänta.
 • 773717: det argument $(ItemPath) $(ItemDir), etc. Lös felaktiga värden när du kör ett externt verktyg i Visual Studio 2012 om det markerade objektet inte ingår i lösningen.
 • Trådar vänta dialogrutan namnlist visas inte rätt färg när du använder temat blå i ett anpassat Visual Studio 2010 färgtema.
 • Programmet avslutas oväntat när du felsöker ett program i Windows Store med hjälp av HTML-kod som använder en begränsade iframe i Visual Studio 2012.
 • Fast en minnesläcka kan uppstå när en lösning med Visual C++ är inläst.
 • Bättre stabilitet för Visual Studio 2012 vid inläsning av lösningar.
 • Visual Studio 2012 krascha med System.ArgumentException -undantag när du växlar mellan windows (Detta inkluderar dokumentfönster, automatiskt dolda fönster, flikar verktygsfönster och så vidare).
 • Visual Studio 2012 krascha under avstängning om tillägget Visual Studio paketet är installerat.
 • Uppstår prestandaproblem första gången som du kopierar text från redigeraren om verktygslådan är osynliga i Visual Studio 2012.
 • Du kan inte komma åt lokala hjälpinnehållet när du installerar Visual Studio 2012 uppdatering 1 om du ändrar platsen för det lokala hjälpinnehållet.
 • Skapa fel när du skapar en bärbar Class Library project om du väljer 4.5 i.NET Framework och Windows Phone 8 som ramverk för målet.
 • Kod översyn svar skapas i området rotsökväg i stället för sökvägen markerat område.
 • Korrigering görs Behåll dialogrutan återkommande erbjudanden för webbkomponenter visas när du öppnar ett webbprojekt som saknas.
 • Omfattar innehållet i KB2781514: en förbättring av produktens stabilitet och en korrigering för ett problem med programkompatibilitet som uppstår när Microsoft.NET Framework har uppdaterats.
 • Ett undantag System.NullReferenceException kan uppstå i vissa fall efter en spärrad dialogruta som öppnas från en snabbmeny i Visual Studio 2012. Detta medför att dialogrutan stängs eller Visual Studio 2012 kraschar. Till exempel om du har installerat Microsoft Azure Tools kan uppstå problemet när du redigerar tabeller eller frågor under Microsoft Azure-lagring i Server Explorer.
 • Visual Studio 2012 kan krascha när du försöker stänga ett LightSwitch projekt.
 • Visual Studio 2012 kan krascha när du växlar från en förhandsgranskningsfliken till en annan.
 • Långsamt när du använder kommandot "av" eller "openfile" i Kommandotolken.
MS-Build
 • 770242: skapa fel när du skapar ett Visual C# bärbara Class Library-projekt som refererar till en annan Visual C# bärbara klassbiblioteket.

  Obs! Båda projekten rikta den.NET Framework-4.5 och Windows Phone 8 .NET för Windows Store apps.
 • "Det gick inte att hitta komponenten refererade" build varning när du utför en parallell bygga på Microsoft.NET Framework 4-baserade lösningen i Visual Studio 2012.
 • Skapa fel när du skapar ett projekt i Visual Basic bärbara klassbiblioteket som mål 4.5 i.NET Framework, Windows Phone 8 och .NET för Windows Store apps.
 • Build-fel när du skapar kod som genereras genom att lägga till tjänstereferens i en bärbar klassbiblioteket för projekt som ger Windows Phone 8 och de.NET Framework-4.5 eller .NET för Windows Store apps.
 • Blanda kan krascha när du bygger en Silverlight för webbprogram som är under källkontroll.
 • Länkaren att växla "/?" inte innehåller Windows CE som ett giltigt undersystem.
Utvecklingsverktyg för Windows
 • Stödfunktionerna för flera skala bilden som ingick i Visual Studio 2012 uppdatering 1 felaktigt kräver en logotypbild skala 140 bricka storlek 34 x 34 bildpunkter. Storleken bör vara 33 x 33 pixlar.
 • Program|program innehåller den senaste versionen av Windows bibliotek för JavaScript.
Windows-formulärC++
 • 752266: visual C++-program som har kompilerats med hjälp av kommandot kl /O2 /arch:AVX /EHsc i Visual Studio-2012 x 86 Native kommandotolk för distributionsverktyg ibland avslutas.
 • Anta att du konfigurerar målet plattform till x 64 för Visual C++-program. Du kan kompilera programmet med hjälp av alternativet /O2 eller /Ox optimering. I detta fall genereras felaktig kod när kompilatorn konverterar int64-typ till int32 typ i en loop. Till exempel kan du sammanställa följande kod:
  int A[8];for (__int64 i=0; i<8; i++) { A[i] = i + 1;}
 • När du kompilerar en Microsoft Visual C++-program som innehåller följande kod tillsammans med alternativet / Analysera på en ARM-plattform, uppstår ett internt kompilatorfel:
  class Base {};

