Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2010 Service Pack 3

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2803727
Sammanfattning
Microsoft har gett ut Samlad uppdatering 1 för Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3). Den här uppdateringen är daterad den 29 maj 2013. I den här artikeln beskrivs följande information om den samlade uppdateringen:
 • Problem som uppdateringspaketet åtgärdar.
 • Så här skaffar du samlade uppdateringen.
 • Förutsättningar för installation av samlade uppdateringen.
Obs! Om du installerar Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2010 SP3 i en miljö med dubbelbyte-tecken (Double) set 2012 för Windows Server, måste du först ändra språkinställningar för systemet för icke-Unicode-program. Om du vill göra ändringen finns i "Mer Information"avsnittet.
INTRODUKTION

Samlade uppdateringen löser problem

Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2010 SP3 löser problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base (KB):
 • 2561346 Postlåda lagring gräns fel när ett ombud använder chefens postlåda för att skicka ett e-postmeddelande i Exchange Server 2010-miljö
 • 2729954 Det går inte att skicka röstmeddelande till en valda icke-primära e-postadress i en Exchange Server 2010-miljö
 • 2750846 Information Store-tjänsten kraschar när du monterar databaser för gemensam mapp på en server med Exchange Server 2010
 • 2751628 Mappnamnet registreras inte i händelse-ID 9682 när du tar bort en gemensam mapp i Exchange Server 2010-miljö
 • 2756460 Du kan inte öppna en postlåda som är placerad på en annan plats med hjälp av Outlook överallt i en Exchange Server 2010-miljö
 • 2763065 Flytta loggen loggas när du flyttar en postlåda i Exchange Server 2010 SP2-miljö
 • 2777742 Adress bok-tjänsten kraschar på klientåtkomst i Exchange Server 2010-servern när en server har körts i 25 dagar eller mer
 • 2781488 Felkoden RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE (0x6BA) när du använder en MAPI- eller CDO-baserade program i en Exchange Server 2010-miljö
 • 2782683 E-postmeddelandet som en användare skickar genom att använda "Send As" eller "Send On Behalf"-behörighet sparas i mappen Skickat för avsändaren i Exchange Server 2010-miljö
 • 2784210 Etiska vägg fungerar inte som förväntat när egenskapen ReportToOriginatorEnabled är inaktiverad i en Exchange Server 2003 och Exchange Server 2010 samexistens miljö
 • 2793348 Läskvitto skickas oväntat när du visar ett e-postmeddelande via Outlook Web App
 • 2796490 Microsoft Exchange Information Store-tjänsten kraschar på en brevlåda för Exchange Server 2010-server
 • 2802569 Postlådan synkroniseringen misslyckas på en enhet med Exchange ActiveSync i Exchange Server 2010-miljö
 • 2803132 Försenad leverans av meddelanden e-post på en BlackBerry mobiltelefon efter installation av Samlad uppdatering 4 för Exchange Server 2010 SP2
 • 2806602 EdgeTransport.exe-processen kraschar på en Exchange Server 2010 Hub Transport-server
 • 2814723 Servern förlorar nätverksanslutningen och UDP-portar används på en server med Exchange Server 2010
 • 2814847 Snabb tillväxt i transaktionsloggar, CPU-användning och minnesanvändningen i Exchange Server 2010 när användaren synkroniserar en postlåda med hjälp av en iOS 6.1 eller 6.1.1-based enhet
 • 2816934 Felkod 0X800CCC13 när ett ytterligare POP3 eller IMAP-konto som används för att skicka ett e-postmeddelande och Outlook online-läge används för att ansluta till en Exchange Server 2010-miljö
 • 2817140 Exchange-replikeringstjänsten kraschar ibland i en Exchange Server 2010-miljö
 • 2817852 Kyrilliska tecken visas som frågetecken i fältet "Till" för objekt i mappen Skickat i en Exchange 2010-miljö
 • 2818456 Bifogade filer saknas i ett inbäddat meddelande i Exchange Server 2010 SP2-miljö
 • 2822208 Det går inte att ta bort några meddelanden när du har installerat RU6 för Exchange 2010 SP2 eller SP3 mjuk
 • 2826066 VSAPI-baserade antivirusprogram medför fördröjda svar i en Exchange Server 2010-miljö
 • 2827037 Kopia av ett objekt skapas i undermappen Version i en Exchange Server 2010-miljö
 • 2833888 Inga objekt visas i Outlook när du har installerat Exchange Server 2010 SP3 eller Samlad uppdatering 6 för Exchange Server 2010 SP2
 • 2840099 ArgumentOutOfRangeException-undantag när en EWS-program skapar en ny MIME-e-post i Exchange Server 2010-miljö
Lösning

Information om Samlad uppdatering

Om du vill hämta och installera Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2010 SP3 finns på följande Microsoft Update-webbplats: Mer information om hur du installerar den senaste samlade uppdateringen för Exchange 2010 finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! Microsoft Update identifieras inte samlade uppdateringar för Exchange Server 2010 mailbox-servrar som ingår i en databas tillgänglighet grupp (DAG).

