Nätverket mappad enhet hyperlänkar lösa som UNC i Office-produkter

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2808316
Symptom
När en användare infogar en hyperlänk till en fil som finns på en mappad nätverksenhet i en Office-produkt hyperlänkens text visar mappas nätverket sökvägen till enheten, men länken är borta som UNC-sökväg.

Till exempel i Excel uppmanas om du går till Infoga och klicka sedan på hyperlänk användaren att välja filen. Om användaren navigerar till en fil som finns på en mappad nätverk enhet och infogar en hyperlänk till filen, skapas hyperlänken till filen via en UNC-sökväg i stället för dess mappade enheten nätverkssökvägen. När länken har infogats kan användaren sedan muspekaren över länken och se den fullständiga UNC-sökvägen har använts när du skapar en länk till filen.
Orsak
Beror på det sättet skapas hyperlänkar till filer. Office-produkter skapar länkar till filer med hjälp av en UNC-sökväg och använder inte den mappade enheten nätverksplatsen, även om den visas i hyperlänken.
Lösning
Det finns ingen lösning på detta. Microsoft rekommenderar att användare infogar hyperlänkar med hjälp av en UNC-sökväg för att förhindra förväxling i fall där öppnas via en UNC- eller nätverket mappad enhet kan göra skillnad fungerar det i filen.
Mer Information
Ett exempel på hur en fil öppnas där är viktig finns i KB-artikeln under avsnittet "Scenarier som kan göra att länkar inte fungerar som förväntat."
328440Beskrivning av länken hantering och lagring i Excel
Office, Excel, Word, Outlook, PowerPoint, OneNote, hyperlänk, UNC, mappad nätverk enhet

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2808316 – senaste granskning 09/24/2015 05:41:00 – revision: 1.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version), Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Microsoft OneNote 2013, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office OneNote 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013, Excel 2016, Outlook 2016, Word 2016

  • kbmt KB2808316 KbMtsv
Feedback