  template <typename T>
  class Derived : public Base {};

  template <typename P3>
  Derived<P3> Make( P3 p3 );

  void foo()
  {
  Base& b = Make(sizeof(long));
  }

 • IntelliSense svarar inte när du skriver kod i redigeraren, särskilt när du lägger till funktioner för överlagring för partiella klasser. Till exempel kan du använda kod som liknar följande:
  Namespace N{ partial ref struct S { }; ref struct S { void test(); void test(int); void test(int, int); };}
 • IntelliSense fungerar inte i en källfil som innehåller lambda-uttryck som har fler än ett returvärde. Till exempel:
  [] () { bool b; std::wstring k; if(b) return k; else return k; };
 • När du använder Intels nya TSX (transaktionell synkronisering Extensions) via intrinsics som tillhandahålls av Visual Studio 2012 på Intels Haswell maskinvara genererar C++-kompilatorn felaktig kod. Detta medför att transaktionen åtgärden ska vara icke-exklusiv.
 • C++-kompilatorn genererar felaktig funktion tips på posten korrigering i PDB-filer.
 • När du skapar ett tomt projekt i Visual C++ avmarkeras alternativet SDL kontrollerar även om kryssrutan SDL kontrollerar du valt i guiden .
 • Verktygsuppsättningen för X 64-baserade Visual C++ innehåller inte alla kumulativa korrigeringsfiler för verktyget x 86-baserade Visual C++ i uppdateringar för Visual Studio 2012.
 • Fixade en kompilatorkrasch vid kompilering av viss kapslad loop-kod.
 • Ett internt Kompilatorfel inträffar när du buiuld en LLVM-baserade projekt genom att använda en x 64-baserade kompilatorn.
 • Felaktig maskinkod genereras för Visual C++-program. En loop hoppas ovillkorligt.
 • Programmet kraschar ibland på Windows Phone när du skapar en asynkron åtgärd med parallella mönster bibliotek (PPL).
 • Ett internt Kompilatorfel kan uppstå när du använder x 64 native C++-kompilatorn att kompilera en C-källkod som innehåller följande mönster av kod inuti en loop:
  A = (B< c="" b="" :="">
 • När du installerade en RTM-versionen av språkpaketet för Visual Studio 2012 med Visual Studio 2012 uppdateringar installeras. När du har konfigurerat i Visual Studio 2012 för språket installerat nyligen händer följande:
  • Du kan inte skapa nya Win32 eller MFC-program i guiden.
  • Du kan inte uppgradera projekt från tidigare versioner.
  • Språk som visas är inte språket som konfigurerats för användaren.
 • Anta att du har en MFC-projekt och du använder fliken meddelanden i Klassguiden för att genomföra en meddelande hanterare för WM_CREATE meddelande. När du klickar på Lägg till hanterarekan du bygga projektet eftersom den kod som genereras är felaktig.
 • När du skapar binärfiler för x 64 eller ARM plattformar i felsökningsläge och med stegvis länkade alternativet aktiverat, skadar pdata ibland. Detta medför att följande problem:
  • Kod för undantagshantering fungerar inte.
  • Windows API-RtlLookupFunctionEntry() fungerar inte.
 • Anta att du har ett Windows Store C++-projekt eller en enhetstest för C++ Windows Store-projekt som refererar till en Windows Store-exe-projekt och det finns ingen IntelliSense visade för Windows Store-exe-projekt i projektet.
 • Ogiltig instruktion genereras som "mov eax bh".
Bilder och grafik-diagnostik
 • Anta att du har en Windows Phone-eller en Windows Store-projekt som refererar till ett separat projekt som innehåller tillgångar som skapats med Visual Studio grafikverktyg. När du försöker skapa huvudprojektets distribueras tillgångar inte tillsammans med stora projekt. Detta medför att build-fel i Windows Store-program eller körningsfel i Windows Phone-program.
 • Stabilitet och prestanda flera förbättringar för grafik-diagnostik.
Installationsprogrammet
 • När du försöker installera Visual Studio 2012 uppdatering 1 paket som inte innehåller verktyg för entiteten Framework visas följande felmeddelande:
  Det gick inte att entiteten Framework Designer för Visual Studio 2012 - enu-paketet
 • När du installerar uppdateringar för Visual Studio 2012 installerade entitet Framework verktyg på engelska oavsett språk för Visual Studio 2012 som du har installerat.
Visual Studio Test