Så att du kan använda den här samlade uppdateringen i följande fall, är samlade uppdateringen även tillgänglig från Microsoft Download Center:
 • Distribuera Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2010 SP3 till flera datorer som kör Exchange Server 2010 SP3.
 • Distribuera Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2010 SP3 till mailbox-servrar som ingår i en DAG.
Filen kan hämtas från följande Microsoft Download Center-webbplats: Utgivningsdatum: 29 maj 2013.

Viktig information till kunder som installerar uppdateringen på datorer som inte är anslutna till Internet

När du installerar den här uppdateringen på en dator som inte är ansluten till Internet kan det uppstå långa installationstider. Dessutom kan du få följande meddelande:
Skapa egna avbildningar för .Net-sammansättningar.
Problemet orsakas av nätverksbegäranden att ansluta till följande webbplats:

http://CRL.microsoft.com/PKI/CRL/products/CodeSigPCA.CRL

Dessa nätverksbegäranden representerar försök att komma åt listan över återkallade certifikat för varje sammansättning automatisk bildhantering (NGen) kompileras till maskinkod. Men eftersom Exchange-servern inte är ansluten till Internet, måste varje begäran vänta innan processen fortsätter.

Lös problemet så här:
 1. På den Verktyg Klicka på menyn i Windows Internet Explorer Internet-alternativ, och klicka sedan på den Avancerad fliken.
 2. I den Säkerhet Du kan avmarkera den Kontrollera om certifikat har återkallats av utgivaren Markera kryssrutan och klicka sedan på OK.
Avmarkera säkerhetsalternativet om i Internet Explorer bara om datorn ingår i en väl kontrollerad miljö. När installationen är klar klickar du på Markera den Kontrollera om certifikat har återkallats av utgivaren kryssrutan igen.

Problem på datorer som har anpassade Outlook Web App-filer

Viktigt! Gör en säkerhetskopia av anpassade Outlook Web App-filer innan du installerar samlade uppdateringen. Mer information om hur du anpassar Outlook Web App finns på följande Microsoft-webbplats: När du har installerat den samlade uppdateringen uppdaterar uppdateringsprocessen Outlook Web App-filer om de är obligatoriska. Därför skrivs eventuella anpassningar till Logon.aspx-filen eller andra filer i Outlook Web App över och du måste återskapa Outlook Web App-anpassningar i Logon.aspx.

Uppdateringsproblem för CAS Proxy Deployment Guidance-kunder som använder CAS-CAS-proxyfunktionen

Om du uppfyller båda av följande villkor installerar du den samlade uppdateringen på Internet-riktade Client Access-servrar innan du installerar den samlade uppdateringen på ej Internet-riktade Client Access-servrar:
 • Du är en CAS Proxy Deployment Guidance-kund.
 • Du har distribuerat CAS-CAS-proxyfunktionen.

Obs! För andra Exchange Server 2010-konfigurationer behöver du inte installerar samlade uppdateringen på servrar i någon särskild ordning.

Mer information om CAS-CAS-proxyfunktionen finns på följande Microsoft-webbplats:

Förutsättningar

Om du vill använda den här samlade uppdateringen måste du ha tillgång till Exchange Server 2010 SP3 är installerat.

Viktigt! Ta bort alla interimuppdateringar för Exchange Server 2010 SP3 innan du installerar den samlade uppdateringen.

Krav på omstart

Nödvändiga tjänster startas automatiskt om när du använder den här samlade uppdateringen.

Information om borttagning

Ta bort Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2010 SP3 med den Lägga till eller ta bort program objekt på Kontrollpanelen för att ta bort uppdateringen 2803727.


Mer Information
Du kan inte installera eller avinstallera Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2010 SP3 på en dator som kör DBCS-versionen av Windows Server 2012 om språkinställningar för icke-Unicode-program är inställt på standardspråket. Undvik det här problemet måste du ändra den här inställningen. Gör så här:
 1. I Kontrollpanelen, öppna den Klocka, Region och språk objektet och klicka sedan på Region.
 2. Klicka på den Administrativa fliken.
 3. I den Språk för icke-Unicode-program området, klicka på Ändra systemspråk.
 4. På den Aktuellt systemspråk Klicka på Engelska (USA), och klicka sedan på OK.
När du installerar eller avinstallerar Samlad uppdatering 1, återgå språkinställningen efter behov.
Status
En lösning på problemet kommer att ingå i en framtida Samlad uppdatering.
Referenser
Mer information om terminologi som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2803727 – senaste granskning 06/07/2013 17:56:00 – revision: 3.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup atdownload kbmt KB2803727 KbMtsv
Feedback