Beskrivning av Samlad uppdatering 2 för System Center 2012 Service Pack 1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2802159
Introduktion
Den här artikeln beskrivs problemen som korrigeras i Samlad uppdatering 2 för Microsoft System Center 2012 Service Pack 1 (SP1). Dessutom innehåller i den här artikeln instruktioner för installation av Samlad uppdatering 2 för System Center 2012 SP1.

App-styrenhet (KB2815569)

Problem 1
Du kan inte ändra virtuell dator nätverk av distribuerade virtuella datorer.

Problem 2
Nätverksanslutningen är inställd på Ingen när du vill visa Nätverksegenskaper för en distribuerad virtuell dator och klicka sedan på OK.

Problem 3
Du kan inte visa virtuella nätverk för en virtuell dator.

Problem 4
När du ändrar det virtuella nätverket i App-styrenhet, visas följande felmeddelande:

10605 InvalidVLanConfiguration

Problemet 5
Du kan inte kopiera virtuella datorer med flera processorer eller stora mängder minne från Virtual Machine Manager till en Microsoft Azure cloud tjänst som redan har en distribution.

Problem 6
App Controller kräver Microsoft Silverlight 5 men länkar till hämtningssidan för Silverlight 4.

Problem 7
Ett argument null-undantag kan uppstå om nätverksanslutningen bryts.

Operations Manager (KB2826664)

Problem 1
Web Console prestanda är mycket dåligt när en vy öppnas för första gången.

Problem 2
Alert länkar öppnas inte i konsolen Web efter Service Pack 1 används för Operations Manager.

Problem 3
Hälsostatus för distribuerade program (DA) är felaktig i vyn.

Problem 4
Widgeten detaljer visas inga data när det visas med hjälp av SharePoint-webbdel.

Problemet 5
Byta namn på gruppen i gruppen Visa SCOM fungerar inte om användaren språkinställningen inte "Engelska (USA)".

Problem 6
En varning beskrivning som innehåller multibyte UTF-8-tecken visas inte korrekt i egenskapsvyn för aviseringen.

Problem 7
Kinesiska (Taiwan) webbkonsolen visas följande meddelande även efter det att programmet SilverlightClientConfiguration.exe körs:

Web Console konfiguration krävs.

Problem 8
Den ansökan prestanda övervakning (APM) till IntelliTrace konvertering är bruten när notifieringar genereras från dynamisk modulhändelser som behållaren Enhetsprincipen.

Problemet 9
Anslutningsproblem på System Center-tjänster är fasta.

Problemet 10
Hög CPU-problem uppstått i Operations Manager-Gränssnittet.

Problemet 11
Processorn körs av interna resurser och kan inte producera en frågeplan när du öppnar instrumentpanelsvyer.

Problemet 12
Information saknas för "Objekt av prestanda".

Operations Manager - System Center 2012 övervakning Pack för UNIX- och Linux-operativsystem (KB2828653)

Problem 1
Solaris-agenten kan köras från filen beskrivningar när många flera version filsystem (MVFS) som är monterade.

Problem 2
Logiska och fysiska diskar är inte synliga på AIX-baserade datorer när en enhet disk-fil finns i en underkatalog.

Problem 3
Regler och bildskärmar som har skapats med hjälp av UNIX/Linux skalkommando mallar innehåller inte overridable tolkens och Timeout -parametrar.

Problem 4
Process-skärmar som har skapats med mallen för övervakning av UNIX/Linux-processen kan inte sparas i en befintlig management pack som innehåller motstridiga referenser till bibliotek hanteringskomponenterna.

Problemet 5
Linux-agenten kan inte installeras på en CentOS eller Oracle Linux-värd genom att använda FIPS-versionen av OpenSSL 0.9.8.

Virtual Machine Manager Server (KB2826405) och Administration Console (KB2826392)

Problem 1
Operativsystemet SUSE Linux Enterprise Server 11 saknas i listan Linux OS.

Problem 2
En virtuell dator kan inte starta efter uppgradering från Windows 7 till Windows 8 när du använder metoden DiscardSavedState .

Problem 3
Att det går inte upprätta en anslutning till VMware virtual machine fjärransluten konsolsession.

Problem 4
Externt publicerade filtreras VMNDs felaktigt.

Problemet 5
När du tar bort en virtuell växel extension, egenskap eller redigera en anslutningssträng för virtuella växeln extension manager tar en UI-genererade skriptet också bort HostGroups som är associerade med VSEM.

Problem 6
UPPSet har inte angetts för ett fysiskt nätverkskort när du lägger till nätverkskortet i ett team och när nätverkskortet är först i listan över nätverkskort.

Problem 7
Standard-gateway saknas i ett virtuellt nätverkskort när du har lagt till ett fysiskt nätverkskort logisk switch.

Problem 8
Pool med statiska IP-som har den första adressen i ett undernät misslyckas för externa nätverksnummer.

Problemet 9
VMM kraschar under värd uppdaterare när VMM går inte att skapa en CimSession med fjärrvärden.

Problemet 10
Skapa standard (äldre) virtuella växeln på Windows 8-värdar med hantering av virtuella nätverkskort bevaras inte det fysiska nätverkskortet IP-egenskaper.

Problemet 11
Administration UI kraschar med ett NullReferenceException-fel när du klickar på Remediate på en värd i stället för virtuella nätverkskort.

Problemet 12
Virtual Machine Manager UI visar ett nätverkskort i en stat som "Inte ansluten".

Problemet 13
Virtual Machine Manager slutar svara med hög CPU-användning för fem till tio minuter när du konfigurerar en VMND som har 2 000 nätverkssegment.

Problemet 14
Egenskapen värd virtuella nätverkskort för management-kortet visas inte port klassificering.

Problemet 15
Levande migreringen misslyckas på 26 procent när nätverkskortet är kopplat till ett isolerat virtuell dator-nätverk.

Nummer 16
Virtual Machine Manager-tjänsten kraschar när en virtuell dator som inte har en port-profil har migrerats till ett kluster med hjälp av en logisk switch som har en standardprofil för port som anges.

Problemet 17
Dynamisk optimering körs på ett kluster med inkompatibla värd CPU orsakar en krasch för Virtual Machine Manager-tjänsten.

Problemet 18
Värd-uppdaterare kraschar för alla värddatorer som har rollen RemoteFX aktiverat.

Nummer 19
Minsta minne för dynamiska minnet som är större än 32 gigabyte (GB) är en säkerhetsrisk.

Problemet 20
Status för nätverkskortet visas som Frånkopplad i Virtual Machine Manager.


Service Manager (KB2828618)

Problem 1
Om antalet "Manuell aktiviteter" som visas i tjänsthanteraren Portal överskrider en viss gräns, sidan läses in får timeout och återges inte korrekt. Detta resulterar i en tom sida.

Problem 2
Felaktig rensning av en anpassad relaterade typ orsakar trimning i tabellen EntityChangeLog till Parkeringsfickans. Detta medför att tabellen utökas betydligt.

Problem 3
Serviceförfrågningar slutföra oväntat på grund av ett dödläge mellan arbetsflöden.

Problem 4
Konsolen kraschar när du dubbelklickar på en överordnad infallande länk på en utökad infallande klass.

