Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp): 13 augusti 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2817503
Meddelande
Den här versionen av snabbkorrigeringen är inte längre tillgänglig på grund av ett problem som påverkar installationen.

Hämta rätt snabbkorrigeringspaketet Outlook 2013 klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2817347 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp; Outlookintl-en-us.msp): den 13 augusti 2013
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs problemen som korrigeras i snabbkorrigeringspaketet Microsoft Outlook 2013 daterat den 13 augusti 2013.
INTRODUKTION

Problem som korrigeras i snabbkorrigeringspaketet

 • Konversations-ID för en artikel är annorlunda i Outlook 2013 och Outlook Web App.
 • Anta att det finns en användare vars befattning innehåller texten "För". Du får ett e-postmeddelande som skickas av en användare för en annan användare i Outlook 2013. När du vidarebefordrar det här e-postmeddelandet och Vänta några sekunder, matchar texten "För" i fältet från skickade e-postmeddelandet som den användare som har texten "För" i deras befattning...
 • Föreställ dig följande:
  • En domänkonto och ett konto för Microsoft Office 365 kan du ha samma användarhuvudnamn (UPN).
  • Lösenord för de två kontona är olika och Active Directory Federation Services används inte i domänen.
  • Du logga in på Office 365-postlådan med hjälp av Office 365-konto.
  • Du skapar en mötesförfrågan och sedan du bjuda in deltagare som inte har migrerats till Office 365-konto.
  Ledig/upptagen-information visas ingen information i den här situationen.
 • När du öppnar en sparad möte eller avtalad igen i Outlook 2013 kan ändra du inte känsligheten för artikeln.
 • Ändringen sparas inte när du ändrar bokför formulärtypen för en delad mapp som är lagrade i Outlook 2013.
 • Anta att du markerar kryssrutan Uppdatera uppföljningsinformation och ta sedan bort svar som inte innehåller kommentarer i Outlook 2013. När du tar emot ett svar på en mötesförfrågan som gör ingen ändring till mötet och innehåller ingen ytterligare text bort tomma objekt inte när den ska spåras.
 • När du lägger till ett ombud för ett konto i Outlook 2013, visas följande felmeddelande:
  Ombud inställningarna sparades inte korrekt. Det går inte att aktivera skicka--räkning-på listan. Du har inte behörighet att utföra den här åtgärden på objektet.
 • När du använder Outlook 2013 och har Microsoft Dynamics CRM har installerats, kraschar Outlook 2013.
 • När du öppnar en delad kalender i Outlook 2013 kan du inte se objekt som har statusen "fritt" även om du har behörighet att visa ledig/upptagen-objekt.
 • Du kan endast få rum förslag för första 12 arbetstiden från start arbetstid när du skapar en mötesförfrågan i Outlook 2013. Om du anger arbetstid för start till 00:00, när du skapar en mötesförfrågan för 12:30, kan inte du Inleverera rum förslag.
 • När du har en extra kalender på en profil i Outlook 2013 är postlåda adress på etiketten kalender ljus grå och svår att läsa.
 • När du registrerar en provider i MAPISVC.INF, den fullständiga sökvägen till DLL-fil för provider får inte innehålla punkter.
 • När du synkroniserar Outlook 2013 med Microsoft SharePoint 2013 i Microsoft Office 365 visas aktivitetslistan ändras.
 • När du inaktiverar och aktivera en regel som gäller en bevarandeprincip på mottagna artiklar i Outlook 2013 anges felaktigt kvarhållningsdatum för berörda artiklar.
 • Du kan inte se uppföljningsinformationen om objektet när du öppnar ett skickade objekt två gånger i Outlook 2013.
 • När du skickar ett e-postmeddelande med en bevarandeprincip som används i Outlook 2013 visar ett felaktigt kvarhållningsdatum skickade e-postmeddelandet.
 • När du gör en begäran om Exchange Web Services (EWS) som innehåller Unicode-tecken eller hämtar Unicode-tecken via appen ett Outlook-e-post i Outlook 2013 visas följande felmeddelande:
  Ogiltigt tecken i den givna kodningen.
 • När du öppnar en mötesförfrågan i Outlook 2013 visas organisatör för mötesförfrågan som en äldre unika namn i stället för ett e-postmeddelande om mötesförfrågan skapas med ett konto som är dolda eller saknas i offlineadressboken.
 • Anta att du ändrar det OutlookSecureTempFolder Ändra sökväg för temporära filer för Outlook 2013 strängvärde. När du startar om Outlook 2013 och öppna en bifogad fil från ett e-postmeddelande, sparas den temporära filen i mappen Temporary Internet Files.
 • Deltagarnas ledig/upptagen-information på fliken Schemaläggningsassistenten är inte tillgänglig när du schemalägger ett möte i Outlook 2013.
 • Anta att du har konfigurerat en e-postprofil i online-läge i Outlook 2013. När du startar om Outlook 2013 tas skapade sökmappar i e-profilen bort.
 • När du inaktiverar knappen Svara alla i Outlook 2013 inaktiveras inte Svara alla -knappen i förhandsgranskningsfönstret.
 • När du skickar ett e-postmeddelande som dela dela kalendern i Outlook 2013, visas följande felmeddelande:
  Ett fel uppstod under förberedelserna att skicka delningsmeddelande meddelande.
 • När du kör funktionen Skicka som bifogad fil i Excel 2013 att skicka ett kalkylblad som en bifogad fil genom att använda Outlook 2013 2013 Excel kraschar.
 • När du skapar en ny profil eller köra aktiviteten Automatisk konfiguration Test-e-post i Outlook 2013, visas en certifikatvarning om.
 • När du stänger av foton av e-post avsändare och mottagare i Outlook 2013-installation med en Outlook-post App installerat ökar det tomma utrymmet mellan menyfliksområdet och e-postmeddelandets huvud i läsfönstret.
 • Anta att du aktiverar funktionen Visa schemat för en delad kalender som innehåller många kategoriserade objekt i Outlook 2013. När du rullar vågrätt för att se de avtalade tiderna i den delade kalendern, ta avtalade tider längre tid än väntat att visas.
 • När du aktiverar funktionen för att se online archive Manager i Outlook 2010 visas två online Arkiv som har samma namn.
Mer Information
Från och med den 13 augusti 2013 snabbkorrigeringspaket för Microsoft Outlook 2013 Office 365-kunder kommer att märka att Outlook använder följande URL:

Denna URL används i Outlook för att kommunicera anslutningsstatus och hälsa för tjänsten Microsoft Office 365.
Referenser
Mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2817503 – senaste granskning 09/13/2013 01:25:00 – revision: 1.0

Microsoft Outlook 2013

 • kbmt KB2817503 KbMtsv
Feedback