Office-program kraschar vid start vid välkomstskärmen

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2813143
Symptom
När du startar något av Office-2013 program välkomstskärmen visas, men programmet kommer omedelbart att krascha. Du kan få ett felmeddelande som liknar det följande för Word 2013:
  • Microsoft Word har slutat att fungera
Orsak


Det här problemet har visat kan orsakas av vissa versioner av den tredje parts DisplayLink drivrutinen för användarläge (dlumd32.dll).
Lösning


Lös det här problemet, rekommenderar vi att du installerar den senaste versionen av programvaran DisplayLink kärnor fråntillverkarens webbplats.

Ifyou vill veta mer om den här issuesee i avsnittetMer Information .

Ansvarsfriskrivning: tredjepartsprodukter som beskrivs i den här artikeln tillverkas av företag som är oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Mer Information

Du kan kontrollera vilken version av filen dlumd32.dll på datorn på följande plats (baserat på bitness för Windows-installationen):

32-bitars (x86): C:\Windows\System32\dlumd32.dll
64-bitars (x64): C:\Windows\SysWOW64\dlumd32.dll

Anmärkning: Om du vill bestämma bitness för Windows-installationen, högerklicka på datorn och klicka sedan på Egenskaper.

Om du granskar Loggboken program kanske händelsen crashing (händelse-ID 1000). Följande händelse är ett exempel krascha händelse för Word 2013:

Loggnamn: program
Källa: Programfel
Datum: 12/14/2012 11:14:44 AM
Händelse-ID: 1000
Aktivitetskategori: (100)
Nivå: fel
Nyckelord: klassisk
Användare: saknas
Dator: Dator1
Beskrivning:
Arbetsbördan programnamn: WINWORD. EXE, version: 15.0.4420.1017, tidsstämpel: 0x5067349a
Arbetsbördan Modulnamn: Okänd, version: 0.0.0.0, tidsstämpel: 0x00000000
Undantagskod: 0xc0000005
Fel offset: 0x00000000
Arbetsbördan process-id: 0x1520
Felaktigt program starttid: 0x01cdda26e49e6622
Arbetsbördan programmets sökväg: C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office15\WINWORD. EXE
Arbetsbördan modul sökväg: okänt

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2813143 – senaste granskning 08/28/2016 02:20:00 – revision: 5.0

Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Access 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Project 2013 Standard, Microsoft Project 2013 Professional, Microsoft Visio Standard 2013, Microsoft Visio Professional 2013, Excel 2016, Access 2016, PowerPoint 2016, Outlook 2016, Visio 2016

  • kbmt KB2813143 KbMtsv
Feedback