Data Protection Manager-databasen växer och konsolen kraschar efter installation av Samlad uppdatering 3

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2809773
Symptom
När du har installerat Samlad uppdatering 3 för System Center 2012 Data Protection Manager Du märker att DPM-databasen växer och så småningom kraschar DPM-konsolen.
Orsak
Det här problemet orsakas av en regression som introducerades i Samlad uppdatering 3 för System Center 2012 Data Protection Manager.
Lösning
Detta problem har korrigerats i System Center 2012 Data Protection Manager 2012 Service Pack 1 (SP1) eller så kan du använda följande lösning:

1. säkerhetskopiera databasen DPM.

2. Kör följande SQL lagrad procedur:

ANVÄND [DPMDB]
GO
/ *** Objekt: StoredProcedure [dbo]. [prc_PRM_SharePointRecoverableObject_Update] Skriptet datum: 11/03/2012 01:36:08 *** /
ANGE ANSI_NULLS PÅ
GO
STÄLL IN QUOTED_IDENTIFIER PÅ
GO
ALTER PROCEDURE [dbo]. [prc_PRM_SharePointRecoverableObject_Update]
(
@Caption nvarchar(40)
@ComponentType nvarchar(16)
@RecoverableObjectId BIGINT
)
SOM
DEKLARERA @error INT,
@rowCount INT
SET @error = 0

SET NOCOUNT

--UPPDATERING tbl_RM_SharePointRecoverableObject Ange beskrivning = @Caption
UPPDATERING tbl_RM_SharePointRecoverableObject Ange beskrivning = @Caption,
ComponentType = @ComponentType
VAR RecoverableObjectId = @RecoverableObjectId

Välj @error = dbo.udf_DPS_CheckRowCount(1)

SET NOCOUNT AV
ÅTERSTÄLLA @error

3. slutligen köra den lagrade nedan.

ANVÄND [DPMDB]
GO
Uppdatera tbl_PRM_DatasourceConfigInfo
SET ROCatalogCheckPoint = NULL
DÄR DatasourceId i
(Välj olika ReferentialDatasourceId från tbl_IM_ProtectedObject
DÄR ReferentialDatasourceId <> NULL)
GO

Mer Information
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2809773 – senaste granskning 07/04/2015 09:04:00 – revision: 2.0

Microsoft System Center 2012 Data Protection Manager

  • kbmt KB2809773 KbMtsv
Feedback