Uppdateringar för Lync Server 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2809243
Introduktion
Denna artikel innehåller en lista över tillgängliga uppdateringar för Microsoft Lync Server 2013 och anger tillämpligheten av uppdateringar för varje serverroll.
Mer Information

Uppdateringar som ges ut för Lync Server 2013

Installationsmetoder
Om du vill installera uppdateringar för en Lync Server 2013-installation som har haft någon av följande tidigare kumulativa uppdateringar som installerats, måste du utföra steg 1 och 2.
 • Kumulativ uppdatering från juli 2015 (5.0.8308.920)
 • Kumulativ uppdatering för maj 2015 (5.0.8308.887)
 • Kumulativ uppdatering från februari 2015 (5.0.8308.871)
 • Den 31 december 2014 kumulativ uppdatering (5.0.8308.866)
 • December 2014, kumulativ uppdatering (5.0.8308.857)
 • November 2014, kumulativ uppdatering (5.0.8308.834)
 • Oktober 2014, kumulativ uppdatering (5.0.8308.831)
 • September 2014, kumulativ uppdatering (5.0.8308.815)
 • Augusti 2014, kumulativ uppdatering (5.0.8308.738)
 • Januari 2014, kumulativ uppdatering (5.0.8308.577)
 • Oktober 2013, kumulativ uppdatering (5.0.8308.556)
 • Juli 2013, kumulativa uppdateringar (5.0.8308.420)
 • Februari 2013, kumulativa uppdateringar (5.0.8308.291)
Om du vill installera uppdateringar för Lync Server 2013 RTM (5.0.8308.0) måste du utföra steg 1-5.

Viktigt Inte stänga av eller starta om alla frontservrar samtidigt. Detta kan orsaka problem när du startar tjänsten.

Steg 1: Installera de kumulativa uppdateringarna

Viktigt Se till att klara returneras för poolen tillstånd värde när du kör cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessStateoch att du har rätt antal Lync Server 2013 frontend-servrar som körs för att upprätthålla en fungerande pool Lync Server 2013 Enterprise Edition. Information om tillstånd -värdet i poolen innan du installerar den kumulativa uppdateringen finns i avsnitten "Uppgradera eller uppdatera Front End servrar" och "Planera för den hantering av främre slutet pooler" i följande TechNet-avsnitt:Installationsprogrammet för den kumulativa Server gäller alla uppdateringar för lämplig server-rollen i en operation. Följ stegen i följande avsnitt om du vill använda installationsprogrammet för den kumulativa Server.

Obs! Om kontroll av användarkonto (UAC) är aktiverat, måste du starta installationsprogrammet för den kumulativa Server med förhöjd behörighet för att se till att alla uppdateringar har installerats korrekt.

Hämta den Installationsprogrammet för uppdateringen av kumulativa Server.

Lync Server 2013 Enterprise pooler

Frontend-servrar i en pool med Enterprise Edition ordnas i uppgradera domäner. Dessa uppgradera domäner är delmängder av servrar i poolen. Uppgradera domäner skapas automatiskt av topologi Builder.

Du måste uppgradera uppgraderar en domän i taget och måste du uppgradera varje frontend-server i varje uppgradering domän. Genom att ha en server i en domän uppgradering uppgraderar servern och starta om den. Upprepa proceduren för varje server i domänen uppgradering. Se till att du registrerar vilka uppgradera domäner och servrar som du har uppgraderat.
Uppgradera eller uppdatera frontservrar

Gör så här om du vill uppgradera frontend-servrar:
 1. På en frontserver i poolen, kör du följande cmdlet:

