Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS13-008: Säkerhetsuppdatering för Internet Explorer: den 14 januari 2013

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2799329
INTRODUKTION
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS13-008. Om du vill visa hela säkerhetsbulletinen finns på något av följande Microsoft-webbplatser:

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp med att installera uppdateringar:Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs:TechNet Security felsökning och Support

Skydda datorn från virus och skadliga program med Windows:Lösning för virus och Security Center

Lokal support enligt ditt land:Internationellt stöd

Om du vill att vi ska åtgärda problemet, går du till den "Lös det åt mig"avsnittet.
Mer Information

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Är den här uppdateringen MS13-008 en kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer?
Nej. Den här säkerhetsuppdateringen MS13-008 endast åtgärdar problemet som beskrivs i denna bulletin.

Måste jag installera den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer, MS12-077?
Ja. I alla fall skyddar MS13 008 kunder från det säkerhetsproblem som beskrivs i bulletinen. Kunder som inte har installerat den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer kan emellertid uppstå kompatibilitetsproblem efter installation av uppdateringen MS13-008.

Kunder måste se till att den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet ExplorerMS12-077, installeras för att undvika problem med programkompatibilitet.
Lös det åt mig

Förutsättningar för detta Fix it-lösningen

Innan du installerar detta Fix it-lösningen, måste du först installera de senaste uppdateringarna för Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 eller Internet Explorer 8. Om du vill installera den senaste uppdateringen för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats: Ytterligare teknisk information finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer information om den senaste säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer när detta skrivs, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2761465MS12-077: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer: den 11 December 2012


Korrigeringen den lösning som beskrivs i det här avsnittet är inte avsedd att ersätta för varje säkerhetsuppdatering. Vi rekommenderar att du alltid installera de senaste säkerhetsuppdateringarna. Men vi erbjuder detta Fix it-lösningen som en alternativ lösning för vissa scenarier.

Gå till följande Microsoft-säkerhetsbulletin webbsidan för mer information om den här lösningen:Bulletinen innehåller mer information om problemet, inklusive följande:
 • Scenarier där du kan använda eller inaktivera lösningen.
 • Hur du manuellt använda lösningen.
Aktivera eller inaktivera detta Fix it-lösningen, klicka på Problemlösning knappen eller länken under den Aktivera rubrik eller under den Inaktivera rubrik. Klicka på Kör i den Filhämtning dialogrutan rutan och följ sedan anvisningarna i guiden.
Aktivera MSHTML shim-lösningInaktivera MSHTML shim-lösning
Anteckningar
 • Guiderna kanske bara på engelska. Automatiskt åtgärdas men även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på den dator du kan spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en CD och sedan kan du köra den på den dator där problemet.
 • Om du vill köra en tyst installation av denna Fix it-lösningen, gör du så här:
  1. Öppna ett förhöjt kommandotolkfönster med administratörsbehörighet.
  2. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
   msiexec /i MicrosoftFixit50971.msi/quiet

Verifiera att detta Fix it-lösningen har installerats

Kontrollera att detta Fix it-lösningen har installerats, Använd någon av följande metoder:
 • Metod 1
  Öppna Registereditorn och kontrollera att det finns följande poster:

  Följande post ska finnas på 32-bitars och 64-bitars system:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{a1447a51-d8b1-4e93-BB19-82bd20da6fd2}.sdb


  Följande post ska finnas på 64-bitarssystem:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{6631f21e-4389-4c67-9b10-cf2b559b8d4a}.sdb
 • Metod 2
  Öppna Registereditorn och kontrollera att följande poster i REG_QWORD finns i undernyckeln iexplore.exe finns här:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Custom\iexplore.exe


  Följande post ska finnas på 32-bitars och 64-bitars system:
  {a1447a51-d8b1-4e93-bb19-82bd20da6fd2} .sdb


  Följande post ska finnas på 64-bitarssystem:
  {6631f21e-4389-4c67-9b10-cf2b559b8d4a} .sdb

