Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hög CPU-användning under Sommartid övergången i Windows Server 2008, Windows 7 eller Windows Server 2008 R2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2800213
Symptom
Tänk på följande:

Scenario 1
 • Du har en dator som kör Windows Server 2008, Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.
 • Du kan konfigurera kompletterande MOSFET-(CMOS) klockan enligt Coordinated Universal Time (UTC).
 • Du konfigurerar en typ registernyckeln DWORD i följande sökväg som heter RealTimeIsUniversal och ange värdet till 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 • CMOS-klockan matchar inte klockan i Windows.
 • Datorn startar övergången till sommartid (DST).
I det här scenariot använder 100 procent av processorresurserna på datorn. CPU-användningen är hundraprocentig tills passera Omkopplingstid Sommartid både CMOS-klockan och klockan i Windows.

Scenario 2
 • Du kan distribuera en Hyper-V virtuell dator som kör Windows Server 2008, Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.
 • Klockan på värdservern som kör den virtuella datorn är inställd till UTC-tidszonen.
 • Du kan ändra tidszon för klockan i Windows på den virtuella datorn till en lokal tidszon.
 • När du startar om den virtuella datorn klockan i Windows på den virtuella datorn återspeglar inte den lokala tidszonen och anges i stället till UTC-tidszonen.
 • Du konfigurerar en typ registernyckeln DWORD i följande sökväg på den virtuella datorn heter RealTimeIsUniversal och ange värdet till 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 • CMOS-klockan matchar inte klockan i Windows.
 • Den virtuella datorn och värdservern startar du övergången till Sommartid.
I det här scenariot använder 100 procent av CPU-resurser för den virtuella datorn. CPU-användningen är hundraprocentig tills både klockan på värddatorn och klockan i Windows på den virtuella datorn klarar Omkopplingstid Sommartid.
Orsak
Det här problemet uppstår eftersom CMOS klocka används felaktigt i hardware abstraction layer (HAL), och detta orsakar en konflikt. Problemet uppstår när registernyckeln RealTimeIsUniversal har konfigurerats.
Lösning
Mer information om hur du hämtar snabbkorrigeringen för Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 eller Windows Embedded Standard 7 SP1 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2922223 Du kan inte ändra systemtiden om registerposten RealTimeIsUniversal är aktiverad i Windows

Observerauppdatering för Windows Server 2008 innehåller även en annan uppdatering. Denna uppdatering löser ett liknande problem som uppstår vid övergången till ett nytt år i Windows Server 2008.

Mer information om hur du löser problemet i Windows XP och Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2687252 Datorn slutar svara under sommartid (DST) övergången om RealTimeIsUniversal har angetts

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen är endast till för datorer med problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ni inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns det en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

För att installera den här snabbkorrigeringen måste du använda något av följande operativsystem:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 SP1
Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows Server 2008 Service Pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968849 Skaffa senaste Service Pack för Windows Server 2008
Mer information om hur du skaffar Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 service pack får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932 Information om Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

För att installera den här snabbkorrigeringen behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC. Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella Sommartid bias. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows Server 2008, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt! Endast "Windows Vista" visas på sidan för begäran. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows Vista" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för Windows Server 2008. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa det operativsystem som varje snabbkorrigering gäller.

Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Däremot finns snabbkorrigeringar på sidan för begäran av snabbkorrigeringar listade under båda operativsystemen. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa det operativsystem som varje snabbkorrigering gäller.
 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.0.600 2.23xxxWindows Server 2008SP2LDR
  6.1.760 1.22 enligtxxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation". MUM- och MANIFEST-filer och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är kritiska för att upprätthålla den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.230373,605,35209-Feb-201305:28Ej tillämpligt
Ntoskrnl.exe6.0.6002.230373,553,65609-Feb-201305:28Ej tillämpligt
För alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Ntoskrnl.exe6.0.6002.230374,682,08809-Feb-201305:17x 64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Ntoskrnl.exe6.0.6002.230379,471,86409-Feb-201305:06IA-64
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
AppID-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,01325-Dec-201302:26Ej tillämpligt
AppID.sys6.1.7601.2255150,17625-Dec-201301:12x 86
Appidapi.dll6.1.7601.2255150,68825-Dec-201302:03x 86
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2255116,89625-Dec-201301:12x 86
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.2255197,79225-Dec-201301:12x 86
Appidsvc.dll6.1.7601.2255129,69625-Dec-201301:12x 86
Csrsrv.dll6.1.7601.1811338 91219-Mar-201304:48x 86
Csrsrv.dll6.1.7601.2255138 91225-Dec-201302:03x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.183523,969,98426-Dec-201302:03Ej tillämpligt
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183523,914,17626-Dec-201302:03Ej tillämpligt
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.225513,974,08025-Dec-201302:10Ej tillämpligt
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225513,918,78425-Dec-201302:10Ej tillämpligt
Apisetschema.dll6.1.7600.163856,65614-Jul-200901:03x 86
SMSS.exe6.1.7601.1811369 63219-Mar-201302:49x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-Dec-201302:03x 86
SMSS.exe6.1.7601.2255169 63225-Dec-201300:56x 86
Apisetschema.dll6.1.7600.1638512,64802-Apr-201003:07x 86
SMSS.exe6.1.7601.1811369 63219-Mar-201302:49x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-Dec-201302:03x 86
SMSS.exe6.1.7601.2255169 63225-Dec-201300:56x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
AppID-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,01325-Dec-201302:51Ej tillämpligt
AppID.sys6.1.7601.2255161,95225-Dec-201301:32x 64
Appidapi.dll6.1.7601.2255158,36825-Dec-201302:28x 64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2255117,92025-Dec-201301:32x 64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.22551148,48025-Dec-201301:32x 64
Appidsvc.dll6.1.7601.2255134,30425-Dec-201302:28x 64
Csrsrv.dll6.1.7601.1822943,52002-Aug-201302:12x 64
Csrsrv.dll6.1.7601.2255143,52025-Dec-201302:29x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183525,550,01626-Dec-201302:31x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225515,553,08825-Dec-201302:35x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602-Aug-201302:12x 64
SMSS.exe6.1.7601.18229112,64002-Aug-201300:59x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-Dec-201302:28x 64
SMSS.exe6.1.7601.22551112,64025-Dec-201301:12x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602-Aug-201302:12x 64
SMSS.exe6.1.7601.18229112,64002-Aug-201300:59x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-Dec-201302:28x 64
SMSS.exe6.1.7601.22551112,64025-Dec-201301:12x 64
Appidapi.dll6.1.7601.2255150,68825-Dec-201302:03x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602-Aug-201301:48x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-Dec-201302:03x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602-Aug-201301:48x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-Dec-201302:03x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.183523,969,98426-Dec-201302:03Ej tillämpligt
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183523,914,17626-Dec-201302:03Ej tillämpligt
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.225513,974,08025-Dec-201302:10Ej tillämpligt
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225513,918,78425-Dec-201302:10Ej tillämpligt
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
AppID-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,01325-Dec-201301:56Ej tillämpligt
AppID.sys6.1.7601.22551131,58425-Dec-201300:59IA-64
Appidapi.dll6.1.7601.22551116,73625-Dec-201301:33IA-64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2255139,42425-Dec-201300:59IA-64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.22551282,62425-Dec-201300:59IA-64
Appidsvc.dll6.1.7601.2255174,24025-Dec-201301:33IA-64
Csrsrv.dll6.1.7601.1822994,72002-Aug-201301:25IA-64
Csrsrv.dll6.1.7601.2255194,72025-Dec-201301:34IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.1835211,115,96826-Dec-201301:40IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.2255111,126,72025-Dec-201301:40IA-64
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602-Aug-201301:25IA-64
SMSS.exe6.1.7601.18229207,87202-Aug-201300:34IA-64
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-Dec-201301:33IA-64
SMSS.exe6.1.7601.22551207,87225-Dec-201300:41IA-64
Appidapi.dll6.1.7601.2255150,68825-Dec-201302:03x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602-Aug-201301:48x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625-Dec-201302:03x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.183523,969,98426-Dec-201302:03Ej tillämpligt
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183523,914,17626-Dec-201302:03Ej tillämpligt
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.225513,974,08025-Dec-201302:10Ej tillämpligt
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225513,918,78425-Dec-201302:10Ej tillämpligt
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation



Ytterligare filinformation för Windows Server 2008


Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnX86_26be7c57fd3fefd3d3650be9ae9f2c7f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_1d2569d621436539.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek697
Datum (UTC)20-Feb-2013
Tid (UTC)06:57
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_d3b840c4b545fb94587903224b2235e8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_813aacbfdf39186c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek717
Datum (UTC)20-Feb-2013
Tid (UTC)06:57
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_6e86ef99ca792079.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek18,682
Datum (UTC)09-Feb-2013
Tid (UTC)05:41
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-r...gistry trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_862f165644db0033.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek7,654
Datum (UTC)19-Feb-2013
Tid (UTC)09:06
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnAmd64_3562007a38b0287187e6e4d2bb03838a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_574b7b20e4592969.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek701
Datum (UTC)20-Feb-2013
Tid (UTC)06:57
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_bdd10c9e3ce3a3ccb720dd78c85c2ffd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_3f0488f1bc1e94a3.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek721
Datum (UTC)20-Feb-2013
Tid (UTC)06:57
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_caa58b1d82d691af.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek17,282
Datum (UTC)09-Feb-2013
Tid (UTC)05:41
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-r...gistry trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_e24db1d9fd387169.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek7,656
Datum (UTC)19-Feb-2013
Tid (UTC)10:38
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnIa64_76a4cb43c796d740c472e83513dfba4d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_b66806f5a3247756.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek719
Datum (UTC)20-Feb-2013
Tid (UTC)06:57
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_d3627d7263fed5be8f1927bc13799791_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_19ad8de1b0dfe8d7.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek699
Datum (UTC)20-Feb-2013
Tid (UTC)06:57
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_6e88938fca772975.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek17,606
Datum (UTC)09-Feb-2013
Tid (UTC)05:41
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-r...gistry trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_8630ba4c44d9092f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek7,655
Datum (UTC)19-Feb-2013
Tid (UTC)08:35
PlattformEj tillämpligt