  Hämta CsPoolUpgradeReadinessState

  Om värdet av poolen State är upptagen, vänta i 10 minuter och försöker sedan köra cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState igen. Om upptagen för minst tre på varandra följande gånger när du vänta 10 minuter mellan varje försök, eller om du ser något resultat av InsufficientActiveFrontEnds för poolen tillstånd värde, finns det ett problem med poolen. Om du inte kan lösa problemet kan du behöva kontakta Microsoft Support. Om poolen är parad med en annan front-end pool i en disaster recovery du växla över poolen till poolen säkerhetskopiering och uppdatera dessa servrar i poolen. Mer information om hur du växlar över en pool finns på följande Microsoft-webbplats:Om värdet av poolen State är klargår du till steg 2.
 2. Get-CsPoolUpgradeReadinessState -cmdlet returnerar även information om uppgradering domäner i poolen och om vilka servrar som i varje domän för uppgradering. Om värdet för uppgradering domänen som innehåller servern du vill uppgradera ReadyforUpgrade är Truekan du uppgradera servern. Om du vill göra detta måste du så här:
  1. Stoppa nya anslutningar till frontend-servrar med hjälp av den Stop CsWindowsService-korrekt cmdlet.
  2. Kör installationsprogrammet för uppdateringen av kumulativa Server via Användargränssnittet eller med kommandot för att uppgradera frontend-servrar som är associerade med en uppgradering domän.

   Obs! Om du uppgraderar eller uppdatera servrar under schemalagda server driftstopp kan du köra cmdlet i steg 2, utan den -korrekt parameter. Mer specifikt kör cmdlet som Stopp-CsWindowsService. Detta stänger omedelbart av tjänster och servern väntar inte tills varje befintlig begäran uppfylls.

   Obs! Användargränssnittet innehåller ett tydligt angivande av vilka uppdateringar installeras när du klickar på Installera uppdateringar.

   Om du vill köra installationsprogrammet, kör du följande kommando:

   LyncServerUpdateInstaller.exe

   Anteckningar Texten nedan beskriver de parametrar som du kan använda kommandot LyncServerUpdateInstaller.exe :
   • Växeln /silentmode gäller alla tillämpliga uppdateringar i bakgrunden.
   • /Silentmode /forcereboot växel gäller alla tillämpliga uppdateringar i bakgrunden och sedan startar om automatiskt servern i slutet av installationen om detta är nödvändigt.
   • Växeln /extractall uppdateringar från installationsprogrammet och uppdateringar sparas i en undermapp som heter "Extraherad" i mappen som du körde kommandot.
  3. Starta om servern och kontrollera att den tar emot nya anslutningar.

Lync Server 2013 Standard Edition och andra roller

 1. Kör installationsprogrammet för uppdateringen av kumulativa Server via Användargränssnittet eller genom att köra ett kommando på kommandoraden för uppgradering av servrar som är associerade med en uppgradering domän.

  Obs! Användargränssnittet innehåller ett tydligt angivande av vilka uppdateringar installeras när du klickar på Installera uppdateringar.

  Om du vill köra installationsprogrammet, kör du följande kommando:

  LyncServerUpdateInstaller.exe

  Anteckningar Du kan köra kommandot LyncServerUpdateInstaller.exe följande parametrar:
  • Växeln /silentmode gäller alla tillämpliga uppdateringar i bakgrunden.
  • /Silentmode /forcereboot -växeln gäller alla tillämpliga uppdateringar i bakgrunden och sedan startar om automatiskt servern i slutet av installationen, om detta är nödvändigt.
  • Växeln /extractall uppdateringar från installationsprogrammet och uppdateringar sparas i en undermapp som heter "Extraherad" i mappen som du körde kommandot.
 2. Starta om servern om det krävs av installationsguiden.

Steg 2: Tillämpa uppdateringar för backend-databas

Efter installation av uppdateringen för kärnkomponenter-serverrollen på en frontserver Lync Server 2013 Enterprise Edition eller på en server med Lync Server 2013 Standard Edition släpps de uppdaterade filerna i SQL-databasen på den dator som har serverrollen kärnkomponenter installerat. Om du vill tillämpa ändringar i databasen har att köra de tillämpliga cmdlets som beskrivs i steg 2.

Obs! Uppdatera parametern krävs inte när du kör cmdlet Installera CsDatabase att uppdatera databaserna Lync Server 2013.

Lync Server 2013 Standard Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn<SE.FQDN>-Verbose
Kommentarer
 • I det här kommandot <SE.FQDN>är en platshållare för ett lämpligt värde.</SE.FQDN>
 • Du måste köra cmdlet på Lync Server 2013 Standard Edition-server.

