Felmeddelandet "Det går inte att verifiera domänen" visas vid försök att verifiera en domän i Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2812454
PROBLEMET
När du försöker verifiera en domän i Microsoft Office 365 visas följande felmeddelande:
Det går inte att verifiera domänen

Vi kan inte verifiera domänen eftersom den är associerad med en annan tjänst med Microsoft som värd. En domän kan vara associerade med en enda tjänst. Om du vill använda den här domänen först ta bort den från den andra tjänsten och försök sedan igen att verifiera domänen. Om du fortfarande inte kan verifiera domänen kan du kontakta Microsoft Online Services-Support för att lösa problemet
ORSAK
Det här problemet uppstår om någon av följande förutsättningar föreligger:
  • Domänen finns i en annan Microsoft cloud service. Den här domänen finns till exempel i Live@edu.
  • Domänen är federerade med Microsoft Exchange Online.
LÖSNING
Lös problemet genom att använda någon av följande metoder som passar din situation.

Du kan använda din domän i Live@edu

Domänen kan endast finns i en tjänst. Om du använder domänen i Live@edu och du vill använda domän i Office 365, måste du ta bort domänen från Live@edu.

Du tidigare har konfigurerat ett federationsförtroende för Exchange (Exchange delegation)

Ta bort Exchange-federationsförtroende om domänen finns från ett federationsförtroende för Exchange som skapades tidigare. Mer information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:

Du fortfarande får felmeddelandet

Om du fortfarande får felmeddelandet, kontakta Live@edu Support på (800) 455-6399 och be dem kontrollera domänen har etablerats eller om den används för Exchange-federation. I synnerhet har stöd för Live@edu Kontrollera kända Systemoch Tillstånd för Passport-namnområdet i Syndikering Central.
MER INFORMATION
Ställer in om du vill kontrollera om ditt Office 365-konto har ett federationsförtroende för Exchange

Om du tidigare har verifierat din domän i Office 365-konto eller i ett annat Office 365-konto använda Windows PowerShell i Exchange Online och kontrollera om domänen har ställts in för ett federationsförtroende för Exchange. Om du vill göra detta kör du följande Windows PowerShell-cmdlet från Exchange Online PowerShell:

Get-FederationInformation -DomainName <domain.onmicrosoft.com>
Kontrollera egenskapen DomainNames i utdata. Om den domän som du försöker verifiera anges bort federationsförtroende för domänen.

Resultatet är ungefär följande:

PS C:\users\administrator\Desktop > Get-FederationInformation contoso.onmicrosoft.com - domännamn

RunspaceId: e5d5c1a3-1c2a-4747-9c7e-170cfb848b2e
TargetApplicationUri: outlook.com Br / > DomainNames: {contoso.onmicrosoft.com, contoso.com }
TargetAutodiscoverEpr: https://pod51008.outlook.com/autodiscover/autodiscover.
SVC/WSSecurity
TokenIssuerUris: {uri:WindowsLiveID, urn: federation: MicrosoftOnline}
IsValid: True

REFERENSER
Mer information om hur du felsöker problem med verifieringen domän i Office 365 finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2515404 Felsöka problem med verifieringen domän i Office 365
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2812454 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/01/2015 13:23:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Office 365

  • o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2812454 KbMtsv
คำติชม