Systemet skapar inte kampanjen transaktioner i flera situationer i Microsoft Dynamics NAV 2009

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2799651
Den här artikeln gäller Microsoft Dynamics NAV för alla länder och språkversioner.
Symptom
I Microsoft Dynamics NAV 2009 skapar systemet inte kampanjen transaktioner i följande fall:
 • Du bokför en faktura för en kampanj.
 • Du bokför en kreditnota för en kampanj.
 • Du bokför en order för en kampanj.
 • Du kan bokföra en offert för en kampanj.

Det här problemet uppstår i följande produkter:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd för problemet som beskrivs i denna artikel. Använd den endast på datorer som just detta problem. Den här snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa service pack för Microsoft Dynamics NAV 2009 eller den nästa version av Microsoft Dynamics NAV som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Obs! I särskilda fall, vanligen de stöd vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter för avgifter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den aktuella uppdateringen.


Installationsinformation

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan förklara funktionen hos en viss procedur, men kan inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare av Microsoft Navision-klient har loggat ut systemet. Detta inkluderar klientanvändare Microsoft Navision Application Services (NAS). Du bör endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.

Om du vill genomföra den här snabbkorrigeringen måste du ha utvecklarlicens.

Vi rekommenderar att tilldelas användarkontot i fönstret Windows-inloggning eller i fönstret Databasinloggningar "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte kan tilldelas "SUPER" roll-ID, måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:
 • Ändra behörighet för objektet ändras.
 • Körbehörighet för systemet objektet ID 5210 objektet och objektet System objektet ID 9015 .


Obs! Du har inte behörighet för lagrade uppgifter om du inte behöver reparation av data.

Ändringar av kod

Obs! Alltid åtgärdas testa koden i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar på produktionsdatorerna.
Ändra koden i funktionen LogInteraction i SegManagement kodmodul (5051) på följande sätt om du vill installera den här snabbkorrigeringen:
Befintlig kod
...LoggedAttachmentNo@1009 : Integer;LoggedInteracionTime@1013 : Time;BEGINIF NOT Postponed THENTestFields(SegLine);// Delete the following line.IF (SegLine."Campaign No." <> '') AND (NOT Postponed) THEN BEGINCampaignEntry.LOCKTABLE;CampaignEntry.SETCURRENTKEY("Campaign No.",Date,"Document Type");CampaignEntry.SETRANGE("Document Type",SegLine."Document Type");CampaignEntry.SETRANGE("Campaign No.",SegLine."Campaign No.");CampaignEntry.SETRANGE("Segment No.",SegLine."Segment No.");...
Ersättningskod
...LoggedAttachmentNo@1009 : Integer;LoggedInteracionTime@1013 : Time;BEGINIF NOT Postponed THENTestFields(SegLine);// Add the following line.IF NOT Postponed THEN BEGINCampaignEntry.LOCKTABLE;CampaignEntry.SETCURRENTKEY("Campaign No.",Date,"Document Type");CampaignEntry.SETRANGE("Document Type",SegLine."Document Type");CampaignEntry.SETRANGE("Campaign No.",SegLine."Campaign No.");CampaignEntry.SETRANGE("Segment No.",SegLine."Segment No.");...


Förutsättningar

Du måste ha något av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1

Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Obs! Detta är en artikel i "SNABBT publicera" skapats direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen häri tillhandahålls-är som svar på nya problem. Till följd av hastighet görs tillgängliga material som kan innehålla typografiska fel och kan revideras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkor för användning för övrigt.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2799651 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/25/2013 02:55:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Dynamics NAV 2009

 • kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbmbscodefix kbsurveynew kbmt KB2799651 KbMtsv
คำติชม