Problemet 5
PowerShell-aktiviteter som har skapats med hjälp av utvecklingsverktyget körs inte på grund av en felaktig hänvisning till vissa sammansättningar.

Problem 6
Exchange management pack har fastnat i ett vänteläge efter management pack synkronisering.

Orchestrator (KB2828193)

Problem 1
Övervaka SNMP-Trap-aktivitet publicerar felaktiga värden för strängar när en anslutning för Microsoft SNMP Trap-tjänsten används.

Problem 2
Inkonsekventa resultat när du använder Orchestrator för att fråga en Oracle-databas.

Data Protection Manager (KB2822782)

Problem 1
En express fullständig säkerhetskopiering i System Center 2012 Service Pack 1 slutar svara på en Hyper-V kluster med 600 eller flera virtuella maskiner.

Problem 2
När ett System Center 2012 Service Pack 1 objekt nivån återställningen utförs på en SharePoint-värd huvud-baserade webbplatssamling, lyckas återställningen.

Problem 3
När du öppnar Data Protection Manager på en dator som kör System Center 2012 Service Pack 1 med välkomstskärmen visar inte rätt version av Service Pack 1.

Problem 4
När du utför en frånkopplad installation av agenten Data Protection Manager 2012 Service Pack 1 visas följande felmeddelande:

Protection-agenten kan inte installeras på en dator där DPM är installerat.

Problemet 5
När du använder Data Protection Manager 2012 Service Pack 1 för säkerhetskopiering till band, visas följande felmeddelande:

Åtgärden misslyckades eftersom det inte gick protection agent. (ID-998 information: parametern är felaktig (0x80070057))

Problem 6
Säkerhetskopior av CSV-volymer kanske misslyckas med skadade metadata i Data Protection Manager 2012 Service Pack 1.

Problem 7
Data Protection Manager-konsolen kan ta längre tid att öppna än förväntat när många klientsystem skyddas.

Hämta och installera Samlad uppdatering 2 för System Center 2012 Service Pack 1

Uppdateringspaketen för App-styrenhet, Service Provider Foundation, Operations Manager, Data Protection Manager och Virtual Machine Manager är tillgängliga från Microsoft Update.

Instruktioner för installation

Installationsinstruktioner för Operations Manager
Kända problem med uppdateringen
 • När du har installerat den samlade uppdateringen på alla roller på servern med System Center Operations Manager 2012 servicepack 1 (utom på rollerna som Agent och Gateway) uppdateringarna visas inte i artikeln lägga till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
 • När du har installerat Samlad uppdatering 2 har Operations Manager-konsolen öppnas igen för att korrigeringsfilen Alert Management Pack för bifogade filer.
 • När du har installerat den samlade uppdateringen ändras inte versionsnumret för konsolen.
 • Efter installation av Samlad uppdatering på en webbkonsolen visas följande felmeddelande i Internet Explorer:

  Serverfel i ' / OperationsManager'-program.

  Lös problemet genom att stänga och starta om Internet Explorer.

 • När du har avinstallerat den samlade uppdateringen uppstår System.Management.Automation.ActionPreferenceStop-undantag i skriptet Upptäck Agent-versioner och skriptet misslyckas.

  Lös problemet genom att ändra InstallDirectory värdet i registerundernyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\System Center Operations följande värde:

  C:\Program filer\SYSTEM Center 2012 SP1\Operations Manager\PowerShell

Installationsinformation
 • Den samlade uppdateringen är tillgänglig från Microsoft Update på följande språk:
  • Förenklad kinesiska (CHS)
  • Japanska (JPN)
  • Franska (FRA)
  • Tyska (DEU)
  • Ryska (RUS)
  • Italienska (ITA)
  • Spanska (ESN)
  • Portugisiska (Brasilien) (PTB)
  • Traditionell kinesiska (CHT)
  • Koreanska (KOR)
  • Tjeckiska (CSY)
  • Nederländska (NLD)
  • Polska (POL)
  • Portugisiska (Portugal) (PTG)
  • Svenska (Sverige)
  • Turkiska (TUR)
  • Ungerska (HUN)
  • Engelska (ENU)
  • Kinesiska Hong Kong (HK)
 • Vissa komponenter är språkneutrala och uppdateringar för dessa komponenter är inte lokaliserade.
 • Samlade uppdateringen måste du köra som administratör.
 • Om du inte vill starta om datorn när du har installerat konsoluppdateringen stänger du konsolen innan du installerar uppdateringen för konsolrollen.
 • Rensa webbläsarens cacheminne i Silverlight om du vill starta en ny instans av Silverlight, och starta sedan om Silverlight.
 • Installera inte samlade uppdateringen omedelbart efter installation av System Center 2012 SP1-server. Annars kan inte hälsa tjänsttillstånd initieras.
 • Om kontroll av användarkonto är aktiverat, kör du MSP-uppdateringsfiler från en upphöjd kommandotolk.
 • Du måste ha administratörsrättigheter på databas-instanser för använda databaser och informationslager för att installera uppdateringar för dessa databaser .
 • Om du vill aktivera korrigeringar för webbkonsoeln lägger du till följande rad i filen %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:

  <machineKey validationkey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionkey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"></machineKey>

  Obs! Lägg till raden under den <system.web>avsnitt som beskrivs i<b00> </b00> </system.web>Du får ett felmeddelande när du använder ASP.NET-webbsidor som har ViewState aktiveras när du uppgraderar från ASP.NET 1.1 till ASP.NET 2.0.

Installationsordning som stöds

Vi rekommenderar att du installerar den samlade uppdateringen i följande ordning:
 1. Installera den samlade uppdateringen på följande serverinfrastruktur:
  • Hanteringsserver eller servrar
  • Gateway-servrar
  • Rapporteringsservrar
  • Datorer med webbkonsolens serverroll
  • Datorer med driftkonsolroller
 2. Importera hanteringspaket manuellt.
 3. Uppdateringen är agenten manuellt installerade agenter. Eller push-installationen från väntar visa i konsolen operationer.

Obs!
 • Installera den samlade uppdateringen på agenter innan eller efter installation av den samlade uppdateringen på serverinfrastruktur.
 • Om Connected MG/Tiering-funktionen är aktiverad måste du först uppdatera den övre nivån av funktionen Connected MG/Tiering.

Installationsinformation

Hämta den samlade uppdateringen och extrahera filerna i paketet så här:
 1. Hämta uppdateringspaket som Microsoft Update ger för varje dator. Microsoft Update tillhandahåller lämpliga uppdateringar enligt de komponenter som är installerade på varje dator.
 2. Installera lämpliga MSP-filer på varje dator.

  Obs! MSP-filer ingår i den samlade uppdateringen. Installera alla MSP-filer som hör till en viss dator. Till exempel om webbkonsolen och konsolen roller installeras på en server management, använda MSP-filerna på management server. Installera en MSP-fil på en server för varje specifik roll som finns på servern.

 3. Importera följande hanteringspaket:
  • Microsoft.SystemCenter.AlertAttachment.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.IntelliTraceProfiling.mpb

Information om hur du importerar ett management pack från en disk finns Så här importerar du en Operations Manager Management Pack.

