Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"HCW misslyckas med HTTP-fel 405"metod inte tillåtet"" felmeddelande när du försöker konfigurera TMG med hjälp av konfigurationsguiden Hybrid i Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2821214
PROBLEMET
När du försöker köra Hybrid Configuration Guide (HCW) om du vill konfigurera Threat Management Gateway (TMG) i Microsoft Office 365 visas följande felmeddelande:
HCW misslyckas med HTTP-fel 405 "metoden tillåts inte"
ORSAK
Det här problemet uppstår om TMG har ställts in för förautentisering.
LÖSNING
Inställd TMG regel autentisering på alternativet nr delegering, men klienten kan autentisera direkt för att lösa problemet. Gör så här:

Steg 1: Skapa en ny regel för TMG för användning med hybrid-komponenter

Gör följande om du vill skapa en ny regel för TMG för användning med hybrid-komponenter:
 1. Högerklicka på Brandväggsprincipen i trädet till vänster i Microsoft Forefront Threat Management Gateway Console.
 2. Peka på Nyttoch klicka sedan på Webbplats publiceringsregeln.

  En skärmdump av Forefront Threat Management Gateway Console visar steg 1 och 2
 3. Skriv ett namn för regeln och klicka sedan på Nästapå sidan Välkommen till den nya regeln Webbpubliceringsguiden .

  Välkommen till den nya regeln Webbpubliceringsguiden, visar Web publishing rutan Regelnamn en skärmdump
 4. På sidan Välj Regelåtgärd klickar du på Tillåtoch klicka sedan på Nästa.

  En skärmbild som visar alternativet Tillåt markerat
 5. Välj lämpligt alternativ på sidan Publishing typ och klicka sedan på Nästa. Till exempel kan du välja alternativet Publicera en enskild webbplats eller belastningsutjämnare på följande sätt:

  En skärmbild av sidan Publishing typ visar publicera ett enda belastningsutjämnande alternativ för webbplatsen eller last är markerad
 6. Klicka på Använd SSL för att ansluta till publicerade webbserver eller servergrupppå sidan Serversäkerhet anslutning och sedan på Nästa.

  En skärmbild av sidan serversäkerhet anslutning visar använder SSL för anslutning till publicerade webbserver eller servergrupp Serveralternativ är markerad
 7. Ange rätt namn och IP-adress, som i följande exempel på sidan Interna publiceringsinformation . Om du inte vet vad du ska skriva här, finns i den aktuella publiceringsregeln i Exchange. Klicka på Nästanär du har angett namn och IP-adress.

  En skärmbild av intern publiceringsinformation-sidan som visar namn och IP-adress har angetts
 8. På sidan Interna publiceringsinformation lämna standardnamnet och klicka sedan på Nästa. Sökvägarna konfigureras senare i processen.

  En skärmbild av sidan intern publiceringsinformation
 9. Se till att de externa webbplatsen namn för Exchange Web Services (EWS) visas och klicka sedan på Nästapå sidan Allmänna detaljer . I exemplet nedan är externa webbplatsnamnet mail.contoso.com.

  En skärmbild av sidan information om offentliga namn med de externa webbplatsen namn visas
 10. Välj lyssnare som används för vanlig Exchange-regeln i listan webblyssnare på sidan Välj webblyssnare och klicka sedan på Nästa.

  En skärmdump på sidan Välj webblyssnare visar Web listener är markerad
 11. Markera alternativet nr delegering, men klienten kan autentisera direkt på sidan Delegera autentisering och klicka sedan på Nästa.

  En skärmbild av sidan Delegera autentisering med nr delegering, men klienten kan autentisera direkt alternativet
 12. Klicka på Nästapå sidan Välj användare angerAlla användare.

  En skärmbild av sidan som användaren anger, visar alternativet för alla användare
 13. Klicka på Slutför.

Steg 2: Ändra sökvägar och offentliga namnen på den nyligen skapade regeln

Du måste leta reda på egenskaperna för den nya regeln och ändra sökvägar och offentliga namn i regeln. Gör så här:
 1. Högerklicka på den nya regeln i hanteringsgränssnitt TMG och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Lägg till automatisk upptäckt extern URL (t.ex, autodiscover.contoso.com) på fliken Gemensamma namn och klicka sedan på Verkställ.

  En skärmbild av offentliga namn-fliken i dialogrutan Egenskaper för hybrid
 3. Lägg till följande sökvägar på fliken sökvägar och klicka sedan på Verkställ.
  • /EWS/mrsproxy.svc
  • /EWS/Exchange.asmx/wssecurity
  • /AutoDiscover/AutoDiscover.svc/wssecurity
  • /AutoDiscover/AutoDiscover.svc

  Obs! Kontrollera att du tar bort standard / * sökväg.

  En skärmbild av fliken sökväg i dialogrutan Egenskaper för hybrid
 4. Kontrollera att den nya regeln visas ovanför den primära Exchange-regeln i listan. Genom att högerklicka på regeln, klicka på Flytta upp tills regeln är högre än den primära Exchange-regeln och klicka sedan på Verkställ.


MER INFORMATION
Mer information om hur du konfigurerar TMG regel finns på följande Microsoft-webbplats:

Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2821214 – senaste granskning 06/03/2014 03:08:00 – revision: 6.0

Microsoft Exchange Online

 • o365e o365a o365m o365022013 hybrid kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2821214 KbMtsv
Feedback