Läskvitto från ett Office 365 visar mottagaren felaktig tidszonsinformation

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2800633
PROBLEMET
När en Office 365-användare skickar ett e-postmeddelande till en annan Office 365-användare med hjälp av Microsoft Outlook eller Microsoft Outlook Web App, Begär läskvitto i meddelandet. När mottagaren har läst meddelandet visar läskvitto som avsändaren får en annan tidszon än den faktiska tidszon avsändarens. Till exempel visar läskvittot tidszon(UTC) Monrovia, Reykjavik.
ORSAK
Office 365 har inte tillgång till klientdatorns tidszon. Den tidszon som används för att skapa läskvitton tas från Exchange Online-servern i stället för från klienten. Därför visas läskvittot det datum och den tid baserat på inställningen för tidszon i Exchange Online-server.
MER INFORMATION
I Office 365 baseras datum och tid för läskvitton på inställningen för tidszon i Exchange Online-server. Eftersom Office 365 är en tjänst i molnet, och användare kan vara i något av 24 olika tidszoner, använder tidsstämpeln Coordinated Universal Time (UTC).

Till exempel om du som är avsändaren och inställningen för tidszon anges till(UTC-06:00) Central Time (USA och Canada &), måste du ta bort 6 timmar från UTC-tid på läskvitto ska motsvara tid i din tidszon.

UTC är den primära tid som standard som styr världen klockor och tid. UTC är en av flera närbesläktade efterföljare till Greenwich Mean Time (GMT).

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2800633 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/16/2015 17:38:00 - ฉบับแก้ไข: 10.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365e o365a o365m o365022013 kbmt KB2800633 KbMtsv
คำติชม