Obs! Hanteringspaket ingår i uppdateringar för Server-komponenten på följande sökväg:

%Systemdrive%\Program\Windows filer\SYSTEM Center 2012\Operations Manager\Server\Management paket för samlade uppdateringar

Avinstallationsinformation

Avinstallera en uppdatering genom att köra följande kommando:

msiexec / uninstall PatchCodeGuid /Package RTMProductCodeGuid


Obs! I det här kommandot är platshållaren för RTMProductCodeGuid representerar en av de följande GUID.

KomponentRTMProductCodeGuid
Server{8070C91C-7D7C-4DAD-88B1-0966EEA9A8FE}
Konsolen (AMD64){5142AB0B-73E3-4AD3-9D0F-65B3D9026769}
Konsolen (x 86){358C8AF0-25BB-425A-A4E6-7ADE54ED4736}
Rapportering{A2D27C0E-181D-4955-B95D-D3FB651E6AF7}
WebConsole (AMD64){5ED945BA-2BDD-4567-804E-8D3D2DB5CC9B}
ACS{770A7E3C-8574-4769-8D92-9ADED98C0777}
Agent (AMD64){8B21425D-02F3-4B80-88CE-8F79B320D330}
Agent (x 86){387306D9-78CE-4E0E-B952-28A50CC8B3EE}
Agent (IA-64){F3DDB021-89BC-464F-9107-69E2547D08FD}
Gateway{80C2A57A-4193-4800-AA27-CD79553FE9DF}
SCX-ACS (AMD64){B30F4F71-2AF3-4542-855B-E1C7A31AC9A5}
SCX-ACS (x 86){B30F4F71-2AF3-4542-855B-E1C7A31AC9A5}


Dessutom platshållare PatchCodeGuid representerar en av de följande GUID.

PatchCodeKomponentCPULokala
{3615D681-2E21-4E21-856D-5E834F5F70D7}AgentAMD64SV
{CF535582-F81E-4B22-9B27-2EC34065F441}ServerAMD64SV
{6C8D2227-A8A8-4FA1-9E69-7D5E40622943}GatewayAMD64SV
{5731BCF1-D32A-4510-BDBB-86C27C84ED08}WebConsoleAMD64SV
{E6869125-68A4-4DA1-8B63-83A0ACA8C10F}KonsolAMD64SV
{BADAA760-2C0C-4317-B936-B336A3486276}AgentIA-64SV
{63BF447F-BB6F-42C9-84F6-3E90825F0371}Agentx 86SV
{95BC3AB7-EA39-4A25-9FD3-7669D80E7394}Konsolx 86SV
{251C5A06-EF0B-4298-9EF7-1B492D77B779}KonsolAMD64KN-NUMMER
{9B6CDFF3-60CF-4EB5-8C4D-07AE435E0D30}WebConsoleAMD64KN-NUMMER
{FBE43E8D-B2E0-49F4-B03F-968800B1E9F3}WebConsoleAMD64CS
{0B942A9A-070F-4294-A434-3A2EDCFBFA4C}KonsolAMD64CS
{A54E2EA1-148F-4A44-8863-162C636C9749}KonsolAMD64DE
{A54E2EA1-148F-4A44-8863-162C636C9749}WebConsoleAMD64DE
{2280648C-6B27-4629-904E-AF93356AF502}KonsolAMD64ES
{20D73368-64AD-43A2-940F-0138972275C3}WebConsoleAMD64ES
{400584C8-6A42-4889-8D75-02010878F5B9}KonsolAMD64FR
{3819C4F6-69B2-4012-A707-6B34F0D869F0}WebConsoleAMD64FR
{6399032B-85F4-4473-966C-BDD928FE2D60}KonsolAMD64HU
{5EEEBC9B-DE71-43EE-82BF-A8297C9A9106}WebConsoleAMD64HU
{EA35EE9D-C714-4B1D-916B-348E9FA4BC68}KonsolAMD64DEN
{FBAF9722-9714-45D6-A429-AE48470ACA45}WebConsoleAMD64DEN
{F1078005-17FA-45B9-B9A2-356549204295}KonsolAMD64JA
{8A632B4A-8799-4D07-AB9D-94310E065C6B}WebConsoleAMD64JA
{0F97392E-3EB3-447B-9B6A-19604CABA8FB}KonsolAMD64KO
{33676EF5-E612-4D3A-AF83-2628799F197A}WebConsoleAMD64KO
{FFFE40FE-ACB5-4D18-BA09-BB99E99A0A53}KonsolAMD64NL
{69557BF3-2996-4785-BC36-C11C25537B3B}WebConsoleAMD64NL
{989EF3EA-DE5C-44F1-8DE3-2907FA91332A}KonsolAMD64PL
{CFAF3F81-7628-4B24-9ACD-BB0B2D018863}WebConsoleAMD64PL
{FAA00ECC-9B8E-4B50-B28F-862BF80C51B3}KonsolAMD64PT-BR
{F8FEFD3E-3A16-4969-8F0F-97CB7365A827}WebConsoleAMD64PT-BR
{8825013A-2A61-496B-993A-21CA94686F14}KonsolAMD64PT-PT
{6B51B3EF-98F7-4332-8E5E-DB17939BA0D3}WebConsoleAMD64PT-PT
{02B2DF5B-EBE0-4FED-9005-A2A0FCDCB315}KonsolAMD64RU
{2B913CC6-9815-4827-87DD-0B0F4745255F}WebConsoleAMD64RU
{73B37D0A-3D55-4F7B-ADF7-13F08D853225}KonsolAMD64SA
{3022F5E7-C424-4910-B87C-2613111F40B4}WebConsoleAMD64SA
{362CEC9E-7EF1-4CA6-B093-D8A331B08EE1}KonsolAMD64TR
{B73D56AC-E92E-43F3-93F0-87FB9368E5B7}WebConsoleAMD64TR
{5C27E8C2-8672-4B97-BFFE-990891133938}KonsolAMD64TW
{FDCE4AA8-E848-4785-BD22-A7CEB7312C80}WebConsoleAMD64TW
{0604379E-39F8-437E-8886-2CFCB68FC315}KonsolAMD64ZH-ZK
{A4D757A1-3A45-45BA-BE5B-96032033E5A8}WebConsoleAMD64ZH-ZK
{28E2C428-DDC7-414F-B59B-8725FED72FDB}Konsolx 86KN-NUMMER
{0441354F-AE69-4313-A844-E6D444CE6C31}Konsolx 86CS
{0A89636C-2A3D-4C09-9774-C48A21D852D7}Konsolx 86DE
{364CEF8F-41AF-4AD3-B958-393C46D90DCD}Konsolx 86ES
{7A714A98-9852-42BE-878F-A55D05DAE25D}Konsolx 86FR
{3AE7B361-A3CE-4BC4-95CC-E5D72B561781}Konsolx 86HU
{28ED5EF8-7CFC-4CFB-9584-E10C0757FA84}Konsolx 86DEN
{3983F3DF-6994-4D98-8B2E-224C315FD81B}Konsolx 86JA
{4700CDB2-263E-467B-9F54-4E6E7E966E6E}Konsolx 86KO
{A0EEE988-8C1D-4373-A4E3-C5B71ECF0C71}Konsolx 86NL
{2B4A81AF-7A12-43CB-8805-D894F15C84F3}Konsolx 86PL
{E206411C-043E-4C3F-A051-341439EAB5BD}Konsolx 86PT-BR
{07029478-ECB5-4F13-81B8-408851ECD15A}Konsolx 86PT-PT
{BDF880EB-A0E3-43AA-82EF-22284CD9AFC3}Konsolx 86RU
{61E0DB5D-2CD9-4138-AB06-76AC3E0FC65E}Konsolx 86SA
{F4C9A814-2C51-4938-AC2A-AF27DBD63C60}Konsolx 86TR
{9E3F9457-4B2A-4259-91AF-EADA3F357637}Konsolx 86TW
{ABC7B02B-EE1B-46C2-B390-F4985A676B83}Konsolx 86ZH-ZK

