Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Snabbkorrigering 2803754 är tillgänglig för.NET Framework-4.5 i Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 och Windows Vista

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2803754
Introduktion
Den här artikeln beskrivs en snabbkorrigering 2803754 som är tillgänglig för Microsoft.NET Framework-4.5. Denna samlade snabbkorrigering åtgärdas flera problem i.NET Framework-4.5. Mer information om som snabbkorrigeringen löser problem finns i avsnittet "Mer information".

Mer Information

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att lösa det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem.

Lös problemet genom att kontakta Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Customer Support Services och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! I särskilda fall avbrytas kan avgifter som normalt supportsamtal om en supporttekniker att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den aktuella uppdateringen.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha.NET Framework-4.5 installeras på en dator som kör något av operativsystemen:
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Vista SP2

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen om alla berörda filer används. Vi rekommenderar att du stänger alla.NET Framework-baserade program innan du installerar den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Det här snabbkorrigeringspaketet ersätter inte en tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid kan du använda den Tidszon fliken i den Datum och tid objekt på Kontrollpanelen.
För alla x 86-baserade versioner av.NET Framework-4.5 i Windows 7, Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Aspnet_wp.exe4.0.30319.1905643,98422-Jan-201312:29
Clrjit.dll4.0.30319.19056451,54422-Jan-201312:29
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.190561,190,44022-Jan-201310:46
PresentationCore.dll4.0.30319.190563,224,57622-Jan-201310:46
PresentationFramework.dll4.0.30319.190566,187,00822-Jan-201310:46
System.Printing.dll4.0.30319.19056341,99222-Jan-201310:46
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.190561,849,88022-Jan-201310:46
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19056742,92022-Jan-201310:46
System.Design.dll4.0.30319.190565,041,65622-Jan-201310:46
System.Web.dll4.0.30319.190565,420,50422-Jan-201310:46
System.Web.Services.dll4.0.30319.19056849,40022-Jan-201310:46
System.Xml.dll4.0.30319.190562,687,96022-Jan-201310:46
Webengine.dll4.0.30319.1905624,52822-Jan-201312:29
Webengine4.dll4.0.30319.19056504,80822-Jan-201312:29
WindowsBase.dll4.0.30319.190561,237,46422-Jan-201310:46
För alla x 64-baserade versioner av.NET Framework-4.5 i Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 och Windows Vista som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Aspnet_wp.exe4.0.30319.1905648,61622-Jan-201313:01
Aspnet_wp.exe4.0.30319.1905643,98422-Jan-201312:29
Clrjit.dll4.0.30319.190561,235,40022-Jan-201313:01
Clrjit.dll4.0.30319.19056451,54422-Jan-201312:29
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.190561,190,44022-Jan-201310:46
PresentationCore.dll4.0.30319.190563,207,66422-Jan-201313:01
PresentationCore.dll4.0.30319.190563,224,57622-Jan-201310:46
PresentationFramework.dll4.0.30319.190566,187,00822-Jan-201310:46
System.Printing.dll4.0.30319.19056341,99222-Jan-201313:01
System.Printing.dll4.0.30319.19056341,99222-Jan-201310:46
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.190561,849,88022-Jan-201310:46
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19056742,92022-Jan-201310:46
System.Design.dll4.0.30319.190565,041,65622-Jan-201310:46
System.Web.dll4.0.30319.190565,415,38422-Jan-201313:01
System.Web.dll4.0.30319.190565,420,50422-Jan-201310:46
System.Web.Services.dll4.0.30319.19056849,40022-Jan-201310:46
System.XML.dll4.0.30319.190562,687,96022-Jan-201310:46
Webengine.dll4.0.30319.1905626,59222-Jan-201313:01
Webengine.dll4.0.30319.1905624,52822-Jan-201312:29
Webengine4.dll4.0.30319.19056618,45622-Jan-201313:01
Webengine4.dll4.0.30319.19056504,80822-Jan-201312:29
WindowsBase.dll4.0.30319.190561,237,46422-Jan-201310:46


Den här samlade uppdateringen löser problem

Common language runtime (CLR) problem

Problem 1

Ett felaktigt värde returneras av metoden DateTime.TryParse när du använder koden som liknar följande:

DateTime dt = DateTime.Parse("4/21 5pm");Console.WriteLine(dt.ToString());if (DateTime.TryParse("4/21 5pm", out dt)){   Console.WriteLine(dt.ToString());}Console.ReadLine();
I det här exemplet är felaktig utdata 4:00 för dagens datum.

