OFFXP: Fel vid installation av Office XP från kommandoraden med hjälp av Setup.exe

Denna artikel har tidigare publicerats under SV281934
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du försöker installera Microsoft Office XP från kommandoraden med hjälp av Setup.exe får du något av följande felmeddelanden:
Det går endast att skapa avbilder av administratörsinstallationer för Enterprise-versioner av Microsoft Office XP.
eller
Installation i tyst läge stöds endast för Enterprise-versioner av Microsoft Office XP.
Orsak
Det första felmeddelandet kan visas om du använder kommandoradsväxeln /a med Setup.exe vid installation av en icke-Enterprise-version (Återförsäljning) av Office.

På samma sätt kan det andra felmeddelandet visas om du använder kombinationen av kommandoradsväxlar /qb med Setup.exe vid installation av en icke-Enterprise-version (Återförsäljning) av Office.

Obs! Om du använder växeln /q utan ytterligare växelalternativ visas inte meddelandet. Office Setup.exe körs inte, och det finns inte någon uppenbar orsak till detta. Det enda tecknet på att växeln /q inte är tillåten är informationen i Windows Installer-loggfilen för Office-installationen.
Lösning
Om du vill använda växeln /a eller /q med Office XP måste du skaffa en Enterprise-version av Office.

Information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information
Använd växeln /a om du vill köra en administratörsinstallation av Office.

Använd växeln /q om du vill installera Office i tyst läge. Inget användargränssnitt visas under installationen.

Du kan använda växeln /qr eller egenskapen Display=Reduced i filen Setup.ini med en annan utgåva av Office XP än Enterprise.
prb
Egenskaper

Artikel-id: 281934 – senaste granskning 12/05/2015 23:12:49 – revision: 1.0

Microsoft Office XP (Installationsprogrammet)

  • kbnosurvey kbarchive kbdta kbprb KB281934
Feedback