Lync Server 2013 Enterprise Edition

Du måste utföra flera konfigurationsåtgärder, beroende på vilken typ av Lync Server 2013 Enterprise Edition backend-servrar som du använder.

Obs! Om beständiga Chat är collocated (beständiga Chat frontend och backend-databas körs på samma server), måste du köra kommandot med parametern ExcludeCollocatedStores .

Obs! Om databasspegling är aktiverat för backend-databaser, rekommenderar vi att du använder kommandot Invoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal primära och sedan kontrollera att den primära servern är grundläggande för alla databaser innan du kör cmdlet Installera CsDatabase .

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <FEBE.FQDN>-Verbose
I det här kommandot <FEBE.FQDN>är en platshållare för ett lämpligt värde.</FEBE.FQDN>

Lync Server 2013 beständiga Chat-databaser

Om beständiga Chat-tjänster är placerade med SQL-databaser kan du köra följande kommando:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn <PChatBE.FQDN> -SqlInstanceName<DBInstance>-Verbose
I det här kommandot, <PChatBE.FQDN>och <DBInstance>är platshållare för lämpliga värden.</DBInstance> </PChatBE.FQDN>

Lync Server 2013 övervakning/arkivering/beständiga Chat-databaser

Om Chat Persistent-Lync Server 2013 övervakning/arkivering databaser distribueras på fristående SQL-databaser, kör du följande kommando:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQLServer.FQDN>-Verbose
I det här kommandot <SQLServer.FQDN>är en platshållare för ett lämpligt värde.</SQLServer.FQDN>

Steg 3:Använd Central Management-databasen uppdateras

Obs! Du behöver inte uppdatera Central Management-databasen i följande situationer:
 • Om arkivet Central Management finns på en Server för Lync Server 2010 Standard Edition eller företagspool, kör inte kommandot Install-CsDatabase-CentralManagementDatabase .
 • Om arkivet för Central hantering av homed på en Lync Server 2013 Standard Edition Server eller företagspool som tidigare har uppdaterats med Lync Server 2013 februari 2015 kumulativa uppdateringar, körs inte kommandot Install-CsDatabase-CentralManagementDatabase .
Kör följande kommando för att uppdatera arkivet för Central hantering när Lync Server 2013 Enterprise Edition-frontserver eller Lync Server 2013 Standard Edition Server tillbaka ändarna har uppdaterats:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn <CMS.FQDN>-SqlInstanceName <DBInstanceName>-Verbose
Kommentarer
 • I det här kommandot, <CMS.FQDN>och <DBInstanceName>är platshållare för lämpliga värden.</DBInstanceName> </CMS.FQDN>
 • I en miljö med samexistens som innehåller både Lync Server 2010 och Lync Server 2013 och där Central Management-tjänsten finns på poolen Lync Server 2010 kan du köra inte kommandot Install-CsDatabase-CentralManagementDatabase . Om du senare flyttar Central Management-tjänsten till en pool med Lync Server 2013, måste du köra kommandot Installera CsDatabase CentralManagementDatabase för att tillämpa ändringarna.

Steg 4: Aktivera tjänsten mobilitet

Om du vill aktivera tjänsten mobilitet, kör du följande cmdlet:
Aktivera CsTopology

Steg 5: Aktivera Unified Communications Web API

Om du vill aktivera den Unified Communications Web API (UCWA), måste du köra verktyget Bootstrapper.exe igen på alla Lync Server 2013 direktören servrar, servrar för Standard Edition och Enterprise Edition-frontservrar som web components installerat och uppdateras. Kommandot för att köra verktyget är följande:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Lista över serverroller och uppdateringar som gäller för dem.

