WD2002: Så här infogar du skannade bilder

Denna artikel har tidigare publicerats under SV281513
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I Microsoft Word kan du använda en skanner för att infoga bilder i ett Word-dokument. I denna artikel beskrivs två metoder för att infoga bilder i ett Word-dokument och när du ska använda respektive metod.
Mer Information
Använd en av följande två metoder:

Metod 1: Anpassad infogning

Om du vill infoga en enstaka bild från en skanner i ett Word-dokument kan du använda Anpassad infogning. I denna metod utnyttjas det program som medföljer skannern. Så här infogar du en bild i Word med denna metod
 1. Starta Word.
 2. Placera det objekt du vill skanna i eller på skannern.
 3. Peka på BildInfoga-menyn och klicka sedan på Från skanner eller kamera.
 4. Välj din skanner i listan i dialogrutan Infoga bild från skanner eller kamera och klicka sedan på Anpassad infogning.
 5. Följ proceduren i skannerprogrammet för inskanning av bilder.
När skanningen är klar har bilden infogats i Word. Använd denna metod vid inskanning av enstaka bilder i Word-dokument.

Obs! Bilden infogas på markörens plats.

Metod 2: Document Scanning

I Microsoft Office Document Scanning används ett program som ingår i Microsoft Office XP. Använd denna metod när du vill skanna ett helt dokument (sannolikt mer än en sida). Gör så här:
 1. Starta Word.
 2. Peka på ProgramStart-menyn och klicka sedan på Microsoft Office-verktyg.
 3. Välj Microsoft Office Document Scanning i listan Microsoft Office-verktyg.
 4. Placera det eller de objekt som du vill skanna i din skanner.
 5. Kontrollera att rutan Originalet är dubbelsidigt är markerad i dialogrutan Microsoft Office Document Scanning och klicka sedan på Skanna.
 6. När sidorna har skannats kontrollerar du att alla de sidor du vill infoga i Word-dokumentet är markerade.
 7. Klicka på SparaArkiv-menyn.
 8. Kontrollera att TIFF visas i rutan Filformat i dialogrutan Spara som, namnge filen och klicka sedan på Spara.
 9. Återgå till Word.
 10. Peka på BildInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.
 11. Markera den inskannade bilden i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Infoga.
Observera att de bilder du har skannat infogas i Word-dokumentet.

Obs! Om skannerns förinställda upplösning inte är 300 dpi ombeds du ändra upplösningen för skannern. Ändra inställningarna av upplösningen när du ombeds göra det och klicka sedan på Skanna för att fortsätta avbildningsprocessen.
inf WD2002
Egenskaper

Artikel-id: 281513 – senaste granskning 12/05/2015 23:05:37 – revision: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbdta KB281513
Feedback