Installationsinstruktioner för Virtual Machine Manager
Känt problem

Om du vill installera Samlad uppdatering 2 för Virtual Machine Manager måste du avinstallera Samlad uppdatering 1 för Virtual Machine Manager från systemet.
 • Om du hämtar Samlad uppdatering 2 för Virtual Machine Manager från Microsoft Update-katalogen och installera Samlad uppdatering 2 utan att avinstallera Samlad uppdatering bör du avinstallera Samlad uppdatering 2 för Virtual Machine Manager och sedan avinstallerar Samlad uppdatering 1 för Virtual Machine Manager med hjälp av program och funktioner på Kontrollpanelen.
 • Om du använder Windows Server Update Services (WSUS) för att uppdatera Virtual Machine Manager och du redan har installerat Samlad uppdatering 1 för Virtual Machine Manager, sedan visas inte meddelandet Samlad uppdatering 2 tills Samlad uppdatering 1 har avinstallerats.

När Samlad uppdatering 2 tillämpas på ett system som kör Virtual Machine Manager med Samlad uppdatering 1 installerad, uppdaterar installationsprogrammet inte filer korrekt. Det här problemet orsakas av det sätt som har paketerats i Samlad uppdatering 1. Korrigeringar i Samlad uppdatering 1 är korrekta. Det är förpackningen av Samlad uppdatering 1 som orsakar problemet. Om du inte behöver Samlad uppdatering 2 bör du fortsätta att arbeta med Samlad uppdatering 1. Men om du väljer att inte installera Samlad uppdatering 2 och en senare Samlad uppdatering släpps som du har för att implementera måste du fortfarande först ta bort Samlad uppdatering 1 innan du installerar en senare Samlad uppdatering.

Vi ber om ursäkt för eventuella försäkra dig detta medför att organisationen. Vi har utfört orsak analys på problemet och har upprättat processer för att förhindra framtida återkommande exemplar av denna situation.

Avinstallationsinstruktioner för Samlad uppdatering 1
 1. Om du vill avinstallera Virtual Machine Manager Administration Console samlade paketet med program och funktioner på Kontrollpanelen. Eller genom att köra följande kommando från en upphöjd kommandotolk:

  För x 64-baserade system:

  msiexec /I {CDFB453F-5FA4-4884-B282-F46BDFC06051} MSIPATCHREMOVE={32A2C205-610D-4C45-B5C0-ADC606346D2E} BOOTSTRAPPED=1

  32 x-baserade system:

  msiexec /I {0DAD2A89-CF75-4448-97AF-72C7CC18B8A5} MSIPATCHREMOVE={32A2C205-610D-4C45-B5C0-ADC606346D2E} BOOTSTRAPPED=1
 2. Om du vill avinstallera Virtual Machine Manager Server Update Rollup 1 paket med program och funktioner på Kontrollpanelen. Eller genom att köra följande kommando från en upphöjd kommandotolk:

  msiexec /I {59518B15-FC64-4CF9-A4D1-0EE1B4A63088} MSIPATCHREMOVE={4EA74929-330D-49EC-B8EC-8A3219869A62} BOOTSTRAPPED=1

Installationsinstruktioner för Samlad uppdatering 2

Installera uppdateringspaket manuellt genom att köra följande kommando från en upphöjd kommandotolk:
msiexec.exe/Update paketnamn
Till exempel vill installera uppdateringen för Virtual Machine Manager (KB2826405), kör du följande kommando:
msiexec.exe/Update KB2826405-AMD64-Server.msp
Installationsinstruktioner för Service Manager
Obs! Denna kumulativa uppdatering innehåller både x 86-baserade och x 64-baserad version. Hämta rätt version för ditt system.
 1. Avsluta alla program som rör Service Manager innan du använder den här kumulativa uppdateringen. Avsluta till exempel Service Manager-konsolen, Self Service Portal-länkar och utvecklingsverktyget.
 2. Hämta den kumulativa uppdateringen till en målmapp.
 3. Öppna målmappen.
 4. Högerklicka på den körbara filen och klicka sedan på Kör som administratör.
 5. Godkänna licensvillkoren för Microsoft-programvaran och följ sedan anvisningarna i installationsguiden.
Installationsinstruktioner för Data Protection Manager
Observera: Aktuella Data Protection Manager Microsoft Azure-kunder

Microsoft Azure Online Backup förhandsgranskningen slutar och den befintliga tjänsten kommer att ersättas med en integrerad tjänst som en del av Microsoft Azure-portal. Befintliga data flyttas "inte" till den nya tjänsten. Därför rekommenderar vi att du hämtar förhandsgranska data av den 4 maj 2013. Uppgradera till samlad uppdatering 2 för System Center 2012 Service Pack 1 för att komma åt den nya tjänsten. När du har installerat Samlad uppdatering 2 Data Protection Manager inte att kommunicera med den befintliga tjänsten. Uppgradera upplevelse för en jämnare och så här aktiverar du nya Microsoft Azure Online Backup förhandsgranskningen:
 1. Hämta alla data som bosatta på Microsoft Azure.
 2. Ändra skydd-grupper om du vill ta bort alla "Online återställningspunkter."
 3. Avregistrera din Online-prenumeration.
 4. Avinstallera Microsoft Azure Online Backup Agent som är installerad på datorn genom att gå till alternativet Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
 5. Uppgradera till samlad uppdatering 2 för System Center 2012 Service Pack 1.
 6. Registrera Data Protection Manager Server för online-skydd. Den nya registreringsprocessen innehåller certifikat som en autentiseringsmekanism.
 7. Installera nya Microsoft Azure Online Backup Agent. Det kan hämtas och installeras från Microsoft Azure Service portal. Portalen kommer att visas när du har slutfört registreringsprocessen i steg 6.
 8. Ändra grupperna skydd som kräver skydd Online och sedan välja i online-skydd.

  Ytterligare dokumentation och åtgärder finns under "Recovery Services" på följande Microsoft-webbplats:
Installationsinstruktioner för Data Protection Manager
 1. Innan du installerar den här uppdateringen kan du göra en säkerhetskopia av databasen DPM.
 2. Installera paketet på servern som kör System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager. Gör detta genom att köra Microsoft Update på servern.

  Obs! Innan du installerar den här uppdateringen på Microsoft Update ska DPM-konsolen stängas. Du kan behöva starta om Data Protection Manager-servern när du har installerat den här samlade uppdateringen.
 3. Uppdatera skydd agenter i DPM-administratörskonsolen. Använd någon av följande metoder om du vill göra detta.