Distribuera en databas för kompatibilitet mellan flera datorer

Du kan använda en lösning för systemet, till exempel Microsoft System Center Konfigurationshanteraren 2007 och sedan använda kommandoradsverktyget SDBInst.exe för att installera databasen om du vill distribuera en databas för kompatibilitet mellan flera datorer. Detaljerad information om hur du använder programmet SDBInst finns följande TechNet-webbsida:Distribuera Microsoft Fix it 50971 till flera datorer med hjälp av SDBInst, gör du så här:

Obs!Mer information om kommandoradsalternativ för installation av denna korrigeringsfil finns på följande MSDN-webbsida:
 1. Extrahera CAB-filen från Fix det paketet. Då skriver du följande kommando vid en kommandotolk:
  msidb.exe x - CabFile -d MicrosoftFixit50971.msi
  Obs! Msidb.exe är en del av utvecklingsverktyg för Windows Installer. Mer information finns på följande Microsoft-webbsida:
 2. Extrahera filerna SDB från CabFile alla extraktion CAB-verktyget:
  Extract.exe /E CabFile
 3. Använd SDBInst om du vill använda .sdb tidigare extraherade filer. Då skriver du följande kommando vid en kommandotolk:
  SDBInst -p Path_of_sdb_file\Filnamn.sdb

  Hash-tabellen

  I följande tabell visas thumbprints för certifikat som används för att signera .sdb filer. Kontrollera tumavtryck för certifikatet i den här tabellen mot intyg stämpel som anges i .sdb du extraherade.
  FilnamnHash-information
  mshtml_shim32.sdb(SHA1-695750970F6595D247FA30775579BD22E034252B)
  mshtml_shim64.sdb(SHA1-29444332522F8F06A88953071B3BA13C14FBD70A)
FILINFORMATION
Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). Observera att datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid och med din aktuella sommartid. Datum och tider kan även ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows XP och Windows Server 2003

 • De filer som gäller en viss milstolpe (SPn) och verksamhetsgren (QFE, GDR) anges i "SP requirement" och "Service branch" kolumner.
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna för vitt spridda, kritiska problem. QFE-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • Förutom filerna i dessa tabeller installerar denna programuppdatering även en tillhörande säkerhetskatalogfil (KBtal.cat) som är signerad med en digital Microsoft-signatur.

Internet Explorer 6

Internet Explorer 6 i alla 32-bitarsversioner av Windows XP som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattformSP requirementVerksamhetsgren
Mshtml.dll6.0.2900.63253,089,40804-Jan-201319: 59MD5:D4F670221B085638BFB4FE8361CBB38B
SHA1: 7AB92909F2BCD0CA7EB1C7CFCF7824BA1395CEA2
x 86SP3SP3GDR
Mshtml.dll6.0.2900.63253,089,40804-Jan-201319: 58MD5: 57D55F355760D66F29E096220F88B686
SHA1:BCE65FF17864B802A0DEA69C3348955E8389C2D6
x 86SP3SP3QFE

Internet Explorer 6 i alla 32-bitarsversioner av Windows Server 2003 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattformSP requirementVerksamhetsgren
Mshtml.dll6.0.3790.50983,156,48005-Jan-201305: 27MD5: 436DB87D2FA7D01417095DF1FC556331
SHA1:B16C9D2BC9D036F3702ED3772F86803417B3108A
x 86SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.50983,159,04005-Jan-201305: 25MD5: 73EC2D53BD6D177FCAAD48E87547FD4A
SHA1: 3C04D0B3750AFF8E2AA5233548A51D449A81C2EE
x 86SP2SP2QFE

