Lagrade användarnamn och lösenord

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I Windows XP införs en ny funktion som gör det lättare att komma åt resurser som kräver annan identifieringsinformation än den inloggade användarens. I den här artikeln beskrivs funktionen hos Lagrade användarnamn och lösenord.
Mer Information
Lagrade användarnamn och lösenord är en mekanism som dynamiskt och manuellt skapar referensuppsättningar (användarnamn och lösenord) för resurser. Denna funktion är tillgänglig från det grafiska användargränssnittet och från kommandoraden. Följande typer av identifieringsinformation kan hanteras med Lagrade användarnamn och lösenord:
 • Användarnamn och lösenord
 • X.509-certifikat (smartkort)
 • Passports
Obs!: I Windows XP Home Edition lagras endast identifieringsinformation för Remote Access Services/Virtual Private Networking och Passport. Du måste vara inloggad som administratör för att se listan "Lagrade användarnamn och lösenord".

Det vanligaste fallet för användning av Lagrade användarnamn och lösenord är när en användare försöker komma åt något av följande:
 • Resurser i en icke-betrodd domän
 • Resurser med alternativ identifieringsinformation
 • En webbplats med ett lösenord
 • En webbplats med ett certifikat
Så här kommer du åt denna identifieringsinformation på Kontrollpanelen:
 • Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional i en arbetsgrupp:

  Välj det inloggade användarkontot i verktyget Användarkonton.
 • Windows XP Professional i en domän:

  Klicka på Hantera lösenord på fliken Avancerat i Användarkonton.
I Lagrade användarnamn och lösenord skapas nycklar dynamiskt och manuellt.

DYNAMISKA nycklar skapas så här:
 1. En användare försöker ansluta till \\server\resurs.
 2. Användarens inloggningsinformation kontrolleras. Om de inte ger åtkomst visas en uppmaning från Lagrade användarnamn och lösenord.
 3. Identifieringsinformation placeras i Lagrade användarnamn och lösenord när anslutningen har upprättats eller vid klickning på Avbryt i ett felmeddelande.
Följande alternativ är tillgängliga för uppmaningen från Lagrade användarnamn och lösenord:
 • Användarnamn
 • Lösenord
 • Kom ihåg lösenordet
MANUELLA nycklar skapas så här:
 1. Starta Lagrade användarnamn och lösenord på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg till.
 3. Skriv lämplig information i rutorna:
  • Server: Använd värdnamnet, FQDN, jokertecken och så vidare.
  • Användarnamn: Domän\Användarnamn; Dator\Användarnamn; UPN.
  • Lösenord: Skriv in lösenordet.
Anslutningsobjekt (nycklar) i Lagrade användarnamn och lösenord kan skapas manuellt till olika enheter:
 • specifik resurs: server.domän.skog.com
 • mindre specifik uppsättning resurser: *.domän.skog.com (alla resurser i domän.skog.com)
 • mycket allmän uppsättning resurser: *.skog.com (alla resurser i skog.com)
Om det finns olika identifieringsinformation för en målresurs används den mest specifika i Lagrade användarnamn och lösenord i Windows XP SP1 och senare. En användare försöker t ex ansluta till \\server, vilken är server.domän.skog.com. Användaren kan ha identifieringsinformation för servern, *.domän.skog.com och *.skog.com. I det här fallet är den mest specifika tillämpliga identifieringsinformationen den som gäller själva servern, så denna information används.

Om du vill veta mer om lagrade användarnamn och lösenord klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
281249 Identifieringsinformation för Lagrade användarnamn och lösenord lagras under inloggningssessionens livslängd (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
CredMan Referenshanteraren Windows Keyring SUN&P identifieringsinformation referenser
Egenskaper

Artikel-id: 281660 – senaste granskning 12/05/2015 23:09:24 – revision: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB281660
Feedback