KORRIGERA: Rörledning på få platser återgår till direkt när du har uppdaterat schemauppsättning i BizTalk Server 2010 eller i BizTalk-servern 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2802453
Symptom
Föreställ dig följande:
  • Du har en BizTalk-programmet i Microsoft BizTalk Server 2010 eller i Microsoft BizTalk Server 2013.
  • Det finns flera orkestreringarna som använder samma får plats i programmet. Dessutom är orkestreringarna i flera sammansättningar som refererar till en annan gemensam sammansättning.
  • Du kan ange ta emot platser att använda XMLReceive pipeline eller en anpassad ta emot rörledning.
  • Du kan uppdatera gemensamma sammansättningen.
I det här fallet återställs ta emot platser om du vill använda PassThruReceive pipeline.

Obs!XMLReceive pipeline och PassThruReceive pipeline är standard får rörledningar som ingår i BizTalk-servern.
Lösning

Information om samlade uppdateringar

För BizTalk Server 2013

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i ett kumulativt uppdateringspaket 2 för BizTalk Server 2013.

Mer information om hur du skaffar det kumulativa uppdateringspaketet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2892599 Kumulativt uppdateringspaket 2 för BizTalk Server 2013

För BizTalk Server 2010

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i kumulativ uppdatering 6 för BizTalk Server 2010.

Mer information om hur du skaffar det kumulativa uppdateringspaketet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2855367 Kumulativ uppdatering 6 för BizTalk Server 2010

Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2802453 – senaste granskning 11/01/2013 06:48:00 – revision: 2.0

Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2802453 KbMtsv
Feedback