Office-program kraschar med tillägget SendToBluetooth installerad

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2803733
Lösning
Om du har SendToBluetooth WIDCOMM tillägget installerat kan Office-programmen att krascha på grund av ett problem med inkompatibla mellan tillägget och andra Microsoft Office-program.

Anmärkning: detta tillägg installeras som standard på många OEM-avbildningar av Windows.

Här visas hur du kan kontrollera om tillägget är orsaken krascha Office-program:
Först öppna Loggboken

För en Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8
 1. Från Start-skärmen, Skriv VISA händelseloggar i sökrutan.
 2. Välj Visa händelseloggar.
Windows 7 och Vista
 1. Klicka på Starta.
 2. I sökrutan skriver du Loggbokenoch dubbelklicka på Loggbokeni listan över sökresultat.
Windows XP
 1. Klicka på Start>Kontrollpanelen>prestanda och underhålloch klicka sedan på Administrationsverktygoch sedan dubbelklicka på Datorhantering.
 2. I konsolträdet expanderar du Loggboken.
Kontrollera nu följande händelser:
Händelse-ID: 1000
Arbetsbördan Modulnamn: msctf.dll

Händelse-ID: 1000
Arbetsbördan Modulnamn: ntdll.dll

Obs: även om du inte ser en händelse 1000 med något av dessa två DLL-filer i listan, kan du fortfarande uppstår krascher på grund av det här tillägget.
Metod 1: Försök att uppdatera SendToBluetooth-tillägg
Du kanske kan hitta en uppdatering för Bluetooth-tillägget här:

i http://www.Broadcom.com/support/Bluetooth/Update.php [RETUR

Om du inte kan uppdatera tillägget vidare du till metod 2 inaktivera tillägget SendToBluetooth.
Metod 2: Inaktivera tillägget SendToBluetooth manuellt
Viktigt: den här artikeln innehåller information om hur du ändrar registret. Se till att du säkerhetskopierar registret innan du ändrar den. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base: 322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Varning: allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet, går du till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill korrigera problemet manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
ForWindows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7


För Windows Vista, Windows XP

Jag löser det självInnan du följer instruktionerna nedan kontrollerar du stänger alla Office-program.

 1. Öppna registret, här är hur:
  • Windows-10, 8.1 för Windows och Windows 8: Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutan Kör . Skriv regedit.exe och klicka sedan på OK.
  • Windows 7 eller Vista: Klicka på Start, Skriv regedit.exe i sökrutan och klicka på RETUR.

 2. Välj det Office-program som krascha och leta upp och markera den nyckel som anges för den:

  Klicka för att visa en lista med Office-program

  Word
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins

  Anmärkning: Om du använder 32-bitarsversionen av Office på en 64-bitarsversion av Windows, måste du markera följande nyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Word\Addins
  Outlook
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins

  Anmärkning: Om du använder 32-bitarsversionen av Office på en 64-bitarsversion av Windows, måste du markera följande nyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Outlook\Addins
  Excel
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Anmärkning: Om du använder 32-bitarsversionen av Office på en 64-bitarsversion av Windows, måste du markera följande nyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
  PowerPoint
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins

  Anmärkning: Om du använder 32-bitarsversionen av Office på en 64-bitarsversion av Windows, måste du markera följande nyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins
  OneNote
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\OneNote\Addins

  Anmärkning: Om du använder 32-bitarsversionen av Office på en 64-bitarsversion av Windows, måste du markera följande nyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\OneNote\Addins
  Visio
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Visio\Addins

  Anmärkning: Om du använder 32-bitarsversionen av Office på en 64-bitarsversion av Windows, måste du markera följande nyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Visio\Addins
 3. Expanderar du undernyckeln \Addins om du vill visa alla de tillägg som registreras på maskinnivå.
 4. Om listan Markera undernyckeln för tillägget SendToBluetooth kallas BtOfficeAddin.BtOfficeIntegration.1.
 5. Högerklicka på värdet LoadBehavior och klicka sedan på Ändra.
 6. Ändra värdet till 0och klicka på OK och Stäng Registereditorn.
 7. Starta Office-programmet som krascha om du vill bestämma om en ändring i registret har bättre stabilitet i programmet.

Mer Information
Ansvarsfriskrivning: tredjepartsprodukter som beskrivs i den här artikeln tillverkas av företag som är oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2803733 – senaste granskning 12/16/2015 09:07:00 – revision: 2.0

Word 2016, PowerPoint 2016, Excel 2016, Outlook 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Visio Professional 2013, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft OneNote 2010, Microsoft OneNote 2013, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Publisher 2010, Microsoft Publisher 2013

 • kbmt KB2803733 KbMtsv
Feedback