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
EgenskapenVärde
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,331
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_3cda2e42df7da714e1415fab2c33dba2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_75fcdfa6168deb81.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,371
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_68906d20694a38e19d2efa04a46121a1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_d095d96a90f434ef.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek693
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_83fbf8f717d92eecab4ff2d0c9d27480_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_4da9b35803088f39.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,371
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_b4a098edddd219207da761b40d69bb41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_e737cda3f70359f9.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,371
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_d4a8014cc06582b92cf37fc0573de8c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_c3e5adb32a263e62.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,708
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_f924a529b1f294b1bc633d79bd757e13_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_ef93c5248086977b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,371
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_59aebdc629aa4514.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek15,313
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:32
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_cb8d824703a0c682.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,513
Datum (UTC)19-Mar-2013
Tid (UTC)05:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_cbe9e4801ce09ad7.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,513
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:37
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_6e0a70b4128787dc.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek16,151
Datum (UTC)26-Dec-2013
Tid (UTC)02:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_6e930f1b2ba60b76.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek16,151
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:37
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_ae40f33e7774c473.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek27,700
Datum (UTC)19-Mar-2013
Tid (UTC)11:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_ae9d557790b498c8.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek26,386
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:37
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18113_none_9fb16f84025b6d42.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek27,734
Datum (UTC)19-Mar-2013
Tid (UTC)11:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22551_none_a00dd1bd1b9b4197.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek26,420
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:35
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
EgenskapenVärde
FilnamnAmd64_0afc2e340678bcd7d2304257e504c2fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_2453c2e9188ba3c0.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek698
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_241ba94cc85f83987111accfda55c1e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_d68b7e11ff48eb20.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,379
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_3ca6e77ef23ae85cd616211bc67a06ed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_6b90b3afa8a8d0c2.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,398
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_3fdde174e965c9bf92409de72bbdbebc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_18a87d77c003b0e3.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,717
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_491c87c12f3c19b027833ec6f1cfb0a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_207265abde61fb54.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,377
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_6a6f4875757b66f16c6a4827a5d031c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_e36dc2e6c72bf795.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek698
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_6cf357ba14443dfb4ce2f6f2b5b702b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_a4e60f71fb18068e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,036
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_80e7d9b389690af7251cace416be09d1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_4b14f2f3d2f06f28.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,398
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_d0f86184ce1ddb1b7a6068dd57864d7b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_126cd18a9f93341b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,717
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_eece60b8b8c558d16a11e7118647928c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_2b84892edd75194f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,379
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_f9a9e451e493b138704906415fe5ae57_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_a7061a5b5bf713c2.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek699
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_b5cd5949e207b64a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek15,317
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:57
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_27a75180bc00e8da.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,515
Datum (UTC)02-Aug-2013
Tid (UTC)02:47
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_28088003d53e0c0d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,515
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)03:02
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_ca290c37cae4f912.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek15,291
Datum (UTC)26-Dec-2013
Tid (UTC)02:59
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_cab1aa9ee4037cac.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek15,291
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)03:03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_0a5ac2782fd4e6cb.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek26,679
Datum (UTC)02-Aug-2013
Tid (UTC)02:48
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_0abbf0fb491209fe.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek26,679
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)03:03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18229_none_fbcb3ebdbabb8f9a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek26,713
Datum (UTC)02-Aug-2013
Tid (UTC)02:44
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22551_none_fc2c6d40d3f8b2cd.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek26,713
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)03:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,969
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_c022039c16687845.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,356
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:19
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_31fbfbd2f061aad5.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,136
Datum (UTC)02-Aug-2013
Tid (UTC)02:16
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_325d2a56099ece08.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,136
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:19
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_14af6cca6435a8c6.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek8,429
Datum (UTC)02-Aug-2013
Tid (UTC)02:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_15109b4d7d72cbf9.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek8,429
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:20
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18229_none_061fe90fef1c5195.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek8,429
Datum (UTC)02-Aug-2013
Tid (UTC)02:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22551_none_06811793085974c8.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek8,429
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:20
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_6e0a70b4128787dc.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek16,151
Datum (UTC)26-Dec-2013
Tid (UTC)02:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_6e930f1b2ba60b76.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek16,151
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:37
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
EgenskapenVärde
FilnamnIa64_e0daf97462b64323e96e2fdfa9ecbc5d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_c6375070a5ef0907.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,394
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_ec573b1e1ff8c81daec8a306f82a7469_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_9b03b481f936757f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,071
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_59b061bc29a84e10.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek15,315
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:19
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_cb8a59f303a180a0.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,514
Datum (UTC)02-Aug-2013
Tid (UTC)02:13
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_cbeb88761cdea3d3.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,514
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:21
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_6e0c14aa128590d8.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek15,289
Datum (UTC)26-Dec-2013
Tid (UTC)02:21
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_6e94b3112ba41472.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek15,289
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_ae3dcaea77757e91.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek26,675
Datum (UTC)02-Aug-2013
Tid (UTC)02:13
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_ae9ef96d90b2a1c4.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek26,675
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,447
Datum (UTC)27-Dec-2013
Tid (UTC)05:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_c022039c16687845.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,356
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:19
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_31fbfbd2f061aad5.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,136
Datum (UTC)02-Aug-2013
Tid (UTC)02:16
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_325d2a56099ece08.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,136
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:19
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_14af6cca6435a8c6.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek8,429
Datum (UTC)02-Aug-2013
Tid (UTC)02:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_15109b4d7d72cbf9.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek8,429
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:20
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_6e0a70b4128787dc.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek16,151
Datum (UTC)26-Dec-2013
Tid (UTC)02:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_6e930f1b2ba60b76.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek16,151
Datum (UTC)25-Dec-2013
Tid (UTC)02:37
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2800213 – senaste granskning 02/17/2014 00:58:00 – revision: 4.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2800213 KbMtsv
Feedback
>