Lösning

När du har installerat snabbkorrigeringen försöker göra bättre försök att tolka detta specifika mönster.

Lägg till följande kod i programmets konfigurationsfil för att aktivera snabbkorrigeringen:

<configuration>  <runtime>    <EnableAmPmParseAdjustment enabled=”1” />    </runtime></configuration>
Obs! Inga andra datum eller tid mönster att dra nytta av snabbkorrigeringen.

Problem 2

4.5 För.NET Framework-baserade program som använder mycket ExecutionContext objekt eller WCF kan resultera i för många objekt som fästs på skräpinsamlingen heap. Detta medför fragmentering av heap och en ökning i minne och CPU-användningen av skräpinsamlingen.

Lösning

Den här snabbkorrigeringen förhindrar att objekt som fästs i vissa fall. Använd någon av följande metoder för att aktivera snabbkorrigeringen:
 • Skapa miljövariabeln COMPLUS_DisableRetStructPinning och ange variabelns värde till 1.
 • Skapa ett DWORD- värde på [HKLM\Software\Microsoft\.NETFramework\DisableRetStructPinning] undernyckel i registret och ange DWORD- värdet till 1.

ASP.NET-problem

Problem 1

ASP.NET tillfälliga sammanställning utdata som produceras på en dator som kan inte återanvändas på en annan dator även om de båda datorerna har samma version av ASP.NET och identiska kopior av webbplatsen.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom datorspecifik information används som en del av beslutet för att avgöra om ASP.NET tillfälliga sammanställning utdata är uppdaterad.

Lösning

Om du vill aktivera när du har installerat snabbkorrigeringen måste du lägga till följande post i avsnittet AppSettings i Web.config-filen för programmet. När du gör det använder inte ASP.NET datorspecifik information när den avgör om ASP.NET tillfälliga sammanställning utdata är uppdaterad. Därför är utdata bärbara mellan datorer som har samma konfiguration.

<add key="aspnet:PortableCompilationOutput" value="true"/>
Problem 2

Ett konkurrenstillstånd i klassen ASP.NET CacheManager kan orsaka att Internet Information Services (IIS) arbetsprocessen kraschar om ASP.NET-webbprogram skapar nya objekt i MemoryCache när CacheManager minskar cacheminnet.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom ASP.NET- CacheManager -klassen kan använda flera trådar för att läsa eller skriva till en samling på ett sätt som inte är trådsäkert. Detta medför ett undantag.

Issue 3

Om ett ASP.NET-webbprogram bearbetar begäranden för tidskrävande som anropar metoden Response.Flush så ofta, kan det finnas en förbrukningsökning webbprogrammets minne. Problem 4

Om ett ASP.NET-webbprogram använder utdatacachen när operativsystemet justerar klockan, gör undantag och orsakar begäran misslyckas. Problem 5

4.5 För.NET Framework-baserade program som använder egenskapen HttpResponse.ClientDisconnectedToken kan få arbetsprocessavbrott när klienter stänga sina anslutningar till servern.

Problem med Windows Communication Foundation (WCF)

Problem 1

När du anropar en ASMX-webbtjänst som finns i IIS Web service misslyckas och är tillfälligt otillgänglig tills IIS-arbetsprocessen återanvänds.

Obs! Det här problemet uppstår vanligen när operativsystemet hög "burst laster."

