Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

COM-tillägg visas inte i dialogrutan COM-tillägg i Excel 2013 och 2016 i Excel

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2805999
Symptom
Du försöker aktivera något av följande COM-tilläggen installeras med Microsoft Excel 2013 och 2016 i Microsoft Excel:
 • MicrosoftOfficePowerPivot för Excel 2013 och 2016 i Excel
 • Power View
Om du vill göra detta klickar du på Alternativdu, klickar du på Tillägg, Välj Com-tillägg i listan Hanteraoch klicka på Sök. I det här fallet visas inte COM-tillägg i dialogrutan COM-tillägg som förväntat.
Orsak
Det här problemet beror på att de registernycklar som tillhandahåller information för tillägget i Tilläggshanteraren skadade eller ogiltiga värden. Se mer Information om Office 2013 och Office 2016 lagerställeenheter som innehåller dessa tillägg.
Lösning
Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Lös det åt mig


Kör Felsökaren lämpliga för tillägget om du vill lösa det här problemet:

PowerPivot

Microsoft fix it banner
Tillägget PowerPivot felsökaren kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i denna artikel.

Den här felsökaren löser många problem.
Kör nu


Power View

Microsoft fix it banner
Felsökaren för Power View-tillägget kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i denna artikel.

Den här felsökaren löser många problem.
Kör nu

Jag löser det själv


Undvik det här problemet gör så här om du vill ta bort de aktuella registernycklarna:
 1. Avsluta Excel 2013 eller Excel 2016.
 2. Starta Registereditorn. Om du vill göra detta använder du lämplig metod för ditt operativsystem:
  • I Windows 7, klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regeditoch klicka sedan på OK.
  • Klicka på Starti Windows 8 typ regedit i den Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.
 3. Leta upp de registernycklar som beskrivs i avsnittet "Anteckningar" som följer den här proceduren.
 4. Högerklicka på registerposten lämpliga och klicka sedan på Ta bort.
 5. Avsluta Registereditorn.
 6. Starta Excel 2013 eller Excel 2016.
 7. Följ stegen som beskrivs i avsnittet "Symptom" att aktivera tillägget.
Kommentarer
 • Excel 2013 och 2016 Excel återskapar automatiskt registernycklar.
 • De registernycklar som du måste ta bort varierar beroende på vilka tillägg som du använder. Du måste ta bort registernycklarna för tillägget som saknas i dialogrutan COM-tillägg . Varje tillägg motsvarar följande registernycklar:

  Microsoft Office PowerPivot för Excel 2013-tillägg
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\User Settings\PowerPivotExcelAddin
  • KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins\PowerPivotExcelClientAddIn.NativeEntry.1
  Microsoft Office PowerPivot för Excel 2016-tillägg
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\User Settings\PowerPivotExcelAddin
  • KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins\PowerPivotExcelClientAddIn.NativeEntry.1
  Power View-tillägg
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\User Settings\PowerViewExcelAddin
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins\AdHocReportingExcelClientLib.AdHocReportingExcelClientAddIn.1
Mer Information
Viktigt: Dessa tillägg och Inquire tillägg alla kräver specifik SKU: er av Microsoft Office 2013 och 2016 för Microsoft Office. De är tillgängliga på:
 • Microsoft Office 2013 Professional Plus och Microsoft Office Professional Plus 2016
 • Microsoft Office 365 ProPlus tillgängligt som ett fristående abonnemang.
 • Microsoft Office 365 ProPlus tillgänglig som en del av Office 365 Enterprise E3, Office 365 Enterprise E4, Office 365 utbildning E2, E3 för Office 365-utbildning, Office 365 regering E3 eller Office 365 regering E4 erbjudanden.
 • Fristående Microsoft Excel 2013 med följande uppdatering http://support.microsoft.com/kb/2817425
Mer information om COM-tillägget finns på följande MSDN-webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2805999 – senaste granskning 03/24/2016 01:48:00 – revision: 10.0

Microsoft Excel 2013, Power BI for Office 365, Excel 2016

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew o365 o365a o365e o365m after upgrade o365022013 kbmt KB2805999 KbMtsv
Feedback