Internet Explorer 6 i alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattformSP requirementVerksamhetsgren
Mshtml.dll6.0.3790.50989,447,93605-Jan-201319: 05MD5:B4B53B0C7D603E2A56B280AF900A238A
SHA1: 52FEE79F3C7A15D0A777E3C90046B401B458B149
IA-64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,156,48005-Jan-201319: 05MD5: 436DB87D2FA7D01417095DF1FC556331
SHA1:B16C9D2BC9D036F3702ED3772F86803417B3108A
x 86SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll6.0.3790.50989,455,10405-Jan-201319: 02MD5:E358550E985BA64F254D6FE231FA0CDC
SHA1: 6B7598ED64A23A1B19D4C9FD3D175233D7AE688F
IA-64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,159,04005-Jan-201319: 02MD5: 73EC2D53BD6D177FCAAD48E87547FD4A
SHA1: 3C04D0B3750AFF8E2AA5233548A51D449A81C2EE
x 86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 6 i alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattformSP requirementVerksamhetsgren
Mshtml.dll6.0.3790.50986,050,81605-Jan-201319: 05MD5:EB1120D4FC8101D6F29CC1A6DB12C835
SHA1: 680B7B039AFA76AABABE51BF73EE06C0C1441C5E
x 64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,156,48005-Jan-201319: 05MD5: 436DB87D2FA7D01417095DF1FC556331
SHA1:B16C9D2BC9D036F3702ED3772F86803417B3108A
x 86SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll6.0.3790.50986,057,47205-Jan-201319: 03MD5: 57CA6054A55FC476028D8BE0293B11FC
SHA1:A3068934B885CADB37EF0E6BF6A2C5B0AE446FB3
x 64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,159,04005-Jan-201319: 03MD5: 73EC2D53BD6D177FCAAD48E87547FD4A
SHA1: 3C04D0B3750AFF8E2AA5233548A51D449A81C2EE
x 86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 i alla 32-bitarsversioner av Windows XP som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattformSP requirementVerksamhetsgren
Mshtml.dll7.0.6000.171173,619,32811-Jan-201301: 27MD5: 830BB7F63412366F3AAD7BB723C29DE4
SHA1:A7BCF76BF709FDC04CCFC5C770AE95DD3E7771EF
x 86SP3SP3GDR
Mshtml.dll7.0.6000.213193,621,37611-Jan-201301: 26MD5: 728F5E630CDF204DF0707BEA5E0F3D28
SHA1:D3433E4553ACD52C7EC634D567F619E43B933A00
x 86SP3SP3QFE

Internet Explorer 7 i alla 32-bitarsversioner av Windows Server 2003 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattformSP requirementVerksamhetsgren
Mshtml.dll7.0.6000.171173,619,32811-Jan-201301: 37MD5:EB46DC0CD14BE2653FC66DB37BDB32B2
SHA1:BAE63F9726298D24273DBA43C27E3E13BAA8E65D
x 86SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.213193,621,37611-Jan-201301: 36MD5:DCA28ABC243D8422ACBC3C334F1564A7
SHA1: 2ED9729FEFDB76E7CD6DD5F85F69925D4031AADF
x 86SP2SP2QFE