  Metod 1: Uppdatera skydd agenter i DPM-administratörskonsolen
  1. Öppna administratörskonsolen DPM.
  2. Klicka på fliken Hantering och klicka sedan på fliken Ombud.
  3. Välj en dator i listan Skyddad dator och klicka sedan på Uppdatera i Åtgärdsfönstret.
  4. Klicka på Jaoch sedan på Uppdatera agenter.

   Obs! En omstart kan krävas för Agent uppgraderingar.

  Metod 2: Uppdatera protection agents i skyddade datorer
  1. Hämta uppdateringspaketet för protection agent från den "<Data protection="" manager="" installation="" location=""></Data>\DPM\DPM\Agents\RA\4.1.3407.0 "på SP1 System Center 2012 - Data Protection Manager server.
   • För x 86-baserade uppdateringar: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2822782.exe
   • För x 64-baserade uppdateringar: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2822782_AMD64.exe

   Obs! DPMAgentInstaller.exe-paketet gäller för alla språk.
  2. Kör DPMAgentInstaller.exe lämpligt paket på varje skyddad dator baserad på arkitektur av Agent.
  3. Öppna DPM-administratörskonsolen på den System Center 2012 Service Pack 1 - Data Protection Manager server.
  4. Klicka på fliken Hantering och klicka sedan på fliken Ombud.
  5. Välj de skyddade datorerna, uppdatera informationen och kontrollera sedan att agent-versionen anges som 4.1.3407.0.

Filer som uppdateras i Samlad uppdatering 2 paket

App-styrenhet (KB2815569)
Filer som har ändratsFilstorlekVersion
%ProgramFiles%\Microsoft system Center 2012\App Controller\api\bin\Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Vmm.exe498,9121.0.1603.0
%ProgramFiles%\Microsoft system Center 2012\App Controller\api\bin\Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Azure.exe751,3281.0.1603.0
%ProgramFiles%\Microsoft system Center 2012\App Controller\api\bin\Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.SpfVmm.exe684,7681.0.1603.0
%ProgramFiles%\Microsoft system Center 2012\App Controller\wwwroot\Default.htm3,098Ej tillämpligt
%ProgramFiles%\Microsoft system Center 2012\App Controller\wwwroot\Configuration\ModulesCatalog.xaml14,456Ej tillämpligt
%ProgramFiles%\Microsoft system Center 2012\App Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.7\ SelfServiceUser.xap760,946Ej tillämpligt
%ProgramFiles%\Microsoft system Center 2012\App Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.7\ UI.Administrator.xap242,261Ej tillämpligt
%ProgramFiles%\Microsoft system Center 2012\App Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.7\ UI.Jobs.xap216,620Ej tillämpligt
%ProgramFiles%\Microsoft system Center 2012\App Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.7\ UI.Management.Core.xap220,744Ej tillämpligt
%ProgramFiles%\Microsoft system Center 2012\App Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.7\ UI.ProductOverview.xap322,761Ej tillämpligt
%ProgramFiles%\Microsoft system Center 2012\App Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.7\ UI.RBAC.xap230,667Ej tillämpligt
%ProgramFiles%\Microsoft system Center 2012\App Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.7\ UI.Shell.xap2,874,716Ej tillämpligt

