Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERA: Saknade parametern panel med en drillthrough-rapport om en högsta rapport innehåller dolda parametrar eller inga parametrar i SSRS 2008 R2 eller SSRS 2012

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2811842
Symptom
Föreställ dig följande:
  • Du kan överföra en rapport som bara innehåller dolda parametrar eller inga parametrar till en SharePoint-webbplats i Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services (SSRS 2008 R2) eller Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS-2012).
  • Rapporten innehåller en drillthrough-rapport. Dessutom döljs inte parametrarna för drillthrough-rapporten.
  • Du bryter igenom till drillthrough-rapporten.
I detta scenario saknas panelen parameter i drillthrough-rapporten.

Anteckningar:
  • Om drillthrough-rapporten innehåller en parameter som inte är dold och inte skickas från en översta rapport, kan följande felmeddelande när detaljgranska till drillthrough-rapporten:
    Parametern 'ParameterName' saknar ett värde.
  • Det här problemet uppstår inte när du visar rapporten i Report Manager eller Microsoft Business Intelligence Development Studio (bud).
Lösning

Kumulativ uppdateringsinformation

Kumulativ uppdatering 4 för SQL Server 2012 SP1

Korrigeringsfil för problemet gavs först ut i den kumulativa uppdateringen 4. Mer information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringspaket för SQL Server 2012 SP1 klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2833645 Kumulativ uppdatering 4 för SQL Server 2012 SP1
Obs! Med tanke på att byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2012 SP1 fix release. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2772858 SQL Server 2012 bygger som har getts ut efter SQL Server 2012 Service Pack 1

Kumulativ uppdatering 6 för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Korrigeringsfil för problemet gavs först ut i den kumulativa uppdateringen 6. Mer information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringspaket för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2830140 Samlingsuppdateringen 6 för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Obs! Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i den tidigare SQL Server 2008 R2 Service Pack 2. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2730301 SQL Server 2008 R2-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Workaround
Undvik problemet genom att använda instruktionen Gå till URL i stället för åtgärden Gå till rapport i textegenskapen i rutan.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2811842 – senaste granskning 06/01/2013 06:50:00 – revision: 3.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services, SQL Server 2012 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2012 Web, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2811842 KbMtsv
Feedback