Dessutom erhålls en System.InvalidOperationException -undantag med följande anropsstack:

System.InvalidOperationException: Begärda formatet är okänt för URL i ' /Metodnamn'.
vid System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.CoreGetHandler (typ typ, HttpContext kontext, begäran om HttpRequest, HttpResponse svar)
vid System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler (HttpContext kontext, sträng verb, url för sträng, sträng filsökväg)
vid System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory.GetHandler (HttpContext kontext, requestType sträng, sträng url, sträng pathTranslated)
vid System.Web.HttpApplication.MaterializeHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
vid System.Web.HttpApplication.ExecuteStep (IExecutionStep steg, Boolean & completedSynchronously)

Obs! "Metodnamn"representerar webbtjänstmetoden som du kan anropa.

Orsak

Det här problemet beror på ett konkurrenstillstånd som uppstår under den återställer och läsning av konfigurationen i avsnittet <webServices>.

Issue 2

Ett program som har skapats med.NET Framework 4.5 kan krascha vid kraftig belastning och inträffar i följande undantag:

</webServices>
Typ: system.InvalidOperationException visas
Meddelande: Det gick inte att infoga hash. Load factor too high

Obs! Undantaget längst upp i följande anropsstack:
 • System.Xml.Serialization.DynamicAssemblies.IsTypeDynamic
Orsak

Problemet beror på ett konkurrenstillstånd när.NET Framework serializes dynamiska sammansättningar på samtidiga infogas i en hash-tabell som inte synkroniseras korrekt.

Problem med Windows Presentation Foundation (WPF)

Problem 1

4.5 För.NET Framework-program slutar svara när den rullar en DataGrid- eller en ItemsControl.

Det här problemet uppstår om följande villkor är uppfyllda:
 • Egenskapen VirtualizingPanel.IsVirtualizingWhenGrouping har värdet true.
 • En eller flera av ItemsPresenter eller VirtualizingStackPanel -klasserna som ingår i layouten för ItemsControl eller dess undergrupper har en marginal som skiljer sig från standardinställningen. Särskilt när egenskapen Margin.Top eller Margin.Left (för vågrät rullning) inte är noll.
Problem 2

Anta att du försöker skriva ut ett dokument med XML papper specifikationen (XPS) till en skrivare Graphics Device Interface (GDI) på ett icke-engelskt operativsystem. Vissa tecken skrivs felaktigt i den här situationen. Dessa fel tecken visas kanske för litet eller för fet och saknas fina detaljer som krokar i slutet av långa linjer. Felaktiga tecken kommer vanligtvis från ett teckensnitt som innehåller icke-latinska tecken, till exempel en asiatiska teckensnitt som "MS Mincho."

Problem med Windows-formulär

Problem 1

Anta att du har en ActiveX-kontroll som registrerar typbibliotek vars sökväg innehåller ett bibliotek nummer för att leverera lokaliserat innehåll.

Exempelvis har type library path i följande format:

Type library path> \2

Du kan inte släppa kontrollen i ett Windows-formulär i Microsoft Visual Studio 2012 på ett operativsystem vars aktiva språk anges till motsvarande språk för lokaliserat innehåll i det här scenariot.
Problem 2

Anta att du har ett projekt i.NET Framework 4.5-baserade Windows-formulär som innehåller en Windows-formulär som heter FormA. FormA ärver från en annan Windows-formulär som heter BaseForm och BaseForm innehåller en behållarkontroll (till exempel gruppruta, Kontrollpanelen eller andra behållare). Du lägger till en anpassad kontroll behållaren i FormA och ändra en egenskap för att FormA. Sedan spara och stäng designverktyget Windows-formulär utan att bygga om projektet. I detta fall saknas den nya kontrollen när du öppnar FormA.

Obs! Det här problemet uppstår när du använder Windows formulärdesignern i Microsoft Visual Studio 2010 eller Visual Studio-2012. Det här problemet uppstår inte om du återskapa projektet när du stänger Windows formulärdesignern.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2803754 – senaste granskning 02/13/2013 00:02:00 – revision: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.5

 • kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2803754 KbMtsv
Feedback