Operations Manager (KB2826664)
Filer som har ändratsFilstorlekVersion
Microsoft.Mom.Modules.ClientMonitoring.dll458,7527.0.9538.1047
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.PowerShell.dll90,1127.0.9538.1047
Microsoft.SystemCenter.IntelliTraceProfiling.mpb131,072Ej tillämpligt
Microsoft.EnterpriseManagement.Core.dll4,046,8487.5.2905.103
Microsoft.Mom.UI.Components.dll 6,144,0007.0.9538.1047
DashboardViewer.xap 4,132,864Ej tillämpligt
MonitoringPortal.xap4,198,400Ej tillämpligt
Microsoft.EnterpriseManagement.Management.DataProviders.dll589,8247.0.9538.1047
AdtAgent.exe408,2647.0.9538.1047
Microsoft.EnterpriseManagement.Monitoring.DataProviders.dll417,7927.0.9538.1047
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.PowerShell.dll90,1127.0.9538.1047
Microsoft.Mom.Modules.ClientMonitoring.dll458,7527.0.9538.1047
AdvisorConnector.dll327,6807.0.9538.1047
ClientShared.dll196,6087.0.9538.1047
ConnectorBridge_x64.dll 126,9767.0.9538.1047
ConnectorBridge_x86.dll106,4967.0.9538.1047
Microsoft.Deployment.Compression.Cab.dll49,1523.5.2519.0
Microsoft.Deployment.Compression.dll36,8643.5.2519.0
Microsoft.EnterpriseManagement.Core.dll4,046,8487.0.9538.103
MomAdvisorMsg.dll28,6727.0.9538.1047
Operations Manager - System Center 2012 övervakning Pack för UNIX- och Linux-operativsystem (KB2828653)
FilnamnFilstorlekVersion
Microsoft.AIX.5.3.mpb16,987,6487.4.4199.0
Microsoft.AIX.6.1.mpb169937927.4.4199.0
Microsoft.AIX.7.mpb161904647.4.4199.0
Microsoft.AIX.Library.mp313847.4.4199.0
Microsoft.HPUX.11iv2.mpb400394247.4.4199.0
Microsoft.HPUX.11iv3.mpb401448967.4.4199.0
Microsoft.HPUX.Library.mp313847.4.4199.0
Microsoft.Linux.Library.mp314007.4.4199.0
Microsoft.Linux.RedHat.Library.mp150167.4.4199.0
Microsoft.Linux.RHEL.4.mpb363125767.4.4199.0
Microsoft.Linux.RHEL.5.mpb356336647.4.4199.0
Microsoft.Linux.RHEL.6.mpb338073607.4.4199.0
Microsoft.Linux.SLES.10.mpb344483847.4.4199.0
Microsoft.Linux.SLES.11.mpb234956807.4.4199.0
Microsoft.Linux.SLES.9.mpb166778887.4.4199.0
Microsoft.Linux.SUSE.Library.mp150167.4.4199.0
Microsoft.Solaris.10.mpb164546567.4.4199.0
Microsoft.Solaris.11.mpb175436807.4.4199.0
Microsoft.Solaris.9.mpb86763527.4.4199.0
Microsoft.Solaris.Library.mp221847.4.4199.0
Microsoft.Unix.ConsoleLibrary.mp231927.4.4199.0
Microsoft.Unix.Process.Library.mpb998407.4.4199.0
Microsoft.Unix.ShellCommand.Library.mpb691207.4.4199.0
Microsoft.Linux.Universal.Library.mp155127.4.4199.0
Microsoft.Linux.Universal.Monitoring.mp846327.4.4199.0
Microsoft.Linux.UniversalD.1.mpb661729287.4.4199.0
Microsoft.Linux.UniversalR.1.mpb691983367.4.4199.0
Microsoft.Unix.Library.mp846327.4.4199.0
Virtual Machine Manager - Server (KB2826405)
Filer som har ändratsFilstorlekVersionSpråk-ID
Engine.Adhc.Operations.dll1,065,7283.1.6020.0Ej tillämpligt
Engine.BitBos.dll235,7763.1.6020.0Ej tillämpligt
Engine.Deployment.dll547,6003.1.6020.0Ej tillämpligt
Engine.IndigoAccessLayer.dll383,7603.1.6020.0Ej tillämpligt
Engine.Placement.dll259,3283.1.6020.0Ej tillämpligt
Engine.Placement.ResourceModel.dll306,8563.1.6018.0Ej tillämpligt
Engine.VmOperations.dll1,135,3603.1.6020.0Ej tillämpligt
Errors.dll3,848,3763.1.6018.0Ej tillämpligt
Errors.Resources.dll1,326,2483.1.6018.02052
Errors.Resources.dll1,648,3203.1.6018.01036
Errors.Resources.dll1,676,4563.1.6018.01031
Errors.Resources.dll1,555,1123.1.6018.01040
Errors.Resources.dll1,844,4163.1.6018.01041
Errors.Resources.dll1,562,2803.1.6018.01046
Errors.Resources.dll2,207,9123.1.6018.01049
Errors.Resources.dll1,604,8003.1.6018.03082
Errors.Resources.dll1,344,6803.1.6018.01028
Errors.Resources.dll1,636,0323.1.6018.01042
Errors.Resources.dll1,344,6803.1.6018.03076
Errors.Resources.dll1,557,6883.1.6018.01029
Errors.Resources.dll1,526,9683.1.6018.01043
Errors.Resources.dll1,687,7443.1.6018.01038
Errors.Resources.dll1,611,9443.1.6018.01045
Errors.Resources.dll1,580,7123.1.6018.02070
Errors.Resources.dll1,494,6963.1.6018.01053
Errors.Resources.dll1,513,6643.1.6018.01055
ImgLibEngine.dll3,145,4723.1.6020.0Ej tillämpligt
msiInstaller.dat12Ej tillämpligtEj tillämpligt
msiInstaller.exe275,1123.1.6011.0Ej tillämpligt
msiInstaller.exe327,8563.1.6011.0Ej tillämpligt
Remoting.dll832,2723.1.6020.0Ej tillämpligt
Kompletterande meddelanden för SC 2012 SP1 - uppdateringen för Virtual Machine Manager 2. docx31,327Ej tillämpligtEj tillämpligt
Utils.dll751,3763.1.6020.0Ej tillämpligt
ViridianImplementation.dll218,7923.1.6018.0Ej tillämpligt
ViridianImplementationV2.dll359,6803.1.6020.0Ej tillämpligt
VirtualizationInterfaces.dll86,6963.1.6018.0Ej tillämpligt
vmmAgent.exe6,113,0243.1.6020.0Ej tillämpligt
vmmAgent.msi6,983,680Ej tillämpligtEj tillämpligt
vmmAgent.msi7,950,336Ej tillämpligtEj tillämpligt
VMWareImplementation.dll2,051,7523.1.6018.0Ej tillämpligt
VSImplementation.dll99,5203.1.6018.0Ej tillämpligt
WSManAutomation.dll35,0083.1.6018.0Ej tillämpligt
WsManMIWrappers.dll133,8243.1.6018.0Ej tillämpligt
WsManWrappers.dll3,208,8963.1.6018.0Ej tillämpligt
XenImplementation.dll173,2483.1.6018.0Ej tillämpligt
Virtual Machine Manager - administrationskonsolen (KB2826392)
För 32-bitars version av administrationskonsolen
Filer som har ändratsFilstorlekVersionSpråk-ID
AxVMwareRemoteConsoleTypeLib.dll31,4885.1.0.0Ej tillämpligt
Engine.Deployment.dll547,5843.1.6020.0Ej tillämpligt
Errors.dll3,848,3763.1.6018.0Ej tillämpligt
Errors.Resources.dll1,326,2483.1.6018.02052
Errors.Resources.dll1,648,2963.1.6018.01036
Errors.Resources.dll1,676,4563.1.6018.01031
Errors.Resources.dll1,555,1123.1.6018.01040
Errors.Resources.dll1,844,3923.1.6018.01041
Errors.Resources.dll1,562,2803.1.6018.01046
Errors.Resources.dll2,207,9363.1.6018.01049
Errors.Resources.dll1,604,7763.1.6018.03082
Errors.Resources.dll1,344,7043.1.6018.01028
Errors.Resources.dll1,636,0163.1.6018.01042
Errors.Resources.dll1,344,6803.1.6018.03076
Errors.Resources.dll1,557,6723.1.6018.01029
Errors.Resources.dll1,526,9763.1.6018.01043
Errors.Resources.dll1,687,7203.1.6018.01038
Errors.Resources.dll1,611,9683.1.6018.01045
Errors.Resources.dll1,580,7363.1.6018.02070
Errors.Resources.dll1,494,6963.1.6018.01053
Errors.Resources.dll1,513,6403.1.6018.01055
ImgLibEngine.dll3,145,4723.1.6020.0Ej tillämpligt
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll1,796,2643.1.6018.0Ej tillämpligt
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll1,494,6963.1.6018.0Ej tillämpligt
Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.dll96,4243.1.6018.0Ej tillämpligt
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll2,941,7123.1.6020.0Ej tillämpligt
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll962,8163.1.6020.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll995,0723.1.6020.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll988,4163.1.6020.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll984,8323.1.6020.01040
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll1,005,3123.1.6020.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll985,8563.1.6020.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll1,052,9443.1.6020.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll988,9443.1.6020.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll964,3683.1.6020.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll986,3843.1.6020.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll964,3523.1.6020.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll987,3923.1.6020.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll982,2883.1.6020.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll994,5763.1.6020.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll985,8723.1.6020.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll987,3923.1.6020.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll978,1923.1.6020.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll981,2483.1.6020.01055
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll707,3443.1.6020.0Ej tillämpligt
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll2,938,1123.1.6020.0Ej tillämpligt
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,083,1363.1.6020.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,111,8083.1.6020.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,105,6803.1.6020.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,102,0803.1.6020.01040
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,120,0163.1.6020.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,103,1043.1.6020.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,162,4963.1.6020.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,106,1763.1.6020.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,085,7123.1.6020.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,103,1043.1.6020.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,085,6963.1.6020.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,105,1523.1.6020.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,099,5203.1.6020.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,109,7763.1.6020.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,103,1043.1.6020.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,105,1683.1.6020.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,097,4723.1.6020.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,100,5443.1.6020.01055
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll168,1043.1.6018.0Ej tillämpligt
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll213,1603.1.6018.0Ej tillämpligt
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll65,7283.1.6018.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7523.1.6018.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2643.1.6018.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7763.1.6018.01040
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll68,2883.1.6018.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2643.1.6018.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll71,3523.1.6018.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll65,7043.1.6018.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll65,7043.1.6018.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7763.1.6018.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7763.1.6018.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll66,7283.1.6018.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll66,7523.1.6018.01055
Remoting.dll832,2723.1.6020.0Ej tillämpligt
Kompletterande meddelanden för SC 2012 SP1 - uppdateringen för Virtual Machine Manager 2. docx31,327Ej tillämpligtEj tillämpligt
Utils.dll751,3603.1.6020.0Ej tillämpligt
VirtualizationInterfaces.dll86,6963.1.6018.0Ej tillämpligt
VMConsoleLib.dll58,6243.1.6020.0Ej tillämpligt
VMWareImplementation.dll2,051,7523.1.6018.0Ej tillämpligt
VMwareRemoteConsoleTypeLib.dll48,8965.1.0.0Ej tillämpligt
VMwareViewer.exe26,8803.1.6020.0Ej tillämpligt
VSImplementation.dll99,4963.1.6018.0Ej tillämpligt
WSManAutomation.dll34,9843.1.6018.0Ej tillämpligt
WsManWrappers.dll3,208,8963.1.6018.0Ej tillämpligt

