Det går inte att uppgradera Internet Explorer i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2

När du försöker installera Internet Explorer 10 eller 11 på Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 slutförs åtgärden kanske inte korrekt. Dessutom kan ett felmeddelande visas. Det här problemet kan ha flera olika orsaker. Så här installerar du Internet Explorer.

Anteckningar
 • Internet Explorer 10 ingår i Windows 8 och Windows Server 2012. Du behöver alltså inte installera Internet Explorer 10 i dessa operativsystem.
 • Om du försöker installera om Internet Explorer 10 när du nyss har avinstallerat programmet kanske installationen inte lyckas. Det här problemet kan bero på att systemet inte har slutfört borttagningen av tillfälliga konfigurationsfiler som krävdes för den första installationen. Om du nyss har avsinstallerat Internet Explorer 10 bör du vänta 20 minuter innan du försöker installera om det.

Steg 1: Kontrollera att Service Pack 1 eller senare har installerats

I Windows 7 och Windows 2008 R2 kräver Internet Explorer att Service Pack 1 (SP1) eller senare har installerats.

Om du vill kontrollera vilket Service Pack du har installerat eller hur du installerar senaste Service Pack, besöker du Service Pack- och uppdateringscenter för Windows 7. För Windows Server 2008 R2 läser du Information om Service Pack 1 för Windows 7 och för Windows Server 2008 R2.

Läs Systemkrav för Internet Explorer 10 eller Systemkrav för Internet Explorer 11 för mer information om minimikraven för operativsystem för Internet Explorer 11.
 • Windows 7 32-bitars med SP1 eller senare versioner
 • Windows 7 64-bitars med SP1 eller senare versioner
 • Windows Server 2008 R2, 32-bitars med SP1 eller senare versioner
 • Windows Server 2008 R2, 64-bitars med SP1 eller senare versioner

Steg 2: Se till att systemet uppfyller minimikraven på operativsystem

Utöver att SP1 ska vara installerat ska du kontrollera att datorn uppfyller minimikraven på maskinvara för Internet Explorer 10 eller 11. Mer information finns i Systemkrav för Internet Explorer 10 eller Systemkrav för Internet Explorer 11.

Kontrollera även att drivrutinen för grafikkortet är kompatibel med Internet Explorer 10. Felkoden 9C57 eller 9C59 kan visas när du försöker installera Internet Explorer 10 med en inkompatibel grafikkortsdrivrutin. Kontrollera om drivrutinen för grafikkortet är kompatibel eller hämta de senaste kompatibla drivrutinerna genom att läsa Internet Explorer 10 installeras inte på vissa hybridgrafiksystem.

Steg 3: Kontrollera att du har de nödvändiga uppdateringarna installerade

Installera nödvändiga uppdateringar från Windows Update

Gör det genom att följa de här stegen:
 1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen. I sökrutan skriver du Uppdatera och klickar på Windows Update i resultatlistan.
 2. Klicka på Sök efter uppdateringar i navigeringsfönstret (till vänster).
 3. Klicka på <Antal> viktiga uppdateringar som är tillgängliga i Windows Update-fönstret och kontrollera om Internet Explorer 10 eller 11 finns med i listan över tillgängliga uppdateringar. Om Internet Explorer 10 eller 11 finns med på listan avmarkerar du kryssrutan för att exkludera det innan du installerar de andra uppdateringarna.

  Obs! Om ett fel påträffas under Windows Update-processen kan du läsa Åtgärda problemet med Microsoft Windows Update som inte fungerar.
 4. Starta om datorn.

Om du inte kan installera uppdateringarna via Windows Update installerar du dem manuellt

Om du inte kan installera de här uppdateringarna från Windows Update måste du installera de obligatoriska uppdateringarna manuellt.

För Internet Explorer 10 läser du obligatoriska uppdateringar för Internet Explorer 10 för Windows 7 SP1
För Internet Explorer 11 läser du Obligatoriska uppdateringar för Internet Explorer 11

Steg 4: Kontrollera att du använder rätt version av installationsprogrammet

Förslag Du bör inaktivera antispionprogram och antivirusprogram innan du installerar Internet Explorer 10. Denna åtgärd kan dock sänka datorns säkerhetsnivå. Om du gör det ska du utföra övriga lämpliga steg för att skydda datorn och sedan aktivera antispion- eller antivirusprogrammet på nytt när du har installerat Internet Explorer.

Installera Internet Explorer 10 genom att använda en av de följande länkarna och hämta rätt installationsprogram av Internet Explorer 10 för din Windows-version. Vet du inte vilken Windows-version du har?Obs! Kontrollera även att du väljer rätt installationsprogram för den språkvariant av Windows som du kör. Om du använder den engelska versionen av installationsprogrammet med en Windows-version som inte är på engelska fortsätter installationen på engelska. Det installerade programmet matchar dock den språkversion av Windows som du kör.
Mer Information
Installera Internet Explorer i felsäkert läge
Om du fortfarande inte kan installera Internet Explorer testar du att göra installationen i felsäkert läge. En start i felsäkert läge utförs för att starta Windows med ett minimalt antal drivrutiner och startprogram. Det kan bidra till att eliminera programvarukonflikter under installationen. Information om hur du utför en start i felsäkert läge finns i Starta Windows i felsäkert läge.


internet explorer 10 ie10 Error 9c59
Egenskaper

Artikel-id: 2820688 – senaste granskning 09/23/2015 15:08:00 – revision: 15.0

Windows Internet Explorer 10, Internet Explorer 11

 • kbquadrantinstall kbcip kbconsumer kbprodselector KB2820688
Feedback