Lync Server 2013 - server Standard Edition

 • Uppdatering för huvudkomponenter: KB3081739
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API 4.0 Runtime Core 64-bitars: KB3081744
 • Uppdatering för Front End-Server och servern kant (Standard eller Enterprise edition server): KB3081740
 • Uppdatering för Conferencing Server: KB 3082047
 • Uppdatering för webbservern komponenter: KB3081742
 • Uppdatering för Web Conferencing Server: KB 3066656
 • Uppdatering för medling Server: KB 3070399
 • Uppdatering för samtal Park Service: KB 3070396
 • Uppdatering för säkerhetskopiering Service: KB 3070403
 • Uppdatering för Central Management Server: KB 3070402
 • Uppdatering för Windows tyg: KB 2967486
 • Uppdatering för bandbredd Policy Service: KB 3070398
 • Uppdatering för konferens Attendant: KB 3070393
 • Uppdatering för tjänsten svar: KB 3081743
 • Uppdatering för konferens meddelande: KB 3070395
 • Uppdatering för administrativa verktyg: KB 3070381
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API (UCMA) 3.0 arbetsflöde API: KB 3070378
 • Uppdatering för beständiga Chat: KB 3070404
 • Uppdatering för XMPP Gateway: KB 3070408
 • Uppdatering för programvärd: KB 3070405
 • Uppdatering för tjänsten Audio Test: KB 3070388

Lync Server 2013 - Enterprise Edition - frontend-server och servern tillbaka slutet

 • Uppdatering för huvudkomponenter: KB3081739
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API 4.0 Runtime Core 64-bitars: KB3081744
 • Uppdatering för Front End-Server och servern kant (Standard eller Enterprise edition server): KB3081740
 • Uppdatering för Conferencing Server: KB 3082047
 • Uppdatering för webbservern komponenter: KB 3081742
 • Uppdatering för Web Conferencing Server: KB 3066656
 • Uppdatering för medling Server: KB 3070399
 • Uppdatering för samtal Park Service: KB 3070396
 • Uppdatering för säkerhetskopiering Service: KB 3070403
 • Uppdatering för Central Management Server: KB 3070402
 • Uppdatering för Windows tyg: KB 2967486
 • Uppdatering för bandbredd Policy Service: KB 3070398
 • Uppdatering för konferens Attendant: KB 3070393
 • Uppdatering för tjänsten svar: KB3081743
 • Uppdatering för konferens meddelande: KB 3070395
 • Uppdatering för administrativa verktyg: KB 3070381
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API (UCMA) 3.0 arbetsflöde API: KB 3070378
 • Uppdatering för beständiga Chat: KB 3070404
 • Uppdatering för XMPP Gateway: KB 3070408
 • Uppdatering för programvärd: KB 3070405
 • Uppdatering för tjänsten Audio Test: KB 3070388

Lync Server 2013 - kant-server

 • Uppdatering för huvudkomponenter: KB3081739
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API 4.0 Runtime Core 64-bitars: KB 3081744
 • Uppdatering för Front End-Server och servern kant (Standard eller Enterprise edition server): KB3081740
 • Uppdatering för Windows tyg: KB 2967486
 • Uppdatering för administrativa verktyg: KB 3070381
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API (UCMA) 3.0 arbetsflöde API: KB 3070378
 • Uppdatering för XMPP Proxy: KB 3070407
 • Uppdatering för tjänsten Audio Test: KB 3070388

Lync Server 2013 - fristående medling server

 • Uppdatering för huvudkomponenter: KB3081739
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API 4.0 Runtime Core 64-bitars: KB3081744
 • Uppdatering för medling Server: KB 3070399

Lync Server 2013 - direktören server

 • Uppdatering för huvudkomponenter: KB3081739
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API 4.0 Runtime Core 64-bitars: KB3081744
 • Uppdatering för Front End-Server och servern kant (Standard eller Enterprise edition server): KB3081740
 • Uppdatering för webbservern komponenter: KB3081742
 • Uppdatering för Windows tyg: KB 2967486

Lync Server 2013 - beständiga Chat frontend-server

 • Uppdatering för huvudkomponenter: KB3081739
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API 4.0 Runtime Core 64-bitars: KB3081744

Lync Server 2013 - Administrationsverktyg

 • Uppdatering för huvudkomponenter: KB 3081739
Referenser
Finns på allmän information om standardterminologi som Microsoft använder för att beskriva programvaruuppdateringar.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2809243 – senaste granskning 10/29/2015 04:07:00 – revision: 16.0

Microsoft Lync Server 2013

 • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2809243 KbMtsv
Feedback