Internet Explorer 7 i alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattformSP requirementVerksamhetsgren
Mshtml.dll7.0.6000.1711710,130,43211-Jan-201315: 15MD5:C90F0669557365AD806EA0EB87AE6F6A
SHA1: 299C2BC6B8C491B26C1846092C6CC8CCFCF41C73
IA-64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll7.0.6000.171173,619,32811-Jan-201315: 15MD5:EB46DC0CD14BE2653FC66DB37BDB32B2
SHA1:BAE63F9726298D24273DBA43C27E3E13BAA8E65D
x 86SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll7.0.6000.2131910,136,57611-Jan-201315: 12MD5: 1FA97D77517FE46111C66B4E07E3600F
SHA1: 375F92920EAA3292B6E3C0D329C6F09C9B4818E3
IA-64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.213193,621,37611-Jan-201315: 12MD5:DCA28ABC243D8422ACBC3C334F1564A7
SHA1: 2ED9729FEFDB76E7CD6DD5F85F69925D4031AADF
x 86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7 i alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattformSP requirementVerksamhetsgren
Mshtml.dll7.0.6000.171175,720,57611-Jan-201315: 15MD5: 3319F4D81C9661D4769B8D6E61D8921E
SHA1:DA7898F44763DECD0C7810B6D33D45939CBF5D53
x 64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll7.0.6000.171173,619,32811-Jan-201315: 15MD5:EB46DC0CD14BE2653FC66DB37BDB32B2
SHA1:BAE63F9726298D24273DBA43C27E3E13BAA8E65D
x 86SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll7.0.6000.213195,726,20811-Jan-201315: 12MD5: 8DB84F4E4CEA798F75C77ECACB23FD3F
SHA1: 4B00082F1953BC32FDD0648BFDDC07FD021DA683
x 64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.213193,621,37611-Jan-201315: 12MD5:DCA28ABC243D8422ACBC3C334F1564A7
SHA1: 2ED9729FEFDB76E7CD6DD5F85F69925D4031AADF
x 86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 i alla 32-bitarsversioner av Windows XP som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattformSP requirementVerksamhetsgren
Mshtml.dll8.0.6001.193946,009,85606-Jan-201305: 34MD5:BDF6CC938C0644FE3643BC0D6A678E26
SHA1:ABAE2BA2117F14530D1959FEF1994C987DAD58B6
x 86SP3SP3GDR
Mshtml.dll8.0.6001.234626,011,39206-Jan-201305: 33MD5: 14FD1CAEFB6D2749019AC2F54859568C
SHA1: 5249EE06612934F7DA0224DBDD16A556E00040BF
x 86SP3SP3QFE

Internet Explorer 8 i alla 32-bitarsversioner av Windows Server 2003 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattformSP requirementVerksamhetsgren
Mshtml.dll8.0.6001.193946,009,85606-Jan-201305: 36MD5:E425E608F1A1CA4D90CCAF7E3BD98812
SHA1: 365CCC7054E6484553A2F1BE5B30F14B2336D834
x 86SP2SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.234626,011,39206-Jan-201305: 36MD5: 54992A090C6D7AE9B2ADE653FCA52E01
SHA1: 9037369E55896D2672ACF15F04F1A39F0AFBD94C
x 86SP2SP2QFE

Internet Explorer 8 i alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattformSP requirementVerksamhetsgren
Mshtml.dll8.0.6001.193949,330,17609-Jan-201313: 10MD5:C847911DEDABC9405FF1C8A8B0B5FC34
SHA1: 9E6F8ECF399CF2AE2EB5226EC44CE2388578162A
x 64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll8.0.6001.193946,009,85609-Jan-201313: 11MD5:E425E608F1A1CA4D90CCAF7E3BD98812
SHA1: 365CCC7054E6484553A2F1BE5B30F14B2336D834
x 86SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll8.0.6001.234629,333,76009-Jan-201313: 08MD5: 112E11962BAB76765266967F08A3FA27
SHA1: 8F7D2812B4D89477B5A53ADBED424B374A7BC4AA
x 64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll8.0.6001.234626,011,39209-Jan-201313: 08MD5: 54992A090C6D7AE9B2ADE653FCA52E01
SHA1: 9037369E55896D2672ACF15F04F1A39F0AFBD94C
x 86SP2SP2QFE\WOW

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

 • Filer som gäller en viss produkt, milstolpe (SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) kan identifieras genom att undersöka versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.0.6002. 18xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002. 22xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
Obs! MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.

Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 i alla 32-bitarsversioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattform
Mshtml.dll7.0.6002.187473,620,86404-Jan-201313: 03MD5: 7A43FE10EF4467B326907E4351A222F3
SHA1: 2642E4EA2C1B7DFBA7A63C19147418B991CA077E
x 86
Mshtml.tlb7.0.6002.187271,383,42410-Nov-201201: 48Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll7.0.6002.229953,621,88804-Jan-201313: 47MD5:EC9FCBB660CBCD29070841DE407B4CC4
SHA1: 4B864D75AC25BF7AF8D0550BE85F22F8433B685B
x 86
Mshtml.tlb7.0.6002.229951,383,42404-Jan-201312: 18Ej tillämpligtEj tillämpligt

