Du kan inte ta bort felspårningspil i Excel

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 282140
Symptom
När du korrigerar ett fel som upptäckts med regeln formler refererar till tomma celler i Microsoft Excel Spåra tomma celler pilen ändras till en pil för Spåra överordnade i stället för att försvinna som förväntat.
Orsak
Ett exempel på problemet så här:
 1. På den Verktyg -menyn klickar du på Alternativ.

  Obs! Om du använder Microsoft Office Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen, klicka på Excel-alternativoch klickar sedan på formler.
 2. På den Felkontroll Se till att kryssrutan formler refererar till tomma celler är markerad i området Felkontroll regler och på fliken.
 3. Klicka på OK.
 4. Skriv i en ny arbetsbok = B1 i cell A1.
 5. Markera cell A1 och klicka på Felkontroll knappen.
 6. Klicka på Spåra tomma celler.
 7. Observera att en röd Spåra tomma celler pil.
 8. Typ 1 i cell B1.
 9. Observera den Spåra tomma celler pilen blir en blå Spåra överordnade pilen.
Lösning
Lös problemet så här:
 • Om du använder Excel 2007 gör du följande:
  1. Markera den cell som pilen pekar.
  2. Klicka på Ta bort alla pilar i gruppen Formelgranskning på fliken formler och klicka sedan på Ta bort pilar från överordnade.
 • Om du använder Microsoft Office Excel 2003 eller Microsoft Excel 2002 så här:
  1. Markera den cell som pilen pekar.
  2. Peka på FormelgranskningVerktyg -menyn och klicka sedan på Visa verktygsfältet Formelgranskning.
  3. Klicka på Ta bort pilar från överordnadei verktygsfältet Formelgranskning .
Workaround
Räkna om cellen med felet för att undvika det här problemet och få pilarna att försvinna när du har korrigerat felet, som i följande exempel:
 1. Skriv formeln i cell A1 i ett nytt kalkylblad = A2.

  Felindikatorn visas i cell A1.
 2. Markera cell A1.

  En Felkontroll knappen visas till höger om cell A1.
 3. Klicka på den Felkontroll bredvid A1.
 4. Klicka på Spåra tomma celler.

  En röd Spåra tomma celler pil, pekar på cell B2.
 5. Typ 1 i cell B2.

  Felindikatorn försvinner från cell A1 och pilen förvandlas till en blå Spåra överordnade pilen.
 6. Klicka i cell A1.
 7. Tryck på F2.
 8. Tryck ned RETUR om du vill omberäkna.

  Pilen försvinner.
XL2002 prb XL2003 XL2007 kbnoOfficeAlertID

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 282140 – senaste granskning 03/14/2015 09:13:00 – revision: 1.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbpending kbprb kbmt KB282140 KbMtsv
Feedback