Wudfhost.exe kraschar när du ansluter en USB-ICCD-kompatibel smartkort-enhet till en dator med Windows

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2800095
Symptom
Anta att du ansluter en USB-ICCD-kompatibel smartkort-enhet till en dator som kör Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller Windows Server 2008 R2 SP1. Wudfhost.exe-processen kraschar och smart card-gränssnittet är inte tillgängligt i den här situationen.
Orsak
Det här problemet uppstår eftersom USB-bulk pipe enheten inte kontrolleras av datorn för Windows 8 och Windows Server 2012.

Det här problemet uppstår eftersom asynkron-läsaren inte fungerar som krävs och orsakar stackspill för Windows 7 och Windows Server 2008 R2. Dataspill beror på en asynkron läsning från samma tråd som det föregående i rutinen slutförande av tidigare asynkron läsning.
Lösning

Uppdateringsinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig från Windows Update.

Microsoft Download Center

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
OperativsystemUppdatering
Alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stödsHämtaHämta paketet nu.
Alla x 64-baserade versioner av Windows 7 som stödsHämtaHämta paketet nu.
Alla IA64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stödsHämtaHämta paketet nu.
Alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stödsHämtaHämta paketet nu.
För mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälpa till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Information om snabbkorrigeringen förWindows 8, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen bara för system där just detta problem.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns "Snabbkorrigeringen tillgänglig hämtning" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om inte visas i det här avsnittet kan du skicka en begäran till Microsofts kundtjänst och Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig hämtning" formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du använda något av följande operativsystem:
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 7 SP1
 • Windows Server 2008 R2 SP1
Mer information om hur du skaffar ett service pack för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932 Information om servicepack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret för att kunna använda snabbkorrigeringen i det här paketet.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 8 och snabbkorrigeringar för Windows Server 2012 ingår i samma paket. Dock bara "Windows 8" finns på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 8" på sidan. Alltid finns i avsnittet "gäller" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.
 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 och Windows Server 2012RTMLDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i den "Ytterligare filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012" avsnitt. MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna attribut inte finns som är signerad med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 8
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Wudfusbcciddriver.dll6.2.9200.2059989,08805-Jan-201301:35x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 8 och Windows Server 2012
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Wudfusbcciddriver.dll6.2.9200.20599102,91205-Jan-201301:24x 64

Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Snabbkorrigeringar på sidan för begäran visas dock under båda operativsystemen. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan. Alltid finns i avsnittet "gäller" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell.
  VersionProduktSR_LevelVerksamhetsgren
  6.1.760 1.18 xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22 enligt xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2". MUM, MANIFEST och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat)-filer är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna attribut inte finns som är signerad med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Wudfusbcciddriver.dll6.1.7601.1838196,76829-Jan-201402:07x 86
Wudfusbcciddriver.dll6.1.7601.2258496,76829-Jan-201402:05x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Wudfusbcciddriver.dll6.1.7601.18381116,73629-Jan-201402:32x 64
Wudfusbcciddriver.dll6.1.7601.22584116,73629-Jan-201402:34x 64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Wudfusbcciddriver.dll6.1.7601.18381244,22429-Jan-201401:42IA-64
Wudfusbcciddriver.dll6.1.7601.22584244,22429-Jan-201401:48IA-64Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 8
FilnamnX86_wudfusbcciddriver.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20599_none_5fa88bc0ec3cbe78.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,164
Datum (UTC)05-Jan-2013
Tid (UTC)02:32
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 8 och Windows Server 2012
FilnamnAmd64_wudfusbcciddriver.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20599_none_bbc72744a49a2fae.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,168
Datum (UTC)05-Jan-2013
Tid (UTC)04:31
PlattformEj tillämpligt


Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
EgenskapenVärde
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,637
Datum (UTC)29-Jan-2014
Tid (UTC)07:35
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_wudfusbcciddriver.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18381_none_64324eae60327212.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,147
Datum (UTC)29-Jan-2014
Tid (UTC)02:43
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_wudfusbcciddriver.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22584_none_64beee3d794d5b08.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,147
Datum (UTC)29-Jan-2014
Tid (UTC)02:34
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
EgenskapenVärde
FilnamnAmd64_wudfusbcciddriver.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18381_none_c050ea32188fe348.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,151
Datum (UTC)29-Jan-2014
Tid (UTC)03:07
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_wudfusbcciddriver.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22584_none_c0dd89c131aacc3e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,151
Datum (UTC)29-Jan-2014
Tid (UTC)03:04
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,059
Datum (UTC)29-Jan-2014
Tid (UTC)07:35
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
EgenskapenVärde
FilnamnIa64_wudfusbcciddriver.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18381_none_6433f2a460307b0e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,149
Datum (UTC)29-Jan-2014
Tid (UTC)02:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_wudfusbcciddriver.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22584_none_64c09233794b6404.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,149
Datum (UTC)29-Jan-2014
Tid (UTC)02:20
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,451
Datum (UTC)29-Jan-2014
Tid (UTC)07:35
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2800095 – senaste granskning 07/28/2014 03:25:00 – revision: 5.0

, , , , , , , ,

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2800095 KbMtsv
Feedback