Internet Explorer 7 i alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattform
Mshtml.dll7.0.6002.1874710,139,13604-Jan-201314: 57MD5:AEAF887E6A194F15E74889AC62178ECA
SHA1:E8602077A6741E02832166FE51965816A42FE5FD
IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.187271,383,42410-Nov-201201: 46Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll7.0.6002.2299510,141,18404-Jan-201312: 42MD5:BC42E854B7611F73C103E5ABCEBA856E
SHA1:DA7E920958092D97EC0CA5E020482166B04C6E83
IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.229951,383,42404-Jan-201311: 46Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll7.0.6002.187473,620,86404-Jan-201313: 03MD5: 7A43FE10EF4467B326907E4351A222F3
SHA1: 2642E4EA2C1B7DFBA7A63C19147418B991CA077E
x 86
Mshtml.tlb7.0.6002.187271,383,42410-Nov-201201: 48Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll7.0.6002.229953,621,88804-Jan-201313: 47MD5:EC9FCBB660CBCD29070841DE407B4CC4
SHA1: 4B864D75AC25BF7AF8D0550BE85F22F8433B685B
x 86
Mshtml.tlb7.0.6002.229951,383,42404-Jan-201312: 18Ej tillämpligtEj tillämpligt

Internet Explorer 7 i alla x 64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattform
Mshtml.dll7.0.6002.187475,724,16004-Jan-201313: 23MD5:FEADA3CE6B10506AC413F62435D267AD
SHA1: 62E6D55132C1262C232170CC28E3C437431213F4
x 64
Mshtml.tlb7.0.6002.187271,383,42410-Nov-201202: 08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll7.0.6002.229955,726,72004-Jan-201313: 06MD5: 1B3562C69D654D1973B46A83B43FB4D7
SHA1:AB9A380766D35854FF5D4A900A1196D78745C9E2
x 64
Mshtml.tlb7.0.6002.229951,383,42404-Jan-201312: 04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll7.0.6002.187473,620,86404-Jan-201313: 03MD5: 7A43FE10EF4467B326907E4351A222F3
SHA1: 2642E4EA2C1B7DFBA7A63C19147418B991CA077E
x 86
Mshtml.tlb7.0.6002.187271,383,42410-Nov-201201: 48Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll7.0.6002.229953,621,88804-Jan-201313: 47MD5:EC9FCBB660CBCD29070841DE407B4CC4
SHA1: 4B864D75AC25BF7AF8D0550BE85F22F8433B685B
x 86
Mshtml.tlb7.0.6002.229951,383,42404-Jan-201312: 18Ej tillämpligtEj tillämpligt

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 i alla 32-bitarsversioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattform
Mshtml.dll8.0.6001.193946,009,85604-Jan-201300: 54MD5:E5E53D8532FAD7837B9A7C15A68C0498
SHA1: 381495336FC91D61D48AD64BA2E6234B2515DE88
x 86
Mshtml.tlb8.0.6001.193941,638,91203-Jan-201318: 34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.6001.234626,011,39204-Jan-201300: 58MD5: 8C98ADBFCAB768AEAD26E49B6B61AAE0
SHA1: 7EAB389E819D45C44F2BCEB2A501B67BCDC08D17
x 86
Mshtml.tlb8.0.6001.234621,638,91203-Jan-201318: 49Ej tillämpligtEj tillämpligt

