Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kan inte installera en Exchange Server 2010- eller Exchange Server 2013 update rollup eller ett service pack när en Windows PowerShell-skript utförande definieras i grupprincip

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2810617
Symptom
Föreställ dig följande:

  • Du definierar en Windows PowerShell-skript utförande genom att använda ett grupprincip-objekt eller du använder en lokal grupprincip.
  • Du försöker installera ett Microsoft Exchange Server 2010 orMicrosoft Exchange Server 2013 update rollup eller ett service pack.
  • Installationen misslyckas när steget ta bort Exchange-filer har slutförts.
I det här fallet fungerar inte Exchange-Serverdoes på servern. Dessutom kan du starta om installationen.

Orsak
Problemet beror på att tjänsten Windows Management Instrumentation (WMI) krävs slutar under installationen. WMI-tjänsten krävs att fråga Active Directory DS (AD DS) att verifiera Windows PowerShell-skript utförande som måste köras som en del av installationen.
Lösning
Gör så här om du vill undvika problemet:
  • Inaktivera körning av grupprincip med hjälp av konsolen för hantering av grupprincip (Gpmc.msc) eller lokal grupprincip Editor (Gpedit.msc). Grupprincip-objekt för att utföra grupprincip måste ha värdetUndefined.
  • Installera Exchange Server 2010- eller Exchange Server 2013 update rollup eller service pack.
  • Återaktivera tidigare definierade Windows PowerShell-skript utförande i Redigeraren för lokal grupprincip eller konsolen för hantering av grupprincip.

    Obs!Problemet som beskrivs i avsnittet "Symptom" är löst i Exchange Server 2010 SP3. I Exchange Server 2010 SP3 och senare versioner verifieras Windows PowerShell-skript utförande principer korrekt. Därför behöver du inte inaktivera riktlinjer för utförandet av skript när du installerar en uppdatering samlad eller ett service pack.
Mer information om Exchange Server 2010 SP3 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2808208 Beskrivning av Exchange Server 2010 Service Pack 3

Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Kontrollera riktlinjer för utförandet innan du börjar installationen genom att köra följande Windows PowerShell-cmdlet:
Get-körningsprincipen-lista

Resultatet bör likna följande:
Scope ExecutionPolicy ----- --------------- MachinePolicy UndefinedUserPolicy Undefined Process Undefined CurrentUser Undefined LocalMachine Undefined
Om någon av riktlinjer för utförandet ställs till en annan status än Odefinieradavse åtgärderna i avsnittet "Lösning" innan du installerar ett Exchange Server update rollup eller ett service pack.

Information om ett problem som kan uppstå när du runa installationsprogrammet och inträffar ett fel klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2668686 Felmeddelande vid försök att installera Exchange Server 2010 SP2: "AuthorizationManager-kontroll misslyckades"
Information om ett problem som kan uppstå när du försöker installera Samlad uppdatering 1 för Microsoft Exchange Server 2010 finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
981474 Felmeddelande vid försök att installera Exchange Server 2010 RU1 1603
Information om ett problem som kan uppstå när du försöker installera en samlad uppdatering för Microsoft Exchange Server 2010 finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2467565 Du kan inte installera en samlad uppdatering för Exchange Server 2010 med en distribuerad grupprincipobjekt som definierar en PowerShell-körningsprincipen för servern som ska uppdateras

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2810617 – senaste granskning 02/27/2014 02:03:00 – revision: 3.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2810617 KbMtsv
Feedback
>