För 64-bitarsversionen av administrationskonsolen

Filer som har ändratsFilstorlekVersionSpråk
ID
AxVMwareRemoteConsoleTypeLib.dll31,4885.1.0.0Ej tillämpligt
Engine.Deployment.dll547,6003.1.6020.0Ej tillämpligt
Errors.dll3,848,3763.1.6018.0Ej tillämpligt
Errors.Resources.dll1,326,2483.1.6018.02052
Errors.Resources.dll1,648,3203.1.6018.01036
Errors.Resources.dll1,676,4563.1.6018.01031
Errors.Resources.dll1,555,1123.1.6018.01040
Errors.Resources.dll1,844,4163.1.6018.01041
Errors.Resources.dll1,562,2803.1.6018.01046
Errors.Resources.dll2,207,9123.1.6018.01049
Errors.Resources.dll1,604,8003.1.6018.03082
Errors.Resources.dll1,344,6803.1.6018.01028
Errors.Resources.dll1,636,0323.1.6018.01042
Errors.Resources.dll1,344,6803.1.6018.03076
Errors.Resources.dll1,557,6883.1.6018.01029
Errors.Resources.dll1,526,9683.1.6018.01043
Errors.Resources.dll1,687,7443.1.6018.01038
Errors.Resources.dll1,611,9443.1.6018.01045
Errors.Resources.dll1,580,7123.1.6018.02070
Errors.Resources.dll1,494,6963.1.6018.01053
Errors.Resources.dll1,513,6643.1.6018.01055
ImgLibEngine.dll3,145,4723.1.6020.0Ej tillämpligt
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll1,796,2643.1.6018.0Ej tillämpligt
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll1,494,7203.1.6018.0Ej tillämpligt
Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.dll96,4243.1.6018.0Ej tillämpligt
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll2,941,6963.1.6020.0Ej tillämpligt
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll962,8163.1.6020.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll995,0883.1.6020.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll988,4163.1.6020.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll984,8323.1.6020.01040
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll1,005,3123.1.6020.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll985,8563.1.6020.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll1,052,9283.1.6020.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll988,9283.1.6020.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll964,3523.1.6020.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll986,3843.1.6020.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll964,3683.1.6020.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll987,4083.1.6020.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll982,2723.1.6020.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll994,5603.1.6020.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll985,8723.1.6020.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll987,3923.1.6020.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll978,1923.1.6020.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll981,2643.1.6020.01055
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll707,3283.1.6020.0Ej tillämpligt
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll2,938,1283.1.6020.0Ej tillämpligt
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,083,1363.1.6020.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,111,8083.1.6020.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,105,6643.1.6020.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,102,0803.1.6020.01040
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,120,0003.1.6020.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,103,1043.1.6020.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,162,4963.1.6020.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,106,1763.1.6020.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,085,6963.1.6020.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,103,1203.1.6020.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,085,7123.1.6020.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,105,1683.1.6020.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,099,5203.1.6020.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,109,7763.1.6020.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,103,1203.1.6020.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,105,1683.1.6020.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,097,4723.1.6020.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,100,5603.1.6020.01055
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll168,1283.1.6018.0Ej tillämpligt
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll213,1603.1.6018.0Ej tillämpligt
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll65,7203.1.6018.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7763.1.6018.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2643.1.6018.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7763.1.6018.01040
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll68,2643.1.6018.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2643.1.6018.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll71,3363.1.6018.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll65,7043.1.6018.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll65,7043.1.6018.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7523.1.6018.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7523.1.6018.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2643.1.6018.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll66,7283.1.6018.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll66,7283.1.6018.01055
Remoting.dll832,2723.1.6020.0Ej tillämpligt
Kompletterande meddelanden för SC 2012 SP1 - uppdateringen för Virtual Machine Manager 2. docx31,327Ej tillämpligtEj tillämpligt
Utils.dll751,3763.1.6020.0Ej tillämpligt
VirtualizationInterfaces.dll86,6963.1.6018.0Ej tillämpligt
VMConsoleLib.dll58,6403.1.6020.0Ej tillämpligt
VMWareImplementation.dll2,051,7523.1.6018.0Ej tillämpligt
VMwareRemoteConsoleTypeLib.dll48,8965.1.0.0Ej tillämpligt
VMwareViewer.exe26,8803.1.6020.0Ej tillämpligt
VSImplementation.dll99,5203.1.6018.0Ej tillämpligt
WSManAutomation.dll35,0083.1.6018.0Ej tillämpligt
WsManWrappers.dll3,208,8963.1.6018.0Ej tillämpligt
Service Manager (KB2828618)
FilnamnFilstorlekVersion
MonitoringHost.exe.config4,183Ej tillämpligt
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll555,7207.5.2905.125
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Applications.ServiceRequest.Workflows.dll101,0647.5.2905.125
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Application.Common.dll1,186,4887.5.2905.125
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Administration.dll1,460,9367.5.2905.125
KnowledgeArticleSilverlightModule.xap630,606Ej tillämpligt
MyActivitiesSilverlightModule.xap791,184Ej tillämpligt
MyRequestsSilverlightModule.xap784,915Ej tillämpligt
BuildConstants.zip12,374Ej tillämpligt
RequestOfferingSilverlightModule.xap642,179Ej tillämpligt
ServiceCatalogSilverlightModule.xap659,370Ej tillämpligt
ServiceOfferingSilverlightModule.xap651,080Ej tillämpligt
Orchestrator (KB2828193)
Filer som har ändratsFilstorlekVersion
\Program files (x 86) \Common System Center 2012\Orchestrator\Extensions\Database-14-40801.op4saw253,0407.1.3027.0
\Program files (x 86) \Common System Center 2012\Orchestrator\Extensions\SnmpService-119-4109999.op4saw587,8887.1.3027.0
Data Protection Manager (KB2822782)
FilnamnVersionFilstorlek
CPWrapper.dll4.1.3408.01,130,280
VssRequestorWin8.dll4.1.3408.0390,952
DPMRA.exe4.1.3408.06,413,096
dpmac.exe4.1.3408.02,111,784
patchca.dll4.1.3408.026,408
msdpmdll.dll4.1.3408.0558,888
CloudEngineProxyWrapper.dll4.1.3408.051,496
AutoHeal.dll4.1.3408.071,976
EngineServiceProxyWrapper.dll4.1.3408.0174,376
INTENTTRANSLATOR.dll4.1.3408.0571,688
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll4.1.3408.0495,400
DataProtectionManager.psd14.1.3408.018,960
DataProtectionManager.psm14.1.3408.024,666
UICommon.dll4.1.3408.0108,840
WSSCmdlets.dll4.1.3408.0149,800
FilterWrapper.dll4.1.3408.0156,456
ServiceProxy.dll4.1.3408.0356,136
WSS4Cmdlets.dll4.1.3408.0129,320
GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll4.1.3408.0836,392
msdpmPS.dll4.1.3408.036,648
pruneshadowcopiesDpm2010.ps14.1.3408.027,166
1028\zh-tw\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
1028\zh-tw\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0616,744
1028\zh-tw\Utils.Resources.dll4.1.3408.0583,976
1028\zh-tw\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0100,648
1028\zh-tw\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0375,080
1028\zh-tw\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
1028\zh-tw\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,145,128
1029\cs-cz\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
1029\cs-cz\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0104,744
1029\cs-cz\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0620,840
1029\cs-cz\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,153,320
1029\cs-cz\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
1029\cs-cz\Utils.Resources.dll4.1.3408.0682,280
1029\cs-cz\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0379,176
1031\de-de\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0104,744
1031\de-de\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,157,416
1031\de-de\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0383,272
1031\de-de\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
1031\de-de\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