Internet Explorer 8 i alla x 64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattform
Mshtml.dll8.0.6001.193949,330,17604-Jan-201301: 01MD5: 2143A2C06D6654EA91FB38CC3FCA3EEA
SHA1: 6A57C6F716C28FE27963DF47C8E2ABA11476CD7C
x 64
Mshtml.tlb8.0.6001.193941,638,91203-Jan-201318: 53Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.6001.234629,333,76004-Jan-201301: 00MD5: 47FB7148B45010EAA073EF118668420E
SHA1: 45781559E9E52B2B2652A9D6AD829E0297FBC0B6
x 64
Mshtml.tlb8.0.6001.234621,638,91203-Jan-201319: 08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.6001.193946,009,85604-Jan-201300: 54MD5:E5E53D8532FAD7837B9A7C15A68C0498
SHA1: 381495336FC91D61D48AD64BA2E6234B2515DE88
x 86
Mshtml.tlb8.0.6001.193941,638,91203-Jan-201318: 34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.6001.234626,011,39204-Jan-201300: 58MD5: 8C98ADBFCAB768AEAD26E49B6B61AAE0
SHA1: 7EAB389E819D45C44F2BCEB2A501B67BCDC08D17
x 86
Mshtml.tlb8.0.6001.234621,638,91203-Jan-201318: 49Ej tillämpligtEj tillämpligt

Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

 • Filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) kan identifieras genom att undersöka versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601. 17xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601. 21xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
Obs! MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 i alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattform
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14130-Jun-201000: 35Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7600.171856,029,82404-Jan-201318: 11MD5:B61C48277ABB5EA3840E8416369ED10B
SHA1:E32627C863CCF7A984DC6D9217001BE3F0A26781
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-Nov-201004: 08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14113-Jul-200920: 45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7600.213936,032,38404-Jan-201319: 37MD5:A000F3F12437641F05A840BC6E197C82
SHA1:AF96E41AC53A9BCE11EE6762EE7A03EDC4F0F639
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923: 42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14130-Sep-201123: 14Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7601.180216,029,82404-Jan-201315: 32MD5: 2F83E05045CE9FCDE2F0986C4F5DC171
SHA1:CF216194CEADAE3C0841B8FCE33E57F986A28D78
x 86
Mshtml.tlb8.0.7601.179981,638,91212-Nov-201211: 52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14113-Jul-200920: 45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7601.221856,030,33604-Jan-201317: 34MD5: 0ECEDD5CC58B3C88DB418A2C0DFA7BC5
SHA1: 563B147904A60FF95E36AEE02761A33DAFF5B69C
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923: 42Ej tillämpligtEj tillämpligt

Internet Explorer 8 i alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattform
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14130-Jun-201000: 23Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7600.1718517,433,08804-Jan-201316: 37MD5: 4FECCB6AABA099537C730AA587D093D6
SHA1:B0FEF02BD8A6D8B27D30961736A8B8A0F56585A3
IA-64
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-Nov-201004: 09Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14113-Jul-200920: 36Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7600.2139317,437,18404-Jan-201316: 14MD5:D34FF48F0AA27C5FDA31818D4C458180
SHA1:DE7A1B7B72E64B37C87FBCD7C16F1174747616EA
IA-64
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91214-Jul-200900: 12Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14130-Sep-201122: 59Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7601.1802117,435,64804-Jan-201314: 29MD5: 3CC15C70FB763B5F497C5C669F010D46
SHA1:C17D6A556C4F887CA98843E402E5226EFEEEC145
IA-64
Mshtml.tlb8.0.7601.179981,638,91212-Nov-201211: 41Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14113-Jul-200920: 36Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7601.2218517,437,18404-Jan-201314: 25MD5: 6079359CA718039BBE225F5951D98208
SHA1: 227E7CEBA82D034FCECFBAF9E01CE711898E172F
IA-64
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91214-Jul-200900: 12Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7600.171856,029,82404-Jan-201318: 11MD5:B61C48277ABB5EA3840E8416369ED10B
SHA1:E32627C863CCF7A984DC6D9217001BE3F0A26781
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-Nov-201004: 08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14130-Jun-201000: 36Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7600.213936,032,38404-Jan-201319: 37MD5:A000F3F12437641F05A840BC6E197C82
SHA1:AF96E41AC53A9BCE11EE6762EE7A03EDC4F0F639
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923: 42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14113-Jul-200920: 45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7601.180216,029,82404-Jan-201315: 32MD5: 2F83E05045CE9FCDE2F0986C4F5DC171
SHA1:CF216194CEADAE3C0841B8FCE33E57F986A28D78
x 86
Mshtml.tlb8.0.7601.179981,638,91212-Nov-201211: 52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14130-Sep-201123: 14Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7601.221856,030,33604-Jan-201317: 34MD5: 0ECEDD5CC58B3C88DB418A2C0DFA7BC5
SHA1: 563B147904A60FF95E36AEE02761A33DAFF5B69C
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923: 42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14113-Jul-200920: 45Ej tillämpligtEj tillämpligt

