"Principen Legacy e-postadress kan inte uppdateras automatiskt och manuellt måste uppgraderas" felmeddelande när du försöker köra guiden Hybrid

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2821224
PROBLEMET
När du försöker köra guiden Hybrid visas följande felmeddelande:
Principen Legacy e-postadress kan inte uppdateras automatiskt och måste uppgraderas manuellt.
ORSAK
Det här problemet uppstår om du inte uppgraderar principen äldre e-postadress innan du försöker köra guiden Hybrid.
LÖSNING
Lös problemet genom att uppgradera principen äldre e-postadress. Det gör du genom att köra följande cmdlet i Microsoft Exchange Management Shell (EMS):

get-emailaddesspolicy|update-emailaddresspolicy
MER INFORMATION
Mer information om hur du uppgraderar principen äldre e-postadress finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:
REFERENSER
Om du har problem med Hybrid konfigurationsguiden kan du köra den Exchange Hybrid Configuration diagnostik. Denna diagnostik är en automatisk felsökning upplevelse. Du kan köra det på samma server som guiden Hybrid misslyckades. På så vis samlar in Hybrid Configuration Guide loggar och tolkar dem åt dig. Om du upplever ett känt problem visas ett meddelande som talar om vad som gått fel. Meddelandet innehåller en länk till en artikel som innehåller lösningen. Diagnostiken är för närvarande stöds endast i Internet Explorer.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2821224 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/20/2015 07:21:00 - ฉบับแก้ไข: 8.0

Microsoft Exchange Online

  • o365e o365a o365m o365022013 hybrid hcw8055 kbmt KB2821224 KbMtsv
คำติชม