Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för 1 för Microsoft Application Virtualization 5.0

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2799153
Introduktion
Den här artikeln beskrivs en snabbkorrigering som innehåller de senaste snabbkorrigeringarna för Microsoft Application Virtualization 5.0.

Obs! Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny utgåva av snabbkorrigeringen innehåller alla snabbkorrigeringar och alla säkerhetskorrigeringar som ingick i tidigare uppdateringspaketet. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller snabbkorrigeringar för de flesta behov.

Det här snabbkorrigeringspaketet åtgärdar följande problem.

Problem 1
När du försöker köra prov Manager på Microsoft Application Virtualization 5.0 blockeras programmet från att läsa data från följande sökväg:

%AppData%\Local\VirtualStore\Program Files\Thermo\SampleManager\9.2.1\Exe

Provet Manager kan däremot skriva till denna plats. Eftersom provet Manager inte kan läsa konfigurationsfilen för servern i sökvägen, ersätts det därför filen med hjälp av en tom fil.
Problem 2
Föreställ dig följande:
  • Du kan publicera en Version 1-paket med Application Virtualization 5.0 på en server.
  • Du loggar in till klienten med hjälp av ett administratörskonto.
  • Du bekräfta att Version 1-paket med Application Virtualization 5.0 är synkroniserade och sedan utloggning från klienten.
  • Du publicerar en Version 2-paket med Application Virtualization 5.0 och sedan ta bort Version 1-paket med Application Virtualization 5.0.
  • Du loggar in till klienten med hjälp av ett användarkonto.
I det här fallet Version 2-paket med Application Virtualization 5.0 har inte publicerats och Version 1-paket med Application Virtualization 5.0 tas inte bort. Dessutom kan loggas följande fel i händelseloggen:

Loggnamnet: Microsoft-AppV-klient/Admin
Källa: Microsoft-AppV-klient
Datum: Datum för &
Händelse-ID: 1008
Aktivitetskategori: Konfigurera paket
Nivå: fel
Nyckelord: Publishing
Användare: Domän\användare
Dator: Datornamn
Beskrivning: Version av paketet {6d7ec20c-14ed-4317-8744-5f389e418fdb} {d0e248bf-d5db-44f5-b37b-506ee75a5418} misslyckades konfiguration i mappen 'C:\ProgramData\App-V\6D7EC20C-14ED-4317-8744-5F389E418FDB\D0E248BF-D5DB-44F5-B37B-506EE75A5418' 0x4C401C0C 0x80070005.


Observera
när problemet uppstår en användare också kan inte använda ett administratörskonto för att utföra en manuell synkronisering med ett gränssnitt eller Windows PowerShell. Synkroniseringen misslyckas och användaren får samma felmeddelande tills UI eller Windows PowerShell höjs.
Mer Information

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda de problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen endast på datorer som just detta problem.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning visas avsnittet "Hämtning av snabbkorrigering" överst i denna Knowledge Base-artikel. Om det här avsnittet inte visas, skicka en begäran till Microsofts kundtjänst och Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller för att skapa en serviceförfrågan, finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Formuläret "Hämtning av snabbkorrigering" visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig på. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha Application Virtualization 5.0 installerat.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.Produkter från andra tillverkare som diskuteras i den här artikeln tillverkas av företag som är oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2799153 – senaste granskning 04/19/2013 06:48:00 – revision: 3.0

Microsoft Application Virtualization 5.0 for Terminal Services, Microsoft Application Virtualization 5.0 for Windows Desktops

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2799153 KbMtsv
Feedback