Internet Explorer 8 i alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidHash-värdenPlattform
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14130-Jun-201000: 28Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7600.171859,376,25604-Jan-201318: 51MD5: 14470D396157D2C03209F47B71C2EEA7
SHA1: 5CFB16E2D95F96A84A0B9AC30191F57CEC1C362D
x 64
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-Nov-201004: 35Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14113-Jul-200920: 36Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7600.213939,379,32804-Jan-201319: 09MD5: 98A9587AB8EF8783F604610B60259BC0
SHA1: 2BACAA77CFAC38CA3AD446D3E4A7DA9C831514F7
x 64
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923: 58Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14130-Sep-201123: 11Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7601.180219,060,86404-Jan-201315: 53MD5:D7A6EA0D6BD8B2357B51B436824DD0C5
SHA1: 0030220E5CAE1B83CF742F32D8FB419AFD11BFB7
x 64
Mshtml.tlb8.0.7601.179981,638,91212-Nov-201212: 28Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14113-Jul-200920: 36Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7601.221859,060,35204-Jan-201318: 27MD5: 229C53E836D62E6F1A8D75378681DDD5
SHA1: 8293715446089ACDF45A2AE4BA11C72113038C7B
x 64
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923: 58Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7600.171856,029,82404-Jan-201318: 11MD5:B61C48277ABB5EA3840E8416369ED10B
SHA1:E32627C863CCF7A984DC6D9217001BE3F0A26781
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-Nov-201004: 08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14130-Jun-201000: 36Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7600.213936,032,38404-Jan-201319: 37MD5:A000F3F12437641F05A840BC6E197C82
SHA1:AF96E41AC53A9BCE11EE6762EE7A03EDC4F0F639
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923: 42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14113-Jul-200920: 45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7601.180216,029,82404-Jan-201315: 32MD5: 2F83E05045CE9FCDE2F0986C4F5DC171
SHA1:CF216194CEADAE3C0841B8FCE33E57F986A28D78
x 86
Mshtml.tlb8.0.7601.179981,638,91212-Nov-201211: 52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14130-Sep-201123: 14Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mshtml.dll8.0.7601.221856,030,33604-Jan-201317: 34MD5: 0ECEDD5CC58B3C88DB418A2C0DFA7BC5
SHA1: 563B147904A60FF95E36AEE02761A33DAFF5B69C
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923: 42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlEj tillämpligt1,14113-Jul-200920: 45Ej tillämpligtEj tillämpligt

Så avgör du om du kör en 32-bitars eller 64-bitarsversion av Windows

Om du inte är säker på vilken version av Windows som körs eller om det är en 32- eller 64-bitarsversion, öppnar du Systeminformation (Msinfo32.exe) och kontrollerar värdet för Typ av filsystem.Detta gör du så här:
 1. Klicka på Start, och klicka sedan på Kör eller klicka på Starta sökningen.
 2. Typ msinfo32.exe och tryck på RETUR.
 3. I Systeminformation, kontrollerar värdet för Typ av filsystem.
  • För 32-bitarsversioner av Windows, den Typ av filsystem värdet är x 86-baserad dator.
  • För 64-bitarsversioner av Windows, den Typ av filsystem värdet är x 64-baserad dator.
Mer information om hur du tar reda på om du kör en 32-bitars eller 64-bitars utgåva av Windows, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
827218Hur du tar reda på om du en 32- eller 64-bitarsversionen av Windows-operativsystem
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskilt denial of service DoS TSE

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2799329 – senaste granskning 01/14/2013 19:17:00 – revision: 1.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme kbmt KB2799329 KbMtsv
Feedback