Microsoft Test Manager
 • Anta att du köra ett test som har inga förväntade resultat och du rapporterar en bugg under provningen. I det här fallet är testet automatiskt beräknade att passera.
 • En delad test steg kan tas bort oväntat när du tar bort ett valt test steg.
 • Följande fel inträffar när du försöker skapa en ny miljö i MTM Lab Center:
  Det gick inte att fråga efter de virtuella maskinerna.
  Angivna argument var utanför intervallet för giltiga värden.
Enhetstestning
 • Metoder med TestInitialize attribut kan anropas i en felaktig sekvens.
Belastningstester
 • Det går inte att köra en x 86-inriktade test DLL från MTM mot en domänkontrollant som kör en x 64-operativsystem testa.
Test och Lab Manager
 • Anta att du har installerat Visual Studio 2012 uppdatering 1 på en dator som har TFS 2012 och installerat Visual Studio 2012. Du försöker köra en version som innehåller tester på datorn. I det här fallet misslyckas build-versionen tillsammans med ett undantag för MethodNotFoundException .
 • Kopplade kodfiler för täckning visa täckning av felaktiga data.
XAML-Designer
Telefon-verktyg
 • Korrigeringar för C++-kompileraren i Visual Studio 2012 uppdatering 1 tillämpas inte på windows phone developer verktyg.
F #
 • Visuella F # bärbara bibliotek projektärenden
  • Frågor som kan fungera som vanligt i F # interaktiva och på skrivbordet framework vid körning med System.NotSupportedException när de används i ett F # bärbara bibliotek för ett program med Silverlight eller Windows Store.
  • En System.ArgumentNullException kan uppkomma vid körning om metoderna Async.AwaitEve nt eller Async.CreateDelegate kallas i ett F # bärbara bibliotek.
Entiteten Framework-verktyg
 • Uppdateringar för entiteten Framework kan installeras via Visual Studio 2012 uppdatering 2.
ClickOnce-distributionLightSwitch
 • Återkommande kraschar när du publicerar ett projekt LightSwitch HTML-klient
Team Foundation Server
 • Den här uppdateringen åtgärdas flera problem för Team Foundation Server.
Lokalisering
 • Översättningar för ett par av flexibla villkor uppdateras.
Mer Information
Hur du hämtar Microsoft-supportfiler

Uppdateringar för andra Visual Studio-produkter hittar du på den Microsoft hämtningsplatsen för Visual Studio.

För installationsvägledning för Visual Studio-produkter se:

Krav


Obs! Det här avsnittet gäller bara för Visual Studio-klienten. TFS har olika systemkrav (kontrollera den Visual Studio Team Foundation Server 2012 med uppdatering 2 och Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 med uppdatering 2 Hämta sidor för mer information) och kan kräva upp till två omstarter, beroende på tillståndet i datorn när du installerar uppdateringen.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du installerar det här paketet.

Språk som stöds

Visual Studio 2012 uppdatering 2 innehåller uppdateringar för följande versioner:
 • Kinesiska (förenklad)
 • Kinesiska (traditionell)
 • Tjeckiska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Japanska
 • Koreanska
 • Ryska
 • Polska
 • Portugisiska (Brasilien)
 • Spanska
 • Turkiska

Operativsystem som stöds

Mer information om operativsystem som stöds finns på följande Microsoft-webbplats:

Arkitekturer som stöds

 • 32-bitars (x 86)
 • 64-bitars (x 64) (WOW)

Maskinvarukrav

 • 1,6 GHz (gigahertz) eller snabbare processor
 • 1 gigabyte (GB) RAM-minne (1,5 GB om du kör på en virtuell dator)
 • 1 GB ledigt hårddiskutrymme
 • 5400 RPM hårddisk
 • DirectX 9-kompatibelt grafikkort med 1024 × 768 eller högre upplösning

Programvarukrav

Du måste ha ett stöds Visual Studio 2012-program som nämns i avsnittet "Gäller" om du vill installera den här uppdateringen har installerats.

Stöd för Visual Studio 2012 uppdatering 2

Informella gemenskapsstöd för Visual Studio 2012 uppdatering 2 är tillgänglig via den Microsoft Developer Network (MSDN)-forum.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2797912 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/25/2014 16:11:00 - ฉบับแก้ไข: 40.0

Microsoft Visual Studio Ultimate 2012, Microsoft Visual Studio Professional 2012, Microsoft Visual Studio Premium 2012, Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012, Microsoft Visual Studio Express 2012 for Web, Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows 8, Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop, Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Phone

 • kbqfe atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2797912 KbMtsv
คำติชม