Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hitta information om Service Pack 7 för Microsoft Jet 4.0

Medelsvår: Kräver grundläggande kunskaper om makron, kodning och interoperabilitet.

INNEHÅLL

INLEDNING
Den här artikeln handlar om Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7 (SP7). Jet 4.0 Service Pack 7 är inte den senaste uppdateringen för databasmotorn Jet 4.0. Filerna som ingår i Jet 4.0 Service Pack 7 är inte längre tillgängliga för hämtning.

Viktigt! Du måste installera den senaste Jet-uppdateringen för att Jet-databasen ska fungera optimalt. Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för andra operativsystem och om övriga rekommendationer klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
239114 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Microsoft-databasmotorn Jet 4.0
303528Hålla en Jet 4.0-databas i bästa möjliga skick
Överst på sidan
Mer Information

Filer i Jet 4.0 Service Pack 7

Jet 4.0 Service Pack 7 innehåller följande filer:
  Filnamn     Version    Storlek  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.6508.2  561 424  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380 957  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512 272  Msexcl40.dll    4.0.6726.0   319 760  Msjet40.dll     4.0.7328.0   1 507 600  Msjetoledb40.dll  4.0.6807.0   348 432  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151 824  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53 520  Msjtes40.dll    4.0.7328.0   241 936  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213 264  Mspbde40.dll    4.0.6726.0   348 432  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422 160  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315 664  Msrepl40.dll    4.0.6726.0   553 232  Mstext40.dll    4.0.7328.0   258 320  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831 760  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614 672  Msxbde40.dll    4.0.6726.0   348 432  Vbajet32.dll    6.0.1.9431   30 749				
Obs! Filstorleken kan variera något, beroende på vilken Windows-version som används. Filversionen ändras inte.

Överst på sidan
Referenser
Följande Jet 4.0-replikeringsfiler uppdaterades samtidigt med Jet 4.0 Service Pack 7:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
Om du tänker använda Microsoft Jet Replication Manager måste du också hämta och installera Jet4Repl.exe. Om du vill veta mer om hur du skaffar Jet4Repl.exe klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
321076 Uppdaterad version av replikeringsfiler för Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 finns på Download Center
Om du vill veta mer om problem som kan lösas med den uppdaterade versionen av Microsoft Jet klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
239471 Jet 4.0 Text IISAM ger användare möjlighet att lägga till rader i systemfiler
245676Nyligen infogade poster i en Access-databas är inte omedelbart tillgängliga vid förnyad markering
247140Minnesanvändningen ökar med flera postuppsättningar under en enda Jet-session/Jet-anslutning
248907Tilläggsfråga för länkade tabeller medför tillägg av felaktiga GUID-värden
250637 KORRIGERING: Felaktiga CREATE TABLE-satser skapas i Jet 4.0
251289 Ny rad i länkad SQL Server-tabell försvinner eller visas som dubblett av den senaste posten
254822 Dialogrutan Sök eller sökmetoder medför hopp till fel post i länkad ODBC-tabell
259287 KORRIGERING: ODBC-felmeddelande visas vid användning av skalära funktioner för infogande av tidsstämpel med bråkvärde
263561Drivrutiner för icke-BDE Paradox- och dBase-ISAM
264766 KORRIGERING: Felmeddelandet #DELETED visas när poster infogas med primärnyckeln CHAR
268264Körfel 3433 vid import eller export av en textfil
270704Meddelanden om skalningsfel vid frågor till länkade tabeller
277711 KORRIGERING: Uppdateringar av länkade ODBC-tabeller orsakar åtkomstfel i Msjet40.dll
282604WHERE-sats överförs inte till ODBC-datakälla i Microsoft Jet
291162Föregående värden dubbleras i Räknare-fält efter komprimering och reparation av en databas
291529Resultatet av funktionen Mitt, Vänster eller Höger i fråga avseende PM-kolumn är felaktigt i Access 2002
291541Tecken i PM-fält visas som frågetecken i Access 2002
291546#DELETED visas i Access när data med samma värde infogas i en kolumn för en icke-unik nyckel i en fjärrtabell
293199 Access blir långsamt när objekt öppnas i designläge i Microsoft Windows NT 4.0
293657#Deleted visas i en länkad tabell med ett fält av typen UniqueIdentifier
239482 Konfigurera Jet 4.0 så att osäkra funktioner inte körs i Access 2000 och Access 2002
294907 Samma "String*"-kriterier är felaktiga i indexerade (dubbletter tillåtna) fält med DBCS-tecken
297355 Felmeddelandet "Felaktig syntax nära ',' (#170)" visas med komma som decimaltecken
304084Access avslutas när data läggs till genom en fråga efter uppgradering till Jet 4.0 Service Pack 5
304431 Felmeddelandet "Det går inte att inkludera minnes-, OLE- eller hyperlänkobjekt vid markering av unika värden" visas
304536 KORRIGERING: Ett felmeddelande av typen "Ogiltigt objekt" visas i Microsoft Jet
311159 KORRIGERING: Otillräcklig användning av LIKE-sats med Jet OLEDB-program
319547 Orelaterade rader i en underrapport eller ett underformulär returneras när decimalfält används i egenskapen LänkaTill eller LänkaFrån
321850 Det går inte att öppna en partiell replikfil som skapas i Access 2002-format
322063 I DTS (Data Transformation Services) rapporteras att ett paket har körts fastän data inte har överförts
328280Tillägget MapPoint and AccessLinks för Excel ger upphov till felmeddelanden och kan medföra att programmet slutar svara
813696 KORRIGERING: Inga poster returneras vid parameterfråga för länkade tabeller
814811 PROGRAMFEL: Felmeddelandet "Disk- eller nätverksfel" visas när Access 2.0-databasfiler öppnas i Access 2000 eller Access 2002
Överst på sidan
inf jet 4 0 uppdatering Service Pack 7 7.0 sp sju sp-7
Egenskaper

Artikel-id: 282010 – senaste granskning 02/15/2005 16:56:27 – revision: 15.0

 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • kbjet kbdownload kbinfo kbappcompatibility kbfile kbwinxpsp1fix KB282010
Feedback
m/ms.js" '="">