1031\de-de\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0620,840
1031\de-de\Utils.Resources.dll4.1.3408.0735,528
1033\CloudBackupActivationWizard.dll4.1.3408.0141,608
1033\AlertHealthProvider.dll4.1.3408.0145,704
1033\AMTE.dll4.1.3408.0289,064
1033\DataProtectionWizard.dll4.1.3408.01,853,736
1033\InstallAgentsWizard.dll4.1.3408.0657,704
1033\inspect.dll4.1.3408.0170,280
1033\CloudUtils.dll4.1.3408.0461,096
1033\ConfigurationPage.dll4.1.3408.0690,472
1033\CBEngineServiceProxy.dll4.1.3408.0112,936
1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.DLS.UI.ObjectModel.SQL.dll4.1.3408.063,784
1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.DLS.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll4.1.3408.059,688
1033\ManagedContainer.dll4.1.3408.01,583,400
1033\ProtectionView.dll4.1.3408.0903,464
1033\Utils.dll4.1.3408.01,227,048
1033\ObjectModelCmdlet.dll4.1.3408.0399,656
1033\ObjectModel.dll4.1.3408.01,222,952
1036\fr-fr\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
1036\fr-fr\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0620,840
1036\fr-fr\Utils.Resources.dll4.1.3408.0727,336
1036\fr-fr\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0383,272
1036\fr-fr\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,157,416
1036\fr-fr\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0104,744
1036\fr-fr\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
1038\hu-hu\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
1038\hu-hu\Utils.Resources.dll4.1.3408.0751,912
1038\hu-hu\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
1038\hu-hu\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0620,840
1038\hu-hu\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0104,744
1038\hu-hu\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,161,512
1038\hu-hu\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0383,272
1040\it-it\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
1040\it-it\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0620,840
1040\it-it\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,153,320
1040\it-it\Utils.Resources.dll4.1.3408.0694,568
1040\it-it\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
1040\it-it\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0104,744
1040\it-it\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0383,272
1041\ja-jp\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0104,744
1041\ja-jp\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0387,368
1041\ja-jp\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
1041\ja-jp\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,165,608
1041\ja-jp\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0624,936
1041\ja-jp\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0227,624
1041\ja-jp\Utils.Resources.dll4.1.3408.0829,736
1042\ko-kr\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,153,320
1042\ko-kr\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0100,648
1042\ko-kr\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
1042\ko-kr\Utils.Resources.dll4.1.3408.0727,336
1042\ko-kr\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0620,840
1042\ko-kr\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
1042\ko-kr\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0383,272
1043\nl-nl\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0104,744
1043\nl-nl\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
1043\nl-nl\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
1043\nl-nl\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0379,176
1043\nl-nl\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0620,840
1043\nl-nl\Utils.Resources.dll4.1.3408.0661,800
1043\nl-nl\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,153,320
1045\pl-pl\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
1045\pl-pl\Utils.Resources.dll4.1.3408.0723,240
1045\pl-pl\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0620,840
1045\pl-pl\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0104,744
1045\pl-pl\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
1045\pl-pl\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0379,176
1045\pl-pl\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,157,416
1046\pt-br\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0104,744
1046\pt-br\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
1046\pt-br\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0379,176
1046\pt-br\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,157,416
1046\pt-br\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
1046\pt-br\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0620,840
1046\pt-br\Utils.Resources.dll4.1.3408.0686,376
1049\ru-ru\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0104,744
1049\ru-ru\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,181,992
1049\ru-ru\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
1049\ru-ru\Utils.Resources.dll4.1.3408.01,030,440
1049\ru-ru\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0633,128
1049\ru-ru\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0391,464
1049\ru-ru\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
1053\sv-se\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
1053\sv-se\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,153,320
1053\sv-se\Utils.Resources.dll4.1.3408.0657,704
1053\sv-se\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0620,840
1053\sv-se\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0104,744
1053\sv-se\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
1053\sv-se\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0379,176
1055\tr-tr\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
1055\tr-tr\Utils.Resources.dll4.1.3408.0678,184
1055\tr-tr\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
1055\tr-tr\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0620,840
1055\tr-tr\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0100,648
1055\tr-tr\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0379,176
1055\tr-tr\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,153,320
2052\zh-cn\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0612,648
2052\zh-cn\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0100,648
2052\zh-cn\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
2052\zh-cn\Utils.Resources.dll4.1.3408.0571,688
2052\zh-cn\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0379,176
2052\zh-cn\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,145,128
2052\zh-cn\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
2070\pt-pt\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0104,744
2070\pt-pt\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
2070\pt-pt\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0620,840
2070\pt-pt\Utils.Resources.dll4.1.3408.0702,760
2070\pt-pt\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,157,416
2070\pt-pt\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
2070\pt-pt\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0379,176
3076\zh-hk\Utils.Resources.dll4.1.3408.0583,976
3076\zh-hk\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0100,648
3076\zh-hk\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0616,744
3076\zh-hk\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
3076\zh-hk\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
3076\zh-hk\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,145,128
3076\zh-hk\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0375,080
3082\es-es\CloudBackupActivationWizard.Resources.dll4.1.3408.0104,744
3082\es-es\ViewAdhocJobs.Resources.dll4.1.3408.047,400
3082\es-es\ManagedContainer.Resources.dll4.1.3408.0235,816
3082\es-es\DataProtectionWizard.Resources.dll4.1.3408.01,157,416
3082\es-es\ProtectionView.Resources.dll4.1.3408.0620,840
3082\es-es\InstallAgentsWizard.Resources.dll4.1.3408.0264,488
3082\es-es\ConfigurationPage.Resources.dll4.1.3408.0379,176
3082\es-es\Utils.Resources.dll4.1.3408.0719,144
1028\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
1029\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
1031\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
1033\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
1036\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
1038\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
1040\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
1041\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
1042\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
1043\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
1045\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
1046\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
1049\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
1053\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
1055\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
2052\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
2070\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
3076\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
3082\ObjectModelCmdlet.dll-Help.XML4.1.3408.01,222,388
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2802159 – senaste granskning 06/22/2014 07:54:00 – revision: 15.0

Microsoft System Center 2012

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2802159 KbMtsv
Feedback